Använda språktolkning i ditt möte eller webbinarium


Användare som vill inkludera tolkar i sina möten eller webbinarier har nu möjlighet att aktivera Språktolkning. Värden kan utse upp till 20 deltagare som tolkar i webbportalen eller under en Zoom-session.

När mötet eller webbinariet startar kan värden starta tolkfunktionen, vilket ger tolkarna sina egna ljudkanaler för det språk de översätter till. Deltagare kan sedan välja ljudkanalen för att höra det översatta ljudet på sitt eget språk, och har möjlighet att inaktivera ljudet för originalkanalen i stället för att höra det på en lägre volym i deras valda språk.  

Molninspelningar av tolksessionerna kommer att spela in originalljudet i mötet eller webbinariet samt översättningarna. Lokala inspelningar av tolksessionerna kommer spela in ljudet som den deltagare som spelar in hör, men inte flera ljudkanaler.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda språktolkning

Tolkförmedling (välja en annan ljudkanal för tolkar)

Obs!

Hur man lägger till språktolkar till möten eller webbinarier

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på Schemalägg ett möte.
 4. Välj Generera automatiskt bredvid Mötes-ID. Denna inställning krävs för språktolkning.
 5. Bredvid Tolkning väljer du rutan Aktivera språktolkning.
  Obs! Om du tidigare valt rutan Aktivera språktolkning som standardkonto-, grupp- eller användarnivå kommer denna ruta redan vara vald och aktiverad som standardinställning för alla schemalagda möten.
 6. Skriv in uppgifterna för dina tolkar.
  Språken du väljer för tolkarna kommer skapa språkkanaler för dessa språk i ditt möte, men alla kanaler behöver inte användas i mötet.
  Obs! De tilldelade tolkarna måste vara inloggade på det konto som är kopplat till den valda e-postadressen. Om de inte är inloggade med e-postadresser när de går med i mötet eller webbinariet får de inte rollen som tolk. Värden kan manuellt ge dem rollen som tolk i mötet.
 7. Klicka på Spara.
 8. För att redigera listan med tolkar klickar du på Redigera.
  • För att lägga till fler tolkar klickar du på + Lägg till tolk. Skriv sedan in tolkarnas uppgifter.
  • För att skicka e-postinbjudan på nytt klickar du på e-postikonen email-button.png bredvid tolkens namn.
  • För att kopiera e-postinbjudan klickar du på ellipsen bredvid tolkens namn more-button.png. Klicka sedan på Kopiera inbjudan.
  • För att ta bort tolkar klickar du på ellipsen bredvid tolkens namn more-button.png. Klicka sedan på Ta bort tolk.
 9. Klicka på Spara när du är klar.

Obs! Denna process liknar den för att aktivera språktolkning för webbinarier. Klicka på Webbinarier i navigeringsmenyn och klicka sedan på Schemalägg ett webbinarium, följ stegen 3–6.

Hur man startar språktolkning i möten eller webbinarier

Obs! Språktolkning kan inte startas eller hanteras från Zoom-mobilappen. Deltagare som går med från Zoom-mobilappen kan bara lyssna på tolkarnas ljudkanaler och läsa översatt text.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Starta eller gå med i ett möte.
 3. När mötet har startat klickar du på Tolkning i möteskontrollerna.
  Du kan lägga till eller ta bort tolkar från denna meny efter önskemål.
 4. Klicka på Start för att påbörja tolksessionerna.
  När värden klickar på Start kommer tolkarna få ett meddelande om att de tilldelats ett språk.

  Obs! De tilldelade tolkarna måste vara inloggade på det konto som är kopplat till den valda e-postadressen. Om de inte är inloggade med den e-postadressen när de går med i sessionen kommer de inte få rollen som tolk. Värden kan manuellt ge dem rollen som tolk i mötet.
 5. Tolkar och deltagare kan nu klicka på Tolkning i möteskontrollerna och välja en språkkanal.
 6. En tolk i kanalen kommer höra originalljudet som de sedan kan översätta. Tolkar har bara tillgång till den språkkanal de tilldelats. Deltagare i en språkkanal kommer höra det översatta ljudet samt originalljudet på en lägre volym.
  Obs! Originalljudet kommer att återgå till 100 % åtta sekunder efter att en tolk slutat tala.
 7. För att avsluta tolksessionen/sessionerna måste värden klicka på Tolkning i möteskontrollerna.
 8. När fönstret Språktolkning öppnas kan värden klicka på Avsluta för att stoppa sessionerna.
 9. Värden kan också klicka på Hantera språktolkning för att ändra tolkningsinställningarna under en session.

Hur man hanterar din roll som språktolkare

Som språktolk kan du bara tala på en språkkanal åt gången. Detta förhindrar onödigt överlappande och minskar förvirring. Du kan byta mellan kanalen med originalspråket och kanalen för språktolkning som du har tilldelats.

Obs! Du kan bara gå med i språktolkningen med datorljud. Du kan inte använda telefonfunktionerna inringning eller ring mig.

När en mötesvärd tilldelar dig rollen som språktolk kommer ett fönster visas som meddelar vilket språk du ansvarar för.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Gå med i ett möte där du tilldelats rollen som tolk av en värd.
 3. Klicka på OK för att acceptera språket som du tilldelats att tolka.

Hur man byter ljudkanal som tolk och använder tolkförmedling

För att byta mellan ljudkanaler under möten:

 1. Klicka på språket för den ljudkanal du vill tala på.
 2. Tala på språket som tillhör den ljudkanal du tilldelats.

Som tolk lyssnar du på originalkanalen som standard, men du kan också byta ljudkanal för att lyssna på en annan tolk. Detta kallas tolkförmedling.

Detta är användbart när du inte förstår originalljudkanalen och behöver tolka från ett annat tillgängligt språk. Till exempel kanske du inte förstår engelskan som talas i originalkanalen, men förstår franska. Du kan i stället lyssna på den franska tolkningen och översätta från franskan till det språk du tilldelas.

För att byta ljudkanal till en annan tolks ljudkanal:

 1. Klicka på listrutan bredvid Lyssna på.
 2. Välj ljudkanalen du vill lyssna på.
  Som standard är Standardljud valt.

Obs! Tolkförmedling kräver version 5.9.6 eller senare.

Hur man lyssnar på språktolkning

 1. I dina mötes/webbinariumkontroller klickar du på Tolkning.
 2. Klicka på språket du vill höra.
 3. (Valfritt) för att enbart höra det tolkade språket klickar du på Inaktivera originalljud.

Obs!

 • Du måste gå med i mötet genom ditt datorljud/VoIP. Du kan inte lyssna på språktolkning om du använder telefonfunktionerna inringning eller ring mig.
 • Som deltagare som går med i en språkkanal kan du tala i huvudkanalen om du aktiverar din mikrofon.
 1. I dina mötes-/webbinariekontroller klickar du på Tolkning.
 2. Klicka på språket du vill höra.
 3. (Valfritt) för att enbart höra det tolkade språket klickar du på Inaktivera originalljud.

Obs!

 • Du måste gå med i mötet genom ditt datorljud/VoIP. Du kan inte lyssna på språktolkning om du använder telefonfunktionerna inringning eller ring mig.
 • Som deltagare som går med i en språkkanal kan du tala i huvudkanalen om du aktiverar din mikrofon.
 1. Tryck på ellipserna more-button.png i möteskontrollerna.
 2. Tryck på Språktolkning.
 3. Tryck på språket du vill höra.
 4. (Valfritt) Tryck för att byta till Inaktivera originalljud.
 5. Klicka på Klar.

Obs!

 • Du kan inte lyssna på språktolkning om du använder telefonfunktionerna inringning eller ring mig.
 • Som deltagare som går med i en språkkanal kan du tala i huvudkanalen om du aktiverar din mikrofon.