Anteckningsverktyg för samarbete


Zooms funktioner under mötet låter dig lägga till anteckningar på skärmen under dina videosamtal. Detta är ett verktyg som gör det lätt för ditt team att brainstorma och samarbeta. Mötesdeltagare kan lägga till anteckningar medan de delar sin skärm, antingen som åskådare eller som den som delar sin skärm. Du kan också använda anteckningsverktyg medan du delar eller tittar på en whiteboard.

Förutsättningar för skärmanteckningsverktyg i virtuella möten

OBS: Mötesvärden kan inaktivera anteckningar för deltagare. Om du inte har alternativet för anteckningar ser du till att värden inte inaktiverat anteckningar.

Hur man använder anteckningsverktyg för samarbete och brainstorming.

Hur man antecknar medan man delar skärm

När du delat din skärm eller whiteboard kommer anteckningsverktygen visas. Om du inte ser anteckningsverktygen klickar du på Anteckna (om du delar din skärm) eller Whiteboard (om du delar en whiteboard).

Hur man antecknar medan man tittar på delat innehåll

När du tittar på en delad skärm eller delad whiteboard klickar du på Se alternativ och sedan Anteckna längst upp.

Tillgängliga anteckningsverktyg

Du kommer se dessa anteckningsverktyg:

OBS: Alternativen Välj, Spotlight och Spara är bara tillgängliga om du börjat dela din skärm eller whiteboard.

 • Mus: Inaktivera anteckningsverktygen och byt till din muspekare. Denna knapp är blå om anteckningsverktygen är inaktiverade.
 • Välj (bara tillgänglig om du börjat dela din skärm eller whiteboard): Välj, flytta eller ändra storlek på dina anteckningar. För att välja flera anteckningar samtidigt klickar och drar du musen för att visa ett valt område.
 • Text: Skriv in text.
 • Rita: Lägg till linjer, pilar och former.
  Obs! För att belysa ett område på den delade skärmen eller whiteboarden väljer du följande fyrkants- eller cirkelikon för att rita en semitransparent fyrkant eller cirkel.
 • Stämpla: Använd förutbestämda ikoner som en bock eller stjärna.
 • Spotlight/Pil/Försvinnande penna: Gör din muspekare till en spotlight eller en pil.
  • Spotlight (bara tillgänglig om du börjat dela din skärm eller whiteboard): Visar din muspekare för alla deltagare när den befinner sig i området som delas. Använd detta för att visa delar av skärmen för andra deltagare.
  • Pil: Visar en liten pil i stället för din muspekare. Klicka för att infoga en pil som visar ditt namn. Varje kommande klick kommer att ta bort den föregående pilen som placerats. Du kan använda denna funktion för att visa dina anteckningar för andra deltagare.
  • Försvinnande penna (bara tillgängligt om du startade delningen av skärmen eller whiteboarden): Låter personen som presenterar anteckna på whiteboarden eller den delade skärmen utan att behöva ta bort eller ångra den senaste anteckningen, eftersom anteckningen försvinner efter några sekunder.
 • Suddgummi: Klicka och dra för att radera delar av dina anteckningar.
 • Format: Byt formatering på anteckningsverktyg som färg, radbredd och typsnitt.
 • Ångra: Ångra den senaste anteckningen.
 • Gör om: Gör om den senaste anteckningen som du ångrade.
 • Rensa: Ta bort alla anteckningar.
 • Spara: Spara delad skärm/whiteboard med anteckningar som en PNG eller PDF. Filerna sparas till samma plats som lokala inspelningar.
  Obs! Detta alternativ är bara tillgängligt för åskådare om värden har tillåtit att andra sparar.
  • För att byta filformat klickar du på pilen som pekar nedåt bredvid Spara och väljer ett av följande alternativ:
   • PNG: Spara som PNG-fil.Om det finns flera whiteboardar kommer Zoom spara en PNG-fil för varje whiteboard.
   • PDF: Spara som PDF.Om det finns flera whiteboardar kommer Zoom spara en PDF som innehåller alla whiteboardar.

Anteckningsinställningar

Om du startade skärmdelningen eller whiteboarden klickar du på Mer i skärmdelningskontrollerna för dessa anteckningsverktyg.

 • Aktivera/inaktivera anteckningar för andra: Tillåt eller hindra deltagarna från att anteckna på din delade skärm.
 • Visa/dölj namn på antecknare: Visa eller dölj deltagarnas namn när de antecknar. Om inställt på att visas kommer deltagarens namn att visas kort bredvid deras anteckning.

Genvägar för anteckningar

Windows:

 • Ångra: Ctrl + Z
 • Gör om: Ctrl + Y
 • Musläge: Högerklicka var som helst

Mac:

 • Ångra: Command + Z
 • Gör om: Command + Shift + Z
 • Musläge: Högerklicka var som helst

Linux:

 • Musläge: Högerklicka var som helst

Anteckningsverktyg för delad skärm eller whiteboard

 1. Börja dela din skärm.
 2. Tryck på ikonen med en penna på din skärm.
  Detta kommer öppna anteckningsverktygen.
 3. Tryck på ikonen med en penna igen för att stänga anteckningsverktygen.

Tillgängligheten för följande anteckningsverktyg beror på om du använder en mobiltelefon eller surfplatta.

 • Anteckningsikon : Visa eller dölj anteckningsverktyg.
 • Penna/Överstrykningspenna: Tryck för att byta mellan dessa verktyg.
  • Penna: Tryck och dra för att rita med en penna i den valda färgen.
  • Överstrykningspenna: Tryck och dra för att stryka över delar av skärmen i den valda färgen.
 • Pil: Tryck och dra för att rita en pil i den valda färgen.
 • Figur (endast surfplatta): Tryck för att välja mellan följande figurer.
  • Linje: Tryck och dra för att rita en linje i den valda färgen.
  • Rektangel: Tryck och dra för att rita en rektangel i den valda färgen.
  • Oval: Tryck och dra för att rita en oval i den valda färgen.
 • Text (endast surfplatta): Skriv text i den valda färgen på den delade skärmen.
 • Färg: Välj färg och radbredd på dina anteckningar.
 • Radera: Tryck på dina anteckningar för att radera dem.
 • Ångra (endast surfplatta): Ta bort dina senaste ändringar.
 • Gör om (endast surfplatta): Lägg till anteckningarna du tagit bort igen.
 • Rensa (endast surfplatta): Rensa dina egna anteckningar.
 • Spara: Spara den nuvarande delade skärmen eller whiteboarden med de aktuella anteckningarna.

Anteckningsverktyg endast för whiteboard

Om du börjat dela en whiteboard kommer du se följande anteckningsverktyg:

 • Stäng-ikon X: Gömmer anteckningsverktygen. Tryck på anteckningsikonen för att visa anteckningsverktygen igen.
 • Ångra-ikon: Ta bort dina senaste ändringar.
 • Gör om-ikon: Lägg till anteckningarna du tagit bort.
 • Ikon för penna: Rita med en penna.
 • Ikon för suddgummi: Tryck på dina anteckningar för att radera dem.
 • Ikon för former: Tryck och dra för att rita en linje, rektangel eller oval i den valda färgen.
 • Ikon för färg: Byt färg på dina anteckningar.
 • Ikon för text (endast surfplatta): Tryck för att skriva text på whiteboarden. Tryck på bakåtknappen för systemet för att gömma tangentbordet så att du kan se alternativ för fetstil, kursivt, ändring av textstorlek och textfärg. Tryck var som helst på whiteboarden för att göra klart textrutan.
 • Ikon för radbredd: Tryck för att justera radbredden på dina linjer och former.
 • Ikon för överstrykningspenna (endast surfplatta): Tryck och dra för att markera delar av skärmen i den valda färgen.
 • Spotlight-ikon: Visar en konstant röd prick på den delade skärmen. Använd detta för att visa delar av skärmen för andra deltagare. Detta är bara tillgängligt för användaren som delar sin whiteboard eller skärm.
 • Ikon med soptunna: Visar alternativ för att rensa anteckningarna.
 • Ikonen Mer : Visa följande alternativ.
  • Smart igenkänning: Tryck för att aktivera eller inaktivera smart igenkänning för det du ritar. Om aktiverat kommer Zoom jämna ut dina linjer och automatiskt ändra dina teckningar till former direkt efter att du ritat dem.
  • Spara till album: Ladda ned en bild av din whiteboard till din enhet.
  • Ny whiteboard (visas i verktygsfältet om surfplattan används i landskapsläge): Lägg till en ny whiteboardsida. När du lagt till en sida kan du trycka på Se alla whiteboardar eller ikonen för sidor för att se och radera sidor. Upp till 12 whiteboardar kan användas i en session.

Anteckningsinställningar

Du kan välja att låta deltagare anteckna på din delade skärm och ifall du vill att deltagarnas namn visas bredvid deras anteckningar.

 1. Tryck på ikonen med en penna för att dölja anteckningsverktygen.
 2. Tryck på Mer i värdkontrollerna.
 3. Tryck på Mötesinställningar för dessa anteckningsverktyg under sektionen Dela innehåll:
  • Anteckna: Tillåt eller hindra deltagarna från att anteckna på din delade skärm.
  • Visa namn på antecknare: Visa eller dölj deltagarnas namn när de antecknar på en skärmdelning. Om inställt på att visas kommer deltagarens namn att visas kort bredvid deras anteckning.

Anteckningsverktyg för delad skärm eller whiteboard

Obs! Du kan inte anteckna när du delar hela skärmen i mötet via en iOS-enhet. Du kan bara anteckna när du delar en del av din skärm.

 1. Börja dela din skärm.
 2. Tryck på ikonen med en penna på din skärm.
  Detta kommer öppna anteckningsverktygen.
 3. Tryck på ikonen med en penna igen för att stänga anteckningsverktygen.

De tillgängliga anteckningsverktygen beror på om du har en iPad eller iPhone.

 • Anteckningsikon: Visa eller dölj anteckningsverktyg.
 • Spotlight: Visar en konstant röd prick på den delade skärmen. Använd detta för att visa delar av skärmen för andra deltagare.
 • Penna/överstrykningspenna: Rita med en penna eller stryk över delar av skärmen.
 • Pil (endast iPad): Tryck och dra för att rita en pil.
 • Figur (endast iPad): Tryck och håll ner för att välja mellan dessa former.
  • Linje: Tryck och dra för att rita en linje.
  • Rektangel: Tryck och dra för att rita en rektangel.
  • Oval: Tryck och dra för att rita en oval.
 • Text (endast iPad): Skriv text på den delade skärmen.
 • Färg: Välj färg och radbredd på dina anteckningar.
 • Suddgummi: Tryck på dina anteckningar för att radera dem.
 • Ångra (endast iPad): Ta bort dina senaste ändringar.
 • Gör om (endast iPad): Lägg till anteckningarna du tagit bort.
 • Rensa (endast iPad): Rensa dina egna anteckningar.
 • Spara: Spara den delade skärmen som en bild på din enhet.

Anteckningsverktyg endast för whiteboard

Om du börjat dela en whiteboard kommer du se följande anteckningsverktyg:

surfplatta

Telefon

 • Stäng-ikon: Gömmer anteckningsverktygen. Tryck på ikonen med den blåa pennan för att visa anteckningsverktygen igen.
 • Ångra-ikon: Ta bort dina senaste ändringar.
 • Gör om-ikon: Lägg till anteckningarna du tagit bort.
 • Ikon för penna: Rita med en penna.
 • Ikon för suddgummi: Tryck på dina anteckningar för att radera dem.
 • Ikon för former: Tryck och dra för att rita en linje, rektangel eller oval i den valda färgen.
 • Färgikon: Byt färg och radbredd på dina anteckningar.
 • Spotlight-ikon (tryck på pilen för att visa detta verktyg på en surfplatta): Visar en konstant röd prick på den delade skärmen. Använd detta för att visa delar av skärmen för andra deltagare.
 • Ikon med soptunna: Visar alternativ för att rensa anteckningarna.
 • Ikonen Mer : Visa följande alternativ.
  • Smart igenkänning: Tryck för att aktivera eller inaktivera smart igenkänning för det du ritar. Om aktiverat kommer Zoom jämna ut dina linjer och automatiskt ändra dina teckningar till former direkt efter att du ritat dem.
  • Spara till album: Ladda ned en bild av din whiteboard till din enhet.
  • Ny whiteboard (visas i verktygsfältet om surfplattan används i landskapsläge): Lägg till en ny whiteboardsida. När du lagt till en sida kan du trycka på Se alla whiteboardar eller ikonen för sidor för att se och radera sidor.

Anteckningsinställningar

Du kan välja att låta deltagare anteckna på din delade skärm och ifall du vill att deltagarnas namn visas bredvid deras anteckningar.

 1. Tryck på ikonen med en penna för att dölja anteckningsverktygen.
 2. Tryck på Mer i värdkontrollerna.
 3. Tryck på Mötesinställningar för dessa anteckningsverktyg under sektionen Dela innehåll:
  • Anteckna: Tillåt eller hindra deltagarna från att anteckna på din delade skärm.
  • Visa namn på antecknare: Visa eller dölj deltagarnas namn när de antecknar på en skärmdelning. Om inställt på att visas kommer deltagarens namn att visas kort bredvid deras anteckning.