Zoom Events'a Başlarken (Yönetici)


Zoom Events Yöneticileri, Zoom Events lisansları satın alabilir, kullanıcıları Zoom Events lisanslarıyla birlikte yönetebilir. Yöneticiler, etkinliklerini yayımlayabilecekleri bir Zoom Events Hub oluşturabilmeleri için kullanıcılara lisanslar atayabilir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Zoom Events Yöneticileri için önkoşullar

Zoom Events lisansları atama

Daha fazla bilgi için, Zoom Events lisanslarının nasıl atanacağına ilişkin destek makalesine bakın.

Zoom Events lisansları satın alma

Daha fazla bilgi için, Zoom Events lisanslarının nasıl satın alınacağına ilişkin destek makalesine bakın.