Aktivera skärmdelning för deltagare i Zoom-möten


Som värd för ett möte kan du begränsa skärmdelningsfunktionen till bara dig själv, eller ge andra deltagare möjlighet att dela sin skärm. För att låta deltagare dela sin skärm som standard kan du ändra inställningarna för skärmdelning från sidan Inställningar på webbportalen. Du kan också justera detta efter behov på skrivbordsklienten eller i mobilappen under ett möte. Denna artikel kommer visa dig hur du aktiverar skärmdelning för mötesdeltagare i Zoom.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att låta deltagare dela sin skärm under Zoom-möten

Hur man aktiverar skärmdelning för deltagare i Zoom-möten

 1. Öppna Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Starta eller gå med i ett Zoom-möte som värd.
 3. I kontrollverktygsfältet klickar du på ikonen med en pil som pekar uppåt bredvid Dela skärm.
 4. Klicka på Avancerade delningsalternativ.
  Ett popup-fönster visas.
 5. Under Vem kan dela väljer du Alla deltagare.
  Alla deltagare i mötet kommer kunna dela sin skärm under denna session.

Obs!

 • Om du ändrar inställningarna under ett möte påverkar det bara den nuvarande sessionen. Om du startar om mötet eller startar ett annat möte kommer inställningarna för skärmdelning gå tillbaka till standardinställningen. För att ändra standardinställningen för möten du är värd för ändrar du skärmdelningsinställningarna på sidan Inställningar på webbportalen.
 • Du kan också klicka på Säkerhet i kontrollverktygsfältet och se till att alternativet Skärmdelning är markerat.
 • Om alternativen är gråa kontrollerar du att Flera deltagare kan dela samtidigt inte är valt i fönstret Avancerade delningsalternativ, eftersom andra inställningar inte kan justeras när detta är aktiverat.

Avancerade delningsalternativ

Värden kan justera andra delningsalternativ under ett aktivt möte. Dessa standardinställningar kan också justeras genom webbinställningarna.  

 1. Öppna Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Starta eller gå med i ett Zoom-möte som värd.
 3. I kontrollverktygsfältet klickar du på ikonen med en pil som pekar uppåt bredvid Dela skärm.
 4. Klicka på Avancerade delningsalternativ.
  Ett popup-fönster visas.
 5. Justera följande inställningar efter önskemål:
  • Hur många deltagare som kan dela samtidigt: Välj hur många deltagare som kan dela samtidigt under ett möte.
   • En deltagare åt gången kan dela: Tillåt bara att en deltagare åt gången delar. Andra måste sluta dela sin skärm innan någon annan kan börja dela.
   • Flera deltagare kan dela samtidigt (två skärmar rekommenderas): Tillåt att flera deltagare delar sin skärm samtidigt. Som standard kommer deltagarna bara kunna se en skärm som delas, men kan byta mellan de olika skärmarna. Användare med två skärmar aktiverade kommer kunna se två skärmar samtidigt.
  • Vilka som kan dela
   • Endast värden: Låter bara värden och eventuella medvärdar dela sina skärmar.
   • Alla deltagare: Låter alla deltagare i mötet dela sin skärm under sessionen.
  • Vem kan börja dela när någon annan delar?
   • Endast värden: Låter bara värden och eventuella medvärdar avbryta någon annans skärmdelning och börja dela sin egen skärm.
   • Alla deltagare: Låter alla deltagare i mötet avbryta någon annans skärmdelning och börja dela sin egen skärm.
 1. Starta eller gå med i ett Zoom-möte som värd via webbklienten.
 2. I kontrollverktygsfältet klickar du på ikonen med en pil som pekar uppåt bredvid Dela skärm.
 3. Klicka på Avancerade delningsalternativ.
  Ett popup-fönster visas.
 4. Under Vem kan dela väljer du Alla deltagare.
  Alla deltagare i mötet kommer kunna dela sin skärm under denna session.

Obs!

 • Om du ändrar inställningarna under ett möte påverkar det bara den nuvarande sessionen. Om du startar om mötet eller startar ett annat möte kommer inställningarna för skärmdelning gå tillbaka till standardinställningen. För att ändra standardinställningen för möten du är värd för ändrar du skärmdelningsinställningarna på sidan Inställningar på webbportalen.
 • Du kan också klicka på Säkerhet i kontrollverktygsfältet och se till att alternativet Skärmdelning är markerat.

Avancerade delningsalternativ

Värden kan justera andra delningsalternativ under ett aktivt möte. Dessa standardinställningar kan också justeras genom webbinställningarna.  

 1. Starta eller gå med i ett Zoom-möte som värd via webbklienten.
 2. I kontrollverktygsfältet klickar du på ikonen med en pil som pekar uppåt bredvid Dela skärm.
 3. Klicka på Avancerade delningsalternativ.
  Ett popup-fönster visas.
 4. Justera följande inställningar efter önskemål:
  • Hur många deltagare som kan dela samtidigt: Välj hur många deltagare som kan dela samtidigt under ett möte.
   • En deltagare åt gången kan dela: Tillåt bara att en deltagare åt gången delar. Andra måste sluta dela sin skärm innan någon annan kan börja dela.
   • Flera deltagare kan dela samtidigt (två skärmar rekommenderas): Tillåt att flera deltagare delar sin skärm samtidigt. Som standard kommer deltagarna bara kunna se en skärm som delas, men kan byta mellan de olika skärmarna. Användare med två skärmar aktiverade kommer kunna se två skärmar samtidigt.
  • Vilka som kan dela
   • Endast värden: Låter bara värden och eventuella medvärdar dela sina skärmar.
   • Alla deltagare: Låter alla deltagare i mötet dela sin skärm under sessionen.
  • Vem kan börja dela när någon annan delar?
   • Endast värden: Låter bara värden och eventuella medvärdar avbryta någon annans skärmdelning och börja dela sin egen skärm.
   • Alla deltagare: Låter alla deltagare i mötet avbryta någon annans skärmdelning och börja dela sin egen skärm.
 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Starta eller gå med i ett Zoom-möte.
 3. Tryck på skärmen för att visa möteskontrollerna.
 4. Tryck på Mer .
 5. Tryck på Säkerhet.
 6. Slå på Dela skärm för att aktivera skärmdelning för alla deltagare.
 7. Tryck på Stäng för att gå tillbaka till mötet.