Inspelningslayouter


Det finns flera inspelningslayouter för lokala inspelningar och molninspelningar beroende på videolayouten för mötet.

Vissa inspelningslayouter är tillgängliga med lokala inspelningar, vissa med molninspelningar, och vissa är tillgängliga för båda. Vilken videolayout som spelas in beror dock på typen av inspelning.

För lokala inspelningar spelas mötet in så som deltagaren som gör inspelningen ser det. Om värden till exempel ger en deltagare tillåtelse att spela in och deltagaren startar en lokal inspelning i vyn för aktiv talare spelas mötet in i denna vy.

Molninspelningar kan spela in möten i flera olika vyer, som talare, galleri och delat innehåll, baserat på den ursprungliga värdens molninspelningsinställningar. Dessa layouter spelas in oavsett vilka vyer som används av värden, till skillnad från lokala inspelningar.

Denna artikel omfattar:

Layouter för lokala inspelningar och molninspelningar (skrivbordsklient)

Dessa inspelningslayouter kan skapas med både lokala inspelningar och molninspelningar:

Aktiv talare

Om du befinner dig i vyn för aktiv talare visas bara videon med den aktiva talaren i inspelningen.

Obs! Det går bara att visa deltagarnas namn i molninspelningar.

Gallerivy

Om du befinner dig i gallerivyn påminner inspelningen om mötesklienten och ett rutnät med deltagarnas video visas. Max 25 deltagare kan visas i en inspelning med gallerivy.

Obs! Det går bara att visa deltagarnas namn i molninspelningar.

Delat fönster

Om du delade ett fönster som inte tar upp hela skärmen visas svarta fält till höger och vänster om fönstret i inspelningen. Deltagarnas video visas fortfarande längst upp till höger om du aktiverar miniatyrbild med aktiv talare eller gallerivy samtidigt som du delar fönstret.

Tips: Den här inspelningslayouten kan vara bra om du delar ett fönster och inte vill att fönstret med den aktiva talaren ska överlappa det längst upp.

Layouter för lokala inspelningar (skrivbordsklient)

Den här inspelningslayouten stöds endast för lokala inspelningar:

Delad skärm med gallerivy för miniatyrbilder

Om en deltagare delar sin skärm visas deltagarnas video längst upp till höger. Om du drar eller minimerar miniatyrbilderna visas de fortfarande längst upp till höger i inspelningen.

Delad skärm med stor miniatyrbild med aktiv talare

Om du delar din skärm med miniatyrbild med aktiv talare och förstorar den visas en större miniatyrbild med aktiv talare längst upp till höger även i den lokala inspelningen. Om du drar miniatyrbilden med aktiv talare till en annan plats under mötet visas den fortfarande längst upp till höger i inspelningen.

Obs!

Layouter för molninspelningar (skrivbordsklient)

De här inspelningslayouterna stöds endast för molninspelningar:

Delad skärm med aktiv talare

Om du delar din skärm med miniatyrbild med aktiv talare visas miniatyrbilden med aktiv talare längst upp till höger i inspelningen. Om du drar miniatyrbilden med aktiv talare till en annan plats under mötet visas den fortfarande längst upp till höger i inspelningen.

Delad skärm utan aktiv talare eller gallerivy

Om du delar din skärm utan miniatyrbild med aktiv talare eller har inaktiverat alternativet Spela in miniatyrbilder vid delning i molninspelningsinställningarna visas bara den delade skärmen i inspelningen.

Obs! Om du har aktiverat alternativet att Spela in aktiv talare, gallerivy och delad skärm separat ser du den aktiva talarens video bredvid den inspelade delade skärmen när du tittar på inspelningen i Zoom-webbportalen.

Layouter för molninspelningar (mobilapp)

Om du startar en molninspelning i Zoom-mobilappen stöds endast följande inspelningslayouter.

Obs! Zoom-mobilappen har bara stöd för molninspelning.

Aktiv talare

Om du befinner dig i vyn för aktiv talare visas bara videon med den aktiva talaren i inspelningen.

Obs!

Delad skärm med aktiv talare

Om du delar din skärm med miniatyrbild med aktiv talare visas miniatyrbilden med aktiv talare längst upp till höger i inspelningen. Anteckningar spelas också in.

Delad skärm utan aktiv talare

Om du delar din skärm och har inaktiverat alternativet Spela in miniatyrbilder vid delning i molninspelningsinställningarna visas bara den delade skärmen i inspelningen.