Toplantınızda veya web seminerinizde tercüme kullanmak


Toplantılarına veya web seminerlerine tercümanları dahil etmek isteyen kullanıcılar artık Tercümeyi etkinleştirebilirler. Bu, toplantı sahiplerinin web portalında veya Zoom oturumu sırasında 20 katılımcıyı tercüman olarak belirlemesini sağlar.

Toplantı veya web semineri başladığında, toplantı sahibi, tercümanların, tercüme yaptıkları dil için kendi ses kanallarını sağlamalarına olanak verecek tercüme özelliğini başlatabilir. Rolsüz katılımcılar, ses kanalı seçerek sesi tercih ettikleri dilde tercüme edilmiş olarak dinleyebilir. Bu katılımcılar, orijinal sesi tercih ettikleri dil ile birlikte daha düşük bir ses seviyesinde dinlemek yerine sessize de alabilir.  

Tercüme oturumlarının bulut kaydı yalnızca toplantının veya web seminerinin orijinal sesini kaydedecek, tercümeyi kaydetmeyecektir. Tercüme oturumlarının yerel kayıtları, kaydeden kişinin duyduğu her sesi kaydedecek ancak birden fazla ses kanalını kaydetmeyecektir.

Notlar:

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Tercüme kullanmanın ön koşulları

Notlar:

Tercümeyi Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Not: Bu ayarı görmüyorsanız, bu özelliğin etkinleştirilmesi için Zoom Destek birimi ile iletişime geçin.

Hesap

Hesaptaki tüm kullanıcılar için Tercümeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinme menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Toplantı sekmesine tıklayın.
 4. Toplantıda (Gelişmiş) seçeneğinin altında etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Tercümedüğmesine tıklayın.
 5. Bir doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse, değişikliği doğrulamak için  Etkinleştir veya Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Bu ayarı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız, kilit simgesine tıklayın ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle seçeneğine tıklayın.
 7. (İsteğe bağlı) Tercümeyi varsayılan olarak etkinleştir onay kutusunu seçin.
  Tercüme, planlanan tüm toplantılar için hesap düzeyinden varsayılan ayar olarak etkinleştirilir.
 8. (İsteğe bağlı) Katılımcıların dinleme kanalında konuşmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin. Dinleme kanalında yankı duymayı önleme gibi bir nedenle katılımcıların tercüme sırasında bir kanalla konuşmasını engellemek istiyorsanız, bu ayarı devre dışı bırakın. Bu ayarı kullanabilmek için Zoom Destek birimi ile iletişime geçin.

Grup

Bir kullanıcı grubu için Tercümeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Zoom web portalına grupları düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak giriş yapın.
 2. Gezinme menüsünde,Kullanıcı Yönetimi 'ne ve ardından Grup Yönetimi'ne tıklayın.
 3. Listeden ilgili grup adına tıklayın.
 4. Toplantı sekmesine tıklayın.
 5. Toplantıda (Gelişmiş) seçeneğinin altında etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Tercüme düğmesine tıklayın.
 6. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için EtkinleştirveyaDevre Dışı Bırak'ı seçin.
  Not: Seçenek gri renkteyse hesap düzeyinde kilitlenmiştir ve bu düzeyde değiştirilmesi gerekir.
 7. (İsteğe Bağlı) Bu ayarı gruptaki tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmek istiyorsanız kilit simgesine tıklayın  ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle seçeneğine tıklayın.
 8. (İsteğe bağlı) Tercümeyi varsayılan olarak etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
  Tercüme, planlanan tüm toplantılar için grup düzeyinden varsayılan ayar olarak etkinleştirilir.
 9. (İsteğe bağlı) Katılımcıların dinleme kanalında konuşmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin. Dinleme kanalında yankı duymayı önleme gibi bir nedenle katılımcıların tercüme sırasında bir kanalla konuşmasını engellemek istiyorsanız, bu ayarı devre dışı bırakın. Bu ayarı kullanabilmek için Zoom Destek birimi ile iletişime geçin.

Kullanıcı

Kendi kullanımınız için Tercümeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinme panelinde Ayarlar seçeneğine tıklayın.
 3. Toplantısekmesine tıklayın.
 4. Toplantıda (Gelişmiş) seçeneğinin altında etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Tercüme düğmesine tıklayın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu görüntülenirse değişikliği doğrulamak için Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak üzerine tıklayın.
  Not: Seçenek gri renkteyse hesap veya grup düzeyinde kilitlenmiştir. Zoom yöneticiniz ile iletişime geçmelisiniz.
 6. (İsteğe bağlı) Tercümeyi varsayılan olarak etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
  Tercüme, planlanan tüm toplantılar için kullanıcı düzeyinden varsayılan ayar olarak etkinleştirilir.
 7. (İsteğe bağlı) Katılımcıların dinleme kanalında konuşmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin. Dinleme kanalında yankı duymayı önleme gibi bir nedenle katılımcıların tercüme sırasında bir kanalla konuşmasını engellemek istiyorsanız, bu ayarı devre dışı bırakın. Bu ayarı kullanabilmek için Zoom Destek birimi ile iletişime geçin.

Tercümeyi etkinleştirdikten sonra dil ekleyin ve seçin

Tercüme, hesap, kullanıcı veya grup seviyesinde etkinleştirildikten sonra dil seçebilir veya ekleyebilirsiniz.

 1. Etkinleştirildikten sonra aşağıdaki varsayılan 9 dil gözükecektir:
  • İngilizce
  • Çince
  • Japonca
  • Almanca
  • Fransızca
  • Rusça
  • Portekizce
  • İspanyolca
  • Korece
 2. Daha fazla dil eklemek için artı (+) sembolüne tıklayın.
 3. Dil Ekle'nin altına eklemek istediğiniz dilin adını girin.
 4. Açılan menüden dili seçin.
 5. Ekle'ye tıklayın.
  Ekledikten sonra dil, dil listenizde olacaktır.
  Not: Ekleyebileceğiniz dil sayısında bir sınırlama olmasa da, bir toplantıda veya web seminerinde aynı anda yalnızca 5 özel dil kullanılabilir.

Toplantılara veya web seminerlerine tercüman ekleme

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Gezinme menüsünde, Toplantılar seçeneğine tıklayın.
 3. Bir Toplantı Planla'ya tıklayın.
 4. Toplantı Kimliği'nin yanındaki Otomatik Oluştur'u seçin. Bu ayar tercüme için gereklidir.
 5. Tercüme seçeneğinin yanında bulunan, Tercümeyi etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
  Not: Daha önce hesap, grup veya kullanıcı düzeyinde Tercümeyi varsayılan olarak etkinleştir onay kutusunu işaretlediyseniz, bu onay kutusu zaten planlanan tüm toplantılar için varsayılan ayar olarak seçilecek ve etkinleştirilecektir.
 6. Tercümanlarınız için bilgi girin.
  Tercümanlar için seçtiğiniz diller toplantınızdaki bu diller için ses kanalları oluşturacaktır. Toplantıda bu kanalların hepsinin kullanılması gerekmez.
  Not: Önceden atanan tercümanlar, seçilen e-posta adresi ile ilişkili hesaba giriş yapmalıdır. Toplantıya veya web seminerine katılırken bu e-posta adresine giriş yapmazlarsa, tercüman olarak gözükmezler; ancak toplantı sahibi manüel olarak toplantıda tercüman olmaları için onları atayabilir.
 7. Kaydet'e tıklayın.
 8. Tercüman listesini değiştirmek için Düzenle'ye tıklayın.
  • Ek tercümanlar eklemek için + Tercüman Ekle'ye tıklayın. Ardından, tercümanlarınız için bilgileri girin.
  • E-posta davetlerini tekrar göndermek için tercümanın adının yanındaki e-posta simgesine email-button.png tıklayın.
  • E-posta davetlerini kopyalamak için tercümanın adının yanındaki üç noktaya tıklayınmore-button.png. Ardından, Daveti Kopyala'ya tıklayın.
  • Tercümanları silmek için tercümanın adının yanındaki üç noktaya tıklayınmore-button.png. Ardından, Bu Tercümanı Sil'e tıklayın.
 9. Adımları tamamladıktan sonra Kaydet'e tıklayın.

Not: Bu işlem web seminerleri için tercümeyi etkinleştirmek için de aynıdır. Gezinti menüsünde Web Seminerleri'ne tıklayın, ardından Web Semineri Planla'ya tıklayın; 3-6 adımlarını takip edin.

Toplantılarda veya web seminerlerinde tercümeyi başlatma

Not: Zoom Mobile App kullanılırken tercüme başlatılamaz veya yönetilemez. Zoom Mobile App'ten katılan katılımcılar, sadece tercüme ses kanallarını dinleyip tercüme edilen metni görebilir.

 1. Zoom masaüstü istemcisine giriş yapın.
 2. Bir toplantı başlatın veya katılın.
 3. Toplantınız başladıktan sonra toplantı kontrollerinden Tercüme'ye tıklayın.
  Gerekirse, bu menüden tercüman ekleyip çıkarabilirsiniz.
 4. Tercüme oturumunu başlatmak için Başlat'a tıklayın.
  Toplantı sahibi Başlat'a tıkladıktan sonra, tercümanlar, kendilerine bir dil atandığını belirten bir mesaj alırlar.Not: Önceden atanan tercümanlar, seçilen e-posta adresi ile ilişkili hesaba giriş yapmalıdır.

  Not: Önceden atanan tercümanlar, seçilen e-posta adresi ile ilişkili hesaba giriş yapmalıdır. Oturuma katılırken bu e-posta adresine giriş yapmazlarsa, tercüman olarak gözükmezler; ancak toplantı sahibi manüel olarak toplantıda tercüman olmaları için onları atayabilir.
 5. Tercümanlar ve katılımcılar artık toplantı denetimlerinde Tercüme'ye tıklayabilir ve bir dil kanalı seçebilir.
 6. Kanaldaki bir tercüman, tercüme edeceği orijinal toplantı sesini duyacaktır. Tercümanlar sadece atandıkları dil kanalına erişebilirler. Bir dil kanalındaki katılımcılar, tercüme edilmiş sesle birlikte daha düşük bir ses seviyesinde orijinal sesi de dinler.
  Not: Orijinal ses seviyesi, tercüman sustuktan 8 saniye sonra %100'e döner.
 7. Tercüme oturumunu sonlandırmak için toplantı sahibi toplantı denetimlerinde Tercüme'ye tıklamalıdır.
 8. Tercüme penceresi açıldıktan sonra toplantı sahibi oturumu sonlandırmak için Sonlandır'a tıklayabilir.
 9. Toplantı sahibi, bir oturum esnasında tercüman ayarlarında değişiklikler yapmak için Tercümeyi Yönet'e de tıklayabilir.

Tercümanın rolünü yönetme

Bir tercüman olarak, aynı anda sadece bir dil kanalına yayın yapabilirsiniz. Bu, gereksiz dil geçişini engeller ve karışıklığı azaltmaya yardımcı olur. Toplantının yerel ses kanalı ile atandığınız tercüme ses kanalı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not: Tercümeye yalnızca bilgisayar sesinden katılabilirsiniz. Arama veya beni ara telefon ses özelliklerini kullanamazsınız.

Bir toplantı sahibi sizi tercüman olarak atadıktan sonra sorumlu olduğunuz dili belirten bir pencere açılır:

 1. Zoom masaüstü istemcisine giriş yapın.
 2. Toplantı sahibi tarafından tercüman olarak atandığınız toplantıya katılın.
 3. Tercüme etmek üzere atandığınız dili kabul etmek için Tamam'a tıklayın.

Tercüman olarak ses kanallarını değiştirme ve tercüme aktarımını kullanma

Toplantı sırasında ses kanallarını değiştirmek için:

 1. Yayın yapmak istediğiniz ses kalanının diline tıklayın.
 2. Yayın yaptığınız ses kanalının dilinde konuşun.

Tercüman olarak, varsayılan olarak ana ses kanalını dinlersiniz ancak başka bir tercümanı dinlemek için ses kanalını değiştirebilirsiniz. Bu, tercüme aktarımı olarak bilinir.

Bu özellik, ana dil kanalını anlamadığınızda ve uygun başka bir dilden tercüme yapmaya ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlıdır. Örneğin, ana kanalda konuşulan İngilizceyi anlamıyor, ancak Fransızca'yı anlıyorsunuzdur. Ana kanal yerine Fransızca tercüme kanalını dinleyebilir ve atandığınız dile tercüme yapabilirsiniz. 

Gelen ses akışınızı değiştirip başka bir tercüme kanalına geçmek için:

 1. Dinleniyor'un yanındaki açılır menüye tıklayın. 
 2. Dinlemek istediğiniz ses kanalını seçin. 
  Varsayılan olarak Ana ses seçilidir. 

Not: Tercüme aktarımı, 5.9.6 sürümü veya üstünü gerektirir. 

Tercümeyi dinleme

 1. Toplantı/web semineri denetimlerinizde Tercüme'ye tıklayın.
 2. Duymak istediğiniz dile tıklayın.
 3. (İsteğe bağlı) Yalnızca tercüme edilen dili duymak için Orijinal Sesi Sessize Al'a tıklayın.

Notlar:

 • Toplantı sesine, bilgisayarınızın sesi/VoIP ile katılmalısınız. Arama veya beni ara telefon ses özelliklerini kullanırsanız tercümeyi dinleyemezsiniz.
 • Dil kanalına katılan bir katılımcı olarak, sesinizi açıp konuşursanız ana ses kanalına geri yayın yapabilirsiniz.
 1. Toplantı denetimlerinizden üc noktaya more-button.png tıklayın.
 2. Tercüme'ye basın.
 3. Duymak istediğiniz dile basın.
 4. (İsteğe bağlı) Orijinal Sesi Sessize Almak için açma/kapama simgesine basın.
 5. Bitti'ye tıklayın.

Notlar:

 • Arama veya beni ara telefon ses özelliklerini kullanırsanız tercümeyi dinleyemezsiniz.
 • Dil kanalına katılan bir katılımcı olarak, sesinizi açıp konuşursanız ana ses kanalına geri yayın yapabilirsiniz.