Använda kontroller för värd och medvärd i ett möte


Som värd kan du använda värdkontrollerna för att styra olika delar av ett Zoom-möte, till exempel hantera deltagarna.

Med hjälp av medvärdsfunktionen kan värden dela sina värdbefogenheter med en annan användare och låta denne hantera de administrativa uppgifterna i mötet, såsom att hantera deltagare eller starta/stoppa inspelningen. Värden måste tilldela en medvärd. Det finns ingen begränsning när det gäller hur många medvärdar du kan ha i ett möte eller webbinarium.

tipsikon
Konfigurera, lär dig om och använd Zoom Meetings. Kom igång med Zooms virtuella mötesplattform med hjälp av vår introduktionsgenomgång.

Medvärdar har inte tillgång till följande kontroller, eftersom dessa endast är tillgängliga som värdkontroller under ett möte:

Medvärdar kan heller inte starta ett möte. Om en värd har behov av att någon annan kan starta mötet kan hen utse en alternativ värd.

Förutsättningar för att använda kontroller för värd eller medvärd

Värdkontrollerna syns längst ner på skärmen om du inte skärmdelar för tillfället.

 • Delta via ljud eller Aktivera mikrofon/Inaktivera mikrofon : Detta gör det möjligt att ansluta till mötets ljud. När du är ansluten kan du slå på eller av ljudet för din mikrofon.
  • Ljudkontroller (klicka på intill Inaktivera mikrofon/Aktivera mikrofon): Ljudkontrollerna gör det möjligt att ändra den mikrofon och högtalare som Zoom använder på datorn, lämna datorljudet och komma åt alla ljudalternativen i Zoom-inställningarna.
 • Starta video /Stoppa video : Detta gör det möjligt att starta eller stoppa din egen video.
  • Videokontroller (klicka på ^ intill Starta/Stoppa video): Om du har flera kameror på datorn kan du välja vilken Zoom ska använda, komma åt alla videokontrollerna och välja en virtuell bakgrund.
 • Säkerhet : Få tillgång till säkerhetsalternativen under möte.
 • Deltagare : Öppnar fönstret för att hantera deltagare, visa samlade feedbackikoner och bjuda in andra att delta i mötet.
 • Omröstningar : Gör det möjligt att skapa, redigera och starta omröstningar. Alternativen för att skapa eller starta omröstningar öppnar Zoom-webbportalen i din standardwebbläsare. När omröstningen har avslutats kan du se resultaten och ladda ner hela omröstningsrapporten. Om en omröstning redan har skapats kan både värd och medvärd starta omröstningen, men bara värden kan redigera eller lägga till omröstningar i mötet.
 • Chatt  : Öppna chattfönstret för att chatta med deltagarna.
 • Dela skärm : Börja dela din skärm. Du kan välja vilket skrivbord eller program du vill dela.När du skärmdelar visas kontrollerna längst upp på skärmen, men du kan dra dem till en annan plats. 
  • Kontroller för skärmdelning (klicka på ^ intill Dela skärm ): Välj vem som kan dela i mötet och om du vill att endast värden eller vilken deltagare som helst ska kunna starta en ny delning när någon delar.
 • Spela in : Starta eller stoppa en molninspelning eller lokal inspelning.
 • Visa undertexter : Om manuella eller automatiska undertexter har aktiverats i kontot klickar du här för att öppna alternativen för textning.
 • Grupprum : Starta grupprum.
 • Reaktioner: Mötesreaktioner, feedbackikoner och Räck upp handen gör det möjligt att förmedla frågor eller feedback till värden eller presentatören utan att avbryta mötet. Dessa reaktioner visas på din videopanel och intill ditt namn på deltagarpanelen. 
 • Appar : Öppna panelen Zoom Apps för att använda Marketplace-appar direkt i mötet. 
 • Mer : Om du klickar på Mer får du tillgång till ytterligare alternativ.
  • Starta fokusläge: Använder Fokusläge på alla mötesdeltagare. 
  • Live på Facebook: Sänd ditt möte live på Facebook.
  • Live på Workplace by Facebook: Sänd ditt möte live på Workplace by Facebook.
  • Live på Youtube: Sänd ditt möte live på Youtube.
  • Live på Twitch: Sänd ditt möte live på Twitch
  • Live på anpassad streamingtjänst: Sänd ditt möte live på en anpassad streamingplattform.
 • Avsluta (endast tillgängligt för värden): Visa följande två alternativ.
  • Avsluta mötet för alla: Avsluta mötet för dig själv och alla deltagare. 
  • Lämna möte: Lämna mötet. Du blir ombedd att utse en värd så att mötet kan fortsätta.

Värdkontrollerna syns längst ner på skärmen om du inte skärmdelar för tillfället.

 • Delta via ljud  eller Aktivera mikrofon/Inaktivera mikrofon  Detta gör det möjligt att ansluta till mötets ljud. När du är ansluten kan du slå på eller av ljudet för din mikrofon.
  • Ljudkontroller (klicka på intill Inaktivera mikrofon/Aktivera mikrofon): Ljudkontrollerna gör det möjligt att ändra den mikrofon och högtalare som Zoom använder på datorn, lämna datorljudet och komma åt alla ljudalternativen i Zoom-inställningarna.
 • Starta video /Stoppa video  Detta gör det möjligt att starta eller stoppa din egen video.
  • Videokontroller (klicka på ^ intill Starta/stoppa video): Om du har flera kameror på datorn kan du välja vilken Zoom ska använda, komma åt alla videokontrollerna och välja en virtuell bakgrund.
 • Säkerhet : Få tillgång till säkerhetsalternativen under möte.
 • Deltagare : Öppnar fönstret för att hantera deltagare och bjuda in andra att delta i mötet.
 • Omröstningar : Gör det möjligt att skapa, redigera och starta omröstningar. Alternativen för att skapa eller starta omröstningar öppnar Zoom-webbportalen i din standardwebbläsare. När omröstningen har avslutats kan du se resultaten och ladda ner hela omröstningsrapporten.
 • Chatt  : Öppna chattfönstret för att chatta med deltagarna.
 • Dela skärm : Börja dela din skärm. Du kan välja vilket skrivbord eller program du vill dela.
  • Kontroller för skärmdelning (klicka på ^ intill Dela skärm): Välj vem som kan dela i mötet och om du vill att endast värden eller vilken deltagare som helst ska kunna starta en ny delning när någon delar.
 • Spela in : Starta eller stoppa en molninspelning eller lokal inspelning.
 • Visa undertexter (endast tillgängligt för värden): Om manuella eller automatiska undertexter har aktiverats i kontot klickar du här för att öppna alternativen för textning.
 • Grupprum : Starta grupprum.
 • Reaktioner : Mötesreaktioner, feedbackikoner och Räck upp handen gör det möjligt att förmedla frågor eller feedback till värden eller presentatören utan att avbryta mötet. Dessa reaktioner visas på din videopanel och intill ditt namn på deltagarpanelen. 
 • Mer : Om du klickar på Mer får du tillgång till ytterligare alternativ.
  • Starta fokusläge: Använder Fokusläge på alla mötesdeltagare. 
  • Live på Facebook: Sänd ditt möte live på Facebook.
  • Live på Workplace by Facebook: Sänd ditt möte live på Workplace by Facebook.
  • Live på Youtube: Sänd ditt möte live på Youtube.
  • Live på Twitch: Sänd ditt möte live på Twitch.
  • Live på anpassad streamingtjänst: Sänd ditt möte live på en anpassad streamingplattform.
 • Avsluta (endast tillgängligt för värden): Visa följande två alternativ.
  • Avsluta mötet för alla: Avsluta mötet för dig själv och alla deltagare. 
  • Lämna möte: Lämna mötet. Du blir ombedd att utse en värd så att mötet kan fortsätta.

Värdkontrollerna syns längst ner på skärmen.

 • Delta via ljud  eller Aktivera mikrofon /Inaktivera mikrofon : Detta gör det möjligt att ansluta till mötets ljud. När du är ansluten kan du slå på eller av ljudet för din mikrofon.
 • Starta video /Stoppa video : Detta gör det möjligt att starta eller stoppa din egen video.
 • Säkerhet : Få tillgång till säkerhetsalternativen under möte.
 • Deltagare : Visa listan över deltagare, hantera deltagare, se feedbackikoner och bjud in andra. 
 • Omröstningar: Gör det möjligt att skapa, redigera och starta omröstningar. Alternativen för att skapa eller starta omröstningar öppnar Zoom-webbportalen i din standardwebbläsare. När omröstningen har avslutats kan du se resultaten och ladda ner hela omröstningsrapporten. Om en omröstning redan har skapats kan både värd och medvärd starta omröstningen, men bara värden kan redigera eller lägga till omröstningar i mötet.
 • Dela skärm : Börja dela din skärm. Du kan välja vilket skrivbord eller program du vill dela.
  • Kontroller för skärmdelning (klicka på ^ intill Dela skärm): Välj vem som kan dela i mötet och om du vill att endast värden eller vilken deltagare som helst ska kunna starta en ny delning när någon delar.
 • Chatt  : Öppna chattfönstret för att chatta med deltagarna.
 • Spela in : Starta eller stoppa en molninspelning.
 • Visa undertexter (endast tillgängligt för värden): Om manuella eller automatiska undertexter har aktiverats i kontot klickar du här för att öppna alternativen för textning.
 • Grupprum : Starta grupprum.
 • Reaktioner : Mötesreaktioner, feedbackikoner och Räck upp handen gör det möjligt att förmedla frågor eller feedback till värden eller presentatören utan att avbryta mötet. Dessa reaktioner visas på din videopanel och intill ditt namn på deltagarpanelen. 
 • Inställningar : Öppna andra inställningar i mötet/webbinariet
 • Mer 
  • Starta fokusläge: Använd Fokusläge för deltagarna och deras videor. 
  • Live på Facebook: Sänd ditt möte live på Facebook.
  • Live på Workplace by Facebook: Sänd ditt möte live på Workplace by Facebook.
  • Live på Youtube: Sänd ditt möte live på Youtube.
  • Live på anpassad streamingtjänst: Sänd ditt möte live på en anpassad streamingplattform.
  • Stoppa inkommande video: Gör det möjligt att inaktivera inkommande video från deltagare. Detta kan användas för att spara på bandbredd och förbättra kvaliteten på mötesupplevelsen.
 • Avsluta (endast tillgängligt för värden): Lämna mötet. Mötet avslutas om du lämnar det utan att utse en annan värd.
  • Avsluta mötet för alla: Avsluta mötet för dig själv och alla deltagare. 
  • Lämna möte: Lämna mötet. Du blir ombedd att utse en värd så att mötet kan fortsätta.

Läs mer om möteskontroller i Zoom-webbklienten.

På en iPhone visas värdkontrollerna längst ner på skärmen, med undantag för Avsluta för att avsluta eller lämna mötet. På en iPad visas de längst upp på skärmen.
 • Delta via ljud eller Aktivera mikrofon  /Inaktivera mikrofon: Detta gör det möjligt att ansluta till mötets ljud. När du är ansluten kan du slå på eller av ljudet för din mikrofon.
 • Starta video /Stoppa video : Starta eller stoppa din egen video.
 • Dela : Börja dela din skärm eller en fil.
 • Deltagare : Visa listan över deltagare och hantera deltagare.
 • Mer : Det finns ytterligare inställningar under Mer.
  • Säkerhet : Få tillgång till säkerhetsalternativen under möte.
  • Spela in till molnet : Starta en molninspelning.
  • Omröstningar/quiz : Gör det möjligt att skapa, redigera och starta omröstningar. Alternativen för att skapa eller starta omröstningar öppnar Zoom-webbportalen i din standardwebbläsare.
  • Chatt: Öppna chattfönstret för att chatta med deltagarna.
  • Aktivera livetranskription : Värden kan aktivera livetranskription om detta har aktiverats i webbinställningarna. 
  • Visa komplett avskrift : Du kan se hela avskriften här om detta har aktiverats i webbinställningarna.
  • Mötesinställningar : Tillgång till en del personliga inställningar för det möte som du deltar i för närvarande. 
  • Minimera möte: Minimera mötesfönstret för att se chattmeddelanden eller schemalägga ett nytt möte. Du kan flytta runt det minimerade fönstret på skärmen efter behov. Klicka på det minimerade fönstret när du vill förstora mötesfönstret igen.
  • Bakgrunder och effekter: Konfigurera och aktivera en virtuell bakgrund och videofilter.
  • Fokusläge : Använder fokusläge på alla mötesdeltagare. 
  • Livesänd på YouTube: Sänd ditt möte live på Youtube.
  • Koppla från ljud: Koppla bort från den befintliga ljudanslutningen. 
  • Räck upp handen/Ta ner handen
  • Feedbackikoner (om detta har aktiverats av värden): Om du trycker på en ikon visas den bredvid ditt namn i deltagarlistan och i din videopanel. Du kan till exempel trycka på ikonen för tummen upp så visas denna ikon bredvid ditt namn. 
 • Avsluta (endast tillgängligt för värden): Avsluta eller lämna mötet.

Värdkontrollerna visas längst ner på skärmen, förutom Avsluta möte som visas längst upp på skärmen, intill mötes-ID.
 • Delta via ljud  eller Aktivera mikrofon /Inaktivera mikrofon : Slå på eller av ljudet för din mikrofon.
 • Starta video /Stoppa video : Starta eller stoppa din egen video.
 • Dela : Börja dela din skärm eller en fil.
 • Deltagare : Visa listan över deltagare och hantera deltagare.
 • Mer : Det finns ytterligare inställningar under Mer.
  • Spela in : Starta en molninspelning.
  • Säkerhet : Få tillgång till säkerhetsalternativen under möte.
  • Omröstningar/quiz : Gör det möjligt att skapa, redigera och starta omröstningar. Alternativen för att skapa eller starta omröstningar öppnar Zoom-webbportalen i din standardwebbläsare.
  • Chatt: Öppna chattfönstret för att chatta med deltagarna.
  • Aktivera livetranskription : Värden kan aktivera livetranskription om detta har aktiverats i webbinställningarna.
  • Visa komplett avskrift : Du kan se hela avskriften här om detta har aktiverats i webbinställningarna.
  • Mötesinställningar : Tillgång till en del personliga inställningar för det möte som du deltar i för närvarande. 
  • Minimera möte: Minimera mötesfönstret för att se chattmeddelanden eller schemalägga ett nytt möte. Du kan flytta runt det minimerade fönstret på skärmen efter behov. Klicka på det minimerade fönstret när du vill förstora mötesfönstret igen.
  • Bakgrunder och filter: Konfigurera och aktivera en virtuell bakgrund.
  • YouTube: Sänd ditt möte live på Youtube.
  • Fokusläge : Använder fokusläge på alla mötesdeltagare. 
  • Koppla från ljud: Koppla bort från den befintliga ljudanslutningen. 
  • Räck upp handen/Ta ner handen
  • Feedbackikoner (om detta har aktiverats av värden): Om du trycker på en ikon visas den bredvid ditt namn i deltagarlistan och i din videopanel. Du kan till exempel trycka på ikonen för tummen upp så visas denna ikon bredvid ditt namn. 
 • Avsluta (endast tillgängligt för värden): Avsluta eller lämna mötet.