Använda appen för Slack


Med Zooms app för Slack kan du starta ett direktmöte eller gå med i ett schemalagt möte genom att använda kommandot /zoom direkt i en Slack-kanal, ett privat rum eller ett direktmeddelande. Zoom Phone-samtal stöttas också genom dessa kommandon. När mötet eller samtalet tar slut kommer du få en avisering som innehåller mötessammanfattningen och, om tillämpligt, en länk till inspelningen av mötet.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda appen för Slack

Hur man installerar och konfigurerar från Zoom Marketplace

Om du använder Slack-integrationen för Zoom som tidigare anpassats för ditt konto kommer godkännande på förhand för Slack i Marketplace kräva att alla användare på kontot auktoriserar sitt Slack-konto med Zoom på nytt. För mer information, se avsnittet Gå över från tidigare etablerad integration till Slack nedan.

För att installera appen för Slack för individuellt bruk:

 1. Logga in på ditt Zoom-konto på Zoom Marketplace.
 2. Sök efter Slack och klicka på appen.
  Om appen inte godkänts på förhand kontaktar du din Zoom-administratör för att godkänna denna app för ditt konto.
 3. Klicka på Besök hemsidan för att installera, bekräfta behörigheterna som krävs och välj Tillåt.
  Du kommer omdirigeras till en sida där du kan välja hur du vill installera appen:
  Obs! Om du redan installerat appen för Slack och vill byta från en personlig installation till en kontoinstallation, se avsnittet nedan.

För att installera appen för Slack till hela din organisation (administratörsbehörighet krävs):

 1. Klicka på Installera Zoom för Slack till hela organisationen.
 2. Bekräfta behörigheterna som krävs och klicka på Auktorisera.
  OBS: Om du inte har administratörsbehörigheter på Zoom kommer du att behöva kontakta din Zoom-administratör för att installera appen på ditt konto.
 3. Du kommer nu välja det Slack Workspace du vill installera i.
 4. Klicka på Koppla till Slack Workspace.
 5. Bekräfta behörigheterna och klicka på Tillåt.
  Appen är nu redo att användas.

För att installera appen för Slack ENBART till dig själv:

 1. Klicka på Lägg till Zoom ENDAST till mitt Slack-konto
 2. Bekräfta behörigheterna som appen kräver och klicka på Tillåt.
  Appen för Slack är nu installerad.
 3. För att slutföra konfigurationen går du till en Slack-kanal och skriver ”/zoom”.
 4. Klicka på länken i svaret.
 5. Bekräfta behörigheterna och klicka på Auktorisera.

Hur man byter från användarinstallation till kontoinstallation

Om du redan installerat appen för Slack och vill byta från en privat inställning till en kontoinställning följer du stegen nedan:

 1. Logga in på ditt Zoom-konto och gå till Zoom Marketplace.
 2. Klicka på Hantera.
 3. Hitta Slack och klicka på Ta bort.
 4. Bekräfta dialogrutan och fortsätt.
 5. Sök efter Slack i Zoom Marketplace och klicka på appen.
 6. Klicka på Besök hemsidan för att installera, bekräfta behörigheterna appen kräver och välj Tillåt.
 7. Klicka på Installera Zoom för Slack till hela organisationen.
 8. Bekräfta behörigheterna som krävs och klicka på Auktorisera.
  OBS: Om du inte har administratörsbehörigheter på Zoom kommer du att behöva kontakta din Zoom-administratör för att installera appen på ditt konto.
 9. Du kommer nu välja det Slack Workspace du vill installera i.
 10. Klicka på Koppla till Slack Workspace.
 11. Bekräfta behörigheterna och klicka på Tillåt.
  Appen är nu redo att användas.

Hur man använder appen för Slack

Appen för Slack-funktioner

Använda Zoom Whiteboard

För att dela en Zoom Whiteboard i Slack:

 1. Öppna en chatt eller kanal.
 2. Kopiera länken till den whiteboard du vill dela, och klistra in den i chatten eller kanalen.
  Länken kommer visa whiteboardens namn och en förhandstitt på denna i chatten.

Se aviseringar från en whiteboard i Slack:

Obs! För att använda denna funktion måste Zoom Whiteboards vara aktiverat på ditt konto.

Ytterligare konfigurationer

Hur man aktiverar samtal i Slack genom Zoom Meetings

 1. Slack-teamägaren kommer att behöva gå till Administration och välja Workspace-inställningar.
 2. Under fliken Inställningar öppnar du Samtal och väljer de alternativ du vill ha. Du kan välja Zoom för både videosamtal och direkta telefonsamtal. Nedan kan du se hur det skulle se ut att ställa in Slack för att använda Zoom för både video- och telefonsamtal.
 3. Om du väljer knappen Ring med texten ”Starta ett samtal med Zoom” kommer ett direktmöte att startas. En kanal kommer att få följande avisering:

Hur man avinstallerar Zoom-appen

 1. Logga in på ditt Zoom-konto och gå till Zoom Marketplace.
 2. Sök efter Slack och klicka på appen.
 3. Välj fliken Hantera och klicka på Avinstallera.
 4. Bekräfta dialogrutan och klicka på OK.

Sammanfattning och inspelningslänk i privat kanal eller gruppchatt

Obs!

Gå över från tidigare aktiverad integration till Slack

Om du vill installera integrationen från Marketplace i Slack och redan har konfigurerat integrationen för Slack med Zoom innan Zoom Marketplace, kommer du behöva tänka på att alla användare på kontot ska logga in/autentisera integrationen mellan Slack och Zoom. Detta krävs på grund av ökad säkerhet för denna integration. Zoom Marketplace använder nu OAuth 2.0 för alla integrationer för att se till att dina data lagras säkert. Användarflödet när integrationen till Slack från marknadsplatsen är aktiverad är som följer:

 1. När administratören godkänt integrationen på förhand i Zoom Marketplace kommer användare få detta meddelande när de använder kommandot /zoom i Slack:
 2. Användaren kommer behöva klicka på Auktorisera Zoom.
 3. Användaren kommer dirigeras om till Zoom och där logga in på nytt, om det inte redan gjorts. Efter inloggningen kommer användaren behöva tillåta behörigheter för integrationen. Användaren kommer behöva klicka på Tillåt för att fortsätta.
 4. Användare kommer sedan att se en auktoriseringssida för Slack och kommer att behöva bekräfta behörigheterna och klicka på Auktorisera.

Efter att dessa steg genomförts kommer användaren att kunna använda integrationen till Slack. Detta är en engångsauktorisering.

Kända begränsningar

Hur dina data används

Den här appen kommer åt och använder följande information från ditt Zoom-konto:

Appen använder följande information från ditt Slack-konto: