Efterlevnad av 10DLC för sms/mms för Zoom Phone och Zoom Contact Center


En 10DLC-kampanjregistrering krävs av mobiloperatörer i USA och Kanada för att möjliggöra meddelanden mellan företag och konsumenter (A2P). Den här funktionen låter administratörer registrera organisationen för regelefterlevnad av 10DLC (10 Digit Long Code) så att sms kan användas med Zoom Phone. 10DLC-efterlevnad förändrar inga funktioner i Zooms sms-tjänst, exempelvis gäller fortfarande gränsen på tio användare per gruppmeddelande.

anteckningsikon
Vi upplever fördröjningar för godkännande av 10DLC-kampanjregistrering och förfrågningar om nummerpool. Läs mer om den här fördröjningen.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för 10-Digit Long Code-efterlevnad

Hur man skapar ett varumärke för att registrera företagsinformation och telefonnummer

Du kan skapa ett 10DLC-varumärke för att registrera företagsinformation med Zoom Phone-operatörer. Detta krävs för att använda sms med Zoom Phone.

Obs!

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Klicka på Skapa 10DLC-varumärke.
 4. Läs alla villkor och riktlinjer.
 5. Klicka på Acceptera villkor och riktlinjer.
 6. Ange följande på sidan Sammanfattning av varumärke:
  • Juridiskt företagsnamn
  • DBA/varumärkesnamn (i tillämpliga fall)
  • Företagets rättsliga form
  • Skatteregistreringsnummer eller arbetsgivarnummer
  • Företagets adress
   • Välj eller ange registreringsland.
   • Ange företagets adress, ort och postnummer.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Fyll i varumärkesinformation och kontaktuppgifter i Varumärkesinformation och kontakt. Ange följande:
  • Varumärkesinformation:
   • Webbplats: Lägg till er webbplats.
   • Bransch: Lägg till bransch.
   • Börs (i tillämpliga fall): Välj börs i listrutan.
   • Aktieförkortning (i tillämpliga fall): Lägg till aktieförkortning.
 9. Klicka på Fortsätt.
 10. Granska varumärkesinformationen och klicka sedan på Bekräfta och skicka.
 11. (Valfritt) Klicka på Redigera till höger om objektet du vill ändra.
  Obs! När du har klickat på Skicka kan du inte redigera varumärket.
 12. Klicka på Skicka.

Hur man tar bort ett varumärke

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Identifiera varumärket du vill ta bort i avsnittet Mitt varumärke.
 4. Klicka på ellipsen  till höger om varumärket och välj Ta bort.
 5. Klicka på Ta bort på sidan med varumärkesinformation.
 6. I dialogrutan Vill du radera varumärket klickar du på Radera för att bekräfta.

Hur man skapar en sms-kampanj

När varumärket har skapats kan du skapa en kampanj. Kampanjen används för att tilldela företaget telefonnummer och aktivera sms.

Obs!

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. I avsnittet Sms-kampanj klickar du på Skapa sms-kampanj.
  Sidan med en ny sms-kampanj öppnas. På den här sidan fyller du i krav och information.
 4. I avsnittet Krav väljer du följande i enlighet med vad som gäller för företaget:
  Obs! I avsnittet med krav listas informationen som krävs av alla större kommunikationsoperatörer för företag som skickar mer än 1 000 sms per dag eller mer än ett meddelande i sekunden.
  • Jag samlar in och bearbetar konsumentanmälningar.
  • Jag samlar in och bearbetar konsumentavanmälningar.
  • Jag har implementerat ett svar på sökordet HJÄLP som informerar kunder om hur de kan kontakta avsändaren av meddelandet.
 5. I avsnittet Kampanjuppgifter anger eller väljer du följande:
  Obs! Avsnittet med kampanjuppgifter kräver information om hur företaget kommer att använda sms-kampanjen.
  • Zoom Phone eller Contact Center: Välj produkt.
   • Hur inhämtar ni samtycke: Du måste välja minst ett av dessa alternativ för hur ni inhämtar samtycke från de mobilnummer ni skickar sms till. När du väljer ett av alternativen ser du exempel för alternativet i fråga.
    Obs! Du kan förklara hur ni inhämtar samtycke med egna ord. Om ni till exempel har en webbplats där kunderna uppger sina telefonnummer för att ta emot meddelanden väljer du alternativet för webbplats och förklarar att det är så de uppger informationen och vilken webbplats detta sker på.
   • Användarfall för kampanj: Välj användarfall för kampanjen eller klicka på Läs mer om du behöver mer information.
    • Blandad användning, låg volym (rekommenderas).
    • Blandad användning.
   • Kampanjnamn: Ange kampanjnamnet.
 6. Klicka på Fortsätt.
  Sidan med frågor om operatörskampanjen visas.
 7. Fyll i följande i avsnittet Frågor om operatörskampanj:
  Obs! Du kommer att tillhandahålla information om företagets sms-kategorier och relaterad information.
  • Passar ALLA kundinriktade meddelanden in i kategorierna Kontomeddelanden, Kundservice, Leveransmeddelanden eller Marknadsföring och Offentliga servicemeddelanden? – välj Ja eller Nej
  • Innehåller meddelandena följande:
   • URL-länkar? – välj Ja eller Nej
   • Telefonnummer? – välj Ja eller Nej
   • Innehåll med åldersgräns? – välj Ja eller Nej
   • Låneerbjudanden? – välj Ja eller Nej
 8. Ange följande i avsnittet Exempelmeddelanden:
  Obs! Du kan uppge upp till fem exempelmeddelanden av den typ du räknar med att företaget kommer att skicka. Du måste lägga till svara med STOPP för att stoppa meddelandena för exempelmeddelandet. Om detta inte finns i slutet av meddelandet avvisas meddelandet.
  • Skriv det första exempelmeddelandet i rutan Exempelmeddelande 1.
  • Skriv det andra exempelmeddelandet i rutan Exempelmeddelande 2.
  • Klicka på Lägg till ytterligare ett exempelmeddelande om du vill lägga till fler exempelmeddelanden.
  • Förnya kampanj(er) automatiskt? – välj Ja eller Nej för automatisk förnyelse.
   Obs! Sms-kampanjer har en livscykel på tre månader enligt operatörernas konfiguration. Om kampanjen inte förnyas måste administratörerna skicka in kampanjen på nytt. Om kampanjen inte förnyas kan företagets telefonnummer inte skicka sms/mms.
 9. Klicka på Fortsätt.
 10. På sidan Bekräftelse läser du igenom informationen om sms-kampanjen, klickar på Redigera om du vill göra några ändringar och sedan på Spara om du har ändrat något.
 11. Klicka på Skicka när du är färdig.
  Obs! Det kan ta fem till sju arbetsdagar innan operatören godkänner kampanjen.

Hur man skickar in en sms-kampanj igen

Om kampanjen har löpt ut kan du skicka in den igen.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Identifiera kampanjen som har löpt ut i avsnittet Sms-kampanjer och klicka på dess namn.
  Sidan Kampanjuppgifter öppnas.
 4. Klicka på Skicka igen och sedan på Skicka igen i dialogrutan.
  Obs! Det går att skicka in kampanjen med samma inställningar som den ursprungliga kampanjen. Genom att skicka in en sms-kampanj igen aktiveras telefonnumren som är kopplade till kampanjen på nytt när operatören har godkänt detta.

Hur man tar bort en sms-kampanj

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Klicka på namnet på kampanjen du vill ta bort.
 4. Klicka på Radera.
 5. I dialogrutan Vill du radera sms-kampanjen? klickar du på Radera för att bekräfta borttagningen.
  Obs! Borttagningen raderar även associerade telefonnummer från sms-kampanjen. När telefonnumren har tagits bort från sms-kampanjerna kan de inte använda sms-funktionen längre. Det går inte att ångra den här åtgärden.

Hur man tilldelar Zoom Phone-nummer till en sms-kampanj

När sms-kampanjsidan har skickats in och 10DLC har godkänts och aktiverats på kontot kan du tilldela telefonnummer till kampanjen. Telefonnumren kan inte skicka sms förrän du har följt stegen nedan för att aktivera sms och tilldela en kampanj till numret.

Obs!

Verifiera att kampanjen har godkänts

Du måste bekräfta att kampanjen har godkänts innan du tilldelar telefonnummer till det. Om den inte har godkänts går det inte att lägga till nummer i kampanjen.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Verifiera att Kampanjstatus är Aktiv till höger om sms-kampanjen.
  Om statusen är aktiv kan du lägga till nummer i kampanjen i enlighet med avsnitten nedan.

Tilldela 48 nummer eller färre till sms-kampanjen

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Bekräfta att kampanjen har godkänts.
 3. Klicka på Hantering av telefonsystem i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
 4. Välj fliken Tilldelat och markera sedan kryssrutan till vänster om telefonnumret du vill tilldela.
 5. (Valfritt) Klicka på Lägg till för att lägga till ett nytt telefonnummer i kampanjen.
 6. Klicka på Tilldela sms/mms-kampanj längst upp till vänster i listan.
 7. Välj kampanjen som du vill tilldela telefonnumret till i listrutan Välj kampanj.
 8. Klicka på Skicka.
 9. I dialogrutan med texten Din förfrågan har skickats. Det kan ta en arbetsdag innan sms/mms aktiveras klickar du på Stäng.

Tilldela 49 nummer eller fler till sms-kampanjen

Obs! Bearbetningen av dessa förfrågningar kan ta upp till fyra veckor.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Bekräfta att kampanjen har godkänts.
  Obs! Om kampanjen inte har godkänts avvisas din förfrågan om att lägga till fler nummer och ärendet stängs automatiskt.
 3. Klicka på Hantering av telefonsystem i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
 4. Klicka på fliken Tilldelat och sedan på Exportera för att exportera telefonnumren.
  En csv-fil laddas ner till datorn så att du kan ta bort eventuella telefonnummer som sms inte behöver vara aktiverat för.
 5. När CSV-filen är färdig skapar du ett supportärende för att skicka filen till Zoom Phones porteringsteam på följande sätt:
  • Välj Zoom Phone-nummerportering i den nedrullningsbara listrutan för typ av förfrågan.
   En sida med Obligatorisk information öppnas.
  • I den nedrullningsbara listrutan Typ av problem väljer du SMS Concern.
   Obs!
   • Se till att tillhandahålla all obligatorisk information (markerad med en stjärna *).
   • Om du planerar att ha fler telefonnummer än de du har bifogat ska du lägga till det totala antalet i ärendet, så att vi kan hjälpa dig när din användning av sms med Zoom Phone ökar.
  • Lägg till eller släpp csv-filen i rutan Bilagor.
  • Klicka på Skicka.
   Obs!
   • Zoom-porteringsteamet håller dig uppdaterad via ärendet om eventuell information som krävs samt en tidslinje för när sms kommer att aktiveras för numren.
   • När telefonnumren har godkänts av Zooms tredjepartsoperatör skickas ett svar på ärendet med en uppdatering om att sms har aktiverats för numren.

När kampanjen har godkänts för 49 eller fler nummer kan du följa anvisningarna nedan för att tilldela kampanjen till telefonnumren.

  1. Logga in på Zoom-webbportalen.
  2. Klicka på Hantering av telefonsystem i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
  3. Välj fliken Tilldelat.
  4. Markera kryssrutan till vänster om telefonnumret/telefonnumren du vill tilldela.
  5. (Valfritt) Klicka på Tilldela sms/mms-kampanj för att tilldela en kampanj till de valda telefonnumren.
  6. Klicka på listrutan i popupfönstret, välj kampanj och skicka.
  7. Klicka på numret i avsnittet För individuellt.
  8. Klicka på rutan ”Välj kampanj” och välj kampanjen till höger om Sms/mms.
   Obs! Detta stöds för amerikanska telefonnummer och kräver en 10DLC-kampanj. Om telefonnumret som har valts inte kan användas för att skicka sms visas en dialogruta med texten Numren du har valt har inte stöd för sms.
  9. I dialogrutan med texten Din förfrågan har skickats. Det kan ta en arbetsdag innan sms/mms aktiveras klickar du på Stäng.

Obs! Om du har några frågor om kampanjer med mer än 49 telefonnummer efter att du har följt processen ovan kan du skicka en förfrågan till Zoom-support.

Ta bort tilldelningen av en kampanj från telefonnummer

Du kan ta bort tilldelningen för ett telefonnummer från en kampanj eller inaktivera det. Om du vill aktivera numren på nytt måste du skapa en ny kampanj.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Hantering av telefonsystem i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
 3. Välj fliken Tilldelat och markera sedan kryssrutan till höger om telefonnumren vars tilldelning du vill ta bort från kampanjen.
 4. Klicka på Inaktivera sms/mms.
 5. Verifiera listan med telefonnummer som ska inaktiveras i kampanjen i dialogrutan Inaktivera sms/mms för valda nummer.
 6. Klicka på Spara.
 7. I dialogrutan Sms/mms har inaktiverats för numren klickar du på Stäng.

 

Riktlinjer för att konfigurera Zoom sms med 10DLC-efterlevnad för konversationsmeddelanden

Följ dessa riktlinjer för att konfigurera Zoom sms med 10DLC för meddelanden mellan personer.

Hur man tilldelar Zoom Contact Center-nummer till en sms-kampanj

När sms-kampanjsidan har skickats in och 10DLC har aktiverats på kontot kan du tilldela telefonnummer till kampanjen. Telefonnumren kan inte skicka sms förrän du har följt stegen nedan för att aktivera sms och tilldela en kampanj till numret.

Obs!

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Hantering av kontaktcenter i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
 3. Klicka på fliken Tilldelat.
 4. Markera kryssrutorna intill telefonnumren du vill tilldela.
 5. Klicka på Tilldela sms/mms längst upp i tabellen.
 6. Välj en sms-kampanj som du vill tilldela numren till.
 7. Klicka på Skicka.
 8. I dialogrutan med texten Din förfrågan har skickats. Det kan ta en arbetsdag innan sms/mms aktiveras klickar du på Stäng.

Ta bort tilldelningen av en kampanj från telefonnummer

Du kan ta bort tilldelningen för ett telefonnummer från en kampanj eller inaktivera det. Om du vill aktivera numren på nytt måste du skapa en ny kampanj.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Hantering av kontaktcenter i navigeringsmenyn och sedan på Telefonnummer.
 3. Välj fliken Tilldelat och markera sedan kryssrutan till höger om telefonnumren vars tilldelning du vill ta bort från kampanjen.
 4. Klicka på Inaktivera sms/mms.
 5. Verifiera listan med telefonnummer som ska inaktiveras i kampanjen i dialogrutan Inaktivera sms/mms för valda nummer.
 6. Klicka på Spara.
 7. I dialogrutan Sms/mms har inaktiverats för numren klickar du på Stäng.

Hur man visar telefonnummer som har tilldelats till en kampanj

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Avancerat i navigeringsmenyn och sedan på Sms-kampanj.
 3. Klicka på önskad kampanj.
 4. Till höger om telefonnumren klickar du på länken X telefonnummer har tilldelats.
  I dialogrutan Tilldelade telefonnummer visas telefonnumren som har tilldelats kampanjen.
 5. Klicka på Stäng.