Mayıs 2022: Yeni Ortak Alan Deneyimi


Zoom Phone tarafından, web portalındaki ortak alan telefonlarının, analog telefon adaptörlerinin (ATA'lar) ve Zoom Phone Cihazlarının yönetimi için güncellenmiş bir iş akışı sunuluyor. 22 Mayıs 2022 tarihinde, hesap sahibi ve yöneticilerine Yeni Ortak Alan Deneyimine geçme (veya mevcut yönetici deneyiminde kalma) seçeneği sunulacaktır. 22 Mayıs 2022 ve sonrasında alınan tüm yeni Zoom Phone hesaplarında Yeni Ortak Alan Deneyimi otomatik olarak kullanılacaktır ve başka herhangi bir şey yapılması gerekli değildir. 1 Ocak 2023 tarihinde, henüz Yeni Ortak Alan Deneyimine geçmemiş olan tüm müşteriler için Yeni Ortak Alan Deneyimi Zoom tarafından otomatik olarak etkinleştirilecektir.

Daha gelişmiş olan bu iş akışı sayesinde, yöneticiler için Zoom Phone cihazlarını Ortak Alanlara ekleme ve yönetme işlemi daha kolay ve daha tutarlı hale gelmektedir. Bir Ortak Alan, bir ofiste birden fazla çalışanın kullanabileceği herhangi bir alan olabilir. Örneğin, kuruluşunuzda hibrit bir ofis düzeni benimsenmişse, her bir paylaşımlı masayı bir Ortak Alan olarak tanımladıktan sonra bu alana çalışanların kullanabileceği telefonlar atayabilirsiniz.

 

Yeni deneyimEski deneyim

Yöneticiler, Ortak Alanları belirleyebilir ve Ortak Alana cihaz atayabilir. Her Ortak Alanın dahili numarasını ve ayarlarını merkezi bir konumdan yapılandırabilirsiniz.

 

Yöneticiler, ortak alan cihazlarını yalnızca ayrı ayrı yapılandırabiliyordu. Ortak alan telefonları Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar) sayfasından yapılandırılabilirken ATA'lar Phones & Devices (Telefonlar ve Cihazlar) sayfasında bulunuyordu.

 

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Yeni Ortak Alanı kullanmak için gereken ön koşullar

Önemli değişikliklerin özeti

Aşağıdaki bölümlerde, Yeni Ortak Alanla birlikte sunulan önemli özellikler eski deneyimle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Mevcut ortak alan telefonlarının taşınması

Yeni Ortak Alan Deneyimi kullanıma sunulduğunda, mevcut ortak alan telefonları Common Area (Ortak Alanlar) sekmesinde Ortak Alanlara dönüştürülecektir. İlişkili ayarlar da [Policy (Politika) ve Settings (Ayarlar) sekmeleri] taşınmıştır.

Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar) sayfasındaki Yeni Ortak Alan sekmesi

ATA'lar, Ortak Ofisler (ortak alanlardaki Zoom Phone Cihazları) ve ortak alan telefonu ayarları Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar) sayfasında bulunan Common Area (Ortak Alan) sekmesine taşınmıştır.

Common Area (Ortak Alan) sekmesi, Ortak Alanların ve bu Ortak Alanlara atanmış cihazların (masa telefonları, ATA'lar ve Zoom Phone Cihazları) yönetilebileceği merkezi bir konumdur. Common Area (Ortak Alan) sekmesinde, eski Common Area Phones (Ortak Alan Telefonları) sekmesinde olduğu gibi cihazların listesi yerine, dahili numaraların ve ayarların listesi yer alır.

Tablodaki sütunlar ve arama filtreleri ve içe/dışa aktarma seçenekleri gibi işlevler eski deneyimin aynısı olarak korunmuştur.

Yeni deneyimEski deneyim
Cihaz dahili numaraları/ayarları tek bir konumdan yönetilir:

Phone System Management (Telefon Sistemi Yönetimi) > Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar) > Common Area (Ortak Alan) sekmesi

Cihaz dahili numaraları/ayarları farklı konumlardan yönetilir:

Phone System Management (Telefon Sistemi Yönetimi) > Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar)> Common Area Phones (Ortak Alan Telefonları) sekmesi

Phone System Management (Telefon Sistemi Yönetimi) > Users & Rooms (Kullanıcılar ve Odalar) > Shared Office (Paylaşımlı Ofis) sekmesi

Phone System Management (Telefon Sistemi Yönetimi) > Phones & Devices (Telefonlar ve Cihazlar) > Analog Telephone Adapter (Analog Telefon Bağdaştırıcısı) sekmesi

Bir Ortak Alan ekleme iş akışı

Bir ortak alan eklemek için izlenmesi gereken iş akışı, bir Zoom Phone kullanıcısı ekleme işlemine benzerdir. Bir Ortak Alan ekleyerek bir profil/dahili numara oluşturduktan sonra Ortak Alana masa telefonları, Analog Telefon Bağdaştırıcıları veya Zoom Phone Cihazları atayabilirsiniz.

Phones & Devices (Telefonlar ve Cihazlar) sayfası

Atanan tüm masa telefonları, ATA'lar ve ortak alan telefonları tek bir tabloda birleştirilir. Yöneticiler her bir cihazın atanmış olduğu Ortak Alanı veya telefon kullanıcısını kolayca görebilir. Ayrıca tabloyu filtreleyerek sadece belirli bir Ortak Alana veya telefon kullanıcısına atanmış olan cihazları görüntüleyebilirsiniz.

Bir Ortak Alana cihaz atanması

Yöneticiler, iki farklı yöntemi kullanarak bir Ortak Alana cihaz atayabilir.

Ortak Alanların toplu olarak içe aktarılması veya güncellenmesi

Yöneticiler, bir CSV dosyası kullanılarak telefon kullanıcılarının içe aktarılması veya güncellenmesine benzer şekilde, doğrudan atanmış cihazla CSV ile toplu içe aktarma yaparak Ortak Alan ekleyebilir. Ayrıca Phone & Devices (Telefon ve Cihazlar) sayfasında atanmamış cihazları toplu olarak içe aktarabilirsiniz.

Yönlendirme yöntemlerindeki Ortak Alan üyeliği

Yöneticiler, Ortak Alanları otomatik resepsiyonistlerin, çağrı kuyruklarının ve çağrı yanıtlama gruplarının üyesi olarak atayabilir. Bu, ortak alan telefonlarının, ATA'ların ve Zoom Phone Cihazlarının üye olabileceği anlamına gelir.

Yeni deneyimEski deneyim
Otomatik resepsiyonist, çağrı kuyruğu ve çağrı yanıtlama gruplarının üyeleri aşağıdakiler olabilir:
  • Telefon kullanıcıları
  • Aşağıdakileri içeren Ortak Alanlar:
    • Ortak alan telefonları
    • ATA'lar
    • Zoom Phone Gereçleri
Otomatik resepsiyonist, çağrı kuyruğu ve çağrı yanıtlama gruplarının üyeleri aşağıdakiler olabilir:
  • Telefon kullanıcıları
  • Ortak alan telefonları

 

Ortak Alan API değişiklikleri

Ortak Alan Telefonu API'sini kullanmıyorsanız, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ortak Alan API'si, Yeni Ortak Alan değişikliklerini desteklemek üzere sunulmuştur. Lütfen bu yılın sonuna kadar Yeni Ortak Alan API'sine geçiş yapmanız gerektiğini unutmayın. Değişiklikler hakkında daha fazla bilgiyi Zoom Developer Platform sitesinde bulabilirsiniz.