Ara odaları etkinleştirme


Ara odalar, Zoom toplantınızı 50 ayrı oturuma bölmenizi sağlar. Toplantı sahibi, toplantı katılımcılarını otomatik veya manuel olarak bu ayrı oturumlara bölmeyi seçebilir veya katılımcıların ara oturumları istedikleri gibi seçmelerine ve girmelerine izin verebilir. Oturum sahibi istediği zaman oturumlar arasında geçiş yapabilir.

Not: Zoom Desteği, hesabınızın ara odaları maksimum kapasitesini artırabilir ancak bu işlem için tüm katılımcıların Zoom istemci sürümünün 5.2 veya üstüne sahip olması gerekir. Kullanıcılarınız bilgisayarlarının yönetim denetimine sahip değilse, istemciyi güncellemek için BT Departmanınızdan yardım almanız gerekir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Zoom'da ara odaları etkinleştirme ön koşulları

Not: Ara odaları kullanmadan önce ara odaların sınırlamalarına bakın.

Ara odaları ve ara oda seçeneklerini etkinleştirme

Hesap

Kuruluşunuzun tüm üyeleri için ara oda özelliğini etkinleştirmek için:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Toplantı sekmesine tıklayın.
 4. Bu ayarı etkinleştirmek için Toplantı İçi (Gelişmiş) altında Ara oda düğmesine tıklayın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu açılırsa, yaptığınız değişikliği doğrulamak için Etkinleştir'e tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Şu ara oda seçenekleri için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Oturum sahibinin, planlarken katılımcıları ara odalarına atamasına izin ver
  • Oturum sahibinin katılımcılara mesaj yayınlamasına izin verin. Bu, oturum sahibinin ara odalardaki tüm katılımcılara mesaj yayınlamasına olanak tanır.
  • Oturum sahibinin, ara odalar açıkken ara odaları oluşturmasına, yeniden adlandırmasına ve silmesine izin verin.
   Not: Bu seçeneğin kullanılabilir olmadan önce Zoom tarafından etkinleştirilmesi gerekir ve seçenek için 5.9.3 sürümü veya üstü gereklidir.
  • Oturum sahibinin ara odalardaki katılımcıların etkinlik durumlarını görüntülemesine izin ver (ör. ekran paylaşımı, tepkiler). Bu, oturum sahibinin ve ortak oturum sahiplerinin katılımcıların ses ve video durumunu, ekranlarını paylaşıp paylaşmadıklarını ve tüm aktif tepkileri ve sözlü olmayan geri bildirimleri hızlıca görüntülemesine olanak tanır. Bu özellik, etkinlik durumlarının görünmesi için oturum sahipleri ve katılımcılarda istemci sürümü 5.10.3 veya üstünün olmasını gerektirir ve telefon, H.323 ve SIP gibi cihazlarla katılan katılımcılar için geçerli değildir.
 7. (İsteğe bağlı) Hesabınızdaki tüm kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önlemek için kilit simgesine  ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle'ye tıklayın.

Grup

Belirli bir grubun tüm üyeleri için ara oda özelliğini etkinleştirmek için:

 1. Zoom web portalına grupları düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Kullanıcı Yönetimi seçeneğine ve ardından Gruplar seçeneğine tıklayın.
 3. Listeden ilgili grup adına tıklayın.
 4. Toplantı sekmesine tıklayın.
 5. Bu ayarı etkinleştirmek için Toplantı İçi (Gelişmiş) altında Ara oda düğmesine tıklayın.
 6. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse, değişikliği doğrulamak için Etkinleştir'i seçin.
  Not: Seçenek gri renkle işaretlenmişse hesap düzeyinde kilitlenmiştir ve bu düzeyde değiştirilmesi gerekir.
 7. (İsteğe bağlı) Şu ara oda seçenekleri için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Toplantı sahiplerinin ara odalara katılımcıları önceden atamasına izin ver
  • Oturum sahibinin katılımcılara mesaj yayınlamasına izin verin. Bu, oturum sahibinin ara odalardaki tüm katılımcılara mesaj yayınlamasına olanak tanır.
  • Oturum sahibinin, ara odalar açıkken ara odaları oluşturmasına, yeniden adlandırmasına ve silmesine izin verin.
   Not: Bu seçeneğin kullanılabilir olmadan önce Zoom tarafından etkinleştirilmesi gerekir ve seçenek için 5.9.3 sürümü veya üstü gereklidir.
  • Oturum sahibinin ara odalardaki katılımcıların etkinlik durumlarını görüntülemesine izin ver (ör. ekran paylaşımı, tepkiler). Bu, oturum sahibinin ve ortak oturum sahiplerinin katılımcıların ses ve video durumunu, ekranlarını paylaşıp paylaşmadıklarını ve tüm aktif tepkileri ve sözlü olmayan geri bildirimleri hızlıca görüntülemesine olanak tanır. Bu özellik, etkinlik durumlarının görünmesi için oturum sahipleri ve katılımcılarda istemci sürümü 5.10.3 veya üstünün olmasını gerektirir ve telefon, H.323 ve SIP gibi cihazlarla katılan katılımcılar için geçerli değildir.
 8. (İsteğe bağlı) Gruptaki tüm kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önlemek için, kilit simgesine  ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle'ye tıklayın.

Kullanıcı

Ara oda özelliğini kendiniz kullanmak üzere etkinleştirmek için:

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Ayarlar'a tıklayın.
 3. Toplantı sekmesine tıklayın.
 4. Bu ayarı etkinleştirmek için Toplantı İçi (Gelişmiş) altında Ara oda düğmesine tıklayın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu açılırsa değişikliği doğrulamak için Etkinleştir üzerine tıklayın.
  Not: Seçenek gri renkteyse hem hesap, hem de grup düzeyinde kilitlenmiştir. Zoom yöneticiniz ile iletişime geçmelisiniz.
 6. (İsteğe bağlı) Şu ara oda seçenekleri için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Toplantı sahiplerinin ara odalara katılımcıları önceden atamasına izin ver
  • Oturum sahibinin katılımcılara mesaj yayınlamasına izin verin. Bu, oturum sahibinin ara odalardaki tüm katılımcılara mesaj yayınlamasına olanak tanır.
  • Oturum sahibinin, ara odalar açıkken ara odaları oluşturmasına, yeniden adlandırmasına ve silmesine izin verin.
   Not: Bu seçeneğin kullanılabilir olmadan önce Zoom tarafından etkinleştirilmesi gerekir ve seçenek için 5.9.3 sürümü veya üstü gereklidir.
  • Oturum sahibinin ara odalardaki katılımcıların etkinlik durumlarını görüntülemesine izin ver (ör. ekran paylaşımı, tepkiler). Bu, oturum sahibinin ve ortak oturum sahiplerinin katılımcıların ses ve video durumunu, ekranlarını paylaşıp paylaşmadıklarını ve tüm aktif tepkileri ve sözlü olmayan geri bildirimleri hızlıca görüntülemesine olanak tanır. Bu özellik, etkinlik durumlarının görünmesi için oturum sahipleri ve katılımcılarda istemci sürümü 5.10.3 veya üstünün olmasını gerektirir ve telefon, H.323 ve SIP gibi cihazlarla katılan katılımcılar için geçerli değildir.  

Ara odaları kullanma

Kullanıcılar ara odaları etkinleştirdikten sonra şunları yapabilir: