Katmanlı ayarları kullanma


Katmanlı ayarlar, toplantıları, web seminerlerini ve sesli konferanslara yönelik ayarları yönetmeniz için hiyerarşik bir yol sağlar. Bu ayarlar hesap, grup ve kullanıcı düzeylerinde denetlenebilir. Böylece kuruluş genelindeki faaliyetler için gerekli olduğu durumlarda kullanımı zorunlu ayarları belirleyebilir, toplantı ve web semineri düzenleyicilerine diğer ayarları özelleştirme esnekliği sağlayabilirsiniz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Yeni hesaplar için katmanlı ayarları kullanma

Not: 21 Ağustos 2021'den sonra yeni bir Zoom hesabına kaydolduysanız veya hesabınızda Yeni Yönetici Deneyimi etkinleştirilmişse Grup Yönetimi sayfası Gruplar olarak yeniden adlandırılmıştır.

Zoom hesabınızı ilk kez yapılandırıyorsanız:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Ayarların varsayılan değerlerinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirleyin. Detaylı bilgi edinmek için Varsayılan ayarları yönetme bölümünü inceleyin. Yapılan herhangi bir değişiklik hesaptaki tüm grupları ve kullanıcıları etkiler.
 4. En üst düzeyde denetim sağlamak için ayar adının sağındaki kilit simgesine tıklayın. Bu özellik, grupların veya kişilerin ayarı değiştirmesini engeller. Detaylı bilgi edinmek için Ayarları kilitleme bölümünü inceleyin.
 5. Gruplara ve kişilere en üst düzeyde esneklik sağlamak için kilit simgesini açık bırakın. Bu özellik, farklı grupların farklı ayarlara sahip olmalarına ve bu ayarları grup üyeleri için kendilerinin kilitlemelerine olanak tanır.
 6. Eğer kuruluşunuzda Grup Ayarları kullanılıyorsa, gruplardan herhangi birinin hesap için ayarladığınız varsayılan değerlerden farklı ayarlara sahip olması gerekip gerekmediğini belirleyin.
 7. Farklı ayarlara gereksinim duyan her grup için, gezinti menüsünde Kullanıcı Yönetimi'ne ve ardından Grup Yönetimi'ne tıklayın. 
 8. Listeden ilgili grup adına tıklayın.
 9. Hesap düzeyinde kilitlenmeyen tüm ayarları güncelleştirin.
  Grup düzeyinde değişiklikler yaptığınızda grubun tüm üyeleri bundan etkilenir. Hesabınızdaki üyelerden biri farklı ayarlara sahip birden çok gruba dahilse, bu üye için geçerli olan ayarlar aşağıda Çakışan ayarları yönetme bölümünde açıklanmıştır.

Mevcut hesaplar için katmanlı ayarları kullanma

Sizin veya hesabınızdaki bir üyenin varsayılan değerini değiştirdiği ayarlar, aşağıdaki konumlarda güncelleştirilmiş halleriyle yer alır:

Seçeneklerin konumunu ve bunları yönetme şeklinizi değiştirdik. Her seçeneğin yeni konumu hakkında detaylı bilgi edinmek için Katmanlı Ayarlara Geçiş isimli makaleye göz atın.

Katmanlı ayarları yönetme

Varsayılan ayarları yönetme

Ayarların çoğu grup olarak değil, açma kapama düğmeleri aracılığıyla her biri ayrı ayrı denetlenir. Bir ayarı hesap düzeyinde etkinleştirirseniz, bu ayar daha öncesinde bir grup veya kullanıcı tarafından devre dışı bırakılmamışsa, hesaptaki tüm gruplar ve kullanıcılar için varsayılan ayar olur.

Örneğin, Sürükleyici Görünüm özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu özelliği daha öncesinde etkinleştirdiğinizi, ancak hesabınızdaki bazı kullanıcıların bu özelliği devre dışı bıraktığını varsayalım. Varsayılan olarak bu seçenek, siz etkinleştirmeden önce devre dışı bırakan kullanıcılar haricinde, hesabın tüm üyeleri için etkin hale gelir. Ayarı kilitlemediğiniz sürece söz konusu seçenek bu kullanıcılar için devre dışı kalır.

Ayarları kilitleme

Her ayar, hesap düzeyinde veya grup düzeyinde kilitlenebilir. Bir ayarı hesap düzeyinde kilitlemek, ayarın grup veya kullanıcı düzeyinde değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Ayarı grup düzeyinde kilitlediğinizde ise grup kullanıcıları bu ayarı değiştiremezler.

Örneğin, hesabınızdaki tüm kullanıcıların Sürükleyici Görünüm özelliğini kullanmalarına izin vermek ve bu ayarı devre dışı bırakmalarını engellemek istediğinizi varsayalım. Bu ayar varsayılan olarak devre dışı bırakıldığından, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Toplantı sekmesine tıklayın.
 4. Bu ayarı etkinleştirmek için Toplantı İçi (Gelişmiş) bölümüne gidin ve Sürükleyici Görünüm'ü açın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu açılırsa, yaptığınız değişikliği doğrulamak için Etkinleştir'e tıklayın.
 6. Kilit simgesine tıklayın ve ardından ayarı onaylamak için Kilitle'ye tıklayın.
  Sürükleyici görünüm, gruplar da dahil olmak üzere tüm hesap üyeleri için etkinleştirilir.

Şimdi de yalnızca Mühendislik grubundaki kullanıcıların Sürükleyici Görünüm özelliğini kullanmalarına izin vermeyi ve diğer gruplardaki üyelerin bu ayarı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilmesini istediğinizi varsayalım. Bu durumda izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

 1. Hesap ayarlarını düzenleme ayrıcalığına sahip bir yönetici olarak Zoom Web portalına giriş yapın.
 2. Gezinti menüsünde Hesap Yönetimi'ne ve ardından Hesap Ayarları'na tıklayın.
 3. Toplantı sekmesine tıklayın.
 4. Bu ayarı etkinleştirmek için Toplantı İçi (Gelişmiş) bölümüne gidin ve Sürükleyici Görünüm'ü açın.
 5. Doğrulama iletişim kutusu açılırsa, yaptığınız değişikliği doğrulamak için Etkinleştir'e tıklayın. Ayar hesabınızdaki tüm üyeler için etkinleştirilir.
  Not: Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıları etkileyip istediklerinde bu ayarı devre dışı bırakmalarına engel olacağından, ayarı hesap düzeyinde kilitlemeyin.
 6. Gezinti menüsünde, Kullanıcı Yönetimi'ne ve ardından Grup Yönetimi'ne tıklayın.
 7. Grubun adına tıklayın (bu örnek özelinde Mühendislik grubunun adına tıklayacaksınız) ve ardından Toplantı sekmesine tıklayın.
 8. Toplantı İçi (Gelişmiş) bölümünden ve Sürükleyici Görünüm'ün etkinleştirildiğini doğrulayın.
 9. Kilit simgesine tıklayın ve ardından ayarı doğrulamak için, Kilitle'ye tıklayın.  
  Hesabınızın Mühendislik grubu içerisindeki üyeler için Sürükleyici Görünüm seçeneği anında gri renge dönüşür ve kapatılamaz. Bu grup üyelerinin katıldığı tüm toplantılarda ve web seminerlerinde, Sürükleyici Görünüm özelliği seçeneği açık olacaktır.
  Hesabınızın Mühendislik grubunda olmayan üyeleri için Sürükleyici Görünüm seçeneği etkinleştirilir, ancak kilitlenmez. Bu üyeler, katıldıkları toplantılar ve web seminerlerinde Sürükleyici Görünüm özelliğini kullanma seçeneğine varsayılan olarak sahip olurlar ancak istedikleri takdirde bu seçeneği tamamen devre dışı bırakabilirler.  

Çakışan ayarları yönetme

Bir kişi birden çok gruba üyeyse ve bu grupların ayarları birbiriyle çakışıyorsa kilitli ayarlar öncelikli tutulur. Birden çok grupta farklı durumlarda kilitlenen ayarlar için öncelik sırası, kullanıcının hangi gruba daha önce eklendiğine bağlı olarak verilir.

Örneğin, bir kuruluşun önce Yükleniciler adlı bir grup olduğunu, sonrasında da Mühendisler adlı bir grup oluşturduğunu varsayalım. Aşağıdaki tablolarda, hem Yükleniciler grubunda hem de Mühendisler grubunda olan John adlı bir çalışan için geçerli ayarlar gösterilmiştir.

 

Açık

Kapalı

Kilitli

Kilitli değil

Yükleniciler

x

   

Mühendisler

   

x

John

   

x

John her ne kadar önce Müteahhitler grubuna katılmış olsa da, kilitli ayarlar öncelikli olduğundan ayarı kilitlenecektir.

 

Açık

Kapalı

Kilitli

Kilitli değil

Yükleniciler

  

x

 

Mühendisler

   

x

John

  

x

 

Her iki grup ayarının kilitlenme durumları birbiriyle çakışır halde olduğundan ve bu kişi Mühendisler grubuna eklenmeden önce Yükleniciler grubuna eklendiğinden, John'un ayarı kilitlenir.

 

Açık

Kapalı

Kilitli

Kilitli değil

Yükleniciler

x

   

Mühendisler

 

x

  

John

x

   

 

 

Açık

Kapalı

Kilitli

Kilitli değil

Yükleniciler

 

x

  

Mühendisler

x

   

John

 

x

  

Ayarların hiçbiri kilitli olmadığından, John'un ayarı Yükleniciler grubu ayarlarıyla aynıdır, çünkü John Mühendisler grubuna eklenmeden önce Yükleniciler grubuna eklenmiştir.

Birincil gruplar

Yönetici, bir kullanıcının birden çok grupta bulunması halinde kullanıcıların birinci gruplarını belirleyebilir. Bu durumda kullanıcı, varsayılan olarak birinci grubunun ayarlarını kullanır. Ancak, diğer gruplarındaki ayarlar kilitliyse, bu ayarlar kullanıcı için de kilitlenir. Varsayılan olarak, kullanıcının eklediği ilk grup birinci grubudur. Grupları yönetmeyi ve bir grubu birincil grup olarak ayarlamayı öğrenin.