Hantera användare


 

Användarhantering låter kontoägare och administratörer hantera sina användare genom att lägga till, ta bort, tilldela roller och tilläggsfunktioner. Bekanta dig med följande innan du börjar:

lightbulb tip icon
Vet du inte var du ska börja?
Vår hubb för fakturerings- och kontohantering är framtagen för att vara till hjälp för dig när du ska genomföra de vanligaste uppgifterna som rör fakturerings- och kontohantering.

Denna artikel omfattar:

Lär dig hur man tar bort en användare genom att radera, inaktivera eller koppla bort dem från ditt konto.

Förutsättningar för att hantera användare på ditt Zoom-konto

Hur man kommer åt användarhanteringen

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som kontoägare eller administratör.
 2. I navigationsmenyn klickar du på Användarhantering och sedan Användare.
  Du kommer att se följande flikar:
  • Användare: Nuvarande användare på kontot. Du kan göra följande:
   • Redigera kontotyp för varje användare (Bas, Licenserad, På plats) eller avdelning.
   • Lägg till en användare i taget eller importera en CSV-fil för att lägga till flera användare åt gången.
   • Exportera användare till en CSV-fil
   • Ställ in administratörer eller tilldela en anpassad roll om du är ägaren
  • Väntande: Personer som har blivit inbjudna till att gå med i Zoom-kontot men som inte aktiverat sitt konto.
  • Avancerat: Se användarstatistik och ändra flera användare samtidigt.

Obs! Bara kontoägaren kan göra en medlem till administratör eller en administratör till medlem.

Hur man lägger till en ny användare

Obs! Du kan lägga till eller uppdatera flera användare samtidigt genom att importera en CSV-fil.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. För att lägga till en ny användare till ditt konto klickar du på Lägg till användare.
 4. Ange användarinformationen.
  • E-postadress: Ange användarens e-postadress. Om du behöver lägga till flera användare med samma inställningar kan du skriva in flera e-postadresser med ett kommatecken mellan dem.
   Obs! E-postadresserna måste redan existera och kunna ta emot externa e-postmeddelanden.
  • Användartyp: Bestäm om användaren ska vara standard (gratis), liceserad, eller på plats. För att tilldela en licenserad användare måste du ha licenser tillgängliga. För att tilldela en På plats-användare måste du ha Anslutningsprogram för möte aktiverat.
   Tillägg, som Stora möten eller Webbinarium, listas under alternativen för användartyp. Kontrollera vilka funktioner du vill att användaren ska ha. Du måste ha tillgängliga licenser för dessa funktioner.
   Obs! Om ditt konto använder Anslutningsprogram för möte, men På plats inte finns tillgängligt under Användartyp, kommer du behöva hantera På plats-användare med hjälp av grupp-, konto- eller användarprofilinställningarna.
  • Avdelning, Chef, Jobbtitel och Plats (valfri): Skriv in information som visas på användarens profil. Användarens profil kan ses av andra användare. Användaren kan anpassa sin profil för att byta avdelning, jobbtitel och plats senare.
  • Användargrupp: Om du använder grupphantering väljer du en grupp att lägga till denna användare i.
  • Standardlösenord: Ställ in ett standardlösenord för användaren.
 5. Klicka på Lägg till.

Obs!

Hur man ser väntande användare

Väntande inbjudningar löper ut efter 30 dagar och tas bort från listan över väntande användare. Om du skickar en inbjudan på nytt återställer detta timern och ytterligare 30 dagar läggs till varje gång inbjudan skickas om.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på fliken Väntande för att se användare som inte bekräftat sina konton:
  • Om användaren inte accepterat sin inbjudan och inte längre hittar den i sin inkorg kan du skicka den på nytt genom att klicka på Skicka igen.
  • Om du inte vill låta en användare gå med i ditt konto klickar du på Ta bort innan de accepterar din e-postinbjudan.

Hur man redigerar en användares licens, tillägg och roll

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Bläddra ner eller sök efter användaren.
  Obs! Konton med mer än 5 000 användare kan bara söka efter användare genom deras e-postadresser.
 4. Klicka på Redigera till höger om användarens information.
 5. Du kan redigera följande detaljer:
  • Användartyp: Välj mellan Bas, Licenserad eller På plats.
  • Tilläggslicenser: Tillgängliga tilläggslicenser, som Stora möten och Webbinarium, kan väljas för att tilldela licensen till användaren. Dessa måste köpas av faktureringsavdelningen innan de tilldelas.
  • Användarroll: Bara tillgänglig för kontoägaren som standard, eller för en användare med en anpassad roll med behörighet att redigera rollbehörigheten. Användaren kan ändras till administratör, medlem eller till en anpassad roll.
  • Avdelning
  • Chef
  • Jobbtitel
  • Plats
 6. Klicka på Spara.

Alternativt kan en administratör eller ägare välja flera roller på Användarsidan för att snabbt byta deras Roll, Licens och Grupp.

Hur man hanterar kolumninställningar

Du kan gömma eller visa olika kolumner som visar annan användarinformation.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på fliken Användare.
 4. I det övre högra hörnet på sidan klickar du på ikonen med ett kugghjul settings-button__1_.pngoch väljer kolumninställningarna som du vill visa:
  • Förnamn: Visar användarens förnamn.

  • Efternamn: Visar användarens efternamn.

  • Roll: Se vilken roll andra användare har genom att hantera användare.

  • Typ: Se användartypen för alla användare på ditt konto.

  • Telefonnummer: Ange användarens telefonnummer.

  • Avdelning: Visar användarens avdelning.

  • Chef: Ange namn eller e-postadress till användares chef.

  • Jobbtitel: Ange användarens jobbtitel.

  • Plats: Ange användarens plats.

  • Grupp: Visar vilken grupp användaren tillhör.

  • Klientversion: Visar när användarens senast loggade in och vilken klientversion som användes.

  • Skapad den: Visar datumet då användarkontot skapades.

  • Externa kontakter: Om användare i kontot lägger till externa kontakter kan du se dessa externa kontakter och ta bort dem från kontot.

Hur man ändrar avancerade inställningar för användarhantering

Avancerade inställningar låter dig byta användartyp för flera användare samtidigt, ta bort användare och ställa in den användartyp som är standard.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på fliken Avancerat för att se följande information och inställningar:
  • Användarsammanfattning: Totalt antal användare och andelen Basanvändare, Licenserade användare, På plats-användare och Zoom Room-användare.
  • Byt användartyp:
   • Byt användartyp för alla som inte är administratörer: Byt användartyp på användare till en annan användartyp. Du kan inte använda detta för att byta ägare eller administratörer. Till exempel kan du göra alla standardanvändare till licenserade användare.
   • Koppla ifrån alla medlemmar med denna användartyp: Ta bort alla medlemmar med den specificerade användartypen. Deras Zoom-konton kommer att kopplas från ditt Zoom-konto.
    Obs! Detta påverkar inte administratörer eller användare kopplade till kontot genom associerad domän.
   • Byt standardanvändartyp: Ändra användartyp när nya användare med den associerade domänen läggs till.
  • Byt användargrupp:
   • Välj en standardanvändargrupp: Ställ in en användargruppen som standard för nya användare att placeras i.
   • Byt användargrupp: Flytta alla användare som inte placerats i en grupp till en annan grupp.
   • Lägg till domänanvändare i en grupp: Tilldela alla användare med en godkänd associerad domän till en specifik grupp.
    Obs! När du flyttar användare som finns med i flera grupper kommer den nya gruppen de läggs till i hamna längst ner i listan. Om de tar bort från huvudgruppen kommer den andra gruppen bli huvudgrupp.
  • Radera inaktiverade användare: Välj om du vill radera inaktiverade användare automatiskt, och specificera antalet dagar det tar för inaktiverade användare att automatiskt tas bort från kontot.
  • Lägg till unika attribut till användare: Detta låter dig skapa upp till 5 egna attribut, som sedan kan tilldelas till användare. Dessa attribut kan användas för att sortera användare på sidan Användare.
  • Integration av kontokontakter: Detta låter dig leta upp och ringa kontakter från Azure Active Directory (ADD). Endast sökningar är tillgängliga och Azure Active Directory-användare synkroniseras inte med Zoom Database.

Hur man ser och tar bort externa kontakter

Om användare i kontot lägger till externa kontakter kan du se dessa externa kontakter och ta bort dem från kontot.

Obs! Externa kontakter har vissa privilegier gällande tillgång till kontots kanaler.  

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på fliken Användare.
 4. I det övre högra hörnet på sidan klickar du på ikonen med ett kugghjulsettings-button__1_.png och väljer Externa kontakter. Klicka sedan på Bekräfta.
 5. Hitta en användare som har externa kontakter och klicka sedan på numret i kolumnen Externa kontakter.
  Du kommer se en lista över externa användare som lagts till av den valda användaren.
 6. (Valfritt) Klicka på numret i kolumnen Kanaler för att se kanaler eller gruppchattar som de är medlemmar i.
 7. Klicka på ikonen med en ellips i den sista kolumnen och klicka sedan på Ta bort från konto för att koppla från dessa kontakter.

Alternativt kan du söka efter en extern användare via dennes e-postadress för att se vilka som har denna användare som kontakt.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på fliken Användare.
 4. I det övre högra hörnet på sidan klickar du på ikonen med ett kugghjulsettings-button__1_.png och väljer Externa kontakter. Klicka sedan på Bekräfta.
 5. Klicka på Avancerad sökning.
 6. Skriv in e-postadressen till den externa användaren och klicka på Sök. Interna användare som har denna externa användare som kontakt kommer att visas i resultaten.
 7. Klicka på numret i kolumnen Kanaler för att se kanaler eller gruppchattar som de är medlemmar i.

Att ta bort den externa kontakten kommer leda till följande: