Ara odaları yönetme


Ara odalar, Zoom toplantınızı 50 ayrı oturuma bölmenizi sağlar. Toplantı sahibi veya ortak oturum sahibi, toplantı katılımcılarını otomatik veya manuel olarak bu ayrı oturumlara bölmeyi seçebilir veya katılımcıların ara oturumları istedikleri gibi seçip girmelerine izin verebilir. Ayrıca, katılımcıları toplantı sırasında yönetmek yerine toplantıyı planlarken katılımcıları ara odalara önceden atayabilirsiniz. Oturum sahibi veya ortak oturum sahibi istediği zaman oturumlar arasında geçiş yapabilir ve her bir odadaki etkinlik düzeyini izleyebilir. Ara oda katılımcıları, ana oturumda izin verilenlerle aynı ses, video ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip olacaktır.

Ara odaları yönetmek için ön koşullar

Standart ara odalar

Özel olarak seçilebilen ara odalar

Ara odalar üzerinde ortak oturum sahibinin tam kontrolü

Ekranı tüm ara odalarıyla paylaş

Öğle yemeğinden sonra ara odaları oluşturma, kaldırma ve yeniden adlandırma

Notlar:

Ara odaları daha sonra kullanmak üzere kaydetme

Ara odalarda katılımcıların etkinlik durumlarını görüntüleme

Ara Odaların Kısıtlamaları

Varsayılan olarak yalnızca oturum sahibi veya ortak oturum sahibi katılımcıları ara odalara atayabilir. Oturum sahibi ve ortak oturum sahibi, katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin vermeyi de tercih edebilir ancak bu işlem, toplantı sırasında ara odalar başlatılırken yapılmalıdır.

 Oturum sahibiOrtak Oturum Sahibi
Ara odaları atama*, başlatma ve sonlandırma
Ara odalar arasında gezinme
Mesajı herkese yayınlama
Yardım İstekleri Hakkında Bilgilendirilme 
Katılımcıların etkinlik durumunu görüntüleme

* Hem oturum sahibi hem de ortak oturum sahibi katılımcıları ara odalara atama yetkisine sahip olsa da, yalnızca Tüm Odaları Aç'a tıklanarak gönderilen ilk atama kabul edilecektir.

Zoom Mobil Uygulamasından veya H.323/SIP cihazlarından Zoom toplantısına katılan kullanıcılar ara odalara katılabilir, ancak ara odaları yönetemez.

Toplantı buluta kaydediliyorsa toplantı sahibinin hangi odada olduğuna bakılmaksızın yalnızca ana toplantı kaydedilir ve ara odaların hiçbiri alınmaz. Şu anda ara odalarda yalnızca yerel kayıtla kayıt yapılabilir. Oturum sahibi, belirli katılımcıların yerel olarak kayıt yapmasına izin vermelidir ve yalnızca kaydeden katılımcının olduğu odayı kaydeder. Birden fazla katılımcıya yerel kayıt yapma izni verilebilir.

En fazla 50 ara oda oluşturabilirsiniz. Tek bir ara odadaki maksimum katılımcı sayısı toplantı kapasitesine, oluşturulan ara oda sayısına ve katılımcıların toplantı sırasında veya toplantıdan önce atanıp atanmadığına bağlıdır.

Bu numaralar, yalnızca toplantı sırasında oluşturulan ara odalar için geçerlidir. Ara odalara 50 adede varan ara oda ve 200 adede varan katılımcı önceden atanabilir.  

Ara oda sayısıAra odalara atanabilecek maksimum katılımcı sayısı*
20 ara odaEn fazla 500 katılımcı
30 ara odaEn fazla 400 katılımcı
50 ara odaEn fazla 200 katılımcı

*Belirtilen maksimum kapasiteler için Büyük Toplantı eklentisi gerekir. Büyük Toplantı eklentiniz yoksa maksimum katılımcı sayısı toplantı kapasitenizle sınırlıdır.

Not: Zoom, Ara Odalar için hesabınızın maksimum kapasitesini artırarak, her biri için maksimum katılımcı kapasitesi 1000 adet olan (hesap kısıtlamalarına bağlıdır) 100 adede varan ara odaya izin verebilir. Bu işlem için TÜM katılımcıların 5.2 veya üstü bir Zoom istemci sürümünde olması gerekir. Hesabınızdaki bir toplantıya katılan ve Zoom istemci sürümü 5.2 veya üstü olmayan herkesin toplantıya katılmak ya da web istemcisi üzerinden katılmak için güncelleme yapması gerekir. Kullanıcılarınız bilgisayarlarının yönetim denetimine sahip değilse, istemciyi güncellemek için BT Departmanınızdan yardım almanız gerekir. Bu durum, önceden atama kısıtlamalarını da değiştirip 100 adet oda ve 1000 adet katılımcıya çıkarır. Hesabınızda bunu etkinleştirmek için Zoom Destek birimiyle iletişime geçin.

Ara odalar oluşturma

Not: Katılımcıları toplantı sırasında yönetmek yerine toplantıyı planlarken katılımcıları ara odalara önceden atayabilirsiniz.

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik ata: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
   • Ara odalara ortak oturum sahibini/sahiplerini dahil et: Varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olup, ara odaların otomatik atanmasına herhangi bir ortak oturum sahibini dahil edebilirsiniz.
    Not: 5.10.0 sürümü veya üstünü gerektirir. 5.10.0 altı bir sürüm kullanan oturum sahiplerinin ara odalara otomatik atanmış ortak oturum sahibi/sahipleri olacaktır.
  • Manuel olarak ata: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin verin: Katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
  • Önceden atanmış odaları yükle: Önceden yapılan atamalar veya önceden kaydedilmiş atamalar arasından seçim yapın.
 4. Oluştur'u tıklayın.
 5. Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce aşağıdaki talimatları izleyerek yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler'e (Windows'ta) veya dişli simgesine  (macOS'ta) tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin ver: Odalar açıldıktan sonra katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
  • Katılımcıların istedikleri zaman ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin veya ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Atanan tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Ara odaları () dakika sonra otomatik olarak kapat: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine ve ortak oturum sahiplerine bildirim yapılır.
  • Geri Sayım sayacını ayarla: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden oluştur:
  • Tüm Odaları Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
  • Önceden atanmış odalara geri getir: Önceden atanmış düzenleme ile ara odaları yeniden oluşturun. Bu işlem, yalnızca önceden atanmış ara odalar özelliğini kullanıyorsanız kullanılabilir.  
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin veriliyorsa, katılımcılar oda listesini açarak hangi odaya katılacaklarını seçebilirler. Araları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Ara odaları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, bir oturuma manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine, ortak oturum sahiplerine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Belirli bir ara odayla ilgili daha fazla seçeneğe erişmek için imlecinizi o ara odanın adının üzerine götürüp üç nokta düğmesine tıklayın:

Not: Ara odaların açıkken ayarlanması, Zoom tarafından hesabınız için etkinleştirilmiş, Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş ve tüm katılımcılar 5.9.3 sürümü veya üstü ile bağlanmış olmalıdır.

 • Katılımcı Ekle: Mevcut bir Ara Odaya ek katılımcı ekleyin. Bu odaya eklemek istediğiniz katılımcıları seçip Ata öğesine tıklayın.
 • Yeniden Adlandır: Ara Odayı yeniden adlandırın. Odanın adını girin ve Yeniden Adlandır'a tıklayın.
 • Odayı Sil: Halihazırda devam eden Ara Odayı silin.
  Not: Bir ara odayı silme seçeneği yalnızca ara odanın açılmamış olması veya zaten açılması durumunda mevcut odada katılımcı olmaması durumunda kullanılabilir.

Mevcut ara oda atamalarını daha sonra kullanmak üzere kaydetme

Otomatik veya manuel olarak yapılmış bu atamaları bu dizide daha sonra yapılacak bir toplantıda kullanmak üzere kaydetmek isterseniz (yinelenen bir toplantı olmalıdır). Her bir kullanıcı için en fazla 10 farklı kaydedilmiş atama desteklenir.

 1. Ara odalar atandıktan sonra açık durumda olan bir ara oda yoksa düğmesine ve ardından Ara Odaları Kaydet öğesine tıklayın.
 2. Bu atama kümesine bir ad verin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayınlama

Oturum sahibi veya ortak oturum sahipleri, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir. Bu işlem, ana oturumdan veya ara odadan yapılabilir.

Not: Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş olmalıdır.  

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Tüm ara odalara ekranınızı paylaşma

Ara odalar açıldıktan sonra oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ana oturumdan ekranlarını doğrudan tüm açık ara odalara paylaşabilir. Bu, sunucunun görsel bilgileri tüm ara odalarına tek seferde paylaşarak sonraki adımlarda veya atamalarda yol göstermesini sağlar.

 1. Toplantı kontrollerinde Ekranı Paylaş'a tıklayın.
 2. Paylaşım penceresinin alt kısmındaki Ara odalara paylaş seçeneğini etkinleştirin.
 3. Tüm ekran, açık programlardan biri veya diğerleri arasından ne paylaşmak istediğinizi seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Paylaşılan içeriğe sesi de eklemek için Sesi Paylaş seçeneğine de tıklayın.
  Not: Ara odalara sesi içerikle birlikte paylaşmak için 5.10.0 sürümü veya üstü gereklidir.  
 5. Paylaş öğesine tıklayın.
  Seçilen içerik tüm ara odalarda paylaşılacaktır. Herhangi bir ara odadaki etkin paylaşımlar, oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ekranını paylaşması nedeniyle kesintiye uğrayacaktır. Ek açıklama veya beyaz tahta oturum sahibinin paylaşılan içeriği görüntülenmeden önce kaydedilir.

Yerel olarak depolanan bir dosyanın oynatılmasını paylaşmak için Gelişmiş paylaşım sekmesinin altında bulunan Video seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu durumda ses de paylaşılır. Bu özellik için 5.10.0 sürümü veya üstü gereklidir.

Ara odalarda katılımcıların etkinlik durumlarını görüntüleme

Ara odalar açıldığında, oturum sahipleri ve ortak oturum sahipleri katılımcıların ne kadar etkin olduğu konusunda genel bir fikir edinmek için her bir ara odadaki etkinlik düzeyini görüntüleyebilir. Ara Odalar panelinde her bir odada hangi katılımcıların olduğunu ve seslerinin ya da videolarının açık olup olmadığını, ekranlarını paylaşıp paylaşmadıklarını, etkin tepkilerinin veya sözlü olmayan geri bildirimlerinin olup olmadığını belirten simgeleri görüntüleyebilir. Bu özellik özellikle ara odası oturumlarına öğrencilerin katılmasını isteyen eğitimciler için kullanışlıdır.

Notlar:

 • Bu seçenek ara oda ayarı seçeneklerinden etkinleştirilmelidir.
 • Etkinleştirildiğinde, katılımcılara ara odalara katılmadan önce etkinlik durumlarının oturum sahipleri ve ortak oturum sahipleriyle paylaşıldığı bildirilir.
 • Etkinlik durumlarının görünmesi için oturum sahipleri ve katılımcıların istemcinin 5.10.3 veya üstü bir sürümü kullanması gerekir.

Ara Odalar oluşturma

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik ata: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
   • Ara odalara ortak oturum sahibini/sahiplerini dahil et: Varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olup, ara odaların otomatik atanmasına herhangi bir ortak oturum sahibini dahil edebilirsiniz.
    Not: 5.10.0 sürümü veya üstünü gerektirir. 5.10.0 altı bir sürüm kullanan oturum sahiplerinin ara odalara otomatik atanmış ortak oturum sahibi/sahipleri olacaktır.
  • Manuel olarak ata: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin verin: Katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
 4. Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için dişli simgesine  tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin ver: Odalar açıldıktan sonra katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
  • Katılımcıların istedikleri zaman ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Atanan tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Ara odaları () dakika sonra otomatik olarak kapat: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine ve ortak oturum sahiplerine bildirim yapılır.
  • Geri Sayım sayacını ayarla: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin veriliyorsa, katılımcılar oda listesini açarak hangi odaya katılacaklarını seçebilirler. Araları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Ara odaları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, bir oturuma manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine, ortak oturum sahiplerine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Belirli bir ara odayla ilgili daha fazla seçeneğe erişmek için imlecinizi o ara odanın adının üzerine götürüp üç nokta düğmesine tıklayın:

Not: Ara odaların açıkken ayarlanması, Zoom tarafından hesabınız için etkinleştirilmiş, Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş ve tüm katılımcılar 5.9.3 sürümü veya üstü ile bağlanmış olmalıdır.

 • Katılımcı Ekle: Mevcut bir Ara Odaya ek katılımcı ekleyin. Bu odaya eklemek istediğiniz katılımcıları seçip Ata öğesine tıklayın.
 • Yeniden Adlandır: Ara Odayı yeniden adlandırın. Odanın adını girin ve Yeniden Adlandır'a tıklayın.
 • Odayı Sil: Halihazırda devam eden Ara Odayı silin.
  Not: Bir ara odayı silme seçeneği yalnızca ara odanın açılmamış olması veya zaten açılması durumunda mevcut odada katılımcı olmaması durumunda kullanılabilir.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayımlama

Oturum sahibi veya ortak oturum sahipleri, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

Not: Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş olmalıdır.  

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Ara odalara ekran paylaşma

Ara odalar açıldıktan sonra oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ana oturumdan ekranlarını doğrudan tüm açık ara odalara paylaşabilir. Bu, sunucunun görsel bilgileri tüm ara odalarına tek seferde paylaşarak sonraki adımlarda veya atamalarda yol göstermesini sağlar.

 1. Toplantı kontrollerinde Ekranı Paylaş'a tıklayın.
 2. Paylaşım penceresinin alt kısmındaki Ara odalara paylaş seçeneğini etkinleştirin.
 3. Tüm ekran, açık programlardan biri veya diğerleri arasından ne paylaşmak istediğinizi seçin.
 4. Paylaş'a tıklayın. Seçilen içerik tüm ara odalarda paylaşılacaktır. Herhangi bir ara odadaki etkin paylaşımlar, oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ekranını paylaşması nedeniyle kesintiye uğrayacaktır. Ek açıklama veya beyaz tahta oturum sahibinin paylaşılan içeriği görüntülenmeden önce kaydedilir.

Ara odalarda katılımcıların etkinlik durumlarını görüntüleme

Ara odalar açıldığında, oturum sahipleri ve ortak oturum sahipleri katılımcıların ne kadar etkin olduğu konusunda genel bir fikir edinmek için her bir ara odadaki etkinlik düzeyini görüntüleyebilir. Ara Odalar panelinde her bir odada hangi katılımcıların olduğunu ve seslerinin ya da videolarının açık olup olmadığını, ekranlarını paylaşıp paylaşmadıklarını, etkin tepkilerinin veya sözlü olmayan geri bildirimlerinin olup olmadığını belirten simgeleri görüntüleyebilir. Bu özellik özellikle ara odası oturumlarına öğrencilerin katılmasını isteyen eğitimciler için kullanışlıdır.

Notlar:

 • Bu seçenek ara oda ayarı seçeneklerinden etkinleştirilmelidir.
 • Etkinleştirildiğinde, katılımcılara ara odalara katılmadan önce etkinlik durumlarının oturum sahipleri ve ortak oturum sahipleriyle paylaşıldığı bildirilir.
 • Etkinlik durumlarının görünmesi için oturum sahipleri ve katılımcıların istemcinin 5.10.3 veya üstü bir sürümü kullanması gerekir.

Zoom web istemcisini kullanıyorsanız bu bölümü izleyin.

Ara Odalar oluşturma

Not: Katılımcıları toplantı sırasında yönetmek yerine toplantıyı planlarken katılımcıları ara odalara önceden atayabilirsiniz.

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik ata: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
   • Ara odalara ortak oturum sahibini/sahiplerini dahil et: Varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olup, ara odaların otomatik atanmasına herhangi bir ortak oturum sahibini dahil edebilirsiniz.
  • Manuel olarak ata: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin verin: Katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
 4. Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce aşağıdaki talimatları izleyerek yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler'e tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin:
  • Tüm katılımcıları otomatik olarak Ara Odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi, tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Katılımcıların herhangi bir zamanda ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin veya ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Ara odalar x dakika sonra otomatik olarak kapanacak: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine bildirim yapılır.
  • Ara odalarını kapattıktan sonra geri sayım: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Oturum sahibi, oturumlardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Mevcut ara oda atamalarını daha sonra kullanmak üzere kaydetme

Otomatik veya manuel olarak yapılmış bu atamaları bu dizide daha sonra yapılacak bir toplantıda kullanmak üzere kaydetmek isterseniz (yinelenen bir toplantı olmalıdır). Her bir kullanıcı için en fazla 10 farklı kaydedilmiş atama desteklenir.

 1. Ara odalar atandıktan sonra açık durumda olan bir ara oda yoksa düğmesine ve ardından Ara Odaları Kaydet öğesine tıklayın.
 2. Bu atama kümesine bir ad verin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayımlama

Oturum sahibi, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

Not: Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş olmalıdır.  

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Ara odalar oluşturma

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
  • Manuel: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
 4. Odaları Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce yönetebilirsiniz.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Oturum sahibi, oturumlardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayımlama

Oturum sahibi, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

Not: Ara Oda ayarlarınızda etkinleştirilmiş olmalıdır.  

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.