Använda menyn för SIP/H.323 i möten


När du går med i ett möte från din H.323 eller SIP-enhet via molnanslutningsprogrammet för rum kan du få tillgång till Zoom-menyn genom DTMF-toner för att kontrollera din videolayout, starta/stoppa din video, aktivera/inaktivera mikrofonen, med mera.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda SIP/H.323-menyn i möten

Hur man använder SIP/H.323-huvudmenyn

Få tillgång till huvudmenyn

För att få tillgång till huvudmenyn när du är i ett Zoom-möte trycker du på 1 via DTMF-tonerna för att få tillgång till mötet. På vissa enheter behöver du växla inställning på din fjärrkontroll så att den kan sända DTMF-toner.

Alternativ för huvudmenyn

När huvudmenyn öppnas använder du din fjärrkontroll:

Hur man använder menyn med ytterligare alternativ för SIP/H.323

När du befinner dig i huvudmenyn kan du trycka på 0 för att öppna en meny med ytterligare alternativ. När menyn med ytterligare alternativ öppnas använder du din fjärrkontroll:

Hur man använder värdalternativ för SIP/H.323

I huvudmenyn trycker du 7 för att se alternativ som är tillgängliga för värden. Du kommer behöva gå med i mötet med värdnyckeln för att använda dessa alternativ. Om värdnyckeln inte skrevs in när du gick med i mötet kommer du tillfrågas att skriva in Värdnyckeln när du använder värdmenyn.

Värdalternativen innefattar: