Kortkommandon och tangentbordsgenvägar


Det finns tangentbordsgenvägar som låter dig navigera bland Zoom-inställningarna utan att använda musen. De är listade i denna artikel och finns även tillgängliga i dina Zoom-inställningar för skrivbordsklienten, under Tangentbordsgenvägar.

Förutsättningar för kortkommandon och tangentbordsgenvägar

OBS: Vissa tangentbordsgenvägar kräver versioner som är senare än den globala minimiversionen. Om några alternativ saknas rekommenderar Zoom att du uppdaterar till den senaste versionen och försöker igen.

Du kan se och redigera tangentbordsgenvägarna i inställningarna Tangentbordsgenvägar.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.
  Inställningsalternativ under profilbilden
 3. Klicka på Tangentbordsgenvägar.
  Tangentbordsgenvägarna kommer visas.

Redigera genvägar

Du kan redigera en genväg genom att klicka på genvägen och sedan på genvägstangenten som du vill använda.

Vissa genvägar kan användas som globala genvägar, vilket betyder att de fungerar även när Zoom inte är i fokus. För att aktivera en genväg globalt klickar du på alternativet bredvid genvägen.

Tillgängliga genvägar

möte

 • F6: Navigera mellan Zoom-popupfönster
 • Ctrl+Alt+Shift: Byt fokus till Zoom Meeting-kontrollerna (längst upp vid skärmdelning)
 • PageUp: Visa föregående sida med videodeltagare i gallerivyn
 • PageDown: Visa nästa sida med videodeltagare i gallerivyn
 • Alt: Växla alternativet Visa alltid möteskontroller i Allmänna inställningar
 • Alt+F1: Byt till talarvy
 • Alt+F2: Byt till gallerivy
 • Alt+F4: Stäng det aktuella fönstret
 • Alt+V: Starta/stoppa video
 • Alt+A: Aktivera/inaktivera ljud
 • Alt+M: Aktivera/inaktivera ljud för alla utom värden (enbart för värden)
 • Alt+S: Öppna fönster för skärmdelning eller avsluta skärmdelning om skärmen redan delas
  Obs! Fungerar endast när verktygsfältet för mötet är i fokus.
 • Alt+Shift+S: Visa/dölj fönster och applikationer som är tillgängliga att dela
  Obs! Fungerar endast när verktygsfältet för mötet är i fokus
 • Alt+T: Pausa eller återuppta skärmdelning
  OBS: Funderar endast när verktygsfältet för möteskontroller är i fokus
 • Alt+R: Starta/stoppa lokal inspelning
 • Alt+C: Starta/stoppa molninspelning
 • Alt+P: Pausa eller återuppta inspelning
 • Alt+N: Byt kamera
 • Alt+F: Öppna eller lämna helskärmsläge
 • Alt+H: Visa/dölj mötets chatt
 • Alt+U: Visa/dölj deltagare
 • Alt+I: Öppna inbjudningsfönstret
 • Alt+Shift+i: Kopiera inbjudningslänk
 • Alt+Y: Räck upp/ta ner handen
 • Alt+Q: Visa uppmaning om att avsluta eller lämna mötet
 • Alt+Shift+R: Påbörja fjärrstyrning
 • Alt+Shift+G: Begär/ge behörighet till fjärrstyrning
 • Ctrl+2: Läs den aktiva talarens namn
 • Ctrl+Alt+Shift+H: Dölj/visa flytande möteskontroller
 • Ctrl++: Öka visningsstorleken för chatten
 • Ctrl+-: Minska visningsstorleken för chatten

Chat

 • Alt+Shift+T: Skärmbild
 • Alt+L: Byt mellan porträtt- och landskapsvy
 • Ctrl+W: Dölj nuvarande chattsession
 • Ctrl+Upp: Gå till föregående chatt
 • Ctrl+Ned: Gå till nästa chatt
 • Alt+Vänster: Gå bakåt i chatthistoriken
 • Alt+Höger: Gå framåt i chatthistoriken
 • Ctrl+N: Starta en ny chatt
 • Ctrl+F: Sök
 • Ctrl+L: Fokusera på lista över alla chattar och kanaler
 • Ctrl+U: Fokusera tangentbordet på det senaste meddelandet i den nuvarande gruppchatten eller kanalen
 • Ctrl+Alt+i: Lägg till medlemmar i nuvarande gruppchatt eller kanal
 • Alt+N: Gå till början av nya meddelanden i den nuvarande gruppchatten eller kanalen
 • Ctrl+Alt+Shift+D: Starta nätverksdiagnostik

OBS: Det finns även extra genvägar för att redigera chattmeddelanden.

Telefon

 • Ctrl+P: Ring markerat telefonnummer
 • Ctrl+Shift+A: Acceptera inkommande samtal
 • Ctrl+Shift+E: Avsluta nuvarande samtal
 • Ctrl+Shift+D: Neka inkommande samtal
 • Ctrl+Shift+M: Aktivera/inaktivera ljud för samtal
 • Ctrl+Shift+H: Pausa/återuppta samtal
 • Ctrl+Shift+T: Överför samtal

Du kan se och redigera tangentbordsgenvägarna i inställningarna för tillgänglighet.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.
  Inställningsalternativ under profilbilden
 3. Klicka på Tangentbordsgenvägar.
  Tangentbordsgenvägarna kommer visas.

Redigera genvägar

Du kan redigera en genväg genom att klicka på genvägen och sedan på genvägstangenten som du vill använda.

Vissa genvägar kan användas som globala genvägar, vilket betyder att de fungerar även när Zoom inte är i fokus. För att aktivera en genväg globalt klickar du på alternativet bredvid genvägen.

Tillgängliga genvägar

möte

 • Command(⌘)+J: Gå med i ett möte
 • Command(⌘)+Control+V: Starta möte
 • Command(⌘)+D: Schemalägg möte
 • Command(⌘)+Control+S: Dela skärm med direktdelning
 • Command(⌘)+Shift+A: Aktivera/inaktivera ljud
 • Command(⌘)+Control+M: Inaktivera ljud för alla utom värden (endast tillgängligt för värden)
 • Command(⌘)+Control+U: Aktivera ljud för alla utom värden (endast tillgängligt för värden)
 • Mellanslag: Tryck för att tala. Tryck och håll för att tillfälligt aktivera mikrofonen
 • Command(⌘)+Shift+V: Starta/stoppa video
 • Command(⌘)+Shift+N: Byt kamera
 • Command(⌘)+Shift+S: Starta/stoppa skärmdelning
 • Command(⌘)+Shift+T: Pausa eller återuppta skrämdelning
 • Command(⌘)+Shift+R: Starta lokal inspelning
 • Command(⌘)+Shift+C: Starta molninspelning
 • Command(⌘)+Shift+P: Pausa eller återuppta inspelning
 • Command(⌘)+Shift+W: Växla mellan talarvy och gallerivy
 • Ctrl+P: Se föregående sida med videodeltagare i gallerivy
 • Ctrl+N: Se nästa sida med videodeltagare i gallerivy
 • Command(⌘)+U: Visa/dölj deltagarpanel
 • Command(⌘)+Shift+H: Visa/dölj chattpanel i mötet
 • Command(⌘)+I: Öppna inbjudningsfönstret
 • Command(⌘)+Shift+I: Kopiera inbjudningslänk
 • Option+Y: Räck upp/ta ner hand
 • Ctrl+Shift+R: Påbörja fjärrstyrning
 • Ctrl+Shift+G: Begär/ge behörighet till fjärrstyrning
 • Command(⌘)+Shift+F: Öppna eller lämna helskärmsläge
 • Command(⌘)+Shift+M: Byt till minimerat fönster
 • Command(⌘)+Shift+D: Aktivera/inaktivera tvåskärmsläge.
 • Control+Option+Command+H: Visa/dölj flytande möteskontroller
 • Command(⌘)+2: Läs aktivt talarnamn
 • Ctrl+: Växla alternativet Visa alltid möteskontroller i Allmänna inställningar

Chat

 • Command(⌘)+T: Skärmbild
 • Command(⌘)++: Öka visningsstorleken för chatten
 • Command(⌘)+-: Minska visningsstorleken för chatten
 • Command(⌘)+[ : Bakåt i chatthistoriken
 • Command(⌘)+] : Framåt i chatthistoriken
 • Command(⌘)+N: Ny chatt
 • Command(⌘)+F: Sök i chatt
 • Command(⌘)+Option+i: Lägg till medlem i nuvarande gruppchatt eller kanal
 • Command(⌘)+Shift+L: Fokusera på lista av alla chattar och kanaler
 • Command(⌘)+Control+N: Gå till början av nya meddelanden i den nuvarande gruppchatten eller kanalen
 • Command(⌘)+Shift+U: Fokusera på senaste meddelande i den nuvarande gruppchatten eller kanalen

OBS: Det finns även extra genvägar för att redigera chattmeddelanden.

Telefon

 • Control+Shift+C: Ring markerat telefonnummer eller sök katalog
 • Control+Shift+A: Acceptera inkommande samtal
 • Control+Shift+D: Neka inkommande samtal
 • Control+Shift+E: Avsluta nuvarande samtal
 • Control+Shift+M: Aktivera/inaktivera ljud för samtal
 • Control+Shift+H: Pausa/återuppta samtal
 • Control+Shift+T: Överför samtal

Allmänt

 • Command(⌘)+W: Stäng aktuellt fönster
 • Command(⌘)+Option+Shift+D: Starta nätverksdiagnostik
 • Command(⌘)+L: Byt mellan porträtt- och lanskapsvy
 • Kontroll+T: Byt från en flik till nästa
Du kan se alla tangentbordsgenvägar i inställningarna för tillgänglighet.
 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.
 3. Klicka på Tangentbordsgenvägar.
  Tangentbordsgenvägarna kommer visas.

Tillgängliga genvägar

Allmänt

 • Ctrl+Tab: Byt från en flik till nästa

möte

 • Ctrl+: Växla alternativet Visa alltid möteskontroller i Allmänna inställningar
 • Alt+V: Starta/stoppa video
 • Alt+A: Inaktivera/aktivera mitt ljud
 • Alt+M: Inaktivera/aktivera ljud för alla utom värden (endast tillgänglig för värden)
 • Alt+S: Starta/stoppa skärmdelning
 • Alt+T: Pausa/återuppta skärmdelning
 • Alt+R: Starta/stoppa lokal inspelning
 • Alt+C: Starta/stoppa molninspelning
 • Alt+P: Pausa/återuppta inspelning
 • Alt+N: Byt kamera
 • Esc: Lämna helskärmsläge
 • Alt+U: Öppna eller stäng deltagarpanelen
 • Alt+I: Öppna inbjudningsfönstret
 • Alt+Y: Räck upp/ta ner handen
 • Alt+Shift+R: Påbörja fjärrstyrning
 • Alt+Shift+G: Ta tillbaka behörighet till fjärrstyrning

Chat

 • Alt+Shift+T: Skärmbild
 • Ctrl+W: Stäng nuvarande chattsession
 • Alt+Vänster: Gå bakåt i chatthistoriken
 • Alt+Höger: Gå framåt i chatthistoriken
 • Alt+Shift+Vänster: Stäng alla chattsessioner

Telefon

 • Ctrl+Shift+A: Acceptera inkommande samtal.
 • Ctrl+Shift+D: Neka inkommande samtal.
 • Ctrl+Shift+E: Avsluta nuvarande samtal.
 • Ctrl+Shift+M: Inaktivera/aktivera mikrofon.
 • Ctrl+Shift+H: Pausa/återuppta samtal

Om du använder en iPad med ett skrivbord finns följande genvägar tillgängliga i ett Zoom-möte:

 • Command + Shift + A: Inaktivera/aktivera mitt ljud
 • Command + Shift + V: Starta/stoppa min video
 • Command + Shift + H: Dölj/visa chatt
 • Command + Shift + M: Minimera möte
 • Command + U: Visa/dölj deltagare
 • Command + W: Stäng fönstret längst fram, till exempel fönstret för deltagare eller mötesinställningar