Grup İlkesi seçeneklerini kullanma


Yöneticiler, Active Directory Yönetim Şablonu veya kayıt defteri anahtarlarıyla yükleme yaparak Zoom dağıtımı sırasında belirli özellikleri ve ayarları kilitleyebilir. Yöneticiler, toplantıya kimin ev sahipliği yaptığının önemi olmadan, kullanıcının katıldığı tüm toplantılar için ekran paylaşımı veya video paylaşımı gibi özellikleri devre dışı bırakabilir. Active Directory yöneticileri, Zoom ayarlarını ve özelliklerini grup ilkesi aracılığıyla istedikleri zaman yapılandırabilirler. Bu ayarların yapılandırılması için bilgisayara Zoom yüklenmesine gerek yoktur. Zoom daha sonra indirilebilir ve yapılandırma, Zoom'un ilk kez başlatılmasıyla birlikte geçerli hale gelir. Ayarlar, standart yükleyici ve MSI yükleyicisiyle yapılan yüklemelerin her ikisi için de geçerlidir.

Aşağıda, kayıt defteri öğeleri ve ilişkili ilkelerinin yanı sıra yönetim şablonlarındaki varsayılan değerler verilmiştir. 

Zoom Masaüstü uygulamasının yanı sıra Zoom Rooms uygulaması da komut satırı veya Intune üzerinden dağıtılabilir ve yapılandırılabilir

Not: Aşağıda listelenen ilkelerle uyumluluğu sağlamak için, Windows Masaüstü istemcisini veya Zoom Room yazılımını en son sürümlerine güncellemenizi öneririz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Grup İlkesi seçeneklerini kullanmak için ön koşullar

Not: Aşağıda listelenen anahtarlardan bazıları Zoom BT Yükleyici'nin en son sürümünü gerektirir.

Şablonlar

Aşağıdaki indirmeler, yönetim şablonlarını ve belirli Zoom sürümleri için kayıt defteri dosyalarını içerir:

Not: .ADM ve .ADMX dosyaları her indirme içerisinde mevcuttur. .AMD dosyaları kullanıyorsanız ilkeler, Klasik Yönetim Şablonları altında yer alır.

Active Directory Yönetim Şablonu Yapılandırması

 1. Active Directory sunucunuzda yönetici olarak oturum açın.
 2. Başlat'a tıklayın, Yönetimsel Araçlar'ı ve ardından Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı seçin.
 3. Grup ilkesini ayarlamak istediğiniz etki alanını genişletin.
 4. Grup ilkesini ayarlamak istediğiniz etki alanına sağ tıklayın, Özellikler'e ve ardından Grup İlkesi'ne tıklayın.
 5. Grup İlkesi Nesnesi oluşturun ve adını Zoom olarak belirleyin.
 6. Yeni oluşturduğunuz Grup İlkesi Nesnesi'ni seçin ve Düzenle'ye tıklayın.
 7. Bilgisayar Yapılandırması bölümü altında, Yönetim Şablonları'na sağ tıklayın.
 8. Şablon Ekle/Kaldır'ı seçin.
 9. Bu makaleden indirilen Yönetim Şablonlarına göz atın ve size uygun olanı bulun. 'a tıklayın.
 10. Şablon Ekle/Kaldır penceresini kapatın.
 11. Bilgisayar Yapılandırması ve ardından Yönetim Şablonları altında artık Zoom seçeneğini de göreceksiniz.
 12. İçerisindeki alt klasörlerin listesini açmak için Zoom klasörüne çift tıklayın: Genel Ayarlar, Sohbet Ayarları ve Toplantı Ayarları.
 13. Ayarları görüntülemek için alt klasörlerden birine çift tıklayın, hakkında daha fazla bilgi görüntülemek ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarlardan birine çift tıklayın.

Masaüstü İstemcisi Ayarları

Genel

Aşağıdaki Kayıt Defteri seçeneklerine bu dosya yolu ile erişebilirsiniz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Zoom\Zoom Meetings\General.

Kayıt Defteri ÖğesiİlkeVarsayılan Değer
AlwaysUsePersonalMeetingIDAnında toplantıları başlatmak için her zaman kişisel toplantı kimliği kullanDevre dışı bırakıldı
AutoStartAfterRebootYeniden başlattıktan sonra istemciyi otomatik başlatDevre dışı bırakıldı
AutoStartInSystemTrayYeniden başlattıktan sonra istemciyi bildirim alanında otomatik başlatDevre dışı bırakıldı
BlockUntrustedSSLCertİstemci, güvenilmeyen SSL sertifikalarına bağlanmayı engellerDevre dışı bırakıldı
CloseToSystemTrayİstemci, simge durumuna küçülerek bildirim alanına eklenecek ve kapatıldığında görev çubuğunda gösterilmeyecek Etkin
DisableCreatingDesktopShortcut

Masaüstü kısayolu oluşturmayı devre dışı bırak

Devre dışı bırakıldı
DisableFacebookLoginFacebook OAuth ile oturum açmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableGoogleLogin Google OAuth ile oturum açmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableLoginWithSSO

SSO ile oturum açmayı devre dışı bırak

Devre dışı bırakıldı
DisableLoginWithEmailE-posta ve parolayla oturum açmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableKeepSignedInWithSSOSSO ile açılan oturumları açık tutmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableKeepSignedInWithGoogleGoogle ile açılan oturumları açık tutmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableKeepSignedInWithFacebookFacebook ile açılan oturumları açık tutmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
EnableClientAutoUpdateKullanıcılar tarafından istemci aracılığıyla yapılan güncelleştirmeleri etkinleştir. Devre dışı bırakıldığında, Güncelleştirmeleri Denetle düğmesi de gizlenir.  

EXE: Etkin

MSI: Devre Dışı

EnableSilentAutoUpdateMasaüstü istemcisinin güncelleştirmeleri sessizce denetlemesine ve en güncel kalıcı sürümü yüklemesine izin verir. Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir, etkinleştirilmediği takdirde işlem başarısız olur.

Devre dışı bırakıldı

AlwaysCheckLatestVersionMasaüstü istemcisinin güncelleştirmeleri denetlemesine ve uygun en güncel sürümü yüklemesine izin verir. Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir, etkinleştirilmediği takdirde işlem başarısız olur.

Devre dışı bırakıldı

ForceLoginWithSSOYalnızca SSO ile oturum açmaya zorlaDevre dışı bırakıldı
EnforceSignInToJoinKullanıcıları, uygulama üzerinden bir toplantıya katılmadan önce oturum açmaya zorlar. Kullanıcılar, katılım URL'si aracılığıyla toplantıya katılırken web portalında oturum açabilir. Devre dışı bırakıldı
EnforceAppSignInToJoin

Herhangi bir toplantıya veya web seminerine katılmadan önce bir Zoom hesabıyla istemci üzerinde oturum açılmasını zorunlu kılar.

Devre dışı bırakıldı
SetAccountIDsRestrictedToJoin

İstemcinin belirli Hesap Kimliği numaraları tarafından ev sahipliği yapılan toplantılara katılmasının kısıtlandığı hesap kimliklerini ayarla ("," ile ayrılır)

Örnek: 11111,22222

Değer Yok
SetEmailDomainsRestrictedToLogin

İstemcinin oturum açabileceği e-posta etki alanlarını kısıtla ("&" ile ayrılır)

Örnek: abc.com & zoom.us

Değer Yok
SetSSOURL

İstemci oturumu için varsayılan SSO URL'sini ayarla

Örnek: yourcompany.zoom.us

Değer Yok
EnableEmbedBrowserForSSOSSO için Windows istemcisinde yerleşik tarayıcı kullanırDevre dışı bırakıldı
ForceSSOURLİstemci oturumu için varsayılan SSO URL'sini ayarla ve kilitle

Örneğin, "hooli.zoom.us" URL adresi, "ForceSSOUrl=hooli" olarak ayarlanır

Değer Yok

DisableAutoLaunchSSO
Zoom'un daha önce kullanılan SSO URL'sini otomatik olarak başlatmasını engelleyin. Bu, her biri kendi SSO URL'sine sahip olan birden fazla hesabı bulunan kullanıcılar için faydalıdır.Devre dışı bırakıldı

KeepSignedIn

Bu, cihaz yeniden başlatıldığında kullanıcının istemcide oturum açmış olmasını sağlarDevre dışı bırakıldı

SetWebDomain

Oturum açmak veya bir toplantıya katılmak için web etki alanını ayarlar, varsayılan değerler https://zoom.us veya https://zoom.com etki alanlardır.Değer Yok
DefaultUsePortraitViewZoom'u açtıktan sonra varsayılan olarak Dikey Mod'a ayarlaDevre dışı bırakıldı

ProxyPAC

Proxy sunucusunu PAC URL'si olan istemciye ayarlaDeğer Yok

ProxyServer

İstemci için proxy olarak adlandırılmış bir proxy sunucusu ayarlayın.

Örnek: sunucu:bağlantı noktası

Değer Yok

ProxyBypass

İstemci için proxy atlama kuralını ayarlaDeğer Yok
   
EnablePhoneLogin Telefonla kimlik doğrulama yoluyla giriş yapmayı etkinleştirirDeğer Yok
EnableAlipayLoginAlipay ile kimlik doğrulama yoluyla giriş yapmayı etkinleştirirDeğer Yok
EnableQQLoginQQ kimlik doğrulaması yoluyla giriş yapmayı etkinleştirirDeğer Yok
EnableWeChatLoginWeChat kimlik doğrulaması ile giriş yapmayı etkinleştirirDeğer Yok
EmbedUserAgentStringBelirtilen bir kullanıcı aracısı dizesini, Zoom istemci uygulamasından gelen tüm HTTP istekleri için yerleştirilecek şekilde ayarlaDeğer Yok
EmbedDeviceTagBelirtilen bir aygıt etiketi dizesini, Zoom istemci uygulamasından gelen tüm HTTP istekleri için yerleştirilecek şekilde ayarlaDeğer Yok
EnableAutoUploadDumpsKritik bir hata sorunu olduğunda döküm günlüklerini otomatik olarak gönderDevre dışı bırakıldı

EnableTemporalDeNoise

Videoyu gürültüden ayırmayı etkinleştirirEtkin

EnableGPUComputeUtilization

İstemcinin video işleme için GPU hızlandırmasından yararlanmasına izin verir Etkin

EnableHardwareAccForVideoSend

İstemcinin video göndermek için GPU hızlandırmasından yararlanmasına izin verirEtkin
EnableHardwareAccForVideoReceiveİstemcinin video hızlandırmak için GPU hızlandırmasından yararlanmasına izin verirEtkin
ShareSessionDisableUDPEkran Paylaşımı trafiğini UDP yerine TCP üzerinden düzenlemeye zorlar.Devre dışı bırakıldı
IntegrateZoomWithOutlookOutlook'ta Zoom kişi durumunu gösterir ve Zoom'u Outlook için varsayılan sohbet, toplantı ve telefon uygulaması olarak ayarlar.Devre dışı bırakıldı
SetAccEventsOptions

Ekran okuyucunun hangi uyarıları okuyacağını ayarlar. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir (dizeye sayısal değerini girin):

 • Anında mesajlaşma sohbeti alındı = 1
 • Katılımcı toplantıya katıldı/toplantıdan ayrıldı = 2
 • Katılımcı bekleme odasına katıldı/bekleme odasından ayrıldı = 4
 • Oturum sahibi sesi kapattı/açtı = 8
 • Oturum sahibi videoyu durdurdu = 16
 • Katılımcı ekran paylaşımını durdurdu = 32
 • Verilen kayıt izni iptal edildi = 64
 • Pub toplantısı sohbeti alındı = 128
 • Toplantı sohbeti alındı = 256
 • Toplantı içi dosya yüklemesi yapıldı = 512
 • Alt yazı kullanılabilir = 1024
 • Alt yazı kullanılabilir verilen yazma ayrıcalığı iptal edildi = 2048
 • Toplantı sahibi ayrıcalığı verildi/iptal edildi = 4096
 • Ortak toplantı sahibi ayrıcalığı verildi/iptal edildi = 8192
 • Uzaktan kontrol izni verildi/iptal edildi = 16384
 • Canlı yayın başlatıldı/durduruldu = 32768
 • Katılımcı el kaldırdı/indirdi = 65536
 • Soru-cevap sorusu alındı = 131072
 • Soru-cevap sorusu yanıtlandı = 262144
 • Rol panelist olarak değiştirildi = 524288
 • Rol katılımcı olarak değiştirildi = 1048576
Değer Yok (tüm uyarılar okunacak)
DisableDirectConnectionPK Doğrudan bağlantı PK isteği Zoom istemcisi tarafından devre dışı bırakılacakDevre dışı bırakıldı
DisableDirectConnection2Web
Zoom web hizmetine yapılan tüm doğrudan bağlantılar devre dışı bırakılacakDevre dışı bırakıldı
EnableAutoUploadMemlogsZoom istemcisi, hizmeti geliştirmek için kritik hata günlüklerini Zoom arka ucuna gönderir.Devre dışı bırakıldı
Disable3rdModuleVerifyÜçüncü taraf kitaplığının imza denetimini devre dışı bırakır.Devre dışı bırakıldı
SetDevicePolicyToken
Web ayarlarından cihaz ilkesi belirtecini ayarlaDeğer Yok
IgnoreBandwidthLimits
Web ayarlarındaki sınırlı bant genişliği ayarını yoksay. Özel durumlar için kullanışlıdır.Devre dışı bırakıldı
SetNoRevocationCheckUrlsBelirli URL'lere güvenilmesine izin verin ve sertifika iptal edilirse güvenilmeyen sertifika istemini atlayın. Birden çok etki alanı ";" ile ayrılmalıdır, örneğin "hooli.com;hooli.org"Değer Yok
DisableZoomAppsZoom arayüzünde Zoom Apps'i hızlı başlat düğmesini gizleyin.Devre dışı bırakıldı

*Not: FirewallPortStart ve FirewallPortEnd'in birlikte yapılandırılması gerekir. Zoom, birini etkinleştirmeden diğerini etkinleştirmenizi önermez. 

Toplantılar

Aşağıdaki Kayıt Defteri seçeneklerine bu dosya yolu ile erişebilirsiniz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Zoom\Zoom Meetings\Meetings.

Kayıt Defteri ÖğesiİlkeVarsayılan Değer
AlwaysShowConnectedTimeİstemci, toplantıya bağlı olunan süreyi gösterirDevre dışı bırakıldı
AlwaysShowMeetingControls

Toplantı denetimleri istemcide sürekli görünür durumdadır

Devre dışı bırakıldı
AutoAdjustAudioSettings

İstemci, ses ayarlarını otomatik olarak düzenler

Etkin
AutoEnableDualMonitor

Sistem destekliyorsa çift monitörü etkinleştir

Devre dışı bırakıldı
AutoHideNoVideoUsers

İstemci, galeri görünümündeyken videosu kapalı olan kullanıcıları gizler

Devre dışı bırakıldı
AutoJoinVoIPToplantıya katılırken sesi VoIP ile otomatik olarak bağlaDevre dışı bırakıldı
ControlAllAppsWhenRemoteControl

Uzaktan kontrollü oturumdayken tüm uygulamalar kontrol edilebilir

Devre dışı bırakıldı
DisableAeroModeDuringShareScreenWindows 7 sisteminde ekran paylaşımı yaparken Aero modunu devre dışı bırakEtkin
DisableAnnotation

İstemci, paylaşılan ekran üzerinden ek açıklama ekleme özelliğini devre dışı bırakır ve gizler

Devre dışı bırakıldı 
DisableCloudRecordingİstemci, buluta kayıt özelliğini devre dışı bırakır ve gizler Devre dışı bırakıldı
DisableLocalRecordingİstemci, yerel kayıt özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı
DisableMeetingChatİstemci, toplantı içi sohbet özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı
DisableMeetingFileTransfer

İstemci, toplantı içi bilgisayar dosya aktarımı özelliğini devre dışı bırakır ve gizler.

Devre dışı bırakıldı
DisableMeeting3rdPartyFileStorage

İstemci, toplantı içi üçüncü taraf dosya aktarımı seçeneklerini devre dışı bırakır ve gizler. 

Devre dışı bırakıldı
DisableReceiveVideoİstemci, video alma özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı
DisableShareScreenİstemci, Ekranı Paylaş özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı
DisableVideoCameraİstemci, video gönderme özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı
EnableHDVideoİstemci, HD 720p formatında kamera videosu yakalar ve gönderirDevre dışı bırakıldı
EnterFullScreenWhenJoinMeeting

İstemci, bir toplantıya katılırken otomatik olarak tam ekran moduna girer

Devre dışı bırakıldı
EnterFullScreenWhenViewingSharedScreenİstemci, paylaşılan ekranı görüntülerken tam ekran moduna girerEtkin
FitContentWhenViewingSharedScreenİstemci, paylaşılan ekranı görüntülerken içeriği pencereye sığacak şekilde yeniden boyutlandırırEtkin
MuteVoIPWhenJoinMeetingİstemci, bir toplantıya katılırken VoIP'i sessize alırDevre dışı bırakıldı
PromptConfirmWhenLeaveMeetingİstemci, toplantıdan ayrılırken onay isteğinde bulunurEtkin
RecordingFilePath

Yerel toplantı kayıt dosyalarının dosya yolunu ayarla

Örnek C:\Kullanıcılar\Kullanıcı\MyZoomRecordings

Kullanıcı\Belge
TurnOffVideoCameraOnJoinToplantıya katılırken video kamerayı kapat Devre dışı bırakıldı
EnableMirrorEffectİstemci, video kameranızın ayna efektini etkinleştirirEtkin
EnableHIDControlİstemci, HID ses aygıtı denetimini etkinleştirirEtkin
DisableComputerAudioİstemci, bilgisayar sesini devre dışı bırakırDevre dışı bırakıldı
EnableSplitScreenİstemci, yan yana modunu etkinleştirirDevre dışı bırakıldı
ShowConfirmDialogWhenWebJoinİstemci, web sitesi üzerinden bir toplantıya otomatik olarak katılırken kullanıcıyı bilgilendirirDevre dışı bırakıldı
DisableRemoteControlEkranını paylaşan kişi, paylaşım sırasında diğer kişilere, paylaşılan içeriği denetleme izni veremez.Devre dışı bırakıldı
DisableRemoteSupportToplantı sahibinin başka bir katılımcıya 1:1 uzaktan destek sağlamasına izin verme. Bu seçenek, ara oda ayarlarına göre değişiklik gösterir.Etkin
DisableClosedCaptioning

Alt yazı kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı bırakıldı
DisableQnA

Web seminerlerinde Soru-Cevap kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı bırakıldı
DisableSlideControl

Slayt denetiminin kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı bırakıldı
AlwaysShowVideoPreviewDialogVideo toplantısına katılırken her zaman video önizleme iletişim kutusunu gösterDevre dışı bırakıldı
DisableVirtualBkgndWindows ve Mac için sanal arka planı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
EnableFaceBeautyGörünümümü iyileştirmeyi etkinleştirEtkin
DisableWhiteBoardBeyaz tahta özelliğini devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
EnableShareAudioSes paylaşma özelliğini etkinleştirDevre dışı bırakıldı
EnableShareVideoVideo paylaşma özelliğini etkinleştirDevre dışı bırakıldı
DisableDirectShareZoom Rooms ile paylaşmayı devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableDesktopShareMasaüstünü paylaşma özelliğini devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableAudioOverProxyProxy sunucusu üzerinden ses medyası akışını devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableVideoOverProxyProxy sunucusu üzerinden video medyası akışını devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
DisableSharingOverProxyProxy sunucusu üzerinden ekran paylaşımı medya akışını devre dışı bırakDevre dışı bırakıldı
SetUseSystemDefaultMicForVOIPBu ayar etkinleştirildiğinde Zoom, Windows'ta varsayılan olarak ayarlanan mikrofonu kullanırDevre dışı bırakıldı
SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIPBu özellik etkinleştirildiğinde Zoom, Windows'ta varsayılan olarak ayarlanan hoparlörü kullanırDevre dışı bırakıldı
SetUseSystemCommunicationMicForVOIPVoIP için sistem varsayılanı iletişim mikrofonunu kullanmayı ayarlaDevre dışı bırakıldı
SetUseSystemCommunicationSpeakerForVOIPVoIP için sistem varsayılanı iletişim hoparlörünü kullanmayı ayarlaDevre dışı bırakıldı
BandwidthLimitUp 

Zoom istemcisinden gelen maksimum yükleme trafiği bant genişliğini kısıtlar

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları istemcide ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Değer yok
(tüm değerler Kbps cinsindendir)
BandwidthLimitDownZoom istemcisinden gelen maksimum indirme trafiği bant genişliğini kısıtlar.
Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları istemcide ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 
Değer yok
(tüm değerler Kbps cinsindendir)
EnableIndependentDataPort

Bu ayar etkinleştirilirse istemci, medya iletimi için aşağıda belirtilen bağlantı noktalarını kullanır:

AUDIO: 8803
AS: 8802
VIDEO: 8801

Devre dışı bırakıldı
LegacyCaptureModeGPU hızlandırmayı devre dışı bırakır Devre dışı bırakıldı
EnableStartMeetingWithRoomSystemZoom istemcisinin ana ekranındaki Çağrı Odası Sistemi düğmesini görüntülerDevre dışı bırakıldı
EnableStartMeetingWithRoomSystem İstemci, bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparken video klip için ekran paylaşımını optimize eder.Etkin
PresentToRoomOptimizeVideo

Bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparkenpaylaşım seçeneğini ayarla 

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1
PresentToRoomOption

Toplantı sırasında bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparken

paylaşım seçeneğini ayarla. 0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

0
ShowZoomWinWhenSharingEkran paylaşımı yaparken dahi Zoom toplantı penceresini görüntülerDevre dışı bırakıldı
MuteWhenLockScreenBilgisayar kilitlendiğinde Zoom masaüstü istemcisinde bir toplantı açıksa, istemci mikrofonu otomatik olarak sessize alır ve kamerayı kapatırDevre dışı bırakıldı
EnableOriginalSoundMikrofon için Orijinal Ses ayarını otomatik olarak etkinleştirirDevre dışı bırakıldı
AppendCallerNameForRoomSystemBu ayar etkinleştirilirse, Zoom uygulaması oda sistemi için arayan adını görüntülerDevre dışı bırakıldı
EnableElevateForAdvDSCPBu ayar etkinleştirilirse, Zoom uygulaması gelişmiş DSCP işaretlerini desteklemek için yükseltilmiş bir video işlemi başlatırDevre dışı bırakıldı
EnableSpotlightSelfKonuşurken videonuzu öne çıkarmayı etkinleştirirDevre dışı bırakıldı
Enable49videoGaleri Görünümü'nde ekran başına en fazla 49 katılımcı görüntülenmesine izin verirDevre dışı bırakıldı
EnableRemindMeetingTimeYaklaşan toplantılar için hatırlatıcıyı etkinleştirirDevre dışı bırakıldı
VideoRenderMethod

Aşağıdaki dize değişkenlerini kullanarak belirtilen video oluşturma yöntemini ayarlar:

0 - Otomatik
1 - Direct3D11 Döndürme Modu
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

0
PresentToRoomOptimizeVideo

Kullanıcı bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaptığında, istemci ekran paylaşımını video klip için optimize eder.

Etkin
PresentToRoomOption

Kullanıcı bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaptığında belirtilen paylaşım seçeneğini ayarla:

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster
1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1
PresentInMeetingOption

Kullanıcı bir toplantı sırasında ekranını paylaştığında yaptığında belirtilen paylaşım seçeneğini ayarla:

 

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster
1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1
DisableVideoFilters

Sanal filtreleri devre dışı bırakmayı ayarla

Devre dışı bırakıldı
ScreenCaptureMode

Belirlenen ekran yakalama modunu ayarla:

0 - Otomatik
1 - Eski işletim sistemleri
2 - Pencereyi filtreleyerek paylaşma
3 - Pencere filtrelemeli gelişmiş paylaşım
4 - Pencere filtreleme olmadan gelişmiş paylaşım

0
HidePhoneInComingCallWhileInMeetingToplantıdayken gelen arama bildirimlerini engellemeyi etkinleştirin. Devre dışı bırakıldı
EnableShareClipboardWhenRemoteControlUzaktan denetim oturumları sırasında not panosu erişimine izin vermeyi etkinleştirin. Devre dışı bırakıldı
EnableDoNotDisturbInSharingMasaüstünü paylaşırken sistem bildirimlerini sessize alEtkin
SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Gürültü bastırma düzeyini ayarla

Otomatik - 0
Düşük -1
Orta - 2
Yüksek - 3

0 (Otomatik) 
SetAudioSignalProcessType

Windows ses aygıtları için ses sinyali işlemeyi ayarla

Otomatik - 0
Kapalı - 1
Açık -2

0 (Otomatik) 

 

Sohbet

Aşağıdaki Kayıt Defteri seçeneklerine bu dosya yolu ile erişebilirsiniz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Zoom\Zoom Meetings\chat.

Kayıt Defteri ÖğesiİlkeVarsayılan Değer

DisableLinkPreviewInChat

İstemci, sohbette bağlantı önizleme özelliğini devre dışı bırakır ve gizlerDevre dışı bırakıldı

SetMessengerDoNotDropThread

En son yanıtlanan iletileri sohbet penceresinin en altına taşırDevre dışı bırakıldı
ShowVoiceMessageButton

 

Sohbet denetimlerinde Sesten Metne seçeneğini görüntülerEtkin
AlwaysShowIMNotificationBannerBildirim kapatılana kadar bildirim başlığını ekranda gösterDevre dışı bırakıldı
PlaySoundForIMMessageAnında mesajlaşma iletisi alındığında sesli bildirimleri denetleEtkin
ShowIMMessagePreviewAnında mesajlaşma iletisi alındığında iletinin sistem bildirimlerinde önizleme olarak görünüp görünmediğini denetleEtkin
MuteIMNotificationWhenInMeetingAnında mesajlaşma bildirimlerinin toplantı sırasında sessize alınıp alınmadığını denetlemeEtkin

 

Zoom Rooms

Aşağıdaki Kayıt Defteri seçeneklerine bu dosya yolu ile erişebilirsiniz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Zoom\Zoom Rooms\General.

Kayıt Defteri ÖğesiİlkeVarsayılan Değer

EnableSSLVerification

İstemci sunucu sertifikasını doğrularEtkin