Zoom Rooms'u Office 365 ile birlikte kurma


Bir Takvim kaynağı Zoom Room'a entegre edildiğinde, odanın TV ekranı, denetleyicisi ve Planlama Ekranı, oda için planlanan toplantıları gösterir. Kuruluşunuzdaki çalışanları, odayı toplantıya davet ederek Zoom Room'da bir toplantı planlayabilir. Konferans odaları bir takvim hizmeti aracılığıyla takvim kaynağı olarak atanır. Zoom'a takvim kaynaklarına erişme yetkisi vererek kullanıcılara, tek dokunuşla odada toplantılar başlatma ve buradaki toplantılara katılma olanağı sağlarsınız.

Zoom Rooms'a bir takvim hizmeti ekleyebilmeniz için, Office 365 yöneticisinin, özel olarak takvimleri yönetecek ve her bir Zoom Room için bir takvim kaynağı oluşturacak ya da bulacak özel bir Office 365 kullanıcısı oluşturması ve ardından bu kullanıcıyı ve kaynağı, taklit etme veya temsilci erişimi kullanarak yapılandırması gerekir.

Office 365 yöneticisi her bir bölüm içim tüm adımları tamamladıktan sonra, hesabınızdaki Zoom Rooms'a takvim hizmetini ve tüm takvim kaynakları kullanmaları için yetkilendirme sağlamak amacıyla, özel kullanıcının kimlik bilgilerini kullanır.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Zoom Rooms'u Office 365 ile birlikte kurmak için ön koşullar

Zoom'un Office 365 takvimlerine erişmesi için özel bir kullanıcı oluşturma

 1. Office 365'e yönetici olarak giriş yapın.
 2. Office 365 hesabınıza kullanıcı ekleyin. Açıklamalar için Microsoft'un Office 365'e kullanıcı ekleme dokümantasyonunu inceleyin.
  Not: Özel kullanıcının posta kutusuna sahip olması gerekliliği nedeniyle, bu kullanıcının lisanslı bir Office 365 kullanıcısı olması gerekir.  
 3. E-posta adresini ve parolayı not alın.
 4. Her bir oda için bir takvim kaynağı oluşturmak veya bulmak için sonraki bölüme geçin.

Her oda için takvim kaynağı oluşturma veya bulma

 1. Microsoft Exchange yönetici merkezine (EAC) yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Alıcılar'a ve ardından Kaynaklar'a tıklayın.
 3. Oda eklemeniz gerekiyorsa artı (+) işaretine tıklayın.
  Zoom, her oda için bir ön ek (ZR gibi) kullanmanızı veya Zoom Rooms'u kolayca bulmak için kendi yönteminizi seçmenizi önerir.
 4. Her takvim kaynağının görünen adını ve e-posta adresini not alın.
 5. Uygulama Düzeyinde Taklit veya Tam Temsilci Erişimi'ni kullanarak kullanıcıyı ve kaynakları Zoom'a bağlamak için bir sonraki bölüme geçin. 

Erişim izinlerini ayarlama

EAC'de uygulama taklidini etkinleştirme

 1. Microsoft Exchange yönetici merkezine (EAC) yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde İzinler'e tıklayın.
 3. Keşif Yönetimi'ni seçin ve ardından Düzenle'ye tıklayın.
 4. Roller bölümünün altında Ekle simgesine (+) tıklayın.
 5. Adres Listesi'nden ApplicationImpersonation'ı seçin ve ardından Ekle'ye tıklayın.
 6. Tamam'a tıklayın.
 7. Keşif Yönetimi'nde Kaydet'e tıklayın.
  Office 365 bu aşamadan sonra kuruluş ayarlarını güncelleştirmeye başlar.

Rol yönetimini ve atamalarını güncelleştirme 

 1. "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini kullanarak Windows PowerShell'i başlatın.
  Not: Bu seçeneğe, Windows PowerShell uygulamasına, uygulamayı başlatmadan sağ tıkladığınızda erişebilirsiniz.
 2. Aşağıdaki komutu girin:
  $UserCredential = Get-Credential
 3. İletişim kutusuna Office 365 yöneticisi kullanıcı adını/parolasını girin.
  Bu hesabın hem "Kuruluş Yönetimi" hem de "Alıcı Yönetimi" izinlerine sahip olduğundan emin olun.
 4. Aşağıdaki komutu çalıştırarak oturumu hazırlayın:
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
  Not: Çin'deyseniz, girdiğiniz komut biraz farklılık gösterir. Aşağıdakileri girin:
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://partner.outlook.cn/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
 5. Aşağıdaki komutu kullanarak oturumu bağlayın.
  Import-PSSession $Session
 6. "Import-PSSession: Files yüklenemiyor..." benzeri bir cümleyle başlayan bir hatayla karşılaşırsanız, aşağıdaki komutu girin:
  Set-ExecutionPolicy Unrestricted
  Not: Windows Powershell'i Adım 1'de istendiği gibi Yönetici olarak çalıştırmıyorsanız bu komut hata verir.
 7. Yeni bir yönetim rolü oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
  New-ManagementRoleAssignment -Role:ApplicationImpersonation -User: "DedicatedUser"
  Not: DedicatedUser için, Özel Hizmet Hesabı Kullanıcısının posta kutusu adresini girin.
 8. İzin kapsamını oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
  New-ManagementScope -Name "ResourceMailboxes" -RecipientRestrictionFilter {RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "EquipmentMailbox" -or Name -eq 'DedicatedUser'}
 9. Hesap ve kapsam arasında bir ilişki yaratmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
  New-ManagementRoleAssignment –Name "ResourceImpersonation" –Role ApplicationImpersonation –User "DedicatedUser" –CustomRecipientWriteScope "ResourceMailboxes"
  Not: DedicatedUser için, Özel Hizmet Hesabı Kullanıcısının posta kutusu adresini girin.

Özel kullanıcıya kaynak takvimleri ekleme

 1. Özel kullanıcı olarak Outlook Web'e giriş yapın.
 2. Takvimler'e gidin. 
 3. Takvimi İçeri Aktar'a tıklayın.
 4. Dizinden'e tıklayın.
 5. Dizinden takvim ekle'de kaynağın posta kutusu adresiyle arama yapın.
 6. Ekle'ye tıklayın.

Odaları özel kullanıcıya devretme

 1. Microsoft Exchange yönetici merkezine (EAC) yönetici olarak giriş yapın.

 2. Gezinti menüsünde Alıcılar'a ve ardından Kaynaklar'a tıklayın.

 3. Oda ismine çift tıklayın.

 4. Posta kutusu devretme
  'ye tıklayın.

 5. Farklı Gönder'in yanındaki artı (+) işaretine tıklayın.

 6. Özel kullanıcıyı seçin ve ekle->
  'ye tıklayın.

 7. Tamam'a tıklayın.

 8. Tam Erişim'e gitmek için aşağı kaydırın ve artı (+) işaretine tıklayın.

 9. Özel kullanıcıyı seçin ve ekle->'ye tıklayın.

 10. Tamam'a tıklayın.

 11. Kaydet'e tıklayın.

 12. Her oda için 3-11 arasındaki adımları tekrarlayın.

 13. Özel kullanıcının Zoom Rooms takvimlerini düzenlemesini etkinleştirmek için bir sonraki bölüme geçin.

Özel kullanıcının Zoom Rooms takvimlerini düzenlemesini etkinleştirme

 1. Özel kullanıcının e-postasıyla (zoomroomadmin@mycompany.com gibi) https://login.microsoftonline.com adresinde giriş yapın.
 2. Üst gezinti çubuğundan özel kullanıcının "Takvim"ini açın ve açılır menü açmak için özel kullanıcının adına tıklayın.
 3. "Başka bir posta kutusu seç.." seçeneğini belirleyin.

  Microsoft iletişim penceresi açılacaktır.
 4. Oluşturduğunuz takvim kaynağının adını girin.
  Bu işlem, takvim kaynağı posta kutusunu açar.
 5. Takvim kaynağını açmak için gezinti bölmesinin sol alt köşesindeki takvim kaynağına tıklayın.
 6. "Takvimlerim" bölümü altında Takvim'e sağ tıklayın ve Paylaşım İzinleri'ni seçin.
  Bu işlem, Bu takvimi paylaş'ı açar: Takvim iletişim penceresi
 7. Özel kullanıcının e-postasını girin, menüden Düzenleyebilir'i seçin ve Paylaş'a tıklayın.
 8. Özel kullanıcının posta kutusunu açın ve takvim kaynağından gelen davetiyeyi kabul edin.
  Bu işlem Takvim sekmesini açar.
 9. Zoom Room takvim kaynağını sayfanın sol tarafındaki Diğer Takvimler > Kişi Takvimleri altında listelenmiş olarak gördüğünüzden emin olun.
 10. Windows PowerShell'i kullanarak takvim kaynağı ayarlarını güncelleştirmek için bir sonraki bölüme geçin.

Windows PowerShell'i kullanarak takvim kaynağı ayarlarını güncelleştirme

Zoom'un takvim bilgilerini görüntüleyebilmesi ve Zoom toplantıları için bir katılma bağlantısı oluşturabilmesi için takvim kaynağı ayarlarını güncellemeniz gerekir.

 1. "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini kullanarak Windows PowerShell'i başlatın.
  Bu seçenek, Windows PowerShell uygulamasını başlatmadan sağ tıklatırken kullanılabilir.
 2. Aşağıdaki komutu girin:
  Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <UPN>
  Not: <UPN> değerini Office 365 yöneticisinin kullanıcı adı olarak değiştirin. Bu hesabın hem "Kuruluş Yönetimi" hem de "Alıcı Yönetimi" izinlerine sahip olduğundan emin olun.
 3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak oturumu hazırlayın:
  Connect-ExchangeOnline -ExchangeEnvironmentName O365Default -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/
 4. "room_name" değerini gerçek oda adı değeriyle değiştirerek aşağıdaki komutu girin ve takvim kaynağının ayarlarını denetleyin.
  Get-CalendarProcessing -Identity "room_name"| Format-List Identity,DeleteComments,DeleteSubject,AddOrganizerToSubject,RemovePrivateProperty,DeleteAttachments
 5. Aşağıdaki değerlerin yanıtlarını doğrulayın:
  "DeleteSubject", "AddOrganizerToSubject", "DeleteComments", "RemovePrivateProperty" ve "DeleteAttachments",
  Çoğu durumda, bu değerler True olarak ayarlanır.
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : True
  AddOrganizerToSubject : True
  DeleteComments : True
  RemovePrivateProperty : True
  DeleteAttachments : True
 6. "room_name" değerini gerçek oda adı değeriyle değiştirerek aşağıdaki komutu çalıştırın ve oda ayarlarını değiştirin.
  Set-CalendarProcessing -Identity 'room_name' -AddOrganizerToSubject $false -OrganizerInfo $true -DeleteAttachments $true -DeleteComments $false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false
  Bu komutları çalıştırdıktan sonra ayarlanan ayarlar aşağıdaki gibidir:
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : False
  AddOrganizerToSubject : False
  DeleteComments : False
  RemovePrivateProperty : False
  Notlar:
  • Takvim konusunu göstermek istemiyorsanız, DeleteSubject $false komutunu DeleteSubject $true olarak değiştirin.
  • "'Room' nesnesi 'zoomwithus.onmicrosoft.com' üzerinde bulunamadığından işlem gerçekleştirilemedi" gibi bir hata ile karşılaşırsanız bu ileti, cmdlet'i çalıştırma izni veren rol grubunun kapsamının kullanıcıyı/odayı içermediği anlamına gelir. 3. adımda istendiği şekilde bir yönetici hesabıyla oturum açtığınızdan emin olun.
  • "Set-CalendarProcessing komutu bulunamadı" gibi bir hata ile karşılaşırsanız, PowerShell'de oturum açmak için kullandığınız yönetici hesabının, "Kuruluş Yönetimi" ve "Alıcı Yönetimi" izinlerine sahip olduğundan emin olun.
 7. "room_name" değerini gerçek oda adı değeriyle değiştirerek aşağıdaki komutu çalıştırın ve ayarları değiştirdikten sonra oda ayarlarını denetleyin.
  Get-CalendarProcessing -Identity "room_name" | Format-List identity,deletesubject,addorganizertosubject,DeleteComments,RemovePrivateProperty
 8. Aşağıdaki değerler için yanıtların False olarak değiştirildiğini doğrulayın:
  "DeleteSubject", "AddOrganizerToSubject", "DeleteComments" ve "RemovePrivatePropoerty"
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : False
  AddOrganizerToSubject : False
  DeleteComments : False
  RemovePrivateProperty : False
 9. Her komutta yalnızca oda adını değiştirerek, her takvim için 4-8 arasındaki adımları yineleyin.
 10. Aşağıdaki komutu çalıştırarak oturumun bağlantısını kesin:
  Disconnect-ExchangeOnline
 11. Windows PowerShell'i kapatın.

Takvim hizmetini Zoom'a ekleme

 1. Zoom web portalında Zoom Rooms yöneticisi olarak giriş yapın.
 2. Takvim Entegrasyonu'nu seçin ve Takvim Hizmeti Ekle'ye tıklayın.
  Takvim Hizmeti Ekle iletişim kutusu açılacaktır.
 3. Office 365'e tıklayın.
 4. EWS ile Yetkilendirme'yi veya OAuth 2.0 ile Yetkilendirme'yi seçin. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Microsoft'un bu dokümantasyonunu inceleyin.
  • EWS ile Yetkilendirme'yi seçtiyseniz, takvim hizmetine özel kullanıcının e-posta adresini, parolasını ve EWS URL'sini yazın.
  • OAuth 2.0 ile Yetkilendirme'yi seçtiyseniz, EWS URL'sini girin.
 5. Hesap İzni Türü bölümü altında, yukarıda kullanılan izin kurulumuna bağlı olarak Uygulama Düzeyinde Taklit veya Tam Erişim Temsilcisi'ni seçin.
 6. Yetkilendir'e tıklayın.
  Not: OAuth 2.0 kullanıyorsanız ve Office 365 kullanıcıları kurumsal uygulamaların kendi adlarına şirket verilerine erişmelerine onay verebilir seçeneği Hesap Ayarları'nda devre dışı bırakılmışsa, bu seçeneğin ayarlarda veya Zoom App için Azure'da etkinleştirilmesi gerekir.
 7. Takvim Entegrasyonu sayfası eklediğiniz takvim hizmetini gösterir.

Not: Zoom Room ile takvim kaynağı yapılandırması hakkında bilgi edinmek için Zoom Room Ekleme başlıklı makaleye bakın.