Câu hỏi thường gặp về thiết kế lại Cổng thanh toán


Xin giới thiệu cổng hóa đơn đã nâng cấp của bạn! Khi chúng tôi nâng cấp bố cục và thiết kế cổng hóa đơn trong những tháng tới, chúng tôi muốn đảm bảo bạn có trải nghiệm điều hướng mượt mà. Để giúp bạn làm quen, chúng tôi cung cấp dưới đây phần tổng quan tóm tắt về điều bạn có thể mong đợi. Để có thông tin chuyên sâu hơn, vui lòng nhấp vào đây.

Tôi có thể tìm cổng hóa đơn ở đâu?

Bạn vẫn có thể truy cập cổng hóa đơn tại zoom.us/billing, nhưng chúng tôi đã thay đổi một chút để cải tiến cách tổ chức của cổng hóa đơn. Giờ đây cổng hóa đơn đã có phần chuyên biệt gọi là Gói và thông tin thanh toán trong menu QUẢN TRỊ VIÊN ở bên trái. Thay vì thấy thẻ ở đầu trang, bạn sẽ thấy tất cả các trang thanh toán được hiển thị tiện lợi ở menu bên trái này. Chúng tôi cũng đã cập nhật tên nhiều phần khác nhau như sau:

Mọi thông tin từng có trong thẻ Gói đang chờ giờ xuất hiện trong phần Quản lý gói. Tương tự, bất kỳ thông tin nào từng ở trong thẻ Vận chuyển nay có thể được truy cập trong phần Quản lý thiết bị.

Bạn cũng có thể truy cập phần Gói và thông tin thanh toán qua menu hồ sơ thẻ xuống.

Tôi có thể tìm thấy các tính năng mới nào trên các thẻ sản phẩm của tôi?

Chúng tôi đã thiết kế lại các thẻ sản phẩm để cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng ngay ở cấp cao nhất. Khi nhấp vào mũi tên để mở rộng, bạn có thể truy cập chi tiết bổ sung về sản phẩm.

Giờ bạn sẽ thấy:

Làm thế nào để tôi chỉnh sửa gói?

Nếu có quyền chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi bằng cách nhấp vào nút Quản lý để truy cập chi tiết sản phẩm. Xem lại thông tin và nhấp vào Sửa gói để thực hiện các lựa chọn và chỉnh sửa mong muốn.

Làm thế nào để tôi xem được số tiền gia hạn tiếp theo của mình?

Chúng tôi đã thêm một mục gọi là Tóm tắt gói, cung cấp thông tin tổng quan tiện lợi về số tiền gia hạn Hàng tháng hoặc Hàng năm sắp tới. Khi nhấp vào nút Xem, bạn có thể truy cập bản phân tích chi tiết của thông tin này, bao gồm cả sản phẩm và tổng số giấy phép cụ thể.

Tôi có thể mua thêm sản phẩm hoặc tính năng như thế nào?

Bạn có thể mua thêm sản phẩm hoặc tính năng trong phần dưới cùng của cổng hóa đơn.

Làm thế nào để tôi hủy gói?

Bạn có thể hủy bằng cách chọn Quản lý, rồi chọn Hủy gói.