Komma igång med inspelning


Vid något tillfälle kommer du förmodligen vilka spela in ditt möte eller webbinarium i utbildnings- eller juridiskt syfte, eller av någon annan anledning.

Zoom erbjuder två olika typer av inspelningar, lokal och molninspelning. Lokala inspelningar, som är standard för alla Zoom-konton, sparas till din dator. Molninspelningar inkluderas för alla betalda konton och sparas till Zoom-molnet där de kan visas, delas och laddas ned.

Båda alternativ erbjuder MP4-video, MP4-ljud och chatten i en textfil som standard.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för lokala inspelningar och molninspelningar

Se till att du möter förutsättningarna för lokala eller molninspelningar innan du följer stegen i denna artikel.

Starta en inspelning

När du startat ditt möte kan du starta inspelningen genom att trycka på knappen Spela in längst ner på Zoommötets fönster. Om du har aktiverat molninspelningen kommer ett fönster öppnas som frågar var du vill spela in: Spela in på denna dator eller Spela in på molnet. Du kommer veta när inspelningen börjar, eftersom en röd lampa dyker upp i det vänstra hörnet av ditt Zoomfönster med texten ”Spelar in”.

Din lokala inspelning

Dina lokala inspelningar sparas på din dators hårddisk. Som standard sparas de i mappen Dokument i en fil som heter Zoom. Här finns mer information om hur du hittar dina lokala inspelningar. Du kan också aktivera automatisk inspelning, vilket är avstängt som standard.

Din molninspelning

Dina molninspelningar sparas i Zoom-molnet. De finns under fliken Inspelningar i Zoom-webbportalen. Du kan skydda den med lösenord, dela och ladda ner den. Denna funktion är avstängd som standard, och finns tillgänglig för betalande användare av Zoom Pro, Företag, Utbildning och Enterprise. En viktig funktion i molninspelningen är att du kan spela in från din mobil, ditt Zoom-rum och din dator.