Depolanan sohbet mesajlarını görüntüleme


Not: 21 Ağustos 2021'den sonra yeni bir Zoom hesabına kaydolduysanız veya hesabınızda Yeni Yönetici Deneyimi etkinleştirildiyse, sohbet geçmişi aracı Raporlar kısmına taşındı (Hesap Yönetimi > Raporlar > Kullanıcı Etkinliği Raporları sekmesi > Sohbet Geçmişi).

Sohbet bulutu depolama alanı etkinleştirildiğinde sohbet mesajları arşivlenir ve Zoom'un bulut teknolojisi kullanan AWS DynamoDB veritabanında depolanır. Arşivlenen mesajlar 10 yıla kadar saklanır.

Not:Bir kullanıcı ücretsiz bir hesaptan ücretli bir hesaba geçtiğinde, hesap sahipleri ve yöneticiler, yalnızca kullanıcı ücretli hesaba geçtikten sonraki sohbet geçmişine erişebilir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Ön koşullar

Grup mesajları arşivlemesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Hesabınızda grup mesajları arşivlemesini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Anında Mesajlaşma Yönetimi'ne tıklayın.
 3. Anında Mesajlaşma Ayarları sekmesine tıklayın.
 4. Depolama altında, etkinleştirmek veya devre dışı bırakma için Bulut depolama'yı açın veya kapatın.
 5. Bir doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için 'ı seçin.
 6. Sohbet mesajlarını ne kadar süreyle saklamak istediğinizi seçin. Mesajlar, 10 yılla sınırlı olmak üzere Zoom Bulutu'nda saklanabilir.

Sohbet depolama ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Not: Varsayılan olarak, yalnızca hesap sahibinin Sohbet Geçmişi sekmesinden grup mesajlaşma arşivlerine erişimi bulunmaktadır. Hesap sahipleri, rol tabanlı erişim kontrolünü kullanıp Sohbet geçmişi izni ekleyerek hesap üzerindeki diğer yöneticilere veya kullanıcılara sohbet geçmişine erişme izni verebilir.

Depolanan mesajları görüntüleme ve indirme

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Anında Mesajlaşma Yönetimi'ne tıklayın.
 3. Sohbet Geçmişi sekmesine tıklayın.
 4. Başlangıç ve Bitiş alanlarını kullanarak bir zaman aralığı belirtin.
  Not: Süre en fazla 1 yıl olabilir.
 5. (İsteğe bağlı) Belirli bir kullanıcı tarafından gönderilen veya alınan mesajları aramak için kullanıcının adını veya e-postasını girin.
 6. Ara'ya tıklayın.
 7. Mesajları görüntülemek veya indirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Depolanan mesajları silme

Dahili kullanıcılara yönelik mesaj, dosya veya resim silme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Sohbet geçmişini görüntüleme veya düzenleme izinlerine sahip diğer yöneticiler mesajı silen yöneticinin adını görüntüleyebilir. Silinen mesajlar sohbet geçmişi aracında hala görüntülenebilir, ancak silindiğini belirtmek için üzeri çizilir.

Silinen mesajlar Zoom Desktop Client ve Mobile App'te silinir. Silinen mesajlar bire bir veya grup sohbeti içindeki tüm kullanıcılar için silinir ancak yalnızca mesajı gönderen kullanıcıya, yöneticinin mesajını sildiğini belirten bir bildirim mesajı gönderilir. Silinen mesajın yanıt almış bir üst mesaj olması durumunda yanıtlar silinmez.

Not: Rol yönetiminde, sohbet geçmişini düzenleme iznine sahip olmanız gerekir.

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Anında Mesajlaşma Yönetimi'ne tıklayın.
 3. Sohbet Geçmişi sekmesine tıklayın.
 4. Başlangıç ve Bitiş alanlarını kullanarak bir zaman aralığı belirtin.
  Not: Süre en fazla 1 yıl olabilir.
 5. Kullanıcının e-posta adresini girin ve Ara'ya tıklayın.
 6. Mesajların üzerine gelin ve mesajı silmek için çöp kutusu düğmesine tıklayın.