Linux'a Zoom'u yükleme veya güncelleme


Genel Bakış

Zoom'u Debian, Ubuntu, Linux Mint ve Arch gibi Linux dağıtımlarına yüklemek için bu talimatları izleyin. Bu talimatları, Linux'taki mevcut bir Zoom yüklemesini güncellemek için de kullanabilirsiniz.

Not: Yeni veya deneyimsiz bir Linux kullanıcısıysanız grafik yükleyiciyi kullanmak için ilgili bölümleri izleyin.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Debian, Ubuntu veya Linux Mint

Not: Bu adımlar Kubuntu ve Elementary gibi diğer Ubuntu tabanlı dağıtımların çoğu için de geçerlidir.

Grafik yükleyici kullanma

Bu yöntem, Linux'ta yeni olan veya grafik yükleyici tercih eden kullanıcılar için önerilir.

 1. Terminali açıp aşağıdaki komutu yazın ve GDebi'yi yüklemek için Enter'a basın.
  sudo apt install gdebi
  Not:
  • GDebi genellikle Ubuntu tabanlı dağıtımların çoğuna varsayılan olarak yüklenir.
  • Debian kullanıyorsanız ve "sudoers dosyasında olmadığınızı" belirten bir hata alıyorsanız, sudo kurulumu için aşağıda verilen komutları çalıştırın ve ardından GDebi'yi yeniden kurmayı deneyin.
   su - 
   apt install sudo
 2. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.
 3. DEB yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 4. Yükleyici dosyasına çift tıklayarak GDebi kullanarak açın.
 5. Yükle'ye tıklayın.
 6. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.

Terminali kullanma

 1. DEB yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. Dosya yöneticisine sağ tıklayın ve terminali geçerli konumda açmak için Terminal'e veya Terminal'de Aç'a tıklayın.
 4. Aşağıdaki komutu yazın ve çalıştırmak için Enter tuşuna basın.
  sudo apt install ./zoom_amd64.deb
  Not:
  • Doğru DEB dosya adını girdiğinizden emin olun. Çoğu zaman, dosya adı zoom_amd64.deb'dir ancak eski bir Debian veya Ubuntu sürümü için 32 bit sistem veya DEB dosyası kullanıyorsanız ad farklı olacaktır.
  • Debian kullanıyorsanız ve "sudoers dosyasında olmadığınızı" belirten bir hata alıyorsanız, aşağıdaki komutları çalıştırın ve tekrar kurulum yapmayı deneyin.
   su - 
   apt install sudo
 5. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.

Bağımlı uygulamalar

Terminal veya grafik yükleyiciyi kullanırken bağımlı uygulamalar yüklü değilse paket veritabanını güncelleştirmek için bu komutu çalıştırın ve ardından Zoom'u yüklemeyi yeniden deneyin.

sudo apt update

Yükleme sorunlarıyla karşılaşırsanız aşağıdaki bağımlı uygulamaların yüklü olduğundan emin olun.

libglib2.0-0
libgstreamer-plugins-base0.10-0 
libxcb-shape0
libxcb-shm0
libxcb-xfixes0
libxcb-randr0
libxcb-image0
libfontconfig1
libgl1-mesa-glx
libxi6
libsm6
libxrender1
libpulse0
libxcomposite1
libxslt1.1
libsqlite3-0
libxcb-keysyms1
libxcb-xtest0
ibus

Zoom'u Kaldırma

Kaldırmak istiyorsanız terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo apt remove zoom

openSUSE 

Grafik yükleyici kullanma

Bu yöntem, Linux'ta yeni olan veya grafik yükleyici tercih eden kullanıcılar için önerilir.

 1. RPM yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. RPM yükleyici dosyasına sağ tıklayın, Birlikte Aç'ı seçin ve Yazılım Yükle/Kaldır'a tıklayın.
 4. İstendiğinde yönetici parolanızı girin.
 5. Zoom'u ve gerekli bağımlı uygulamaları yüklemek için Kabul Et'e tıklayın.

Terminali kullanma

 1. RPM yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. Dosya yöneticisine sağ tıklayın, Son Hareketler'e gidin ve terminali geçerli konumda açmak için Terminali Burada Aç'a tıklayın.
 4. Zoom'u yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.
  sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm
  Not: Doğru RPM dosya adını girdiğinizden emin olun. 32 bit sisteme yüklerseniz dosya adı zoom_openSUSE_i686.rpm'dir.
 5. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.

Bağımlı uygulamalar

Yükleme sorunlarıyla karşılaşırsanız aşağıdaki bağımlı uygulamaların yüklü olduğundan emin olun.

32 bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
libudev.so.1
libgobject-2_0-0-32bit
libgstapp-0_10-0-32bit
libgstinterfaces-0_10-0-32bit
libXi6-32bit
libSM6-32bit
libdbus-1-3-32bit
libasound2-32bit
ibus

64 bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
libudev.so.1
libgobject-2_0-0
libgstapp-0_10-0
libgstinterfaces-0_10-0
libXi6
libSM6
libdbus-1-3
libasound2
ibus

Zoom'u Kaldırma

Kaldırmak istiyorsanız terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat veya Fedora

Grafik yükleyici kullanma (yalnızca Fedora)

Fedora GNOME sürümünü kullanıyorsanız GNOME uygulama merkezini kullanarak Zoom'u yükleyebilirsiniz.

 1. RPM yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. RPM yükleyici dosyasını GNOME uygulama merkezinde açmak için çift tıklayın.
 4. Yükle'ye tıklayın.
 5. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.

Terminali kullanma

 1. RPM yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Aşağıdaki komutu yazın ve çalıştırmak için Enter tuşuna basın.
  sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm
  Not: Doğru RPM dosya adını girdiğinizden emin olun. 32 bit sisteme yüklerseniz dosya adı zoom_i686.rpm'dir.
 3. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.

Bağımlı uygulamalar

Yükleme sorunlarıyla karşılaşırsanız aşağıdaki bağımlı uygulamaların yüklü olduğundan emin olun.

32 bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
mesa-dri-drivers(x86-32)
ibus

64 bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
mesa-dri-drivers
ibus

Zoom'u Kaldırma

Kaldırmak istiyorsanız terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo yum remove zoom

Arch veya Manjaro

Grafik yükleyici kullanma

Pamac grafik paket yöneticiniz varsa bu adımları izleyin. Arch tabanlı dağıtımların çoğunda varsayılan olarak yüklenir (örneğin, Manjaro).

 1. TAR.XZ yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. Pamac'ta açmak için TAR.XZ yükleyici dosyasına çift tıklayın.
  Pamac, Zoom ile yüklenecek gerekli bağımlı uygulamaları görüntüler.
 4. Uygula'ya tıklayın.
 5. İstendiğinde yönetici parolasını girin.

Not: Gerekli bağımlı uygulamaları yüklerken sorun yaşıyorsanız sistemi güncelleştirmek için paket yöneticisini kullanın.

Terminali kullanma

 1. TAR.XZ yükleyici dosyasını İndirme Merkezimizden indirin.
 2. Dosya yöneticisi kullanarak indirme konumunu açın.
 3. Dosya yöneticisine sağ tıklayın ve terminali geçerli konumda açmak için Terminal'e tıklayın.
 4. Aşağıdaki komutu yazın ve çalıştırmak için Enter tuşuna basın.
  sudo pacman -U zoom_x86_64.pkg.tar.xz
 5. İstendiğinde yönetici parolanızı girin ve yüklemeye devam edin.
  Pacman ayrıca gerekli bağımlı uygulamaları indirip kuracaktır.

Zoom'u Kaldırma

Kaldırmak istiyorsanız terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu işlem, diğer yüklü uygulamalar için gerekli olmayan tüm bağımlı uygulamaları da kaldırır.

 sudo pacman -Rs zoom