Toplantıdaki roller


Genel Bakış

Bir toplantıda birkaç rol mevcuttur: Oturum sahibi, ortak oturum sahibi, alternatif oturum sahipleri ve katılımcılar. Toplantıda sahip olduğunuz rol, toplantı sahibi tarafından belirlenir.

Not: Başka kullanıcı adına bir toplantı planlamanız gerekiyorsa planlama ayrıcalığını kullanın. 

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Karşılaştırma

Aşağıdaki tabloda; oturum sahibine, ortak oturum sahiplerine, alternatif oturum sahiplerine ve katılımcılara verilmiş olan toplantı kontrol izinleri karşılaştırılmıştır.

Notlar:

ÖzellikOturum sahibiOrtak oturum sahibi/Alternatif
oturum sahibi
Katılımcılar

Toplantıya katılım sağlama

Toplantıyı başlatmabkz. not 
Kendilerini sessize alma/seslerini açma*
Kendi videolarını başlatma/durdurma✔*
Katılımcı listesini görüntüleme
Ekranı paylaşma✔*
Uzaktan kontrol talep etme veya verme
Katılımcılar ile sohbet etme (toplantı içi sohbet)
Toplantı içi sohbeti kaydetme 
Anket oluşturma veya düzenleme✔ (bkz. not) 
Anket başlatma 
Anketleri yanıtlama  
Alt yazı girmesi için birini atama  
Alt yazı girme✔*✔*
Sese telefonla katılmak için çağrı kullanma
Toplantıyı sonlandırma  
Reaksiyonlar ve sözlü olmayan geri bildirimler
Videoyu yeniden sıralama  

Katılımcıları yönetme

Katılımcıların sesini kapatma veya sesini açma 
Katılımcının videosunu durdurma 
Katılımcıdan videoyu başlatmasını isteme 
Videoyu öne çıkarma 
Katılımcıyı yükselterek oturum sahibi veya ortak oturum sahibi yapma  
Rolsüz katılımcıların sohbet edebileceği kişileri değiştirme 
Rolsüz katılımcıları çıkarma 
Katılımcıları beklemeye alma 
Katılımcıları yeniden adlandırma 
Katılmaları için başkalarını davet etme
Katılımcılar için sessize alma kontrolleri (sessize almayı isteme, tümünü sessize alma, girişte sessize alma) 
Katılımcıları ara odalarına atama 

Kayıt

Buluta kaydı başlatma 
Yerel kaydı başlatma✔*
Katılımcının yerel kaydı başlatmasına izin verme veya yasaklama 

Canlı akış

Facebook'ta canlı yayın  
Workplace'te canlı yayın   
YouTube'da canlı yayın   
Özel canlı yayın    

 

Notlar: