Zoom Events: Roller, biletler ve izinler


Zoom Events içerisinde birden fazla kullanılabilir rol bulunmaktadır ve bu rollerin her biri, etkinlik sırasında katılım olanağı sağlamak için kullanabilen bir dizi araca sahiptir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Zoom Events rolleri ve izinleri için ön koşullar

Rol açıklamaları

Oturum sahibi

Etkinlik düzenleyicisi konumundaki Oturum Sahibi, etkinliği planlayan ve aynı zamanda toplantıyı veya web seminerini yönetme, Alternatif Oturum Sahipleri ve Panelistler gibi tüm kullanılabilir izinlere sahip kullanıcıdır. Bir etkinlikte yalnızca tek bir Oturum Sahibi olabilir. 

Oturum sahipleri, yayınlanan ve canlı etkinlikleri düzenlemeleri için Yardımcı Editörler belirleyebilir.

Oturum Sahibi ayrıca Lobi ve Expo sohbetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Gerçekleştirilen tüm denetleme eylemlerinin günlüğü Denetim Masası'nda saklanır.

Oturum Sahibi oturum sırasında geçici bir Oturum Sahibi atayabilir. Geçici Oturum Sahibi, asıl Oturum Sahibi dönene kadar aşağıdaki izinlere sahip olur:

Alternatif Oturum Sahibi

Alternatif Oturum Sahipleri, asıl Oturum Sahibinin kullandığı çok sayıda kontrole erişebilirler. Bu özellik Alternatif Oturum Sahibine etkinliğin yönetim kısmını idare etme olanağı verir.

Alternatif Oturum Sahipleri şu izinlere sahiptir:

Alternatif Oturum Sahipleri, diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için Rolsüz Katılımcı bileti de alırlar.

Yardımcı Editör

Yardımcı Editörler konferans oluşturulurken eklenebilirler ve kendilerine atanan sayfaları düzenleme iznine sahip olurlar. Yardımcı Editörlerin sizinle aynı Hub'da veya aynı hesapta olmasına ve bir Zoom hesabına veya Zoom Events lisansına sahip olmasına gerek yoktur. Yardımcı Editörler, Oturum Sahibinin görevlendirmesi durumunda yayımlanmış ve canlı etkinlikleri düzenleyebilirler

Yardımcı Editörlerin;

Panelist

Panelistler, bir Web semineri etkinliği sırasında daha etkili bir şekilde katılımda bulunmalarını sağlayan araçlara erişebilirler.

Panelistler aşağıdaki izinlere sahiptir:

Panelistler ayrıca diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için bir Rolsüz Katılımcı bileti alırlar.

Ana Konuşmacı

Ana Konuşmacı, belirli bir oturumun esas konuşmacısıdır. Bu kişinin ismi listeye eklenir ve bu resmi Konuşmacı sekmesinde görüntülenir. Her oturumun ismi listede belirtilen bir Ana Konuşmacısı olmalıdır.

Ana Konuşmacı aşağıdaki izinlere sahiptir:

Ana Konuşmacılar ayrıca diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için bir Rolsüz Katılımcı bileti alırlar.

Konuşmacı

Konuşmacılar atandıkları oturumlarda konuşabilirler. Bu kişilerin isimleri listelenir ve resimleri Konuşmacı sekmesinde görüntülenir.

Konuşmacılar aşağıdaki izinlere sahiptir:

Konuşmacılar ayrıca diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için bir Rolsüz Katılımcı bileti alırlar.

Sponsor

Not: Sponsorların yüklediği içerikler Zoom'un Davranış Kuralları'na uygunluklarının sağlanması adına moderasyon kontrolünden geçirilirler.

Ana Sponsor, bir konferansta veya oturumda adı ilk sıraya yazılan Sponsordur. Ana Sponsorluk, Sponsorun kategori düzeyine (platin, altın veya gümüş) göre belirlenmez. Konferans ve/veya oturum başına yalnızca bir Ana Sponsor olabilir.

Ana Sponsor aşağıdaki izinlere sahiptir:

Sponsorlar aşağıdaki izinlere sahiptir:

Sponsorlar ve Ana Sponsorlar ayrıca diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için bir Rolsüz Katılımcı bileti alırlar.

Sponsor Temsilcisi

Sponsor Temsilcileri, oturumda sunulan ürünün ve/veya hizmetin gösterilmesini isteyen müşterilerle oturum sohbeti üzerinden iletişim kurarlar ve konuşular.Bu kişilerin isimleri listelenir ve resimleri Sponsor detayları sayfasında gösterilir.

Sponsor Temsilcileri aşağıdaki izinlere sahiptir:

Sponsor Temsilcileri ayrıca diğer tüm oturumlara katılabilmeleri için bir Rolsüz Katılımcı bileti alırlar.

Moderatör

Moderatörler, konferans Lobisi ve Lobi sohbeti üzerinden Etkinlik Düzenleyicisine gönderilen şikayetlerin denetlemekle görevlidir. Moderatörler, Lobi ve Expo sohbetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Gerçekleştirilen tüm denetleme eylemlerinin günlüğü Denetim Masası'nda saklanır.

Moderatörler ayrıca ZE Lobby grup sohbetlerinden mesajları ve kullanıcıları kaldırabilme olanağına da sahiptir.

Tercüman

Tercümanlar, dil tercümesi yapmakla görevli kullanıcılardır. Yapılan tercüme Rolsüz Katılımcılara belirli bir kanal üzerinden yayınlanır.

Tercümanlar aşağıdakileri yapabilirler:

Rolsüz katılımcı

Rolsüz Katılımcılar, bir Web semineri etkinliği sırasında yalnızca görüntüleme yapabilen katılımcılarıdır ve görünümleri Oturum Sahibi tarafından kontrol edilir. Rolsüz Katılımcılar, Soru-Cevap penceresinden ve sohbet üzerinden Oturum Sahibi ve Panelistlerle etkileşime girebilirler ve sohbet edebilirler.

Rolsüz Katılımcılar, Bir Toplantı etkinliği sırasında kendi ses ve videolarını paylaşabilirler (Oturum Sahibi tarafından etkinleştirilmesi durumunda).

Kullanılabilir Hub rolleri

Hub Sahibi

Hub Sahiplerine sahip oldukları Hub içinde aşağıdaki eylemleri yapma izni verilir:

Hub Yöneticisi

Hub Yöneticileri yönettikleri hub içinde, aşağıdakiler haricinde, hub sahibiyle aynı eylemleri yapabilir:

Hub Oturum Sahibi

Hub Oturum Sahipleri;

Zoom hesabı yöneticisi

Not: Zoom hesabı yöneticisinin Zoom Events lisansı olmalıdır.

Genel Zoom hesabını yöneten yöneticiler (Zoom Web Portal'dan), hesapları altındaki bir Hub'ın profil sayfasını görebilirler. Bu özellik, Hub'ı silebilmelerine ve Hub altında listelenen yaklaşan etkinlikleri iptal edebilmelerine olanak tanır.