Mac için önceden yapılandırılmış ayarları toplu olarak uygulama


BT Yöneticisi, Zoom'u Mac için Zoom Desktop Client'taki önceden yapılandırılmış ayarlar ile yüklemeyi tercih edebilir. Bu yükleme için bir .plist dosyasının yapılandırılması ve Mac için BT Yöneticileri için Zoom Yükleyici ile birlikte yüklenmesi gereklidir.

Ayarların zorunlu olması ve/veya uygulama sonrasında son kullanıcı tarafından değiştirilebilecek varsayılan ayarlar olarak ayarlanması mümkündür.

Not: plist anahtarları için olan boole değerleri aşağıdaki şekilde not edilebilir:

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Windows işletim sistemli bir bilgisayarda, önceden yapılandırılmış ayarlarla yüklemenin nasıl yapılacağını öğrenin.

Yükleyiciyi indirme

İndirme Merkezi'ne gidin ve BT Yöneticisi için İndir'e tıklayın veya indirme işlemini doğrudan https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg adresinden gerçekleştirin

Ayarların önceliği

Ayarlar birden çok yerden yapılandırılabilir. Bazı ayarlar sadece Zoom Yöneticisi veya BT Yöneticisi tarafından yapılandırılabilirken, bazıları son kullanıcı tarafından da yapılandırılabilir. Ayarlar çakışırsa Zoom aşağıdaki önceliklendirmeyi kullanır:

.plist dosyasını oluşturma ve yapılandırma

Mac üzerinde Zoom Desktop Client için seçenekleri yapılandırmak istiyorsanız bir .plist dosyası oluşturmanız gerekir. .plist dosyasını yapılandırmazsanız, Zoom varsayılan yapılandırmayla kullanıma alınır.

Önerilen varsayılan ayarlar

Ayarlar, PackageRecommend anahtarı kullanılarak zorunlu ayarlar veya önerilen varsayılanlar olarak yapılandırılabilir. Ayarlar PackageRecommend anahtarı altında listeleniyorsa, Mac istemcisi bu ayarlar yapılandırılmış olarak yüklenir ancak kullanıcılar kullanıma alma işleminden sonra bu seçenekleri değiştirebilir.

Önerilen ayarlar olarak ayarlamak için ayarları <key>PackageRecommend</key> altına taşıyın veya ekleyin. Örneğin, Mac istemcisinin "Paylaşılan içeriği görüntülerken otomatik olarak tam ekrana geç" ayarını varsayılan olarak uygulamasını istiyor ancak Google veya Facebook ile oturum açmaya izin vermek istemiyorsanız plist dosyası şu şekilde olacaktır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Genel ayarlar

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

AçıklamaVarsayılan durum ve değerPlist anahtarıDeğer türü
SSO ile oturum açmayı varsayılan yapDevre dışı, 0zAutoSSOLoginBoole değeri
SSO URL'sini önceden yapılandırDevre dışı bırakıldızSSOHostDize

SSO URL'sini yapılandır ve kilitle

Örneğin hooli.zoom.us, ForceSSOUrl=hooli olarak ayarlanır

Devre dışı bırakıldıForceSSOURLDize

Zoom'un daha önce kullanılan SSO URL'sini otomatik olarak başlatmasını engelleyin. Bu, her biri kendi SSO URL'sine sahip olan birden fazla hesabı bulunan kullanıcılar için faydalıdır.

Devre dışı, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boole değeri
Google oturumu açma seçeneğini kaldırDevre dışı, 0NoGoogleBoole değeri
Facebook oturumu açma seçeneğini kaldırDevre dışı, 0NoFacebookBoole değeri
E-posta oturumu açma seçeneğini kaldırDevre dışı, 0DisableLoginWithEmailBoole değeri
SSO oturum açma seçeneğini kaldırDevre dışı, 0NoSSOBoole değeri
İstemci başlatılırken yeni SSO oturumu açılmasını isteDevre dışı, 0DisableKeepSignedInWithSSOBoole değeri
İstemci başlatılırken yeni Google oturumu açılmasını isteDevre dışı, 0DisableKeepSignedInWithGoogleBoole değeri
İstemci başlatılırken yeni SSO oturumu açılmasını isteDevre dışı, 0DisableKeepSignedInWithFacebookBoole değeri
SSO için istemcide yerleşik tarayıcı kullanDevre dışı, 0EnableEmbedBrowserForSSOBoole değeri

Kullanıcıları, uygulama üzerinden bir toplantıya katılmadan önce oturum açmaya zorlar. Kullanıcılar, katılım URL'si aracılığıyla toplantıya katılırken Web Portal'da oturum açabilir.

Devre dışı, 0EnforceSignInToJoinBoole değeri
Herhangi bir toplantıya veya web seminerine katılmadan önce bir Zoom hesabıyla istemci üzerinde oturum açılmasını zorunlu kılar.Devre dışı, 0EnforceAppSignInToJoinBoole değeri
Oturum açmak veya bir toplantıya katılmak için web etki alanını ayarlar. Varsayılan değer https://zoom.us veya https://zoom.com biçimindedirDevre dışı bırakıldıSetWebDomainDize
İstemci yeniden başlatıldığında kullanıcının istemcideki oturumunu açık tut (sadece e-posta ile oturum açma)Devre dışı, 0KeepSignedInBoole değeri
Kullanıcılar tarafından istemci üzerinden güncelleme denetimi yapılmasına izin ver. Devre dışı bırakıldığında Güncellemeleri Denetle düğmesi de gizlenir.

Not: Bu gerçek bir otomatik güncelleme özelliği değildir ve yalnızca kullanıcının güncellemeleri manuel olarak denetlemesine izin verir. Lütfen EnableSilentAutoUpdate bölümünü inceleyin
Devre dışı, 0zAutoUpdateBoole değeri
Desktop Client'ın mevcut kalıcı sürüm güncellemelerini katılımsız olarak denetlemesine izin verir. Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir, etkinleştirilmediği takdirde işlem başarısız olur.Etkin, 1EnableSilentAutoUpdateBoole değeri
Desktop Client'ın mevcut güncelleme olup olmadığını denetlemesine izin verir.
Bu özellik için AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir, aksi halde başarısız olacaktır.
Devre dışı, 0AlwaysCheckLatestVersionBoole değeri

Desktop Client'a uygulanan güncellemelerin temposunu denetlemeye olanak sağlar.

Yavaş (0): Daha az güncelleme ve daha iyi kararlılık
Hızlı (1): En yeni özellikler ve güncellemeler

Yavaş (0)  SetUpdatingChannel
Boole değeri
Kontroller, güncellemeleri yüklemek için hayalet bir yardımcı program da kullanabilir. Bu program, yükseltme sırasında yönetici kimliği bilgilerinin girilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır.
Bu özellik için AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir, aksi halde başarısız olacaktır.
Devre dışı, 0disableDaemonInstallBoole değeri

Kullanıcıların oturum açmak için kullanabileceği e-posta adresinin etki alanını ayarla

Devre dışı bırakıldıLogin_DomainDize

Zoom'u açtıktan sonra varsayılan olarak Dikey Mod'a ayarla

Devre dışı, 0DefaultUsePortraitViewBoole değeri

Zoom Rooms seçeneğiyle doğrudan paylaşımı devre dışı bırakır

Devre dışı, 0DisableDirectShareBoole değeri

Zoom Room'da ekran paylaşımı sırasında sesi paylaş

Etkin, 1PresentToRoomWithAudioBoole değeri

Zoom Desktop Client'tan USB ses cihazlarıyla HID denetimini etkinleştirir

Etkin, 1EnableHIDControlBoole değeri

Zoom istemcisinin ana ekranındaki Çağrı Odası Sistemi düğmesini görüntüler

Devre dışı, 0EnableStartMeetingWithRoomSystemBoole değeri
Desktop Client, bir Zoom Room'la doğrudan paylaşım yaparken video klip için ekran paylaşımını optimize eder.Etkin, 1PresentToRoomOptimizeVideoBoole değeri

Bir Zoom Room ile doğrudan paylaşım yaparken paylaşım seçeneğini ayarla.

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1PresentToRoomOptionBoole değeri

Toplantı sırasında bir Zoom Room'la doğrudan paylaşım yaparken paylaşım seçeneğini ayarla.

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

0PresentInMeetingOptionBoole değeri

Desktop Client'ı sadece belirli hesaplar tarafından düzenlenen toplantılara katılacak şekilde sınırlayan hesap kimliklerini (A) ayarla

Devre dışı bırakıldıHesap, hesap kimliğinizDize

Dahili toplantı kimlik doğrulamasını zorunlu kıl (B)

Devre dışı bırakıldıSetDevicePolicyToken, device_tokenDize

Toplantıya katılırken her zaman video önizlemeyi göster

Etkin, 1AlwaysShowVideoPreviewDialogBoole değeri

GPU hızlandırmayı devre dışı bırakır 

Devre dışı, 0LegacyCaptureModeBoole değeri

Güvenilmeyen SSL sertifikalarına bağlantıları engelle

Etkin, 1BlockUntrustedSSLCertBoole değeri

Zoom Desktop Client'tan gelen tüm HTTP istekleri için belirtilen bir kullanıcı aracısı dizesini yerleştir

Devre dışı bırakıldıEmbedUserAgentStringDize
Web ayarlarındaki sınırlı bant genişliği ayarını yoksay. Özel durumlar için kullanışlıdır.Devre dışı, 0IgnoreBandwidthLimitsBoole değeri
Zoom arayüzünde Zoom Apps'i hızlı başlat düğmesini gizleyin.Devre dışı, 0DisableZoomAppsBoole değeri

Notlar:

Toplantı ayarları

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler boole türündedir.

AçıklamaVarsayılan durum ve değerPlist anahtarı
Anında toplantılar için her zaman PMI kullan

Devre dışı, 0

UsePMI
Toplantıya katılırken kamerayı devre dışı bırakDevre dışı, 0ZDisableVideo
Zoom Desktop Client'tan video göndermeyi devre dışı bırakDevre dışı, 0zDisableSendVideo
Zoom Desktop Client'tan video almayı devre dışı bırakDevre dışı, 0zDisableRecvVideo
Toplantılar ve web seminerleri için bilgisayar sesi kullanmayı devre dışı bırakDevre dışı, 0DisableComputerAudio

Toplantı sırasında ekran kilitlendiğinde mikrofonu otomatik olarak sessize al

Etkin, 1MuteWhenLockScreen
Ses için Orijinal Sesi etkinleştir

Devre dışı, 0

EnableOriginalSound
Toplantıya katılırken sesi bilgisayar sesi ile otomatik olarak bağlaDevre dışı, 0zAutoJoinVoip
Mikrofon seviyelerini otomatik olarak ayarla

Etkin, 1

AudioAutoAdjust
Varsayılan sistem hoparlörünü kullanırDevre dışı, 0SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Varsayılan sistem mikrofonunu kullanırDevre dışı, 0SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Çift monitörü otomatik olarak etkinleştirDevre dışı, 0zDualMonitorOn
Paylaşılan içeriği görüntülerken otomatik olarak tam ekrana geçEtkin, 1zAutoFullScreenWhenViewShare
Paylaşılan içeriği görüntülerken içeriği pencereye sığacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırEtkin, 1zAutoFitWhenViewShare
Ekran paylaşımı yaparken veya ekran paylaşımını görüntülerken ek açıklamayı devre dışı bırakırDevre dışı, 0zDisableAnnotation
Masaüstünü paylaşırken sistem bildirimlerini sessize alEtkin, 1EnableDoNotDisturbInSharing
Toplantılarda Beyaz Tahta özelliğinin kullanımını devre dışı bırakırDevre dışı, 0DisableWhiteboard
Paylaşım sırasında Video klip için optimize et özelliği sağlaEtkin, 1EnableShareVideo
Yalnızca ekran paylaşımı yaparken ses paylaşımına izin verirEtkin, 1EnableShareAudio
Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken tam ekrana geçDevre dışı, 0FullScreenWhenJoin
Toplantı kontrollerini her zaman göster (Toplantı kontrollerini her zaman göster seçeneğini etkinleştirir)Etkin, 1AutoHideToolbar
Toplantıya katılırken HD video kullanDevre dışı, 0zUse720PByDefault

Tüm uygulamaları uzaktan kontrol et

Etkin, 1zRemoteControllAllApp

Video dışı katılımcıları varsayılan olarak gizle

Devre dışı, 0zHideNoVideoUser

Toplantıya katılırken mikrofonu her zaman sessize al

Devre dışı, 0MuteVoipWhenJoin
Kullanıcının toplantıda kaldığı süreyi gösterDevre dışı, 0ShowConnectedTime

Toplantıdan çıkmadan onayla

Etkin, 1ConfirmWhenLeave

Toplantı içi dosya aktarımını (dosya gönderme veya alma) devre dışı bırak

Devre dışı, 0zDisableFT

Toplantı içi 3. taraf dosya aktarımı devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken ekran paylaşımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableScreenShare

Uzaktan Kontrol özelliğini devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableRemoteControl

Toplantıdayken gelen arama bildirimlerini engelle

Devre dışı, 0HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Uzaktan kontrol oturumları sırasında not panosu erişimine izin ver

Devre dışı, 0EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Uzaktan Destek özelliğini devre dışı bırak

Etkin, 1DisableRemoteSupport

Alt yazı kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableClosedCaptioning

Web seminerlerinde Soru-Cevap kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableQnA

Slayt denetiminin kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableSlideControl

Video yansıtmayı etkinleştir

Etkin, 1EnableMirrorEffect

Yan yana modu varsayılan olarak etkinleştirir

Devre dışı, 0EnableSplitScreen
Yerel kaydı devre dışı bırakırDevre dışı, 0zDisableLocalRecord
Buluta kaydı devre dışı bırakırDevre dışı, 0zDisableCMR
Sanal Arka Planı devre dışı bırakırDevre dışı, 0DisableVirtualBkgnd

Video filtrelerini devre dışı bırak

Devre dışı, 0DisableVideoFilters

Belirtilen ekran yakalama modunu ayarla:

0 - Otomatik
1 - Eski işletim sistemleri
2 - Pencere filtrelemeli paylaşım
3 - Pencere filtrelemeli gelişmiş paylaşım
4 - Pencere filtreleme olmadan gelişmiş paylaşım

0 (Otomatik)SetScreenCaptureMode
Toplantı içi sohbeti devre dışı bırakDevre dışı, 0zDisableChat

Bu ayar etkinleştirilirse istemci, medya iletimi için aşağıda belirtilen bağlantı noktalarını kullanır:

Ses: 8803
Ekran paylaşımı: 8802
Video: 8801

Devre dışı, 0EnableIndependentDataPort

Zoom Room sunucu sertifikasını doğrular

Devre dışı, 0

EnableSSLVerification

Yaklaşan toplantılar için hatırlatıcıyı etkinleştirir

Devre dışı, 0EnableRemindMeetingTime

Galeri Görünümü'nde görüntülenen maksimum katılımcı sayısını ekran başına 49 katılımcı olarak ayarla

Devre dışı, 0Enable49Video

Konuşurken kendini aktif konuşmacı olarak göster

Devre dışı bırakıldıEnableSpotlightSelf

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler Dize türündendir:

Açıklama

Varsayılan durumPlist Anahtarı

Maksimum gönderme bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları Desktop Client'ta ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldıBandwidthLimitUp, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)

Maksimum alma bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları Desktop Client'ta ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldıBandwidthLimitDown, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)

Yerel toplantı kayıt dosyalarının dosya yolunu ayarla

/Users/User Name/Documents/ZoomRecordPath, your_recording_path
Zoom Desktop Client için proxy atlama kuralını ayarlaDevre dışı bırakıldıProxyBypass, bypass_rule
Zoom Desktop Client için proxy sunucusunu ayarlaDevre dışı bırakıldıProxyServer, proxy_address

Proxy sunucusunu PAC URL'si olan Desktop Client'a ayarla

Devre dışı bırakıldıProxyPAC, your_pac_url

Gürültü bastırma düzeyini ayarla

Otomatik - 0
Düşük -1
Orta - 2
Yüksek - 3

Otomatik (0)SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Sohbet ayarları

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler boole türündedir.

AçıklamaVarsayılan durum ve değerPlist anahtarı
Bağlantı Önizlemeyi Devre Dışı BırakDevre dışı, 0DisableLinkPreviewInChat
Sesli mesaj gönderme seçeneğiEtkin, 1ShowVoiceMessageButton
Anında mesajlaşma iletisi alındığında sesli bildirimleri denetleEtkin, 1PlaySoundForIMMessage
Anında mesajlaşma iletisi alındığında iletinin sistem bildirimlerinde önizleme olarak görünüp görünmediğini denetleEtkin, 1ShowIMMessagePreview
Anında mesajlaşma bildirimlerinin toplantı sırasında sessize alınıp alınmadığını denetlemeEtkin, 1MuteIMNotificationWhenInMeeting

Zoom'u kullanıma alma

Yukarıda varsayılan olarak etkinleştirilen ayarların yer aldığı örnek bir .plist dosyasını burada bulabilirsiniz.

.plist dosyası tamamlandıktan sonra us.zoom.config.plist olarak adlandırılması gerekir. Kullanıma alma sırasında; bu dosya ZoomInstallerIT.pkg ile aynı klasörde olduğu sürece, yükleme işleminde .plist dosyası otomatik olarak /Library/Preferences klasörüne yerleştirilir.

BT paketlerini JAMF, Intune, AirWatch ve diğer çözümler aracılığıyla da kullanıma alabilir ve .plist dosyasını bu çözümler aracılığıyla iletebilirsiniz. Zoom Desktop Client /Library/Managed Preferences klasöründe bulunan us.zoom.config.plist. dosyasını da okumaya çalışacaktır.