Tháng 7 năm 2023: Trải nghiệm Thanh toán mới


Zoom đang giới thiệu quy trình Thanh toán đã nâng cấp, giúp tổ chức tốt hơn và đem đến một cách đơn giản hơn để xem và xử lý các gói, cũng như truy cập lịch sử thanh toán. Kể từ tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN. Cổng thông tin vừa ra mắt này đảm bảo việc truy cập thuận tiện và hiệu quả vào thông tin chi tiết gói cơ bản, bao gồm số lượng, chu kỳ hóa đơn, v.v. Bạn có thể xem lại Những câu hỏi thường gặp về thiết kế lại Cổng hóa đơn để biết nhanh thông tin tổng quan.

Bài viết này đề cập đến:

Tóm tắt những thay đổi về Thanh toán

Các phần sau nhấn mạnh những thay đổi chính mà cổng Gói và thông tin thanh toán mới đưa ra so với cổng cũ.

 

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Gói và thông tin thanh toánQuản lý tài khoản > Thanh toán

 

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Gói và thông tin thanh toán > Quản lý gói Quản lý tài khoản > Thanh toán > Gói hiện tại

Quản lý tài khoản > Thanh toán > Gói đang chờ

 

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Gói và thông tin thanh toán > Quản lý thanh toánQuản lý tài khoản > Thanh toán > Thông tin hóa đơn
Quản lý thiết bị > Vận chuyểnQuản lý tài khoản > Thanh toán > Vận chuyển

 

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Gói và thông tin thanh toán > Lịch sử thanh toánQuản lý tài khoản > Thanh toán > Lịch sử hóa đơn

Cách quản lý gói trong trải nghiệm Thanh toán mới

Xem gói đăng ký

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Gói và thông tin thanh toán, rồi nhấp Quản lý gói.
  Tất cả các gói của bạn sẽ được liệt kê cùng với ngày gia hạn.
 3. Ở bên phải gói, nhấp vào mũi tên đi lên  để xem các thông tin sau:
  • Số lượng: Số giấy phép đã được mua. Nhấp vào Quản lý người dùng để chỉ định giấy phép cho người dùng theo mong muốn.
  • Chu kỳ hóa đơn: Chu kỳ hóa đơn của gói, gồm Hàng năm hoặc Hàng tháng.
   Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn Một tháng cho gói đăng ký một tháng đối với một số sản phẩm. Các sản phẩm đăng ký một tháng không tự động gia hạn.
  • Số tiền gia hạn: Số tiền phải trả vào thời điểm gia hạn.
  • Đi kèm gói của bạn: Các sản phẩm đi kèm gói của bạn, ví dụ: Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Mail, Zoom Calendar, Zoom Whiteboard và Lưu trữ trên Zoom Cloud.
   Ghi chú: Phần này chỉ xem được với các gói Zoom One.

Thay đổi gói đăng ký

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Gói và thông tin thanh toán, rồi nhấp Quản lý gói.
  Tất cả các gói của bạn sẽ được liệt kê cùng với ngày gia hạn.
 3. Ở bên phải gói, nhấp vào Quản lý.
  Hộp thoại sẽ xuất hiện với tên gói, số lượng, chu kỳ hóa đơn và số tiền gia hạn sẽ hiển thị trên trang đó.
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Chỉnh sửa gói để sửa gói.
 5. Trên trang Chỉnh sửa gói hiện tại, thực hiện các việc sau:
  • Trong phần Chọn số lượng người dùng, nhấp vào dấu trừ - để giảm số lượng người dùng hoặc nhấp vào dấu cộng + để tăng số lượng người dùng.
  • Trong phần Chọn chu kỳ đăng ký, hãy chọn Hàng tháng hoặc Hàng năm cho chu kỳ hóa đơn của bạn.
   Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn Một tháng cho gói đăng ký một tháng đối với một số sản phẩm. Các sản phẩm đăng ký một tháng không tự động gia hạn.
  • Ở bên phải phần Phương thức thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật phương thức thanh toán.
 6. (Tùy chọn) Trong phần Khám phá các sản phẩm nổi bật khác của chúng tôi, thực hiện các việc sau:
  • Ở bên phải bất kỳ sản phẩm nào trong số này, nhấp vào Thêm để thêm tiện ích mở rộng vào gói.
  • Nhấp vào Xem thêm sản phẩm để xem nhiều sản phẩm hơn mà hiện không hiển thị trong danh sách hiện tại.

Hủy gói đăng ký

Việc hủy đăng ký sẽ có hiệu lực vào ngày gia hạn tiếp theo và các dịch vụ vẫn sẽ tiếp tục cho đến cuối kỳ đăng ký hiện tại của bạn.

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Gói và thông tin thanh toán, rồi nhấp Quản lý gói.
  Tất cả các gói của bạn sẽ được liệt kê cùng với ngày gia hạn.
 3. Ở bên phải gói, nhấp vào Quản lý.
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Hủy gói.
 5. Trong hộp thoại, nhấp vào Xác nhận việc hủy để xác nhận.
  Bạn sẽ nhận một email xác nhận việc hủy.

Thêm phiếu giảm giá

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Gói và thông tin thanh toán, rồi nhấp Quản lý gói.
 3. Ở bên phải phần Phiếu giảm giá, nhấp vào Quản lý hoặc Thêm.
  Cửa sổ sẽ xuất hiện để bạn nhập mã phiếu giảm giá.
 4. Trong hộp thoại Mã phiếu giảm giá, nhập mã phiếu giảm giá, rồi nhấp vào Thêm.
  Chi tiết phiếu giảm giá sẽ xuất hiện cùng với phần trăm giảm giá, ngày có hiệu lực, trạng thái, ngày hết hạn và các hành động để hủy hoặc xem phiếu giảm giá.
 5. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, nhấp vào biểu tượng X để thoát cửa sổ.

Xem bản tóm tắt gói

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Gói và thông tin thanh toán, rồi nhấp Quản lý gói.
 3. Ở bên phải phần Tóm tắt gói, nhấp vào Xem.
  Cửa sổ gói sẽ xuất hiện cùng với chi tiết gói của bạn.
 4. Trong cửa sổ, xem các thông tin sau:
  • Gói hàng tháng hoặc Gói hàng năm nếu có, cùng với số hạng mục đã mua cho các gói đó.
   Ghi chú: Bạn cũng có thể xem mọi thay đổi đang chờ duyệt đối với gói của bạn.
  • Hạn thanh toán tổng số tiền cho các gói hàng tháng hoặc hàng năm là vào ngày gia hạn tiếp theo.