Chrome OS Üzerinde Zoom'u Yapılandırma


Genel Bakış

Chrome OS cihazları yöneten bir yöneticiyseniz, Google Yönetici konsolunu kullanarak Zoom for Chrome 'u yapılandırabilirsiniz. Oturum açma özelliklerini kontrol eden politikaları ayarlayabilirsiniz.

Not: ChromeOS uygulamalarına yönelik desteğin Haziran 2022'ye kadar tüm işletim sistemlerinde aşamalı olarak kaldırılacak olması nedeniyle Zoom, ChromeOS Zoom uygulamasının yerini alması planlanan Zoom for Chrome PWA'sını (Aşamalı Web Uygulaması) kullanıma sundu. Bu değişiklik sürecini sorunsuz tamamlamak isteyen yöneticilere, kullanıcıları ChromeOS uygulamasından yeni Zoom for Chrome PWA'sına geçirmeye başlamalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Ön koşullar

Desteklenen politikalar

JSON dosyası oluşturmak için metin düzenleyici kullanın. Aşağıdaki parametreler desteklenir. Bir parametre belirtmemeniz durumunda, varsayılan değer kullanılır.

ParametreDeğer TürüVarsayılanAçıklama
BlockUntrustedSSLCertBoole Değeri
(true veya false)
FalseUygulamanın geçersiz sertifika olması halinde durup durmayacağını belirtin. False ise, kullanıcıdan sertifikaya güvenip güvenmediğini belirtmesi istenir.
DisableGoogleLoginBoole Değeri
(true veya false)
FalseGoogle ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableFacebookLoginBoole Değeri
(true veya false)
FalseFacebook ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableLoginWithSSOBoole Değeri
(true veya false)
FalseSSO ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableLoginWithEmailBoole Değeri
(true veya false)
FalseE-posta ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
SetSSOURLDize(boş)

SSO ile oturum açmak için kullanılan gösterim URL'sini önceden tanımlayın.

Örnek: SSO URL'sini https://success.zoom.us olarak ayarlamak için "success" yazın.

ForceLoginWithSSOBoole Değeri
(true veya false)
FalseSSO'nun varsayılan oturum açma yöntemi olup olmadığını belirtin. True olarak ayarlanması durumunda kullanıcılar başka oturum açma yöntemlerine geçmeye devam edebilir. DisableLoginWithSSO öğesinin True olarak ayarlanması durumunda bu öğe geçerli olmaz.
GoogleLoginRenameDisabledBoole Değeri
(true veya false)
FalseKullanıcıların Google ile oturum açmış olması durumunda bir toplantıya katılmadan önce adını değiştirmesini engelleyin
SSOLoginRenameDisabledBoole Değeri
(true veya false)
FalseKullanıcıların SSO ile oturum açmış olması durumunda bir toplantıya katılmadan önce adını değiştirmesini engelleyin
SetAccountIDsRestrictedToJoinDize(boş)Desktop Client'ın belirli Hesap Kimliği numaralarının düzenlediği toplantılara katılmasının sınırlandığı Hesap Kimliklerini* ayarlayın
BandwidthLimitUpDize(boş)Zoom Mobile App'ten gelen yükleme trafiğinin bant genişliği kısıtlamasını (Kbps cinsinden) ayarlayın
BandwidthLimitDownDize(boş)Zoom Mobile App'ten gelen indirme trafiğinin bant genişliği kısıtlamasını (Kbps cinsinden) ayarlayın

*Not: Hesap kimliğinizi almak için lütfen hesap yöneticisi veya sahibinin Destek birimiyle iletişime geçmesini sağlayın.

Örnek JSON

Google ile oturum açmayı devre dışı bırakan ve oturum açmayı belirli bir hesapla sınırlayan örnek bir yapılandırma için aşağıya bakın:

{
"DisableGoogleLogin": {
"Value": true
}
"SetAccountIDsRestrictedToJoin": {
"Value": “abcdefg“
}
}

Chrome OS Üzerinde Zoom'u Yapılandırma

  1. Google yönetici konsolunda oturum açın.
  2. Ana sayfadan Cihazlar bölümüne girip Chrome öğesini seçin.
  3. Uygulamalar ve eklentiler öğesine tıklayın.
  4. Yapılandırma Dosyasını Karşıya Yükle öğesine tıklayın ve oluşturduğunuz JSON dosyasını karşıya yükleyin.
  5. Kaydet'e tıklayın.
  6. (İsteğe bağlı) Hedef Chrome OS cihazına gidip tarayıcıya chrome://policy adresini girerek politikanın başarılı olup olmadığını kontrol edin.