Zoom Apps'in yönetici tarafından kullanıma alınması


Güvenlik politikaları veya diğer gereksinimler nedeniyle, hesap yöneticileri belirli Zoom Apps uygulamalarına erişimi sınırlamak veya erişimi tamamen devre dışı bırakmak isteyebilir. Zoom, bu endişeleri dikkate alarak Zoom Apps'e erişimin kontrol edilmesi amacıyla birçok farklı yöntem sunmuştur. Bunlar arasında; hesap ve grup düzeyinde devre dışı bırakma, belirli Zoom Apps uygulamaları için yönetici ön onayı alma ve doğrudan Desktop Client'a erişimi sınırlamaya yönelik MSI, plist ve GPO seçenekleri yer alır.

Bu makalede, Zoom Apps için sunulan varsayılan erişim seçenekleri, Zoom Desktop Client'ta kullanılmak üzere Zoom Apps'in nasıl etkinleştirileceği ve Zoom Apps'in kullanımı için nasıl önceden onay alınacağı ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Zoom Apps'i yükleme ve kullanma, Zoom App kullanımını askıya almayı sağlayan toplantı içi güvenlik seçenekleri ve diğer sık sorulan sorular ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibiyiz.

Bu makalede aşağıdakiler yer almaktadır:

Ön koşullar

Zoom Apps'e varsayılan erişim

Bir hesabın Zoom Apps'e erişim sağlaması ve uygulamaları kullanması için herhangi bir gereklilik söz konusu değildir ancak hesabınızın güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yapılandırılabilecek birkaç ayar mevcuttur. Hesap yöneticileri Zoom Apps düğmesinin görünür olmasına izin verdiyse ve Marketplace uygulamaları için ön onay devre dışı bırakıldıysa, kullanıcılar Desktop Client'ta Zoom Apps düğmesini görebilir ve Desktop Client'tan veya Marketplace'ten uygulamaları hemen yükleyebilir.

Tek kullanıcılı hesaplarda (ücretsiz veya ücretli), Zoom Apps etkinleştirilmiştir ve Desktop Client'ta görülebilir, ayrıca ön onay verilmesi gereken başka bir kullanıcı mevcut olmadığından Marketplace uygulamaları için ön onay gerekmez. Hesaba başka kullanıcılar eklendiğinde, kullanıcılarının Zoom Apps yükleyebileceği ve ön onayın devre dışı bırakıldığı konusunda hesap sahibine hatırlatma yapılır. Yeni çok kullanıcılı hesapların sahipleri gibi tek kullanıcılı hesap sahibi de kendi hesabı için bu ayarı yönetme konusunda yönlendirilir. Mevcut çok kullanıcılı hesaplarda Zoom Apps etkinleştirilmiştir ve varsayılan olarak Desktop Client'ta görülebilir. Ayrıca Marketplace ayarlarında Marketplace uygulamaları için ön onay da gereklidir.

 Desktop Client'ta görünürlükMarketplace Uygulamaların Ön Onayı
Tek kullanıcılı hesaplar
(Ücretsiz ve Pro)
EvetYok
Mevcut çok kullanıcılı hesaplarEvetEtkin

Not: Bazı büyük hesaplar güvenlik ve/veya uyumluluk nedenleriyle bu varsayılan özelliklerden farklılık gösterebilir. Zoom bu varsayılan özellikleri ilgili hesapların sahiplerine ve yöneticilerine zaten iletmiştir.

Zoom Apps veri erişimi

Zoom Apps toplantı verilerine (toplantı konusu, tam katılımcı listesi, toplantı URL'si ve toplantının kaydı) ve belirli kullanıcı verilerine (örn. kullanıcı profili bilgileri) erişim sağlayabilir.

Bir toplantıda, Zoom Apps'in toplantı verilerine sadece uygulama kullanıcısının rolüne bağlı olarak (diğer bir ifadeyle kullanıcının toplantı sahibi (toplantının ait olduğu kullanıcı) veya katılımcı olup olmadığına bağlı olarak) erişebilmeleri söz konusu olabilir. Bazı Zoom Apps uygulamalarının sadece toplantının asıl oturum sahibi tarafından sağlanabilecek toplantı konusu, tam katılımcı listesi, toplantı URL'si ve toplantının kaydı gibi toplantı verilerine erişmesi gerekebilir. Bu nedenle bu Zoom Uygulamaları sadece toplantı içinde sadece oturum sahibinin güncel olarak mevcut olması halinde kullanılabilir. Oturum sahibi olmadan bu uygulamaya erişmeye çalışıldığında bir hata mesajı görüntülenir.

Diğer Zoom Apps oturum sahibi olmadan da kullanılabilir ancak izinleri sadece toplantı içinde erişebilecekleri veriler ile sınırlıdır. Örneğin bir katılımcı toplantı sahibinin olmadığı bir toplantıya katılıp bir Zoom App açarsa, bu uygulama sadece ilgili katılımcıya ait olan gösterim adı gibi verilere erişim sağlayabilir.

Bir Zoom App tarafından video, ses, sohbet gibi özelliklere ve/veya toplantı dosyaları gibi toplantı içeriğine erişim sağladığında, Aktif Uygulamalar Bildirim Aracı üzerinden toplantıdaki tüm katılımcılara bir bildirim yapılır. Bu araç, güncel olarak kullanılmakta olan ve toplantı içeriğine erişim sağlayan uygulamalar ve bu uygulamaların hangi kullanıcılar tarafından kullanıldığı ile ilgili bilgiler sağlar. Listede yer alan bir uygulamaya tıklandığında, bu uygulamaya ve izinlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı uygulamaya ait Marketplace sayfası açılır.

Ayrıca Zoom Apps'in her türlü kullanımı, toplantı sahibi tarafından her zaman toplantı içi güvenlik kontrolleri kullanılarak anında askıya alınabilir.

Zoom Apps için ön onay isteme

Çoğu hesap için varsayılan olarak, tüm Marketplace uygulamalarında ön onay gereklidir. Uygulamaların kullanıcılar tarafından yüklenebilmesi için ön onay gerekmesini istemiyorsanız veya hangi uygulamalar için ön onay alınması gerektiğini ayarlamak istiyorsanız, izinlerinizi değiştirebilirsiniz.

 1. https://marketplace.zoom.us/ adresine gidin ve hesap sahibi veya yöneticisi olarak giriş yapın.
 2. Marketplace'in sağ üst köşesinde Yönet üzerine tıklayın.
 3. Yönetici Panom bölümünde İzinler üzerine tıklayın.
 4. Zoom App Marketplace'teki halka açık uygulamaların kullanıcılarınız için önceden onaylanmasını isteyin seçeneğini gereken şekilde ayarlayın.
 5. Ayar devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesine tıklayın. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak üzerine tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Zoom tarafından oluşturulan uygulamaların yönetici ön onayından muaf tutulması için Zoom tarafından oluşturulan halka açık uygulamaların yönetici ön onayı olmadan yüklenmesine izin ver onay kutusunu işaretleyin.
 7. (İsteğe bağlı) Kuruluşunuzun bir üyesi tarafından oluşturulan uygulamaların yönetici ön onayından muaf tutulması için Hesabınızdaki kullanıcılar tarafından oluşturulan halka açık uygulamaların yönetici ön onayı olmadan yüklenmesine izin ver onay kutusunu işaretleyin.

Zoom Apps'i önceden onaylama

Hesap sahipleri veya yöneticileri Marketplace'te herhangi bir uygulama arayarak istedikleri uygulamaya önceden onay verebilir. Bir uygulama için önceden onaylama yapıldığında, hesaptaki diğer kullanıcılar veya belirli bir kullanıcı grubu bu uygulamayı yükleyebilir ve Desktop Client'ta uygulama gösterilir.

Not: App Marketplace'te bir uygulamayı onaylamadıysanız bile hesabınızdaki kullanıcılar uygulamayı yüklemek isteyebilir. Bu durumda noreply@zoom.us adresinden bir e-posta alırsınız.

 1. https://marketplace.zoom.us/ adresine gidin ve giriş yapın.
 2. Bir uygulama arayın ve seçmek için simgeye tıklayın.
 3. Kimler yükleyebilir bölümünde Ön onay düğmesini etkinleştirin.

Varsayılan olarak Hesabınızdaki tüm kullanıcıların bu uygulamayı yüklemesine izin verin seçeneği ayarlıdır. Bunun yerine uygulama için belirli kullanıcılar veya gruplar tarafından ön onay alınmasını istiyorsanız:

 1. Belirli kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının bu uygulamayı yüklemesine izin verin seçeneğini işaretleyin.
 2. Kullanıcı ekle üzerine tıklayın. 
 3. Aşağıdaki seçenekler ile kullanıcı ekleyebilirsiniz: 

Not: Önceden onaylanmış bir uygulamaya hem bireysel kullanıcılar hem de kullanıcı grupları için kombine erişim verilebilir.

Desktop Client'ta Zoom Apps'in görünürlüğünü etkinleştirme

Desktop Client'ta Zoom Apps düğmesine erişim özelliği, aşağıda gösterilen şekilde hesap, grup ve kullanıcı düzeylerinde kontrol edilebilir ancak bu ayar sadece hesabınıza giriş yapmış olan kullanıcılar için etkili olacaktır.

Zoom Apps'in oturum açmış oldukları hesaba bakılmaksızın doğrudan Desktop Client't devre dışı bırakılmasını istiyorsanız lütfen MSI, plist ve GPO dağıtımı için mevcut olan DisableZoomApps seçeneğini inceleyin.

Hesap

Zoom Apps'in hesaptaki tüm kullanıcılar tarafından Desktop Client'ta görülebilmesine izin vermek için:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti panelinde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Zoom Apps sekmesine tıklayın.
 4. Zoom Apps Hızlı Başlatma Düğmesinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu ayar, hesabınızdaki kullanıcıların Zoom Apps düğmesini  Desktop Client't görebilmelerine izin verir.
 5. Ayar devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesine tıklayın. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak üzerine tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Bu ayarı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız kilit simgesine tıklayın ve daha sonra ayarı onaylamak için Kilitle üzerine tıklayın.

Grup

Not: 21 Ağustos 2021'den sonra yeni bir Zoom hesabına kaydolduysanız veya hesabınızda Yeni Yönetici Deneyimi etkinleştirilmişse Grup Yönetimi sayfası Gruplar olarak yeniden adlandırılmıştır.

Zoom Apps'in bir kullanıcı grubu tarafından Desktop Client'ta görülebilmesine izin vermek için:

 1. Zoom web portalına grupları düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinme panelinde, Kullanıcı Yönetimi ve ardından Grup Yönetimi seçeneğine tıklayın.
 3. Listeden ilgili grup adına tıklayın, daha sonra Ayarlar sekmesine tıklayın.
 4. Zoom Apps sekmesine tıklayın.
 5. Zoom Apps Hızlı Başlatma Düğmesinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu ayar, bu gruptaki kullanıcıların Zoom Apps düğmesini  Desktop Client'ta görebilmelerine izin verir.
 6. Ayar devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesine tıklayın. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için üzerine tıklayın.
  Not: Seçenek gri renkteyse hesap düzeyinde kilitlenmiştir ve bu düzeyde değiştirilmesi gerekir.
 7. (İsteğe bağlı) Bu ayarı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız kilit simgesine tıklayın ve daha sonra ayarı onaylamak için Kilitle'ye tıklayın.

Kullanıcı

Zoom Apps'in kendi kullanımınıza yönelik olarak Desktop Client'ta görülebilmesine izin vermek için:

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinme panelinde Ayarlar'a tıklayın.
 3. Zoom Apps sekmesine tıklayın.
 4. Zoom Apps Hızlı Başlatma Düğmesinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu ayar, Zoom Apps düğmesini Desktop Client'ta görebilmenize izin verir.
 5. Ayar devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesine tıklayın. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için  üzerine tıklayın.
  Not: Seçenek gri renkteyse hem hesap, hem de grup düzeyinde kilitlenmiştir. Zoom yöneticiniz ile iletişime geçmelisiniz.