Sohbet mesajı geçmişini depolama


Hesap sahibi veya yöneticileri, sohbet mesajlarının Zoom bulutunda ve yerel cihazlarda ne kadar süreyle saklanacağına karar verebilir. Bu işlem, belirlenen zaman aralığı sonrasındaki tüm mesajları siler. Yerel mesajların 1 ay veya daha kısa bir süre boyunca saklanması durumunda, yerel mesajların ne kadar süre saklanacağını hesabınızdaki üyelere bildiren sarı bir üst başlık Zoom sohbet pencerenizde görünür hale gelir. Bulut depolamayı etkinleştirdiğinizde depolanan sohbet mesajlarını görüntüleyebilir, indirebilir veya silebilirsiniz.

Kullanıcılar yerel bir cihazdaki mesajları silebilir ancak yöneticiler, bulut depolama için ayarlanan veri saklama süresine bağlı olarak, bu mesajlara bulutta erişebilir. Mesajlar en fazla 10 yıl, en az 1 gün boyunca saklanabilir. Varsayılan olarak, bulutta depolanan mesajlar 2 yıl, yerel cihazlarda depolanan mesajlar ise 1 yıl boyunca saklanır. Hesap sahipleri ve yöneticileri, sohbet depolama ayarlarında bu süreyi değiştirebilir. Bu değişiklik hesaptaki tüm kullanıcıları etkiler.

Zaman aralığı, mesajın ne zaman gönderildiğine bağlıdır. Örneğin; tüm mesajları 3 gün sonra silmeyi seçerseniz, alıcının cihazlarından herhangi biri tarafından alınıp alınmadıklarına bakılmaksızın, gönderildikten 3 gün sonra mesajlarınız silinir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Sohbet mesajı geçmişini depolama için ön koşullar

Not: 21 Ağustos 2021'den sonra yeni bir Zoom hesabına kaydolduysanız veya hesabınızda Yeni Yönetici Deneyimi etkinleştirildiyse, sohbet geçmişi aracı Raporlar kısmına taşındı (Hesap Yönetimi > Raporlar > Kullanıcı Etkinliği Raporları sekmesi > Sohbet Geçmişi).

Sohbet mesajı depolama ayarlarını değiştirme

Sohbet mesajlarının ne kadar süreyle saklanacağını belirtmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

  1. Zoom web portalına giriş yapın.
  2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Anında Mesajlaşma Yönetimi'ne tıklayın.
  3. Hesap düzeyindeki veya grup düzeyindeki ayarlara erişmek için aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayın:
    • Hesap düzeyindeki ayarlar: Anında Mesajlaşma Ayarları sekmesine tıklayın.
    • Grup düzeyindeki ayarlar: Grup adına tıklayın, ardından Gelişmiş Ayarlar'a tıklayın.
  4. Depolama bölümünde şu ayarları değiştirin:

Bulut depolamayı etkinleştirdiğinizde depolanan sohbet mesajlarını görüntüleyebilir, indirebilir veya silebilirsiniz.

Bulut depolama: yönetici sohbet geçmişi aracı konum kuralları

Aşağıdaki senaryolarda, temel kullanıcıları ve harici ücretli kullanıcıları içeren durumlarda mesajların Zoom Web Portal'daki Sohbet Geçmişi aracında nasıl depolandığı açıklanmaktadır.

Not: Mesajların Sohbet Geçmişi aracında depolanabilmesi için ilgili hesabın Bulut Depolama ayarının etkinleştirilmiş olması gerekir

Sohbet türüİlgili kullanıcılarHangi hesap yöneticisi kendi sohbet geçmişi aracındaki mesajları görüntüleyebilir?
Bire bir sohbet

İki ücretsiz kullanıcı

Uygulanamaz

(Her iki kullanıcı da Web Portal'ı kullanarak sohbet geçmişine erişemez)

Kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretsiz kullanıcı

Harici ücretli kullanıcı

Ücretli kullanıcının hesap yöneticisi
Kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretsiz kullanıcı

Harici ücretsiz kullanıcı

Harici ücretli kullanıcı

Ücretli kullanıcının hesap yöneticisi
Kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretli kullanıcı

İki harici ücretsiz kullanıcı

Ücretli kullanıcının hesap yöneticisi
Kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretli kullanıcı

Harici ücretli kullanıcı

Her iki ücretli kullanıcının hesap yöneticileri
Kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretli kullanıcı

Harici ücretsiz kullanıcı

Harici ücretli kullanıcı

Her iki ücretli kullanıcının hesap yöneticileri
Bire bir sohbet, kanal veya grup sohbeti

Dahili ücretli kullanıcı

Harici ücretsiz kullanıcı (ücretli kullanıcının hesabına eklenir ve dahili kullanıcı olur)

Ücretli kullanıcının hesap yöneticisi

(mesajlar yalnızca ücretsiz kullanıcı ücretli kullanıcının hesabına eklendikten sonra saklanır)

 

Bulut depolama tutma kuralları

Aşağıdaki tabloda, sohbet iletilerinin çeşitli senaryolara göre bulutta ne kadar süreyle depolandığı gösterilmektedir.

Senaryo

İlgili kullanıcılar ve ayarlar etkin

Mesajların bulutta kaydedilme süresi 

Bire bir sohbet

İki ücretsiz kullanıcı

2 yıl

Bire bir sohbet

1 ücretsiz kullanıcı 

5 yıllık tutma süresine sahip 1 ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin 

2 yıl 

Bire bir sohbet

1 ücretsiz kullanıcı 

1 ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama devre dışı bırakılmış

Bulutta depolanmaz

Not: Bulut Depolama kapalıyken dahi alıcı çevrimdışıyken gönderilen mesajlar bulutta 7 güne kadar saklanır ve otomatik olarak silinir.

Bire bir sohbet

4 yıllık tutma süresine sahip 1 ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin 

6 yıllık tutma süresine sahip 1 ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin 

4 yıl

Bire bir

3 yıllık tutma süresine sahip ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin 

5 yıllık tutma süresine sahip ve Bulut Depolama özelliği etkin başka bir ücretli hesaba eklenen ücretsiz kullanıcı 

Ücretsiz kullanıcı ücretli hesap kullanıcısı olmadan önce mesajları 2 yıl boyunca kaydedilir 

Ücretsiz kullanıcı ücretli bir hesap kullanıcısı olduktan sonra, tüm yeni mesajları 3 yıl boyunca kaydedilir

Kanal veya grup sohbeti

Ücretsiz kullanıcı (kanal yöneticisi)

3 yıllık tutma süresine sahip ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin  

2 yıl 

Kanal veya grup sohbeti

Ücretsiz kullanıcı 

3 yıllık tutma süresine sahip ücretli kullanıcı (kanal yöneticisi) ve Bulut Depolama etkin 

3 yıl 

Kanal veya grup sohbeti

Ücretsiz kullanıcı

3 yıllık tutma süresine sahip ücretli kullanıcı ve Bulut Depolama etkin 

Ücretli kullanıcı (kanal yöneticisi) ve Bulut Depolama devre dışı bırakılmış

Bulutta depolanmaz

Not: Bulut Depolama kapalıyken dahi alıcı çevrimdışıyken gönderilen mesajlar bulutta 7 güne kadar saklanır ve otomatik olarak silinir.

Kanal veya grup sohbeti

3 yıllık tutma süresine sahip ücretli kullanıcı (asıl kanal yöneticisi) ve Bulut Depolama etkin 

Ücretsiz kullanıcı (yeni kanal yöneticisi) 

Ücretsiz kullanıcı kanal yöneticisi olmadan önce mesajları 3 yıl boyunca kaydedilir 

Ücretsiz kullanıcı kanal yöneticisi olduktan sonra tüm yeni mesajları 2 yıl boyunca kaydedilir