Kayıt düzenleri


Genel Bakış

Toplantınızın video düzenine bağlı olarak yerel ve bulut kayıtları için çeşitli kayıt düzenleri bulunmaktadır.

Kayıt düzeni, kaydı başlatan katılımcının veya toplantı sahibinin video düzenini takip eder. Örneğin, oturum sahibi katılımcıya kayıt yapmak için izin verirse ve katılımcı aktif konuşmacı görünümündeyken yerel kaydı başlatırsa kayıt düzeni aktif konuşmacı görünümünde olur.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Yerel veya bulut kayıt düzenleri (masaüstü istemcisi)

Bu kayıt düzenleri yerel veya bulut kayıtlarıyla gerçekleştirilebilir:

Aktif konuşmacı

Aktif konuşmacı görünümündeyseniz kayıt yalnızca aktif konuşmacının videosunu görüntüler.

Not: Katılımcıların adlarını yalnızca bulut kayıtlarında görüntüleyebilirsiniz.

Galeri görünümü

Galeri görünümündeyseniz kayıt, toplantı istemcisine benzer olacaktır ve katılımcıların videosunun ızgara düzenini gösterir. Galeri görünümü kaydı en fazla 25 katılımcı gösterebilir.

Not: Katılımcıların adlarını yalnızca bulut kayıtlarında görüntüleyebilirsiniz.

Paylaşılan pencere

Ekranın tamamını kaplamayan bir pencere paylaştıysanız kayıtta pencerenin sağında ve solunda siyah çubuklar göreceksiniz. Pencereyi paylaşırken aktif konuşmacı küçük resmini veya galeri görünümünü etkinleştirirseniz katılımcıların videosu sağ üst köşede görüntülenmeye devam eder.

İpucu: Bir pencere paylaşıyorsanız ve aktif konuşmacı penceresinin üst üste bindirilmesini istemiyorsanız bu kayıt düzeni faydalı olabilir.

Yerel kayıt düzenleri (masaüstü istemcisi)

Bu kayıt düzeni yalnızca yerel kayıtlar tarafından desteklenir:

Küçük resim galerisi görünümüyle paylaşılan ekran

Bir katılımcı ekranını paylaşırsa katılımcıların videosu sağ üst köşede görünür. Küçük resimleri sürükler veya simge durumuna küçültürseniz kayıtta sağ üst köşede görünmeye devam eder.

Büyük aktif konuşmacı küçük resmiyle sahip paylaşılan ekran

Ekranınızı aktif konuşmacı küçük resmiyle paylaşır ve büyütürseniz yerel kayıt sağ üst köşede daha büyük bir aktif konuşmacı küçük resmini de görüntüler. Toplantı sırasında aktif konuşmacı küçük resmini başka bir konuma sürüklerseniz kayıt sağ üst köşede görüntülenmeye devam eder.

Notlar:

Bulut kayıt düzenleri (masaüstü istemcisi)

Bu kayıt düzenleri yalnızca bulut kayıtları tarafından desteklenir:

Aktif konuşmacıyla paylaşılan ekran

Ekranınızı aktif konuşmacı küçük resmiyle birlikte paylaşırsanız kayıt sağ üst köşede aktif konuşmacı küçük resmini gösterir. Toplantı sırasında aktif konuşmacı küçük resmini başka bir konuma sürüklerseniz kayıt sağ üst köşede görüntülenmeye devam eder.

Aktif konuşmacı veya galeri görünümüne sahip olmayan paylaşılan ekran

Ekranınızı aktif konuşmacı küçük resmi olmadan paylaşırsanız veya bulut kayıt ayarlarınızda paylaşım sırasında küçük resimleri kaydet seçeneğini devre dışı bıraksanız, kayıt yalnızca paylaşılan ekranı görüntüler.

Not: Aktif kullanıcı, galeri görünümü ve paylaşılan ekranı ayrı ayrı kaydetme seçeneğini etkinleştirdiyseniz, kaydı Zoom web portalında görüntülerken kaydedilen paylaşılan ekranın yanında aktif kullanıcının videosunu görürsünüz.

Bulut kayıt düzenleri (mobil uygulama)

Zoom mobil uygulamasında bir bulut kaydı başlatırsanız yalnızca aşağıdaki kayıt düzenleri desteklenir.

Not: Zoom mobil uygulaması yalnızca bulut kaydını destekler.

Aktif konuşmacı

Aktif konuşmacı görünümündeyseniz kayıt yalnızca aktif konuşmacının videosunu görüntüler.

Not:

Aktif konuşmacıyla paylaşılan ekran

Ekranınızı aktif konuşmacı küçük resmiyle birlikte paylaşırsanız kayıt sağ üst köşede aktif konuşmacı küçük resmini gösterir. Ek açıklamalar da kaydedilir.

Aktif konuşmacı olmayan paylaşılan ekran

Ekranınızı paylaşırsanız ve bulut kayıt ayarlarınızda paylaşım sırasında küçük resimleri kaydet seçeneğini devre dışı bıraksanız kayıt yalnızca paylaşılan ekranı görüntüler.