Haziran 2022: Yeni Yönetici Deneyimi


Yeni Yönetici Deneyiminde Zoom, Sohbet ayarlarını (resmi olarak Anında Mesajlaşma Ayarları olarak bilinir) Hesap Ayarlarına taşıyacak ve Kullanıcı Grupları ile Anında Mesajlaşma Gruplarını tek bir merkezi konumda birleştirecektir. Söz konusu işlem; hesap ayarlarınızı, gruplarınızı, grup ayarlarınızı ve kişilerinizi tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlayacaktır. Bu yenilikten önce Kullanıcı Grupları ve Anında mesajlaşma gruplarını ayrı ayrı yönetmek zorunda kalıyordunuz.

Önemli: Mühendislik ekibimiz, 1 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, tüm hesaplarda Yeni Yönetici Deneyimi için taşıma ve etkinleştirme işlemine başlayacaktır. Taşıma işlemi süresince herhangi bir hizmet kesintisi olmayacaktır ancak hesabınız için Yeni Yönetici Deneyiminin etkinleştirildiği tarih farklılık gösterebilir. İşlem tamamlandığında hesap sahibinize bir e-posta gönderilecektir. Hesabınız için Yeni Yönetici Deneyimi henüz etkinleştirilmediyse, eski deneyim için kullanıcı gruplarına ve sohbet gruplarına göz atabilirsiniz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Yeni Yönetici Deneyimini kullanma ön koşulları

Yeni Yönetici Deneyimini etkinleştirmeden önce bilinmesi gereken önemli bilgiler

Yeni Yönetici Deneyimi etkinleştirildiğinde karşılaşacağınız yenilikler

Mümkün olması durumunda hesap sahiplerine işlevin ürün içi kullanımı gösterilecektir. Mühendislik ekibimiz, 1 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, tüm hesaplarda Yeni Yönetici Deneyimi için taşıma ve etkinleştirme işlemine başlayacaktır.

Önemli değişikliklerin özeti

Aşağıdaki bölümlerde, Yeni Yönetici Deneyimi tarafından eski deneyimden farklı olan önemli özellikler ele alınmaktadır.

Anında Mesajlaşma Grupları Kullanıcı Gruplarıyla birleştirildi

Kullanıcı Grupları ile birleştirilen Anında Mesajlaşma Grupları sayfası, Yeni Yönetici Deneyiminde Gruplar olarak görünmektedir.

Gruplar sayfasında, eski Anında Mesajlaşma Gruplarını tanıyabilmeniz için bu grupların adlarının yanına (Eski Anında Mesajlaşma Grupları) ifadesi eklenecektir. Grup adını istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Eski Anında Mesajlaşma Grubunun Zoom Chat ayarları olduğu gibi yeni Kullanıcı Grubuna kopyalanacaktır.

Ayrıca, eski bir Anında Mesajlaşma Grubu, Kullanıcı Grubuyla tam olarak aynı grup adına ve aynı üyelere sahipse, bu gruplar birden fazla aynı grup olmaması için birleştirilecektir. Gruplar sayfasında yalnızca bir grup görürsünüz.

Yeni deneyimEski deneyim
Kullanıcı Yönetimi > Gruplar

Kullanıcı Yönetimi > Grup Yönetimi

 

Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Anında Mesajlaşma Grupları

Grup oluşturma ve grup ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Anında Mesajlaşma Grubu Görünürlük ayarları Kişilere taşındı

Desktop Client ve Mobile App'teki Kişiler bölmesinde kullanıcılarınızın ve gruplarınızın görünürlüğünü yönetmek için Kişiler sayfasını kullanın.

Yeni deneyimEski deneyim
Kullanıcı Yönetimi > Kişiler Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Anında Mesajlaşma Ayarları sekmesi > Şirket Kişileri ve Anında Mesajlaşma Grupları

Kişiler için görünürlük ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Anında Mesajlaşma Grubu Gizlilik ayarları Kişilere taşındı

Grubu yalnızca üyeler ya da herkes tarafından görülebilecek veya aranabilecek şekilde ayarlamak için Kişiler sayfasını kullanın. Ayrıca, Yeni Yönetici Deneyimi önceki grup gizlilik adlarını (Paylaşılan grup, Özel grup ve Kısıtlı grup) kullanmaz.

Yeni deneyimEski deneyim
Kullanıcı Yönetimi > Kişiler > Grup Adı > Diğer (...) > Düzenle Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Anında Mesajlaşma Grupları sekmesi > (Grup Adı) > Düzenle düğmesi

Kişiler için görünürlük ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kanallar Sohbet Yönetimine taşındı

Kanallar sayfası Zoom Chat Yönetimi altında listelenmektedir.

Yeni deneyimEski deneyim
Zoom Chat Yönetimi > Kanallar Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Kanallar sekmesi

Kanal yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Anında Mesajlaşma Ayarları Hesap Ayarlarına taşındı

Anında Mesajlaşma Ayarları Zoom Chat sekmesinin altındaki Hesap Ayarları bölümüne taşındı.

Eski Anında Mesajlaşma Ayarları yapılandırmanızda değişiklik olmayacaktır.

Yeni deneyimEski deneyim
Hesap Yönetimi > Hesap Ayarları > Zoom Chat sekmesi Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Anında Mesajlaşma Ayarları

Yeni Yönetici Deneyiminde sohbet ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcı grupları için yeni Zoom Chat sekmesi

Grup düzeyinde sohbet ayarları, kullanıcı grupları altında yeni bir Zoom Chat sekmesine taşındı.

Hesabınızdaki mevcut Kullanıcı Gruplarında Zoom Chat ayarları da olacaktır. Mevcut (önceden Anında mesajlaşma grubu olmayan) her kullanıcı grubu için, Zoom Chat ayarları hesap düzeyindeki Anında Mesajlaşma Ayarlarınızdan kopyalanacaktır. Mevcut kullanıcı gruplarınızın diğer tüm ayarları (toplantı, sesli konferans vb.) değişmeden kalacaktır.

Yeni deneyimEski deneyim
Kullanıcı Yönetimi > Gruplar > (Grup Adı) > (Grup Adı) > Zoom Chat sekmesi Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Anında Mesajlaşma Grupları sekmesi > (Grup Adı) > Gelişmiş Ayarlar

Grup çatışması yönetimi:

Bir kullanıcı birden çok gruptaysa aşağıdakiler uygulanacaktır:

Grup ayarlarının nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sohbet Geçmişi Raporlara taşındı

Raporlar > Kullanıcı Etkinliği Raporları altında Sohbet Geçmişini bulabilirsiniz.

Yeni deneyimEski deneyim
Hesap Yönetimi > Raporlar > Kullanıcı Etkinlik Raporları sekmesi > Sohbet Geçmişi Hesap Yönetimi > Anında Mesajlaşma Yönetimi > Sohbet Geçmişi sekmesi

Sohbet geçmişini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Rol Yönetimi Roller olarak yeniden adlandırıldı

Rol Yönetimi sayfası Roller olarak yeniden adlandırıldı.

Yeni deneyimEski deneyim
Kullanıcı Yönetimi > Roller Kullanıcı Yönetimi > Rol Yönetimi

Rol yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sohbet ayarı kısıtlamaları

Kullanıcı Yönetimi > Kişiler altında bulunan ‘Tüm Kişiler’ altındaki tüm kullanıcıları listele ayarını etkinleştirirseniz, grup düzeyindeki Zoom Chat ayarları geçerli olmayacaktır.

Grup düzeyindeki ayarların geçerli olmasını nasıl sağlayabilirim?

  1. Zoom web portalına giriş yapın.
  2. Gezinti menüsünde Kullanıcı Yönetimi seçeneğine ve ardından Kişiler seçeneğine tıklayın.
  3. ‘Tüm Kişiler’ altındaki tüm kullanıcıları listele seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.
    Not: Bu, Şirket Kişileri (Kişiler sekmesindeki Tüm Kişiler bölümünde) altındaki tüm kullanıcılar yerine kişi gruplarının gösterileceği anlamına gelir.

Grup düzeyindeki ayarların geçerli olmasını ve Şirket Kişileri altındaki tüm kullanıcıların gösterilmesini nasıl sağlayabilirim?

Hem grup düzeyindeki Zoom Chat ayarlarının geçerli olmasını hem de Kompakt Kişiler (‘Tüm Kişiler’ altındaki tüm kullanıcıları listele) altındaki tüm kişilerin görüntülenmesini istiyorsanız Zoom Destek ile iletişime geçin.