Hantera tvåfaktorautentisering (2FA)


Tvåfaktorautentisering (2FA) är en inloggningsprocess i två steg som kräver en engångskod från en mobilapp eller ett sms utöver den huvudsakliga Zoom-inloggningen. Detta erbjuder ett ytterligare säkerhetslager eftersom användarna måste ha tillgång till sin telefon för att logga in på Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten, mobilappen eller Zoom Room.

Administratörer kan aktivera 2FA för användarna och kräva att de konfigurerar och använder 2FA. Administratörer kan även återställa en befintlig 2FA-konfiguration om en användare inte längre har tillgång till sin 2FA-app.

Obs! Om tvåfaktorautentisering är inaktiverat måste användare med inloggningstypen e-postadress för arbetet ange ett tidsbaserat engångslösenord (OTP) som skickats till deras e-postadress om Zoom upptäcker en ovanlig inloggning från ett annat land eller en annan enhet än normalt.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för tvåfaktorautentisering (2FA)

Aktivera 2FA

Konfigurera och använda 2FA

Hur man aktiverar 2FA (administratör)

Du kan aktivera tvåfaktorautentisering för alla användare på kontot, för användare med specifika roller eller för användare i vissa grupper.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Säkerhet.
 3. Under Säkerhet klickar du på reglaget Logga in med tvåfaktorautentisering för att aktivera eller inaktivera det.
 4. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att verifiera ändringen.
 5. Välj ett av dessa alternativ för att ange vilka användare som 2FA ska aktiveras för:
  • Alla användare i kontot: Aktivera 2FA för alla användare i kontot.
  • Användare med specifika roller: Aktivera 2FA för användare med angivna roller.
   Klicka på pennikonen , välj rollerna och klicka på OK.
  • Användare i vissa grupper: Aktivera 2FA för användare i angivna grupper.
   Klicka på pennikonen , välj grupperna och klicka på OK.
 6. Om användarroller eller grupper har angetts klickar du på Spara för att bekräfta ändringarna. 
  Obs! Du kan dela instruktionerna för att konfigurera 2FA med användarna.

Hur man återställer 2FA för en användare

Du kan återställa en befintlig 2FA-konfiguration om en användare inte har tillgång till 2FA-konfigurationen längre, exempelvis om de har tappat bort sin enhet, avinstallerat 2FA-appen eller tagit bort Zoom från 2FA-appen.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Användare.
 3. Klicka på e-postadress/namn-ID för användaren som du vill återställa 2FA för och gå till deras profil.
 4. Under Logga in letar du upp Tvåfaktorautentisering och klickar på Återställ.
  Nästa gång användaren loggar in i Zoom uppmanas de konfigurera 2FA igen i webbportalen.

Återställa tvåfaktorautentisering för valda användare

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Säkerhet.
 3. Under Säkerhet klickar du på Återställ tvåfaktorautentisering för valda användare i kontot.
 4. Ange e-postadressen eller användarnamnet som du vill återställa i dialogrutan Återställ tvåfaktorautentisering.
  Obs! Alla konfigurationer för användarna som har valts återställs.
 5. Ange ditt lösenord för att återställa tvåfaktorautentisering.

 6. Klicka på Återställ för ___ användare för att bekräfta.

Hur man konfigurerar 2FA (användare)

Om din Zoom-administratör har aktiverat tvåfaktorautentisering (2FA) för dig måste du konfigurera 2FA när du loggar in i Zoom-portalen.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen när administratören har aktiverat 2FA.
 2. Välj Autentiseringsapp eller Sms som autentiseringsmetod.
 3. Gör som i något av dessa avsnitt beroende på vad du väljer:

Använda tvåfaktorautentisering via autentiseringsappen

 1. Öppna 2FA-appen på din mobilenhet.
 2. Tryck på alternativet för att skanna en QR-kod. Titta efter en kamera- eller QR-kodikon.
 3. Logga in på Zoom-webbportalen för att hitta QR-koden.
 4. Klicka på Profil i navigeringsmenyn.
 5. I avsnittet Logga in, till höger om Tvåfaktorautentisering, klickar du på Aktivera.
 6. Ange ditt lösenord för att aktivera tvåfaktorautentisering.
 7. Klicka på Nästa.
 8. Till höger om Autentiseringsapp klickar du på Konfigurera.
 9. Ange ditt lösenord igen och klicka på Nästa.
 10. Skanna QR-koden med 2FA-appen på mobilenheten.
  2FA-appen genererar en sexsiffrig engångskod.
 11. Klicka på Nästa.
 12. Ange den sexsiffriga koden och klicka på Verifiera.
  Zoom visar en lista med återställningskoder. Om du tappar bort din mobilenhet kan du använda en återställningskod istället för en genererad sexsiffrig kod för att logga in.
  Obs! Om du inte kan verifiera koden: Klicka på Tillbaka för att se QR-koden igen.
 13. Klicka på Ladda ner eller Skriv ut för att spara återställningskoderna. Varje återställningskod kan bara användas en gång.
 14. Klicka på Klar.

Använda tvåfaktorautentisering via sms

 1. Välj en landskod för ditt telefonnummer.
 2. Ange ett telefonnummer som du vill få 2FA-koder till. Ange inga bindestreck.
 3. Klicka på Skicka kod.
  Zoom skickar en sexsiffrig engångskod till ditt nummer.
 4. Öppna sms-meddelandet från Zoom.
 5. Kopiera koden i meddelandet och klistra in den i Zoom-webbportalen.
 6. Klicka på Verifiera.
  Zoom visar en lista med återställningskoder. Om du tappar bort din mobilenhet kan du använda en återställningskod istället för en genererad sexsiffrig kod för att logga in.
  Obs! Om du inte kan verifiera koden: Klicka på Tillbaka och försök igen.
 7. Klicka på Ladda ner eller Skriv ut för att spara återställningskoderna. Varje återställningskod kan bara användas en gång.
 8. Klicka på Klar.

Hur man loggar in med 2FA (användare)

 1. Logga in på Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten, mobilappen eller Zoom Room.
  Om du har konfigurerat 2FA med sms klickar du på Skicka kod.
  Zoom ber om koden som har genererats av 2FA-appen eller skickats via sms.
 2. Öppna 2FA-appen på din telefon eller sms-meddelandet från Zoom.
 3. Ange den sexsiffriga koden från 2FA-appen eller sms-meddelandet.
 4. Klicka på Verifiera.

Hur man loggar in med en 2FA-återställningskod (användare)

Om du inte har tillgång till 2FA-koderna längre (exempelvis om du har tappat bort din enhet, avinstallerat 2FA-appen eller tagit bort Zoom från 2FA-appen) kan du logga in med en återställningskod som du fick när du konfigurerade 2FA.

Obs! Du kan även kontakta administratören för att återställa 2FA-konfigurationen. När du loggar in i Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten eller mobilappen uppmanas du att konfigurera 2FA igen. 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen, skrivbordsklienten, mobilappen eller Zoom Room.
 2. Klicka på Ange en återställningskod eller Ange en återställningskod istället.
 3. Ange en av återställningskoderna du fick under konfigurationen. Varje återställningskod kan bara användas en gång.
 4. Klicka på Verifiera för att logga in.
 5. (Valfritt) Om du inte har tillgång till 2FA-enheten längre kan du redigera den befintliga 2FA-konfigurationen för att lägga till en ny enhet.

Hur man ändrar en 2FA-konfiguration (användare)

När du har konfigurerat 2FA kan du redigera den befintliga konfigurationen om du vill ta bort en enhet, konfigurera 2FA på en annan enhet eller visa återställningskoderna.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Profil i navigeringsmenyn.
 3. Under Logga in, i avsnittet Tvåfaktorautentisering, använd dessa alternativ för att konfigurera 2FA på en ny enhet eller ta bort en befintlig konfiguration: