Ändra inställningar i skrivbordsklienten/mobilappen


Du kan använda Zoom-skrivbordsklienten och mobilappen för att ändra en del inställningar utan att logga in på Zoom-webbportalen.

Komma åt inställningar i Zoom-skrivbordsklienten:

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.

  Då öppnas fönstret med inställningar där du får tillgång till följande alternativ:

Allmänt

Ändra allmänna inställningar för möten och chatt.

 • Starta Zoom när jag startar Windows: Öppna och visa Zoom-klienten när Windows startar.
  • Starta Zoom tyst när jag startar Windows: Öppna Zoom-klienten när Windows startar, men låt det vara minimerat i aktivitetsfältet.
 • Minimera fönstret till meddelandefältet i stället för aktivitetsfältet när klienten stängs: Behåll Zoom öppet i aktivitetsfältets meddelandefält när du stänger Zoom.
 • Använd dubbla skärmar: Placera skärminnehåll och video på olika skärmar under ett möte. 
 • Öppna helskärm automatiskt när jag startar eller går med i ett möte
 • Kopiera inbjudningslänk automatiskt när mötet startar
 • Visa alltid möteskontroller: Se till att möteskontrollerna alltid är synliga. Om detta är inaktiverat döljs möteskontrollerna om muspekaren är inaktiv i några sekunder.
 • Fråga om bekräftelse när jag lämnar ett möte: Visa en fråga för att bekräfta om du vill lämna mötet när du klickar på Lämna möte.
 • Visa mötestimer: Visa den totala tiden du har varit i det aktuella mötet eller den återstående tiden för schemalagda möten. 
 • Påminn mig __ minuter före mina kommande möten: Visa en avisering vid den angivna tiden innan möten startar.
 • Stoppa video och ljud när min enhet låses
 • Integrera Zoom med Outlook: Visa kontaktstatus för Zoom och ställ in Zoom som standardapp för chatt, möten och telefon i Outlook
 • Visa ikon för användarprofil intill meddelanden i chatt under möte: Visar deltagarnas profilfoton i chatten under möte. Om ingen bild är tillgänglig för en deltagare visas deltagarens initialer.
 • Visa funktionen ”Parkoppla med rum” i navigeringsfältet på hemskärmen
 • Uppdatera Zoom-skrivbordsklienten automatiskt: Tillåt att Zoom-skrivbordsappen laddar ner och installerar uppdateringar. Användarna kan välja mellan två uppdateringstakter: Långsam och Snabb. Läs mer om automatiska uppdateringar
 • Zoom Assistant: Styr synligheten för en kompakt skrivbordspanel, så att telefonanvändare snabbt kan hitta sina kontakter, komma åt och hantera snabbuppringning, ringa och ta emot samtal, samt överföra samtal. 
  • Telefon: Markera kryssrutan för att aktivera Zoom Assistant for Phone. 
 • Tema: Välj mellan Ljust och Mörkt tema för skrivbordsklienten.
 • Navigering: Ordna om placeringen av produktflikar längs överkanten i skrivbordsklienten. Du kan dra och släppa varje flik för att ändra ordningen och prioritera de Zoom-produkter du använder. Klicka på Återställ till standard för att återställa ändringarna. 
 • Reaktioner – hudfärg: Välj standardhudfärgen när du använder chattemotikoner och mötesreaktioner.
 • Aktivera följande emojier baserat på igenkänning av handrörelser: Använd Gestigenkänning för att identifiera och aktivera vissa reaktioner. 
 • Visa dina reaktioner ovanför verktygsfältet: Visa dina valda reaktioner ovanför verktygsfältet i mötet. 
 • Aktivitetscenter: Klicka på Hantera aviseringar för att anpassa vilka aviseringar som aktiveras av Zooms aktivitetscenter.
 • Visa fler inställningar: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i Zoom-klienten.

Video

Visa din videoström och ändra din kamera.

kamera

 • Kamera: Ange vilken kamera du vill att Zoom ska använda.
 • Videoförhållande: Välj Originalförhållande (normalt ett bildförhållande på 4:3) eller HD (normalt ett bildförhållande på 16:9) 

Min video

 • Spegla min video: Vänd din video horisontellt. Det här alternativet är praktiskt om kameran vänder videon som standard.
 • Retuschera mitt utseende: Använd en utjämnande effekt på huden för att minska synligheten för ojämnheter i huden. 
 • Anpassa för svagt ljus: Förbättrar videons ljusstyrka och kvalitet i miljöer med svagt ljus. 

 • Visa alltid deltagarnas namn på deras video: Visa deltagarnas namn som ett lager på deras video.
 • Stäng av min video när jag går med i ett möte: Inaktiverar din video automatiskt när du går med i ett möte.
 • Visa alltid en dialogruta för förhandsgranskning vid anslutning till ett videomöte
 • Dölj deltagare utan video: Dölj deltagarnas miniatyrbilder om de inte har video aktiverat. Miniatyrbilder för deltagare utan video visar deltagarnas namn.
 • Dölj egen vy: Dölj din egen videoström när du deltar i ett möte eller webbinarium. Detta går även att styra under en pågående session via menyn Visa
 • Aktivera funktion för att stoppa inkommande video: Tillhandahåller ett alternativ i möte för att stoppa all inkommande video
 • Se mig själv som aktiv talare när jag pratar: Placera din video som primär aktiv talare på din egen skärm när du talar. 
 • Maximalt antal deltagare som visas per skärm i gallerivy: Välj mellan 25 deltagare eller 49 deltagare (om enheten har stöd för det).
 • Avancerat: Visa avancerade videoinställningar.

Ljud

Ställ in mikrofon och högtalare, testa dem, anpassa volymen och ändra andra inställningar.

 • Högtalare: Klicka på Testa högtalare för att spela upp ett testljud. Klicka på listrutan för att välja den högtalare du vill att Zoom ska använda och justera volymreglaget efter behov för att styra volymnivåer.
  • Använd separat ljudenhet för att spela upp ringsignal samtidigt: Välj en annan enhet som spelar upp ringsignalen när du bjuds in till ett Zoom-möte eller tar emot ett Zoom Phone-samtal. Den här enheten ringer samtidigt som den högtalare du valt.
 • Mikrofon: Klicka på Testa mikrofon för att spela in ljud och spela upp det. Klicka på listrutan för att välja den mikrofon du vill att Zoom ska använda.
  • Justera mikrofon automatiskt: Ställ automatiskt in mikrofonen lägre eller högre för att normalisera volymen och göra det lättare för andra deltagare att höra dig. Du kan behöva stänga av den här inställningen om du har problem med att ljudet går fram och tillbaka.
  • Använd specifika ljudingångskanaler: Om två eller fler ljudkanaler är tillgängliga för en ljudingång kan användaren välja och hantera flera ingångar från den källan. Det här alternativet visas endast om flera kanaler identifieras. 
 • Ljudprofil
  • Zoom-optimerat ljud: Rekommenderas i de flesta fall. Den här ljudprofilen ger standarddämpning av bakgrundsljud, vilket kan justeras nedan: 
   • Dämpning av bakgrundsljud Välj mellan ljuddämpningsnivåerna Auto, Låg, Medel och Hög
  • Originalljud för musiker: Lägger till en knapp i mötet för att inaktivera ljuddämpning och borttagning av eko, samtidigt som kodekkvaliteten eller kodning i stereo ökas.  
   • Musikläge med naturtrogen återgivning: Detta inaktiverar ekodämpning och efterbehandling, samtidigt som kvaliteten av ljudkodek höjs till 48 Khz, 96 Kbit/s mono/192 Kbit/s stereo. Professionellt ljudgränssnitt, mikrofon och hörlurar krävs.
   • Ekodämpning: Förhindrar att ekon uppstår mellan mikrofonen och högtalarna. Vi rekommenderar att detta endast inaktiveras när du använder hörlurar för att isolera ljud eller när du spelar instrument.
   • Stereoljud: Kodar mikrofonljud i stereo. Kräver en mikrofon eller ett ljudgränssnitt med stereofunktion.
  • Ljud för liveframträdande: Minskar fördröjningen för ljud ytterligare till ~30–50 ms. 
 • Ringsignaler: Välj ljudvolym och ringsignal för inkommande mötesinbjudningar, Zoom Phone-samtal, inkommande engagemang i Zoom Contact Center, samt möjlighet att ställa in specifika ringsignaler för vissa kontakter. Den här inställningen synkroniseras inte med samma inställning i mobilappen.
 • Delta automatiskt med ljud via datorn när du går med i ett möte: Gå automatiskt med i möten med datorljud, i stället för att visa en fråga om att gå med.
 • Stäng av ljudet för min mikrofon när jag går med i ett möte
 • Uppmana inte att delta med ljud när jag går med i ett möte med tredjepartsljud
 • Håll mellanslagstangenten intryckt för att tillfälligt slå på ditt eget ljud: Om ditt ljud är avstängt i ett möte kan du använda denna funktion för att slå på ljudet genom att hålla mellanslagstangenten intryckt.
 • Synkronisera knappar på headset: Gör det möjligt att synkronisera funktionen för att slå av och på ljud från ljudenheten till Zoom-skrivbordsklienten. Det innebär att om du slår av eller på ljudet via en knapp på ljudenheten visar Zoom-klienten om ljudet är av eller på för din mikrofon. Aktivera den här inställningen endast om du använder en ljudenhet som stöds.
 • Avancerat: Visa avancerade ljudinställningar.

Dela skärm

Ändra inställningar för skärmdelning.

 • Fönsterstorlek vid skärmdelning: Välj hur du vill att mötesfönstret ska ändras vid visning av delat innehåll, Helskärmsläge, Maximera fönster eller Behåll aktuell storlek.
 • Skala för att passa in delat innehåll i Zoom-fönster: Skala automatiskt den delade skärmen så att den passar storleken på Zoom-fönstret.
 • Visa mina Zoom-fönster för andra deltagare när jag skärmdelar: Visa Zoom-klienten för andra deltagare när du delar din skärm. Zoom-klienten är dold som standard när du delar din skärm.Alternativet Visa Zoom-fönster under skärmdelning sidan Inställningar i webbportalen måste aktiveras innan detta syns i klienten. 
 • Aktivera fjärrkontroll för alla applikationer: Tillåt att andra deltagare fjärrstyr alla applikationer under en fjärrkontrollsession.
 • Sida-vid-sida-läge: Visa den delade skärmen och deltagarnas video sida vid sida.
 • Stäng av systemaviseringar vid delning av skrivbord: Inaktivera tillfälligt alla aviseringar för att förhindra distraktioner och avbrott under presentationer. 
 • Dela applikationer: 
  • Dela ett enskilt fönster: Dela endast det valda fönstret i applikationen. 
  • Dela alla fönster från en applikation: Dela alla öppna fönster i den applikationen. 
 • När jag delar min skärm under ett möte: Välj standardbeteendet vid delning.  
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • När jag delar direkt till ett Zoom Room: Välj standardbeteendet vid delning till ett Zoom Room.   
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • Avancerat: Visa avancerade inställningar för skärmdelning.

Telefon

Visar information för Zoom Phone om du har en Zoom Phone-licens.

Teamchatt

Ändra inställningar för Zoom Team Chat-kanal och meddelandeaviseringar.

Visa längst upp i sidofältet

Markera kryssrutan intill varje alternativ som du vill ska synas längst upp i vänster sidofält. 

Anpassa sidofältets beteende

 • Behåll endast ett avsnitt öppet åt gången: När detta är valt kan endast ett avsnitt av chattar och kanaler vara öppet åt gången, vilket gör att alla andra stängs när ett nytt öppnas. Avsnitt omfattar mappar, senaste, chattar och kanaler. 
 • Ordna efter avsnitt: När detta är valt ordnas chattar och kanaler som inte tilldelats till en mapp eller avsnittet Stjärnmärkt till separata mappar för Chattar (gruppchattar och privata chattar), Kanaler, Möteschattar och Huddlekanaler. När det inte är markerat visas ej tilldelade chattar och kanaler kronologiskt under ett kombinerat avsnitt för Senaste
 • Visa profilbilder intill direktmeddelanden: När detta är valt visas användarnas profilbilder intill deras meddelanden. Om användaren inte har någon profilbild visas personens initialer i stället. 

Anpassa sidofältets utseende

Du kan välja att anpassa bakgrundsfärgen för det vänstra sidofältet i teamchatten med ett Mörkt eller Ljust tema. 

Övriga inställningar

 • Visa förhandsgranskning av länk: Infoga en länkförhandsgranskning med sidtitel, förhandsgranskningsbild och en beskrivning när ett meddelande innehåller en länk.
 • Ändra min status till ”Borta” om jag är inaktiv i ___ minuter: Ändra din status till Borta om datorn är inaktiv i det angivna antalet minuter.
 • Blockerade användare: Klicka på Hantera blockerade användare för att visa kontakter du har blockerat och ta bort dem från blockeringslistan.

Olästa meddelanden

 • Behåll alla olästa meddelanden överst: Behåll chattar med olästa meddelanden överst i chattlistan.
 • Visa märke för olästa meddelanden () för kanaler: Visa antalet olästa meddelanden bredvid varje chatt.
 • Flytta meddelanden med nya svar längst ner i chatten
 • Vid visning av olästa meddelanden i en kanal
  • Starta vid det första olästa
  • Starta vid det senaste

 • Aviseringar: Välj vad du vill få aviseringar om.
  • Alla meddelanden
  • Direktmeddelanden, omnämnanden och svar: Visa aviseringar för privata chattar med en person, varje gång någon använder @(ditt namn) i någon kanal (gruppchatt) eller svar i en tråd du ingår i.
  • Av
  • Undantag: Ange undantag om du vill att specifika kanaler ska ha andra aviseringsinställningar än de du anger ovan.
 • Sökords- och kontaktaviseringar: Ange sökord och kontakter som du vill få aviseringar för.

Ljud och beteende

 • Spela upp ljud när jag får ett nytt meddelande: Ljudaviseringar spelas upp för meddelanden. 
 • Visa förhandsgranskning av meddelande (avmarkera det här alternativet för bättre sekretess): Meddelandets innehåll visas delvis i skrivbordsaviseringar. 
 • Stör inte mellan __ och __ : Ange en tidsperiod då du inte vill ta emot aviseringar.
 • Tysta chattaviseringar när jag sitter i ett möte eller ett internt samtal: Zoom-aviseringar pausas tillfälligt när du är i ett möte eller samtal i Zoom. 
 • Öppna chattar i ett nytt fönster när en push-avisering väljs
 • Visa aviseringsbanderoll på skärmen tills den avvisas

Zoom Apps

 • Öppna valda Zoom Apps åt mig vid start av möte: Välj upp till fem installerade Zoom Apps som öppnas automatiskt när du startar ett möte. 
 • Behåll mötesappar öppna när mötet tar slut: Markera detta för att behålla appar som öppnats under mötet öppna för fortsatt användning. 
 • Lokala appdata och cookies för Zoom Apps: En del Zoom Apps kan lagra data och cookies lokalt på datorn, vilket kan rensas av dig. Klicka på Rensa för att ta bort eventuella data eller cookies som lagrats för Zoom Apps. 

Bakgrund och effekter

Du kan välja en virtuell bakgrund, välja färg på bakgrunden (greenscreen) bakom dig och överföra en bild för virtuell bakgrund. Du kan även använda videoförbättringar som videofilter, studioeffekter och avatarer i videons utseende.

Inspelning

Välj plats för de lokala inspelningarna och visa hur mycket molninspelningsutrymme du har och hur mycket som används.

 • Lagra min inspelning på: Välj standardplatsen för att spara inspelningsfiler.
  Obs! Om du ställer in standardplatsen på en molnsynkroniseringsmapp (till exempel Dropbox, Google Drive eller One Drive), en extern enhet eller en nätverkslagringsenhet kan det uppstå problem med att spara och konvertera den lokala inspelningen.Zoom rekommenderar starkt att standardplatsen förblir på en lokal enhet för inspelningar.
 • Välj en plats för inspelade filer när mötet slutar: När ett inspelat möte avslutas visas en fråga om var inspelningsfilerna ska sparas. Om detta inte är aktiverat sparas inspelningsfiler på standardplatsen.
 • Spela in en separat ljudfil för varje deltagare: Skapar separata ljudfiler för varje deltagare i stället för en ljudfil med alla deltagares ljud.
 • Visa deltagarnas namn i inspelningen: Sparar visningsnamnet för varje deltagare i den lokala inspelningen. Deltagarnas visningsnamn sparas som en del av videopanelen, på samma sätt som det visas i mötet eller webbinariet.
 • Optimera för videoredigerare från tredje part: Se till att inspelningsfilen är kompatibel med programvara för videoredigering.
 • Lägg till en tidsstämpel i inspelningen: Bädda in datum och tid när mötet spelas in.
 • Spela in video under skärmdelning: Fortsätt att spela in deltagarnas video under sessioner med skärmdelning.
  • Placera video intill den delade skärmen i inspelningen: Vid lokal inspelning under en session med skärmdelning placeras video och den delade skärmen sida vid sida i inspelningen.
 • Behåll tillfälliga inspelningsfiler: Behåll de ursprungliga filerna för att hjälpa Zoom med felsökning om det uppstår ett problem med inspelningen.
 • Molninspelning: Visa den mängd lagringsutrymme för molninspelning som du har använt. Klicka på Hantera för att visa en lista över dina inspelningar på Zoom-webbportalen.
 • Visa avisering när en ny inspelning är tillgänglig

profil

 • Redigera min profil: Öppna Zoom-webbportalen för att ändra personuppgifter, som profilbild och namn.
 • Visa min prenumeration: Öppna Zoom-webbportalen och visa din aktuella betalda plan och alternativ för att ändra den.
 • Visa avancerade funktioner: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i klienten.
 • Enheter du är inloggad på: Visar alla enheter som ditt konto är inloggat på. 
 • Logga ut mig från alla enheter 

Statistik

Visar hur mycket processor och minne Zoom använder för närvarande. Om du sitter i ett möte visas data som fördröjning och jitter så att du kan bedöma ljud- och videokvaliteten. Om du har problem med Zoom-skrivbordsklienten kan du även skicka problemrapporter med loggar till Zoom Support. 

Feedback

Skicka feedback till Zoom, inklusive förslag, förfrågningar och allmänna kommentarer.

Tangentbordsgenvägar

Visar tangentbordsgenvägar som du kan använda med Zoom. Klicka på Återställ standard för att återställa eventuella ändringar av genvägar. 

Tillgänglighet

Du kan ändra teckensnittsstorleken för undertext och chatt.

 • Undertext: 
  • Teckensnittsstorlek: Klicka och dra i skjutreglaget för att göra textens storlek mindre eller större.
  • Färg på undertext: Välj mellan fem förinställda färger eller klicka på färghjulet för att välja en specifik färg som används för att visa manuella eller automatiska undertexter. 
  • Färg på översättning: Välj mellan fem förinställda färger eller klicka på färghjulet för att välja en specifik färg som används för att visa översatta undertexter. 
 • Visa alltid undertexter: Klicka för att visa undertexter automatiskt när värden har aktiverat det. 
 • Visningsstorlek för chatt: Anpassa teckensnittsstorleken för chatt under möte och teamchatt. 
 • Tona ner video för skärmdelning: Markera kryssrutan för att tona ner video automatiskt när blinkande bilder eller visuella mönster identifieras i ett möte eller webbinarium.
 • Aviseringar för skärmläsare: Aktivera eller inaktivera aviseringar för skärmläsare.

Komma åt inställningar i Zoom-skrivbordsklienten:

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar.

  Då öppnas fönstret med inställningar där du får tillgång till följande alternativ:

 

Allmänt

Ändra inställningar för att gå med i eller starta ett möte.

 • Använd dubbla skärmar: Placera skärminnehåll och video på olika skärmar under ett möte. 
 • Öppna helskärm när jag startar eller går med i ett möte
 • Visa alltid möteskontroller: Se till att möteskontrollerna alltid är synliga. Om detta är inaktiverat döljs möteskontrollerna om muspekaren är inaktiv i några sekunder.
 • Kopiera inbjudningslänk när ett möte startas
 • Fråga om bekräftelse när jag lämnar ett möte: Visa en fråga för att bekräfta om du vill lämna mötet när du klickar på Lämna möte.
 • Visa mötestimer: Visa den totala tiden du har varit i det aktuella mötet eller den återstående tiden för schemalagda möten. 
 • Lägg till Zoom på menyraden i macOS
 • Stoppa video och ljud när min skärm är avstängd eller skärmsläckaren startar
 • Visa funktionen ”Parkoppla med rum” i navigeringsfältet på hemskärmen
 • Påminn mig __ minuter före mina kommande möten: Visa en avisering vid den angivna tiden innan möten startar.
 • Visa ikon för användarprofil intill meddelanden i chatt under möte: Visar deltagarnas profilfoton i chatten under möte. Om ingen bild är tillgänglig för en deltagare visas deltagarens initialer.
 • Uppdatera Zoom automatiskt: Tillåt att Zoom-skrivbordsappen laddar ner och installerar uppdateringar. Användarna kan välja mellan två uppdateringstakter: Långsam och Snabb. Läs mer om automatiska uppdateringar
 • Zoom Assistant: Styr synligheten för en kompakt skrivbordspanel, så att telefonanvändare snabbt kan hitta sina kontakter, komma åt och hantera snabbuppringning, ringa och ta emot samtal, samt överföra samtal. 
  • Telefon: Markera kryssrutan för att aktivera Zoom Assistant for Phone. 
 • Tema: Välj mellan Ljust och Mörkt tema för skrivbordsklienten.
 • Navigering: Ordna om placeringen av produktflikar längs överkanten i skrivbordsklienten. Du kan dra och släppa varje flik för att ändra ordningen och prioritera de Zoom-produkter du använder. Klicka på Återställ till standard för att återställa ändringarna. 
 • Reaktion – hudfärg: Välj standardhudfärgen när du använder chattemotikoner och mötesreaktioner.
 • Aktivera följande emojier baserat på igenkänning av handrörelser: Använd Gestigenkänning för att identifiera och aktivera vissa reaktioner. 
 • Visa dina reaktioner ovanför verktygsfältet: Visa dina valda reaktioner ovanför verktygsfältet i mötet. 
 • Visa fler inställningar: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i Zoom-klienten.
 • Aktivitetscenter: Klicka på Hantera aviseringar för att anpassa vilka aviseringar som aktiveras av Zooms aktivitetscenter.

Video

Visa din videoström och ändra din kamera.

kamera

 • Kamera: Ange vilken kamera du vill att Zoom ska använda.
 • Kamerainställningar: Välj Originalförhållande (normalt ett bildförhållande på 4:3) eller HD (normalt ett bildförhållande på 16:9), samt Spegla min video, som vänder videon horisontellt. 

Min video

 • Retuschera mitt utseende: Använd en utjämnande effekt på huden för att minska synligheten för ojämnheter i huden.
 • Anpassa för svagt ljus: Förbättrar videons ljusstyrka och kvalitet i miljöer med svagt ljus. 
  • Välj mellan Auto (valt som standard) och Manuell, som visar ett skjutreglage för hur mycket du vill öka videons ljusstyrka. 

 • Visa alltid deltagarnas namn på deras video: Visa deltagarnas namn som ett lager på deras video.
 • Stoppa min video när jag går med i ett möte: Inaktiverar din video automatiskt när du går med i ett möte.
 • Visa alltid en dialogruta för förhandsgranskning vid anslutning till ett videomöte
 • Dölj deltagare utan video: Dölj deltagarnas miniatyrbilder om de inte har video aktiverat. Miniatyrbilder för deltagare utan video visar deltagarnas namn.
 • Dölj egen vy: Dölj din egen videoström när du deltar i ett möte eller webbinarium. Detta går även att styra under en pågående session via menyn Visa.
 • Aktivera funktion för att stoppa inkommande video: Tillhandahåller ett alternativ i möte för att stoppa all inkommande video.
 • Se mig själv som aktiv talare när jag pratar: Placera din video som primär aktiv talare på din egen skärm när du talar.
 • Maximalt antal deltagare som visas per skärm i gallerivy:
  Välj mellan 25 deltagare eller 49 deltagare (om enheten har stöd för det).
 • Avancerat: Visa avancerade videoinställningar.

Ljud

Ställ in mikrofon och högtalare, testa dem, anpassa volymen och ändra andra inställningar.

 • Högtalare: Klicka på Testa högtalare för att spela upp ett testljud. Klicka på listrutan för att välja den högtalare du vill att Zoom ska använda och justera volymreglaget efter behov för att styra volymnivåer.
  • Använd separat ljudenhet för att spela upp ringsignal samtidigt: Välj en annan enhet som spelar upp ringsignalen när du bjuds in till ett Zoom-möte eller tar emot ett Zoom Phone-samtal. Den här enheten ringer samtidigt som den högtalare du valt.
 • Mikrofon: Klicka på Testa mikrofon för att spela in ljud och spela upp det. Klicka på listrutan för att välja den mikrofon du vill att Zoom ska använda.
  • Justera mikrofon automatiskt: Ställ automatiskt in mikrofonen lägre eller högre för att normalisera volymen och göra det lättare för andra deltagare att höra dig. Du kan behöva stänga av den här inställningen om du har problem med att ljudet går fram och tillbaka.
  • Använd specifika ljudingångskanaler: Om två eller fler ljudkanaler är tillgängliga för en ljudingång kan användaren välja och hantera flera ingångar från den källan. Det här alternativet visas endast om flera kanaler identifieras.

Ljudprofil

 • Zoom-optimerat ljud: Rekommenderas i de flesta fall. Den här ljudprofilen ger standarddämpning av bakgrundsljud, vilket kan justeras nedan: 
  • Dämpning av bakgrundsljud Välj mellan ljuddämpningsnivåerna Auto, Låg, Medel och Hög
 • Originalljud för musiker: Lägger till en knapp i mötet för att inaktivera ljuddämpning och borttagning av eko, samtidigt som kodekkvaliteten eller kodning i stereo ökas.  
  • Musikläge med naturtrogen återgivning: Detta inaktiverar ekodämpning och efterbehandling, samtidigt som kvaliteten av ljudkodek höjs till 48 Khz, 96 Kbit/s mono/192 Kbit/s stereo. Professionellt ljudgränssnitt, mikrofon och hörlurar krävs.
  • Ekodämpning: Förhindrar att ekon uppstår mellan mikrofonen och högtalarna. Vi rekommenderar att detta endast inaktiveras när du använder hörlurar för att isolera ljud eller när du spelar instrument.
  • Stereoljud: Kodar mikrofonljud i stereo. Kräver en mikrofon eller ett ljudgränssnitt med stereofunktion.
 • Ljud för liveframträdande: Minskar fördröjningen för ljud ytterligare till ~30–50 ms. 
 • Ringsignaler: Välj ljudvolym och ringsignal för inkommande mötesinbjudningar, Zoom Phone-samtal, inkommande engagemang i Zoom Contact Center, samt möjlighet att ställa in specifika ringsignaler för vissa kontakter. Den här inställningen synkroniseras inte med samma inställning i mobilappen.
 • Delta automatiskt med ljud via datorn när du går med i ett möte: Gå automatiskt med i möten med datorljud, i stället för att visa en fråga om att gå med.
 • Stäng av ljudet för min mikrofon när jag går med i ett möte
 • Uppmana inte att delta med ljud när jag går med i ett möte med tredjepartsljud
 • Håll mellanslagstangenten intryckt för att tillfälligt slå på ditt eget ljud: Om ditt ljud är avstängt i ett möte kan du använda denna funktion för att slå på ljudet genom att hålla mellanslagstangenten intryckt.
 • Synkronisera knappar på headset: Gör det möjligt att synkronisera funktionen för att slå av och på ljud från ljudenheten till Zoom-skrivbordsklienten. Det innebär att om du slår av eller på ljudet via en knapp på ljudenheten visar Zoom-klienten om ljudet är av eller på för din mikrofon. Aktivera den här inställningen endast om du använder en ljudenhet som stöds.
 • Avancerat: Visa avancerade ljudinställningar.

Dela skärm

Ändra inställningar för skärmdelning.

 • Fönsterstorlek vid skärmdelning: Välj hur du vill att mötesfönstret ska ändras vid visning av delat innehåll, Helskärmsläge, Maximera fönster eller Behåll aktuell storlek.
 • Skala för att passa in delat innehåll i Zoom-fönster: Skala automatiskt den delade skärmen så att den passar storleken på Zoom-fönstret.
 • Visa mina Zoom-fönster för andra deltagare när jag skärmdelar: Visa Zoom-klienten för andra deltagare när du delar din skärm. Zoom-klienten är dold som standard när du delar din skärm.Alternativet Visa Zoom-fönster under skärmdelning sidan Inställningar i webbportalen måste aktiveras innan detta syns i klienten. 
 • Sida-vid-sida-läge: Visa den delade skärmen och deltagarnas video sida vid sida.
 • Dela applikationer: 
  • Dela ett enskilt fönster: Dela endast det valda fönstret i applikationen. 
  • Dela alla fönster från en applikation: Dela alla öppna fönster i den applikationen. 
 • När jag delar min skärm under ett möte: Välj standardbeteendet vid delning.  
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • När jag delar direkt till ett Zoom Room: Välj standardbeteendet vid delning till ett Zoom Room.   
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • Avancerat: Visa avancerade inställningar för skärmdelning.

Telefon

Visar information för Zoom Phone om du har en Zoom Phone-licens.

Teamchatt

Ändra inställningar för Zoom Team Chat-kanal och meddelandeaviseringar.

Visa längst upp i sidofältet

Markera för att visa vart och ett av följande alternativ i vänster sidofält:

Anpassa sidofältets beteende

 • Tillåt endast ett avsnitt öppet åt gången: När detta är markerat kan endast ett avsnitt av chattar och kanaler vara öppet åt gången, vilket gör att alla andra stängs när ett nytt öppnas. Avsnitt omfattar mappar, senaste, chattar och kanaler. 
 • Ordna efter avsnitt: När detta är valt ordnas chattar och kanaler som inte tilldelats till en mapp eller avsnittet Stjärnmärkt till separata mappar för Chattar (gruppchattar och privata chattar), Kanaler, Möteschattar och Huddlekanaler. När det inte är markerat visas ej tilldelade chattar och kanaler kronologiskt under ett kombinerat avsnitt för Senaste
 • Visa profilbilder intill direktmeddelanden: När detta är markerat visas användarnas profilbilder intill deras meddelanden. Om användaren inte har någon profilbild visas personens initialer i stället. 

Anpassa sidofältets utseende

Välj en av färgerna för att anpassa bakgrundsfärgen för det vänstra sidofältet på fliken Teamchatt. 
Obs! Detta kan endast anpassas i läget Ljust. 

Övriga inställningar

 • Visa förhandsgranskning av länk: Infoga en länkförhandsgranskning med sidtitel, förhandsgranskningsbild och en beskrivning när ett meddelande innehåller en länk.
 • Ändra min status till ”Borta” om jag är inaktiv i ___ minuter: Ändra din status till Borta om datorn är inaktiv i det angivna antalet minuter.
 • Studsa programikonen när ett nytt meddelande tas emot: Visa en studsande animation för Zoom-ikonen när du tar emot ett nytt meddelande.
 • Blockerade användare: Klicka på Hantera blockerade användare för att visa kontakter du har blockerat och ta bort dem från blockeringslistan.

Olästa meddelanden

 • Behåll alla olästa meddelanden överst i chatt- och kanallista: Behåll chattar med olästa meddelanden överst i chattlistan.
 • Visa antal olästa meddelanden () för kanaler: Visa antalet olästa meddelanden bredvid varje chatt.
 • Flytta meddelanden med nya svar längst ner i chatten
 • Vid visning av olästa meddelanden i en kanal: 
  • Starta vid det första olästa
  • Starta vid det senaste

 • Aviseringar: Välj vad du vill få aviseringar om:
  • Alla meddelanden
  • Direktmeddelanden, omnämnanden och svar: Visa aviseringar för privata chattar med en person, varje gång någon använder @(ditt namn) i någon kanal (gruppchatt) eller svar i en tråd du ingår i.
  • Av
  • Undantag: Ange undantag om du vill att specifika kanaler ska ha andra aviseringsinställningar än de du anger ovan.
 •  
 • Sökords- och kontaktaviseringar: Ange sökord och kontakter som du vill få aviseringar för.

Ljud och beteende

 • Spela upp ljud när jag får ett nytt meddelande: Ljudaviseringar spelas upp för meddelanden. 
 • Visa förhandsgranskning av meddelande (detta åsidosätter systeminställningen): Meddelandets innehåll visas delvis i skrivbordsaviseringar. 
 • Stör inte mellan __ och __: Ange en tidsperiod då du inte vill ta emot aviseringar.
 • Tysta chattaviseringar när jag sitter i ett möte eller ett internt samtal: Zoom-aviseringar pausas tillfälligt när du är i ett möte eller samtal i Zoom. 
 • Öppna chattar i ett nytt fönster när en push-avisering väljs

 Zoom Apps

 • Öppna valda Zoom Apps åt mig vid start av möte: Välj upp till fem installerade Zoom Apps som öppnas automatiskt när du startar ett möte. 
 • Behåll mötesappar öppna när mötet tar slut: Markera detta för att behålla appar som öppnats under mötet öppna för fortsatt användning. 
 • Lokala appdata och cookies för Zoom Apps: En del Zoom Apps kan lagra data och cookies lokalt på datorn, vilket kan rensas av dig. Klicka på Rensa för att ta bort eventuella data eller cookies som lagrats för Zoom Apps. 

Bakgrund och effekter

Du kan välja en virtuell bakgrund, välja färg på bakgrunden (greenscreen) bakom dig och överföra en bild för virtuell bakgrund. Du kan även använda videoförbättringar som videofilter, studioeffekter och avatarer i videons utseende.

Inspelning

Välj plats för de lokala inspelningarna och visa hur mycket molninspelningsutrymme du har och hur mycket som används.

Lokal inspelning

 • Lagra mina inspelningar på: Välj standardplatsen för att spara inspelningsfiler.
  Obs! Om du ställer in standardplatsen på en molnsynkroniseringsmapp (till exempel Dropbox, Google Drive eller One Drive), en extern enhet eller en nätverkslagringsenhet kan det uppstå problem med att spara och konvertera den lokala inspelningen.Zoom rekommenderar starkt att standardplatsen förblir på en lokal enhet för inspelningar.
 • Välj en plats för att spara inspelningen när mötet slutar: När ett inspelat möte avslutas visas en fråga om var inspelningsfilerna ska sparas. Om detta inte är aktiverat sparas inspelningsfiler på standardplatsen.
 • Spela in en separat ljudfil för varje deltagare: Skapar separata ljudfiler för varje deltagare i stället för en ljudfil med alla deltagares ljud.
 • Visa deltagarnas namn i inspelningen: Sparar visningsnamnet för varje deltagare i den lokala inspelningen. Deltagarnas visningsnamn sparas som en del av videopanelen, på samma sätt som det visas i mötet eller webbinariet.
 • Optimera för videoredigerare från tredje part: Se till att inspelningsfilen är kompatibel med programvara för videoredigering.
 • Lägg till en tidsstämpel i inspelningen: Bädda in datum och tid när mötet spelas in.
 • Spela in video under skärmdelning: Fortsätt att spela in deltagarnas video under sessioner med skärmdelning.
  • Placera video intill den delade skärmen i inspelningen: Vid lokal inspelning under en session med skärmdelning placeras video och den delade skärmen sida vid sida i inspelningen.
 • Behåll tillfälliga inspelningsfiler: Behåll de ursprungliga filerna för att hjälpa Zoom med felsökning om det uppstår ett problem med inspelningen.

Molninspelning

Klicka på Hantera på webben ... för att öppna Zoom-webbportalen och anpassa inställningarna för molninspelning.

 • Visa avisering när en ny inspelning är tillgänglig: I stället för, eller som tillägg till, e-postaviseringen visas en skrivbordsavisering när bearbetningen av en molninspelning har slutförts.

Profil

 • Redigera min profil: Öppna Zoom-webbportalen för att ändra personuppgifter, som profilbild och namn.
 • Visa min prenumeration: Öppna Zoom-webbportalen och visa din aktuella betalda plan och alternativ för att ändra den.
 • Visa avancerade funktioner: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i klienten.
 • Enhetslista: Visar alla enheter som ditt konto är inloggat på. 
 • Logga ut mig från alla enheter 

Statistik

Visar hur mycket processor och minne Zoom använder för närvarande. Om du sitter i ett möte visas data som fördröjning och jitter så att du kan bedöma ljud- och videokvaliteten. Om du har problem med Zoom-skrivbordsklienten kan du även skicka problemrapporter med loggar till Zoom Support. 

Feedback

Skicka feedback till Zoom, inklusive förslag, förfrågningar och allmänna kommentarer.

Tangentbordsgenvägar

Visar tangentbordsgenvägar som du kan använda med Zoom. Klicka på Återställ standard för att återställa eventuella ändringar av genvägar. 

Tillgänglighet

Du kan ändra teckensnittsstorleken för undertext och chatt.

 • Undertext: 
  • Teckensnittsstorlek: Klicka och dra i skjutreglaget för att göra textens storlek mindre eller större.
  • Färg på undertext: Välj mellan fem förinställda färger eller klicka på färghjulet för att välja en specifik färg som används för att visa manuella eller automatiska undertexter. 
  • Färg på översättning: Välj mellan fem förinställda färger eller klicka på färghjulet för att välja en specifik färg som används för att visa översatta undertexter. 
 • Visa alltid undertexter: Klicka för att visa undertexter automatiskt när värden har aktiverat det. 
 • Visningsstorlek för chatt: Anpassa teckensnittsstorleken för chatt under möte och teamchatt. 
 • Tona ner video för skärmdelning: Markera kryssrutan för att tona ner video automatiskt när blinkande bilder eller visuella mönster identifieras i ett möte eller webbinarium.
 • Aviseringar för skärmläsare: Aktivera eller inaktivera aviseringar för skärmläsare.

Komma åt inställningar i Zoom-skrivbordsklienten:

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar.

  Då öppnas fönstret med inställningar där du får tillgång till följande alternativ:

Allmänt

Ändra inställningar för att gå med i eller starta ett möte.

 • Minimera fönstret till meddelandefältet i stället för aktivitetsfältet när klienten stängs: Behåll Zoom öppet i aktivitetsfältets meddelandefält när du stänger Zoom.
 • Använd dubbla skärmar
 • Öppna helskärm automatiskt när jag startar eller går med i ett möte
 • Kopiera inbjudningslänk automatiskt när mötet startar
 • Visa alltid möteskontroller
 • Fråga om bekräftelse när jag lämnar ett möte: Visa en fråga för att bekräfta om du vill lämna mötet när du klickar på Lämna möte.
 • Visa mötestimer: Visa den totala tiden du har varit i det aktuella mötet eller den återstående tiden för schemalagda möten. 
 • Påminn mig __ minuter före mina kommande möten: Visa en avisering vid den angivna tiden innan möten startar.
 • Stoppa video och ljud när min skärm är avstängd eller skärmsläckaren startar
 • Visa ikoner för användarprofil intill meddelanden i chatt under möte: Visar deltagarnas profilfoton i chatten under möte. Om ingen bild är tillgänglig för en deltagare visas deltagarens initialer.
 • Reaktioner – hudfärg: Välj standardhudfärgen när du använder chattemotikoner och mötesreaktioner.
 • Visa dina reaktioner ovanför verktygsfältet: Visa dina valda reaktioner ovanför verktygsfältet i mötet. 
 • Visa fler inställningar: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i Zoom-klienten.

Video

Visa din videoström och ändra kameran.

kamera

 • Kamera: Ange vilken kamera du vill att Zoom ska använda.
 • Videoförhållande: Välj Originalförhållande (normalt ett bildförhållande på 4:3) eller HD (normalt ett bildförhållande på 16:9).

Min video

 • Spegla min video: Vänd din video horisontellt. Det här alternativet är praktiskt om kameran vänder videon som standard.
 • Anpassa för svagt ljus: Förbättrar videons ljusstyrka och kvalitet i miljöer med svagt ljus. 
 • Retuschera mitt utseende: Använd en utjämnande effekt på huden för att minska synligheten för ojämnheter i huden.
 • Visa alltid deltagarnas namn på deras video: Visa deltagarnas namn som ett lager på deras video.
 • Stäng av min video när jag går med i ett möte: Inaktiverar din video automatiskt när du går med i ett möte.
 • Visa alltid en dialogruta för förhandsgranskning vid anslutning till ett videomöte
 • Dölj deltagare utan video: Dölj deltagarnas miniatyrbilder om de inte har video aktiverat. Miniatyrbilder för deltagare utan video visar deltagarnas namn.
 • Dölj egen vy: Dölj din egen videoström när du deltar i ett möte eller webbinarium. Detta går även att styra under en pågående session via menyn Visa.
 • Aktivera funktion för att stoppa inkommande video: Tillhandahåller ett alternativ i möte för att stoppa all inkommande video.
 • Se mig själv som aktiv talare när jag pratar: Placera din video som primär aktiv talare på din egen skärm när du talar. 
 • Avancerat: Visa avancerade videoinställningar.

Ljud

Ställ in mikrofon och högtalare, testa dem, anpassa volymen och ändra andra inställningar.

 • Högtalare: Klicka på Testa högtalare för att spela upp ett testljud. Klicka på listrutan för att välja den högtalare du vill att Zoom ska använda och justera volymreglaget efter behov för att styra volymnivåer.
 • Mikrofon: Klicka på Testa mikrofon för att spela in ljud och spela upp det. Klicka på listrutan för att välja den mikrofon du vill att Zoom ska använda.
  • Justera mikrofon automatiskt: Ställ automatiskt in mikrofonen lägre eller högre för att normalisera volymen och göra det lättare för andra deltagare att höra dig. Du kan behöva stänga av den här inställningen om du har problem med att ljudet går fram och tillbaka.
 • Dämpa bakgrundsljud: Välj mellan ljuddämpningsnivåerna Auto, Låg, Medel och Hög
 • Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande mötesinbjudningar och Zoom Phone-samtal. Den här inställningen synkroniseras inte med samma inställning i mobilappen.
 • Delta automatiskt med ljud via datorn när du går med i ett möte: Gå automatiskt med i möten med datorljud, i stället för att visa en fråga om att gå med.
 • Stäng av ljudet för min mikrofon när jag går med i ett möte
 • Uppmana inte att delta med ljud när jag går med i ett möte med tredjepartsljud

Dela skärm

 • Öppna helskärm när en deltagare delar skärm
 • Skala för att passa in delat innehåll i Zoom-fönster: Skala automatiskt den delade skärmen så att den passar storleken på Zoom-fönstret.
 • Visa mina Zoom-fönster för andra deltagare när jag skärmdelar: Visa Zoom-klienten för andra deltagare när du delar din skärm. Zoom-klienten är dold som standard när du delar din skärm. Alternativet Visa Zoom-fönster under skärmdelning sidan Inställningar i webbportalen måste aktiveras innan detta syns i klienten. 
 • Sida-vid-sida-läge: Visa den delade skärmen och deltagarnas video sida vid sida.
 • Dela endast valt appfönster
 • Ta över fjärrstyrning automatiskt när den som styr är inaktiv i __ sekunder: Om du begär fjärrstyrning och den andra deltagaren godkänner startas fjärrstyrningssessionen automatiskt om du är inaktiv efter den angivna tiden.
 • Dela applikationer: 
  • Dela ett enskilt fönster: Dela endast det valda fönstret i applikationen. 
  • Dela alla fönster från en applikation: Dela alla öppna fönster i den applikationen. 
 • När jag delar min skärm under ett möte: Välj standardbeteendet vid delning.  
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • När jag delar direkt till ett Zoom Room: Välj standardbeteendet vid delning till ett Zoom Room.   
  • Dela skrivbord automatiskt
  • Visa alla delningsalternativ
 • Avancerat: Visa avancerade inställningar för skärmdelning.

Telefon

Visar information för Zoom Phone om du har en Zoom Phone-licens.

Teamchatt

Ändra inställningar för Zoom Team Chat-kanal och meddelandeaviseringar.

Anpassa sidofältets beteende

 • Tillåt endast ett avsnitt öppet åt gången: När detta är markerat kan endast ett avsnitt av chattar och kanaler vara öppet åt gången, vilket gör att alla andra stängs när ett nytt öppnas. Avsnitt omfattar mappar, senaste, chattar och kanaler. 
 • Separera avsnitten för chatt och kanaler: När detta är valt ordnas chattar och kanaler som inte tilldelats till en mapp eller avsnittet Stjärnmärkt till separata mappar för Chattar (gruppchattar och privata chattar), Kanaler och Möteschattar. När det inte är markerat visas ej tilldelade chattar och kanaler kronologiskt under ett kombinerat avsnitt för Senaste
 • Visa profilbilder intill direktmeddelanden: När detta är valt visas användarnas profilbilder intill deras meddelanden. Om användaren inte har någon profilbild visas personens initialer i stället. 

Anpassa sidofältets utseende

Du kan välja att anpassa bakgrundsfärgen för det vänstra sidofältet i teamchatten med ett Mörkt eller Ljust tema. 

Övriga inställningar

 • Visa förhandsgranskning av länk: Infoga en länkförhandsgranskning med sidtitel, förhandsgranskningsbild och en beskrivning när ett meddelande innehåller en länk.
 • Ändra min status till ”Borta” om jag är inaktiv i ___ minuter: Ändra din status till Borta om datorn är inaktiv i det angivna antalet minuter.
 • Tidsformat: Välj att visa tiden i Zoom-klienten med något av formaten AM/PM eller 24 timmar. Obs! Om du ändrar detta måste Zoom-klienten startas om. 
 • Blockerade användare: Klicka på Hantera blockerade användare för att visa kontakter du har blockerat och ta bort dem från blockeringslistan.

Olästa meddelanden

 • Behåll alla olästa meddelanden överst: Behåll chattar med olästa meddelanden överst i chattlistan.
 • Visa märke för olästa meddelanden () för kanaler: Visa antalet olästa meddelanden bredvid varje chatt.
 • Flytta meddelanden med nya svar längst ner i chatten
 • Vid visning av olästa meddelanden i en kanal
  • Starta vid det första olästa
  • Starta vid det senaste

Push-aviseringar: Välj vad du vill få aviseringar om.

  • Alla meddelanden
  • Direktmeddelanden, omnämnanden och svar: Visa aviseringar för privata chattar med en person, varje gång någon använder @(ditt namn) i någon kanal (gruppchatt) eller svar i en tråd du ingår i.
  • Av
  • Undantag: Ange undantag om du vill att specifika kanaler ska ha andra aviseringsinställningar än de du anger ovan.
 • Sökords- och kontaktaviseringar: Ange sökord och kontakter som du vill få aviseringar för.

Ljud och beteende

 • Stör inte mellan __ och __: Ange en tidsperiod då du inte vill ta emot aviseringar.
 • Tysta chattaviseringar när jag sitter i ett möte eller ett internt samtal: Zoom-aviseringar pausas tillfälligt när du är i ett möte eller samtal i Zoom. 
 • Visa förhandsgranskning av meddelande (avmarkera det här alternativet för bättre sekretess): Meddelandets innehåll visas delvis i skrivbordsaviseringar. 

virtuell bakgrund

Du kan välja en virtuell bakgrund, välja färg på bakgrunden (greenscreen) bakom dig och överföra en bild för virtuell bakgrund.

Inspelning

Välj plats för de lokala inspelningarna och visa hur mycket molninspelningsutrymme du har och hur mycket som används.

Lokal inspelning

 • Lagra mina inspelningar på: Välj standardplatsen för att spara inspelningsfiler.
  Obs! Om du ställer in standardplatsen på en molnsynkroniseringsmapp (till exempel Dropbox, Google Drive eller One Drive), en extern enhet eller en nätverkslagringsenhet kan det uppstå problem med att spara och konvertera den lokala inspelningen.Zoom rekommenderar starkt att standardplatsen förblir på en lokal enhet för inspelningar.
 • Välj en plats för att spara inspelningen när mötet slutar: När ett inspelat möte avslutas visas en fråga om var inspelningsfilerna ska sparas. Om detta inte är aktiverat sparas inspelningsfiler på standardplatsen.
 • Spela in en separat ljudfil för varje deltagare: Skapar separata ljudfiler för varje deltagare i stället för en ljudfil med alla deltagares ljud.
 • Visa deltagarnas namn i inspelningen: Sparar visningsnamnet för varje deltagare i den lokala inspelningen. Deltagarnas visningsnamn sparas som en del av videopanelen, på samma sätt som det visas i mötet eller webbinariet.
 • Optimera för videoredigerare från tredje part: Se till att inspelningsfilen är kompatibel med programvara för videoredigering.
 • Lägg till en tidsstämpel i inspelningen: Bädda in datum och tid när mötet spelas in.
 • Spela in video under skärmdelning: Fortsätt att spela in deltagarnas video under sessioner med skärmdelning.
  • Placera video intill den delade skärmen i inspelningen: Vid lokal inspelning under en session med skärmdelning placeras video och den delade skärmen sida vid sida i inspelningen.
 • Behåll tillfälliga inspelningsfiler: Behåll de ursprungliga filerna för att hjälpa Zoom med felsökning om det uppstår ett problem med inspelningen.
 • Molninspelning: Visa den mängd lagringsutrymme för molninspelning som du har använt. Klicka på Hantera för att visa en lista över dina inspelningar på Zoom-webbportalen.
 • Visa avisering när en ny inspelning är tillgänglig

profil

 • Redigera min profil: Öppna Zoom-webbportalen för att ändra personuppgifter, som profilbild och namn.
 • Visa min prenumeration: Öppna Zoom-webbportalen och visa din aktuella betalda plan och alternativ för att ändra den.
 • Visa avancerade funktioner: Öppna Zoom-webbportalen för att anpassa inställningar som inte är tillgängliga i klienten.

Statistik

Visar hur mycket processor och minne Zoom använder för närvarande. Om du sitter i ett möte visas data som fördröjning och jitter så att du kan bedöma ljud- och videokvaliteten. Om du har problem med Zoom-skrivbordsklienten kan du även skicka problemrapporter med loggar till Zoom Support. 

Feedback

Skicka feedback till Zoom, inklusive förslag, förfrågningar och allmänna kommentarer.

Tangentbordsgenvägar

Visar tangentbordsgenvägar som du kan använda med Zoom.

Tillgänglighet

Du kan ändra teckensnittsstorleken för undertext och visa tangentbordsgenvägar som du kan använda med Zoom.

 • Teckensnittsstorlek för undertext: Klicka och dra i skjutreglaget för att göra textens storlek mindre eller större.
 • Visningsstorlek för webbvy: Anpassa teckensnittsstorleken för chatt under möte och IM-chatt.  
 • Tona ner video för skärmdelning: Markera kryssrutan för att tona ner video automatiskt när blinkande bilder eller visuella mönster identifieras i ett möte eller webbinarium.
 • Visa alltid undertexter: Klicka för att visa undertexter automatiskt när värden har aktiverat det. 

Öppna inställningar i Zoom-mobilappen:

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på Mer i det nedre högra hörnet.
  Då öppnas menyn Inställningar med följande kategorier: 

Namn och e-postadress

 • Profilfoto: Använd telefonens kamera för att ta ett nytt profilfoto eller överför ett foto från telefonen.
 • Konto: E-postadress som är kopplad till det inloggade kontot. 
 • Visningsnamn: Ändra standardnamnet som visas när du går med i möten.
 • Uppdatera lösenord: Gör det möjligt för en användare att uppdatera sitt lösenord. Endast tillgängligt för användare med inloggningstypen e-postadress för arbete. De måste ange sitt nuvarande lösenord innan de ändrar. 
 • Uppdatera lösenord: Uppdatera lösenordet för inloggningen.
 • Avdelning
 • Jobbtitel
 • plats
 • Plats för arbete
 • Närvarostatus: Ange aktuell närvarostatus, som visas för andra Zoom-kontakter. 
 • Personlig anteckning: Ange en personlig anteckning som visas för andra användare.
 • Personligt mötes-ID (PMI): Ändra ditt personliga mötes-ID (kräver att användaren har en betald licens).
 • Namn för personlig länk: Ange eller ändra namnet på din personliga länk (kräver att du ingår i ett Företag- eller Utbildning-konto och att du har en betald licens).
 • Standardland för inringning: Ange standardlandet för telefonnummer för inringning i dina mötesinbjudningar.
 • Användartyp: Visar om den aktuella användaren har Bas, Licensierad eller På plats.
 • Licenser: Visar eventuella tilldelade tilläggslicenser, som Stort möte eller Webbinarium. 
 • Använd fingeravtrycks-ID: Tillåter att fingeravtrycksautentisering för Android används för att logga in på Zoom. (Måste ha stöd för fingeravtrycksautentisering)
 • Logga ut

E-post

Öppnar inkorgen för Zoom Mail och visar alla dina senaste e-postmeddelanden. Läs mer om att ansluta ditt e-postkonto

Kalender

Öppnar Zoom Calendar och visar alla dina kommande händelser. Läs mer om att ansluta ditt kalenderkonto

Whiteboard

Öppnar kontrollpanelen för whiteboard där du kan se alla dina whiteboardar och sådana som andra delar med dig.

möte

Ljud

 • Automatisk anslutning till ljud: Anslut till ljud automatiskt med de valda alternativ som är tillgängliga. 
 • Stäng av ljudet för min mikrofon: Stäng alltid av ljudet för min mikrofon när jag går med i ett möte.
 • Använd originalljud: Lägger till en knapp i mötet för att aktivera originalljud.

Video

 • Stäng av min video: Stäng alltid av min video när jag går med i ett möte. Du kan starta din video efter att du har gått med i mötet.
 • Behåll virtuell bakgrund för: Välj om du vill att din virtuella bakgrund ska användas för Alla möten eller Endast aktuellt möte. Om du väljer Endast aktuellt möte måste du aktivera virtuell bakgrund varje gång du går med i ett möte. 
 • Bildförhållande: Välj ett bildförhållande när du visar deltagares video. Den här inställningen påverkar inte din egen video.
  • Skala för att passa in: Deltagarnas video skalas så att de passar din telefonskärm, vilket gör att videon beskärs.
  • Originalförhållande: Deltagarnas video visas med det ursprungliga bildförhållandet. Bildförhållandet för deras video är med andra ord densamma som det som visas i skrivbordsklienten.
 • Spegla min video: Vänd din video horisontellt. Det här alternativet är praktiskt om kameran vänder videon som standard.
 • Visa videoförhandsgranskning: Visa alltid en dialogruta för förhandsgranskning vid anslutning till ett videomöte. 
 • HD-video: Tillåter att Zoom-appen skickar HD-video från den inbyggda kameran. Den övergripande videokvaliteten beror på andra faktorer
 • Bild i bild: När du deltar i ett möte eller webbinarium och Zoom-appen är minimerad visas aktuell video eller delat innehåll som en miniatyrbild över enhetens hemskärm eller annan öppen app. På så vis kan du komma åt andra appar på enheten när du befinner dig i ett möte eller webbinarium. 

Allmänt

 • Visa alltid möteskontroller: Aktivera för att se till att möteskontrollerna alltid är synliga under ett möte. Om detta är inaktiverat döljs möteskontrollerna automatiskt efter några sekunder och du måste trycka på skärmen för att de ska synas. 
 • Visa undertext (när det är tillgängligt): Zoom visar undertext när det är tillgängligt.
 • Visa ansluten tid: Visa den totala tiden du har varit i det aktuella mötet.
 • Visa namn när deltagare går med
 • Visa deltagare utan video: Visa deltagarnas avatarer om de inte har video aktiverat. Miniatyrbilder för deltagare utan video visar deltagarnas namn.
 • Fråga om bekräftelse om att lämna ett möte: Visa en fråga för att bekräfta om du vill lämna mötet när du trycker på Lämna möte.
 • Läge för säker bilkörning: Gör det möjligt att svepa åt höger när du deltar i ett möte för att starta läget för säker bilkörning. Du måste trycka för att prata och din video är avstängd.
 • Visa profilfoton intill meddelanden i chatt under möte: Visa deltagarnas profilfoton i chatten under möte. Om ingen bild är tillgänglig för en deltagare visas deltagarens initialer.
 • Reaktion – hudfärg: Välj standardhudfärgen när du använder chattemotikoner och mötesreaktioner.
 • Animerade reaktioner: Emojin animeras när du använder en tillgänglig reaktion. 
 • Kopiera inbjudningslänk automatiskt

Kontakter

 • Matchning av telefonkontakter: Hitta kontakter i din telefon som också har Zoom-konton och lägg till dem i din katalog för Zoom-kontakter.
 • Kontaktförfrågningar: Visa skickade eller mottagna kontaktförfrågningar.

Teamchatt

 • Visa förhandsgranskning av länk: Infoga en länkförhandsgranskning med sidtitel, förhandsgranskningsbild och en beskrivning när ett meddelande innehåller en länk.
 • Ta emot aviseringar för:
  • Alla meddelanden
  • Direktmeddelanden, omnämnanden och svar: Visa aviseringar för privata chattar med en person, varje gång någon använder @(ditt namn) i någon kanal (gruppchatt) eller svar i en tråd du ingår i.
  • Av

Olästa meddelanden

 • Behåll alla olästa meddelanden överst: Flytta chattar med olästa meddelanden överst i chattlistan.
 • Visa antal olästa meddelanden () för kanaler: Visa antalet olästa meddelanden bredvid varje chatt.
 • Flytta meddelanden med nya svar längst ner i chatten

 • Ta emot aviseringar för sökord: Ange sökord som du vill ta emot aviseringar för.
 • Ta emot aviseringar för kontakter: Ange kontakter som du vill ta emot aviseringar för.
 • Inaktivera under möte: Inaktivera aviseringar när du deltar i ett möte.
 • Vid visning av olästa meddelanden i en kanal
  • Starta vid det första olästa
  • Starta vid det senaste
 • Visa förhandsgranskning av meddelande
 • När jag ska få aviseringar
  • Alltid, även om jag är aktiv på skrivbord: Ta alltid emot aviseringar på telefonen, även om du är aktiv i skrivbordsklienten.
  • Endast när jag inte är aktiv på skrivbord: Ta endast emot aviseringar på telefonen när du är inaktiv i skrivbordsklienten.

Inställningar för meddelandeaviseringar: Öppna telefonens aviseringsinställningar för att ändra alternativen för Zoom-mobilappen.

Telefon

Visar information för Zoom Phone om du har en Zoom Phone-licens.

Allmänt

 • Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande mötesinbjudningar och Zoom Phone-samtal. Den här inställningen synkroniseras inte med samma inställning i skrivbordsklienten.

Tillgänglighet

 • Tona ner video för skärmdelning: Tryck på reglaget för att tona ned video automatiskt när blinkande bilder eller visuella mönster identifieras i ett möte eller webbinarium.

Skanna QR-kod

Skanna en QR-kod från administratören för att logga in på en arbetsplats. 

Om

 • Version: Visa versionsnumret för Zoom-appen.
 • Skicka feedback: Skicka feedback till Zoom, inklusive förslag, förfrågningar och allmänna kommentarer.
 • Rapportera problem: Om du har problem med Zoom-skrivbordsklienten kan du även skicka problemrapporter med loggar till Zoom Support. 
 • Berätta för andra om Zoom: Skicka ett e-postmeddelande eller meddelande för att bjuda in andra att använda Zoom.
 • Betygsätt Zoom i Google Play Store: Öppna Google Play för att betygsätta Zoom.
 • Integritetspolicy: Visa integritetspolicyn för Zoom.
 • Tjänstevillkor: Visa tjänstevillkoren för Zoom. 
 • Communitystandarder: Visa communitystandarder för Zoom. 
 • Programvara med öppen källkod: Information om vilken programvara med öppen källkod som används i Zoom.

Öppna inställningar i Zoom-mobilappen:

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på Mer i det nedre högra hörnet.
 3. Då öppnas menyn Inställningar med följande kategorier:

Namn och e-postadress

Klicka på ditt namn och din e-postadress för att redigera grundläggande profilinställningar eller logga ut från Zoom-appen.

 • Konto: E-postadress som är kopplad till det inloggade kontot. 
 • Visningsnamn: Ändra standardnamnet som visas när du går med i möten.
 • Profilfoto: Använd telefonens kamera för att ta ett nytt profilfoto eller överför ett foto från telefonen.
 • Uppdatera lösenord: Gör det möjligt för en användare att uppdatera sitt lösenord. Endast tillgängligt för användare med inloggningstypen e-postadress för arbete. De måste ange sitt nuvarande lösenord innan de ändrar. 
 • Plats för arbete
 • Närvarostatus: Ange aktuell närvarostatus, som visas för andra Zoom-kontakter. 
 • Personlig anteckning: Ange en personlig anteckning som visas för andra användare.
 • Avdelning
 • Jobbtitel
 • plats
 • Personligt mötes-ID (PMI): Ändra ditt personliga mötes-ID (kräver att användaren har en betald licens).
 • Namn för personlig länk: Ange eller ändra namnet på din personliga länk (kräver att du ingår i ett Företag- eller Utbildning-konto och att du har en betald licens).
 • Standardland för inringning: Ange standardlandet för telefonnummer för inringning i dina mötesinbjudningar.
 • Licenser: Visar eventuella tilldelade tilläggslicenser, som Stort möte eller Webbinarium. 
 • Logga ut

E-post

Öppnar inkorgen för Zoom Mail och visar alla dina senaste e-postmeddelanden. Läs mer om att ansluta ditt e-postkonto

Kalender

Öppnar Zoom Calendar och visar alla dina kommande händelser. Läs mer om att ansluta ditt kalenderkonto

Whiteboard

Öppnar kontrollpanelen för whiteboard där du kan se alla dina whiteboardar och sådana som andra delar med dig.

Meetings

Ljud

 • Automatisk anslutning av ljud: Anslut automatiskt till ljudet med hjälp av internet när du går med i ett möte.
 • Stäng av ljudet för min mikrofon: Stäng alltid av ljudet för min mikrofon när jag går med i ett möte. Du kan sätta på ljudet om värden tillåter det.
 • Använd originalljud: Lägger till en knapp i mötet för att aktivera originalljud.

Video

 • Stäng av min video: Stäng alltid av min video när jag går med i ett möte. Du kan starta din video efter att du har gått med i mötet.
 • Retuschera mitt utseende: Aktiverar appens funktion för att jämna ut hudtoner och förbättra ditt utseende
 • Bakgrunder och effekter: Du kan välja en virtuell bakgrund eller överföra en bild för virtuell bakgrund. Du kan även använda videoförbättringar som videofilter och avatarer i videons utseende.
 • Behåll virtuell bakgrund för: Välj om du vill att din virtuella bakgrund ska användas för Alla möten eller Endast aktuellt möte. Om du väljer Endast aktuellt möte måste du aktivera virtuell bakgrund varje gång du går med i ett möte. 
 • Bildförhållande: Välj ett bildförhållande när du visar deltagares video. Den här inställningen påverkar inte din egen video.
  • Skala för att passa in: Deltagarnas video skalas så att de passar din telefonskärm, vilket gör att videon beskärs.
  • Originalförhållande: Deltagarnas video visas med det ursprungliga bildförhållandet. Bildförhållandet för deras video är med andra ord densamma som det som visas i skrivbordsklienten.
 • HD-video: Tillåter att Zoom-appen skickar HD-video från den inbyggda kameran. Den övergripande videokvaliteten beror på andra faktorer
 • Spegla min video: Vänd din video horisontellt. Det här alternativet är praktiskt om kameran vänder videon som standard.
 • Visa videoförhandsgranskning: Visa alltid en dialogruta för förhandsgranskning vid anslutning till ett videomöte. 
 • Bild i bild: När du deltar i ett möte eller webbinarium och Zoom-appen är minimerad visas aktuell video eller delat innehåll som en miniatyrbild över enhetens hemskärm eller annan öppen app. På så vis kan du komma åt andra appar på enheten när du befinner dig i ett möte eller webbinarium. 

Allmänt

 • Visa alltid möteskontroller: Aktivera för att se till att möteskontrollerna alltid är synliga under ett möte. Om detta är inaktiverat döljs möteskontrollerna automatiskt efter några sekunder och du måste trycka på skärmen för att de ska synas. 
 • Visa undertext (när det är tillgängligt): Visa undertext när det är tillgängligt.
 • Visa ansluten tid: Visa den totala tiden du har varit i det aktuella mötet.
 • Visa namn när deltagare går med
 • Visa deltagare utan video: Visa deltagarnas avatarer om de inte har video aktiverat. Miniatyrbilder för deltagare utan video visar deltagarnas namn.
 • Fråga om bekräftelse om att lämna ett möte
 • Identifiering av Zoom Rooms: Gör det möjligt att snabbt söka efter Zoom Rooms i närheten och starta möten i ett Zoom Room i stället för den mobila enheten. 
 • Läge för säker bilkörning: Gör det möjligt att svepa åt höger när du deltar i ett möte för att starta läget för säker bilkörning. Du måste trycka för att prata och din video är avstängd.
 • Reaktion – hudfärg: Välj standardhudfärgen när du använder chattemotikoner och mötesreaktioner.
 • Kopiera inbjudningslänk automatiskt
 • Visa ikon för användarprofil intill meddelanden i chatt under möte: Visar deltagarnas profilfoton i chatten under möte. Om ingen bild är tillgänglig för en deltagare visas deltagarens initialer.

Kalender

 • Synkade kalendrar: Kontrollera kalendrar för Zoom-möten och lägg till dem i kommande möten i Zoom-appen.
 • Mötespåminnelse: Visa en påminnelse om kommande möten.

Kontakter

 • Matchning av telefonkontakter: Hitta kontakter i din telefon som också har Zoom-konton och lägg till dem i din katalog för Zoom-kontakter.
 • Kontaktförfrågningar: Visa skickade eller mottagna kontaktförfrågningar.

Teamchatt

 • Visa förhandsgranskning av länk: Infoga en länkförhandsgranskning med sidtitel, förhandsgranskningsbild och en beskrivning när ett meddelande innehåller en länk.
 • Ta emot aviseringar för
  • Alla meddelanden
  • Direktmeddelanden, omnämnanden och svar: Visa aviseringar för privata chattar med en person, varje gång någon använder @(ditt namn) i någon kanal (gruppchatt) eller svar i en tråd du ingår i.
  • Av
   Obs! 
   Om du inte ser detta alternativ kan du trycka på Slå på aviseringar för att öppna iOS-inställningarna för aviseringar för Zoom.
  • Med undantag för grupper: Ange undantag om du vill att specifika kanaler ska ha andra aviseringsinställningar än de du anger ovan.

Olästa meddelanden

 • Behåll alla olästa meddelanden överst: Flytta chattar med olästa meddelanden överst i chattlistan.
 • Visa antal olästa meddelanden () för kanaler: Visa antalet olästa meddelanden bredvid varje chatt.
 • Flytta meddelanden med nya svar längst ner i chatten
 • Ta emot aviseringar för sökord: Ange sökord som du vill ta emot aviseringar för.
 • Ta emot aviseringar för kontakter: Ange kontakter som du vill ta emot aviseringar för.
 • Inaktivera under möte: Inaktivera aviseringar när du deltar i ett möte.
 • Vid visning av olästa meddelanden i en kanal
  • Starta vid det första olästa
  • Starta vid det senaste
 • När jag ska få aviseringar
  • Alltid, även om jag är aktiv på skrivbord: Ta alltid emot aviseringar på telefonen, även om du är aktiv i skrivbordsklienten.
  • Endast när jag inte är aktiv på skrivbord: Ta endast emot aviseringar på telefonen när du är inaktiv i skrivbordsklienten.
 • Hur jag ska få aviseringar
  • I appen Vibrera: Vibrera enheten när en avisering visas.
  • Aviseringsljud i appen: Spela upp ett ljud när en avisering visas.

Telefon

Visar information för Zoom Phone om du har en Zoom Phone-licens.

Allmänt

 • Gör ögonblicksbild suddig i aktivitetsväxlaren: Gör förhandsgranskningen av Zoom-appen suddig när du använder aktivitetsväxlaren. Använd den här inställningen för att dölja känslig information när du använder aktivitetsväxlaren.
 • Använd CallKit för att ta emot samtal när du inte använder Zoom: Integrera Zoom med telefonens låsskärm och kontaktlista. Du kan besvara samtal från låsskärmen och ringa Zoom-samtal från kontaktlistan.
 • Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande mötesinbjudningar och Zoom Phone-samtal. Den här inställningen synkroniseras inte med samma inställning i skrivbordsklienten.

Tillgänglighet

 • Tona ner video för skärmdelning: Tryck på reglaget för att tona ned video automatiskt när blinkande bilder eller visuella mönster identifieras i ett möte eller webbinarium.

Siri-genvägar

Du kan styra Zoom-mobilappen med Siri-kommandon. Följande kommandon kan användas: 

 • Gå med i nästa möte
 • Visa dagens möten
 • Starta mitt personliga möte

Skanna QR-kod

Skanna en QR-kod från administratören för att logga in på en arbetsplats. 

Om

 • Version: Visa versionsnumret för Zoom-appen.
 • Skicka feedback: Skicka feedback till Zoom, inklusive förslag, förfrågningar och allmänna kommentarer.
 • Rapportera problem: Om du har problem med Zoom-skrivbordsklienten kan du även skicka problemrapporter med loggar till Zoom Support. 
 • Berätta för andra om Zoom: Skicka ett e-postmeddelande eller meddelande för att bjuda in andra att använda Zoom.
 • Betygsätt Zoom i App Store: Öppna App Store för att betygsätta Zoom.
 • Integritetsmeddelande: Visa integritetsmeddelandet för Zoom Privacy.
 • Tjänstevillkor: Visa tjänstevillkoren för Zoom. 
 • Communitystandarder: Visa communitystandarder för Zoom. 
 • Programvara med öppen källkod: Information om vilken programvara med öppen källkod som används i Zoom.