Aktivera eller inaktivera skärmdelning i Zoom Meetings


Administratörer kan konfigurera inställningarna för skärmdelning från webbportalen. Skärmdelning är aktiverat som standard för de flesta konton, men kan aktiveras eller inaktiveras för vissa användare eller hela kontot. Om skärmdelning är inaktiverat kan administratörer aktivera funktionen och ge värdar möjlighet att låta mötesdeltagare dela sin skärm.

Läs mer om hur du delar din skärm eller ditt skrivbord under Zoom-möten när funktionen har aktiverats.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att aktivera skärmdelning i Zoom-möten

Hur man aktiverar skärm- eller skrivbordsdelning

Konto

Hur man aktiverar skärmdelningsfunktionen för alla medlemmar i organisationen:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. I navigeringsmenyn klickar du på Kontohantering och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Skärmdelning för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
 6. (Valfritt) Justera ytterligare alternativ för skärmdelning.
 7. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare på ditt konto klickar du på låsikonen  och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Grupp

Hur man aktiverar skärmdelningsfunktionen för alla medlemmar i en viss grupp:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. I navigeringsmenyn klickar du på Användarhantering och sedan på Grupper.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Skärmdelning för att aktivera eller inaktivera det.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 7. (Valfritt) Justera ytterligare alternativ för skärmdelning.
 8. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i den här gruppen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Hur man aktiverar skärmdelningsfunktionen för eget bruk:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Skärmdelning för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
 6. Klicka på Aktivera i fönstret Aktivera skärmdelning för att verifiera ändringen.
 7. (Valfritt) Justera ytterligare alternativ för skärmdelning.