Använda schemaläggningsbefogenhet


Schemaläggningsbefogenhet används av en användare eller administratör för att:

Du och den tilldelade schemaläggaren måste både vara Licenserad eller På plats.

Det är till och med möjligt att använda schemaläggningsbefogenheter mellan länkade huvud-/underkonton.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda schemaläggningsbefogenhet

Hur man ställer in schemaläggningsbefogenhet

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Leta upp Schemaläggningsbefogenhet under Övrigt.
 5. Bredvid Tilldela schemaläggningsbefogenhet till klickar du på Lägg till.
 6. Ange ett användarnamn eller en e-postadress under Användare.
 7. (Valfritt) Klicka på Lägg till för att lägga till fler användare eller e-postadresser att tilldela schemaläggningsbefogenheter till.
  Obs! Det finns ingen begränsning för hur många användare som kan tilldelas schemaläggningsbefogenhet, men det kan se ut som att detta är begränsat till sex användare. När du klickat på Lägg till bläddrar du ner i listan för att se ytterligare rader för att tilldela schemaläggningsbefogenhet.
 8. (Valfritt) Välj rutan Kan hantera mina privata evenemang om du vill att en eller flera användare ska kunna hantera dina privata evenemang och se deras detaljer.
  Obs! Användare med schemaläggningsbefogenhet kommer se privata evenemang men med detaljerna dolda om de inte har befogenhet att hantera dina privata evenemang.
 9. (Valfritt) Om det tillåts av administratören väljer du rutan Tillåt dessa användare att hantera inspelningarna för sina schemalagda möten för att låta användare med schemaläggningsbefogenhet få tillgång till och hantera molninspelningar för schemalagda möten.
 10. (Valfritt) Om det tillåts av administratören klickar du i rutan Molninspelning för att tillåta att användare med schemaläggningsbefogenhet får tillgång till och kan hantera molninspelningar för schemalagda möten.
 11. (Valfritt) Om det tillåts av administratören klickar du i rutan Rapporter för att tillåta att användare med schemaläggningsbefogenhet får tillgång till rapporterna som genereras av möten som de ansvarar för.
 12. Klicka på Spara.

Om tilldelningen lyckats kommer användaren visas under Tilldela schemaläggningsbefogenhet till. Användaren kommer dock behöva logga ut ur Zoom-skrivbordsklienten och logga in igen innan de kan schemalägga åt dig.

Om schemaläggningsbefogenhet inte kan tilldelas eftersom användaren inte befinner sig på ditt konto eller inte är licenserad kommer du inte få något felmeddelande.

Hur man schemalägger åt en annan användare (Zoom-insticksprogram och tillägg)

Innan du börjar ser du till att du ställer in schemaläggningsbefogenhet och installerar den senaste versionen av insticksprogrammet eller tillägget.

Obs! Du kan också ställa in kalenderintegrering om du vill se schemalagda Zoom-möten i tredjepartskalendrar som visas på skrivbordsklienten.

Tillägg för Outlook

Följ PDF-guiden för schemaläggningsbefogenhet för att lära dig mer om att schemalägga åt en annan användare. Du kan också följa dessa steg för att schemalägga åt en annan användare i Outlook-tillägget.

 1. Schemalägg ett möte med Outlook-tillägget.
 2. I fönstret för kalenderevenemang klickar du på Zoom och sedan Inställningar.
 3. I listrutan Schemalägg åt väljer du användaren du vill schemalägga mötet åt.

Obs! Om du vill låta någon annan hantera din Outlook-kalender, se supportsidan för Outlook 365.

Insticksprogram för Outlook

Följ PDF-guiden för schemaläggningsbefogenhet för att lära dig mer om att schemalägga åt en annan användare. Du kan också följa dessa steg för att schemalägga åt en annan användare i insticksprogrammet för Outlook.

 1. Schemalägg ett möte med insticksprogrammet för Outlook.
 2. I fönstret för kalenderevenemang klickar du på Ändra inställningar i verktygsfältet.
 3. Klicka i rutan Schemalägg åt och välj sedan användaren du vill schemalägga ett möte åt.

Obs! Om du vill låta någon annan hantera din Outlook-kalender, se supportsidan för Outlook 365.

Andra insticksprogram och tillägg

Följ dessa PDF-guider för att lära dig om schemaläggning åt en annan användare.

Obs! När du schemalägger ett möte åt en annan användare med insticksprogram eller tillägg kommer mötet schemaläggas åt dig själv. Mötet kommer inte visas i Zoom för den person du schemalagt åt. När du schemalagt mötet i tredjepartsplattformen följer du dessa steg för att byta användare som mötet är schemalagt för.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på mötet som du schemalagt i tredjepartsplattformen.
 4. Klicka på Redigera detta möte.
 5. I listrutan Schemalägg åt väljer du användaren som gett dig schemaläggningsbefogenhet och sparar ändringarna för mötet.
  Mötet kommer visas för deltagaren när deltagaren loggar in på Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten eller mobilappen.

Hur man schemalägger åt en annan användare (Zoom)

Användaren som fått schemaläggningsbefogenhet kommer behöva logga ut från Zoom-klienten och logga in igen för att befogenheten ska visas.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på Schemalägg på fliken Hem.
  Detta öppnar schemaläggningsfönstret.
 3. Hitta avsnittet Schemalägg åt under avsnittet Ämnen och välj den användare du vill schemalägga åt i listrutan.
 4. Justera andra mötesinställningar efter önskemål.
 5. Klicka på Spara för att avsluta och öppna kalendern du valt.
 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på Schemalägg ett möte i det övre högra hörnet.
 4. I avsnittet Schemalägg åt klickar du på listrutan och väljer användaren du vill schemalägga åt.
 5. Justera andra mötesinställningar efter önskemål.
 6. Klicka på Spara för att slutföra åtgärden.

Användaren som fått schemaläggningsbefogenhet kommer behöva logga ut från Zoom-klienten och logga in igen för att befogenheten ska visas.

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på Schemalägg under fliken Möten.
  Schemaläggningsfönstret öppnas.
 3. Tryck på Avancerade alternativ.
 4. Tryck på Schemaläggningsbefogenhet.
 5. Tryck på användaren som du vill schemalägga mötet åt.
 6. Justera andra mötesinställningar efter önskemål.
 7. Tryck på Klar för att slutföra schemaläggningen.

Hur man överför ett möte mellan användare

Om du schemalagt ett möte åt någon, men behöver ändra mötet så att någon annan är värd, kan schemaläggningsbefogenhet vara användbart. Du kan redigera mötet och byta värd så många gånger som behövs innan sessionen börjar. Ändringar som görs för mötet medan det är aktivt kommer inte att träda i kraft förrän mötet startas om.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Hitta och klicka på ämnet för mötet som du behöver justera.
 4. Klicka på Redigera.
 5. I avsnittet Schemalägg åt klickar du på listrutan och väljer en ny värd.
  Obs! Du måste redan ha schemaläggingsbefogenhet för både den nuvarande värden och användaren du vill tilldela mötet.
 6. Klicka på Spara.

När mötet överförts mellan användare i Zoom-webbportalen bör mötet nu visas i listan över kommande möten för den nya värden i Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten och mobilappen. Om evenemanget exporterats till eller schemalagts direkt i en kalendertjänst, som Outlook eller Google Kalender, ser du till att den nya värden också bjudits in i kalenderevenemanget.

Obs! Detta är också möjligt för webbinarier, men kräver att alla användare (både värden och användaren med schemaläggningsbefogenhet) har tillägget för webbinarier.