Zoom Events lisansları atama


Zoom Events lisansı satın aldıktan sonra bu lisansları hesabınızdaki kullanıcılara atamanız gerekir.

Bir kullanıcıya Zoom Events lisansı atadıktan sonra, bu kullanıcı etkinlik yayımlamak için bir Hub oluşturabilir.

Zoom Events lisansları atamak için önkoşullar

Zoom Events lisansları atama

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde, Kullanıcı Yönetimi'ne ve ardından Kullanıcılar'a tıklayın.
 3. Kullanıcılar sekmesine tıklayın.
 4. Listeden ilgili kullanıcının adını bulun.
 5. Lisans atamak istediğiniz kullanıcının sağ tarafında Düzenle
  'ye tıklayın. Yeni bir pencere açılır.
  Not: Listeye eklenmemiş bir kullanıcıyı aramak ve eklemek için Arama alanını kullanın.
 6. Kullanıcı Türü için Lisanslı'yı seçin.
  Bir açılır menü açılır.
 7. Açılır menüden Toplantı'yı seçin
 8. Zoom Events onay kutusunu seçin.
 9. Kaydet'e tıklayın.