Yerel kayıtları etkinleştirme ve başlatma


Yerel kayıt ücretsiz ve ücretli aboneler tarafından kullanılabilir. Yerel kayıt, katılımcıların toplantı videosunu ve sesini bir bilgisayara yerel olarak kaydetmelerini sağlar. Yerel kayıtlar, katılımcı adlarını, her bir katılımcı için ayrı ses izlerini, zaman damgalarını ve diğer seçenekleri içerebilir. Kaydedilen dosyaları Dropbox, Google Drive gibi bir dosya depolama hizmetine veya YouTube veya Vimeo gibi bir akış hizmetine yükleyebilirsiniz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Yerel kayıtların ön koşulları

Not: Yerel kayıt iOS ve Android'de desteklenmez. Mobil cihaz kullanıyorsanız ücretli hesaplar için buluta kayıt başlığına bakın.

Yerel kayıt kısıtlamaları

Yerel kayıtlar aşağıdaki özellikleri desteklemez:

Yerel kayıtlar, sözlü olmayan geri bildirimleri ve toplantı tepkilerini yakalamaz.

Yerel kayıt nasıl etkinleştirilir?

Hesap

Hesaptaki tüm kullanıcılar için yerel kaydı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Zoom web portalına hesap ayarlarını düzenleme özelliğine sahip bir yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinme menüsünde Hesap Yönetimi ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Kayıt sekmesine tıklayın.
 4.  Kayıt bölümü altında etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yerel Kayıt düğmesine tıklayın.
 5. Bir doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için Etkinleştir veya Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Ek özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Toplantıdan/web seminerinden gelen sohbet mesajlarını kaydet: Oturum sahibinin yerel kayıt dosyalarına toplantı içi sohbet mesajlarını kaydetmesine izin verin.
  • Alt yazıları VTT dosyası olarak kaydet: Oturum sahiplerinin yerel kayıtlara alt yazı dosyalarını kaydetmesine izin verin.
  • Oturum sahipleri, toplantı katılımcılarına yerel kayıt alma izni verebilir: Oturum sahiplerinin de yerel kayıt alma izni vermesine izin verin.
 7. (İsteğe bağlı) Bu ayarı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız, kilit simgesine tıklayın ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle seçeneğine tıklayın.

Grup

Bir grup kullanıcı için yerel kaydı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Zoom web portalına kullanıcı gruplarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Kullanıcı Yönetimi seçeneğine ve ardından Gruplar seçeneğine tıklayın.
 3. Listeden ilgili grup adına tıklayın.
 4. Kayıt sekmesine tıklayın.
 5. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yerel Kayıt düğmesine tıklayın.
 6. Bir doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için Etkinleştir veya Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.
 7. (İsteğe bağlı) Ek özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Toplantıdan/web seminerinden gelen sohbet mesajlarını kaydet: Oturum sahibinin yerel kayıt dosyalarına toplantı içi sohbet mesajlarını kaydetmesine izin verin.
  • Alt yazıları VTT dosyası olarak kaydet: Oturum sahiplerinin yerel kayıtlara alt yazı dosyalarını kaydetmesine izin verin.
  • Oturum sahipleri, toplantı katılımcılarına yerel kayıt alma izni verebilir: Oturum sahiplerinin de yerel kayıt alma izni vermesine izin verin.
 8. (İsteğe Bağlı) Bu ayarı gruptaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız kilit simgesine tıklayın  ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle seçeneğine tıklayın.

Kullanıcı

Yerel kaydı kendi kullanımınız için etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde  Ayarlar'ı tıklayın.
 3.  Kayıt sekmesine tıklayın.
 4. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yerel Kayıt düğmesine tıklayın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için 'ı seçin.
  Not: Seçenek gri renkteyse hesap düzeyinde kilitlenmiştir ve bu düzeyde değiştirilmesi gerekir.
 6. (İsteğe bağlı) Ek özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutularını seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın:
  • Toplantıdan/web seminerinden gelen sohbet mesajlarını kaydet: Yerel kayıt dosyalarına toplantı içi sohbet mesajlarını kaydetmenize izin verir.
  • Alt yazıları VTT dosyası olarak kaydet: Yerel kayıtlara alt yazı dosyalarını kaydetmenize izin verir.
  • Oturum sahipleri, toplantı katılımcılarına yerel kayıt alma izni verebilir: Sizin de yerel kayıt alma izni vermenize izin verir.

Yerel kayıt nasıl başlatılır?

Oturum sahibi toplantıyı kaydetmeli veya bir katılımcıya kayıt yapma olanağı vermelidir.

 1. Oturum sahibi olarak bir Zoom toplantısı başlatın.
 2. Kaydet seçeneğine tıklayın.
 3. Bir menü varsa, Bu bilgisayara kaydet seçeneğini belirleyin.
  Katılımcılar, kayıt etkinken sol üst köşede aşağıdaki göstergeyi görür.
 4. Güncel olarak hangi katılımcıların kayıt yaptığını görmek için Katılımcılar seçeneğine tıklayın.

  Not: Arayarak bağlanan katılımcılar oturum sahibi tarafından devre dışı bırakılmadığı sürece toplantının artık kaydedildiğini bildiren bir ileti duyar.
 5. Toplantı sona erdikten sonra Zoom, dosyalara erişebilmeniz için kaydı dönüştürür.
 6. Dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra, kayıt dosyalarını içeren klasör açılır.
  Not: Varsayılan olarak, kayıt dosyaları belirli bir şekilde biçimlendirilir. Ses/video dosyası (MP4) video[rastgele bir sayı].mp4 olarak adlandırılır. Yalnızca ses dosyası (M4A) audio[rastgele bir sayı].m4a olarak adlandırılır.

Not: 

Yerel kayıt nasıl durdurulur veya duraklatılır?

Zoom kaydı sırasında katılımcılardan biri, kaydı Durdurabilir veya Duraklatabilir. Bir katılımcı, kaydı durdurup yeniden başlatırsa sonraki kayıt segmenti için yeni bir video dosyası oluşturulur. Bir katılımcı, kaydı duraklatıp yeniden başlatırsa, Zoom, kayıt segmenti için aynı video dosyasına kayıt yapar.

 1. Bir kayıt başlatıldıktan sonra, en altta bulunan Kaydı Duraklat veya Durdur seçeneğine tıklayın.

  Kayıt, sol üst köşedeki göstergeye tıklayarak da durdurulabilir veya duraklatılabilir.
 2. Bir kayıt duraklatıldığında, toplantıda aşağıdaki gösterge görüntülenir.
 3. Kaydı devam ettirmek için en altta bulunan Kaydı Devam Ettir seçeneğine tıklayın.

  Kayıt, sol üst köşedeki göstergeye tıklayarak da devam ettirilebilir.
 4. Kaydı durdurduktan sonra bilgisayarınızdaki yerel kayıt dosyalarına erişebilirsiniz.

Bir katılımcıya kayıt ayrıcalıkları nasıl atanır?

 1. Bir Zoom toplantısının sahibi olarak Katılımcılar'a tıklayın.
 2. Katılımcılar menüsünde, kayıt ayrıcalıkları vermek istediğiniz katılımcıya gidin ve adının yanındaki Diğer seçeneğine tıklayın.
 3. Kaydetmeye İzin Ver öğesine tıklayın.
  Katılımcıya kaydetme ayrıcalıklarıyla ilgili bir bildirim gönderilir. Katılımcılardan biri kayıt yaparken, katılımcı menüsünde katılımcının adının yanında bir kayıt simgesi görüntülenir.
 4. Katılımcının kayıt yapma olanağını devre dışı bırakmak için adın yanında bulunan Diğer seçeneğine ve ardından Kayıt Yapmayı Yasakla seçeneğine tıklayın.
  Katılımcı artık kaydetme ayrıcalıkları olmadığıyla ilgili bir bildirim alır:

Yerel kayıt ayarları nasıl değiştirilir?

Zoom desktop client'ta yerel kayıt ayarlarını değiştirmek için:

 1. Zoom masaüstü istemcisini açın ve Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kayıt sekmesine tıklayın.
  Böylece istemciyi kullanarak değiştirebileceğiniz kayıt seçenekleri açılacaktır.

Not: Varsayılan konumu bir bulut eşitleme klasörüne (Dropbox, Google Drive veya One Drive gibi), bir harici sürücüye veya ağ depolama cihazına ayarlamak, yerel kaydın kaydedilmesinde ve dönüştürülmesinde sorunlara neden olabilir.Zoom, kayıtlar için mutlaka yerel bir sürücüdeki varsayılan konumu bırakmanızı önerir.

Birden çok ses dosyası nasıl kaydedilir?

Yerel olarak kayıt yaparken, oturum sahibi tüm katılımcıların ses akışlarını her katılımcı için bir dosya olmak üzere ayrı ses dosyaları olarak kaydedebilir. Bu seçeneği etkinleştirmek için:

 1. Zoom istemcisini açın ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.
 2. Kayıt sekmesine tıklayın.
 3. Her katılımcı için ayrı bir ses dosyası kaydet seçeneğini etkinleştirin.
 4. Toplantıyı kayıt altına alın ve bilgisayarınıza kaydedin.
 5. Toplantı bittikten ve kayıt işlendikten sonra kayıt klasörünü açın.
 6. Klasörün içindeki Ses Kaydı öğesini açın.
 7. Ses Kaydı klasörüne girdikten sonra her bir katılımcının ses izi kendi dosyası olarak listelenir. Her bir dosya adı katılımcının adıyla başlar.