Cấu hình Máy khách Mail Zoom


biểu tượng mẹo hình bóng đèn
Tìm hiểu cách sử dụng Mail Zoom Sau khi kết nối dịch vụ thư với Zoom, hãy tìm hiểu cách truy cập, quản lý và gửi email.

Máy khách Mail Zoom cho phép bạn xem và quản lý email ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính, góp phần tập trung tất cả nhu cầu về cuộc họp, điện thoại, trò chuyện, bảng trắng và email về cùng một ứng dụng. Sau khi kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện tại, bạn có thể xem và gửi email qua máy khách Zoom. Bạn cũng có thể tạo địa chỉ email mới thông qua Dịch vụ Mail Zoom (Bản thử nghiệm) nếu không muốn sử dụng một trong các dịch vụ của bên thứ ba đó.

Bạn cũng có thể kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) để xem và quản lý lịch thông qua máy khách Zoom. 

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để sử dụng Máy khách Mail Zoom

Hạn chế của Máy khách Mail Zoom

Cách thực hiện thiết lập thư ban đầu

Máy khách Mail Zoom có thể kết nối với dịch vụ email Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện có hoặc kết nối trực tiếp với Dịch vụ Mail Zoom.

Kết nối tài khoản Google với Máy khách Mail Zoom

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Mail .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 3. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom khi có lời nhắc và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 4. Nhấp vào Connect Google Account [Kết nối tài khoản Google] để cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 5. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc]Write [Ghi] cho Mail.
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho lịch của bạn. Điều này cho phép truy cập lịch qua Máy khách Lịch Zoom.
 6. Chọn Google làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 7. Nhấp vào Next [Tiếp theo].
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của Google.
 8. Đăng nhập vào tài khoản Google, rồi nhấp vào Allow [Cho phép] để cho phép Zoom truy cập email của bạn (và lịch nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Mail Zoom để xem email.

Kết nối tài khoản Microsoft 365 (Exchange) với Máy khách Mail Zoom

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Mail .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 3. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom khi có lời nhắc và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 4. Nhấp vào Connect Office 365 Account [Kết nối tài khoản Office 365] để cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 5. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc]Write [Ghi] cho Mail.
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho lịch của bạn. Điều này cho phép truy cập lịch qua Máy khách Lịch Zoom.
 6. Chọn Office 365 làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 7. Nhấp vào Next [Tiếp theo].
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Office 365.
 8. Đăng nhập tài khoản Office 365 của bạn.
 9. Đảm bảo đã chọn tùy chọn Authorize with OAuth 2.0 [Ủy quyền bằng OAuth 2.0], rồi nhấp vào Allow [Cho phép] để cho phép Zoom truy cập email của bạn (và lịch nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Mail Zoom để xem email.

Kết nối tài khoản Dịch vụ Mail Zoom với Máy khách Mail Zoom

Việc kết nối với Dịch vụ Mail và Lịch Zoom đòi hỏi có tài khoản Zoom One Chuyên nghiệp hoặc Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp, Zoom One Kinh doanh hoặc Zoom One Doanh nghiệp lớncác dịch vụ này phải được quản trị viên bật để sử dụng.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Mail .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 3. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom khi có lời nhắc và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 4. Nếu đây là lần đầu, hãy nhấp vào Get Started [Bắt đầu].
  Bạn sẽ được nhắc với các tùy chọn dịch vụ thư.
 5. Nhấp vào Connect Zoom Mail [Kết nối Mail Zoom].
  Ghi chú
  : Bạn phải là Người dùng được cấp giấy phép để tạo tài khoản Dịch vụ Mail Zoom.
  Khóa mã hóa cá nhân sẽ được cung cấp cho bạn để bạn sao chép nhằm mục đích lưu trữ cá nhân. Điều này là cần thiết để phục hồi các email mã hóa nếu bạn mất thiết bị này.
 6. Nhấp vào Next [Tiếp thep] để tiếp tục.
 7. Nhập địa chỉ email Dịch vụ Mail Zoom mà bạn muốn và nhấp vào Create Account [Tạo tài khoản].
  Nếu địa chỉ email được cung cấp đã được sử dụng hoặc không được phép dùng, bạn sẽ được nhắc thử một địa chỉ email khác.
  Nếu được chấp nhận, hộp thư đến Mail Zoom mới cúa bạn sẽ được tải.

Ứng dụng di động Zoom hiện hỗ trợ dịch vụ thư Zoom và Google nhưng không hỗ trợ kết nối với dịch vụ thư Microsoft 365 (Exchange). Tuy ứng dụng di động Zoom có thể xem và quản lý email, việc thiết lập ban đầu Dịch vụ Mail và Lịch Zoom phải được thực hiện qua máy khách trên máy tính.

Kết nối tài khoản Google với Máy khách Mail Zoom

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ More [Xem thêm] .
 3. Nhấn vào Mail .
 4. Xem phần giới thiệu về Mail Zoom và nhấn vào Get Started [Bắt đầu].
 5. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 6. Nhấn vào Sign in with Google [Đăng nhập bằng Google] để cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 7. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc]Write [Ghi] cho Mail.
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho lịch của bạn. Điều này cho phép bạn truy cập sự kiện lịch qua Máy khách Lịch Zoom.
 8. Chọn Google làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 9. Nhấn vào Next [Tiếp theo]
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của Google.
 10. Đăng nhập vào tài khoản Google, rồi nhấn vào Continue [Tiếp tục] để cho phép Zoom truy cập email của bạn (và lịch nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Mail Zoom để xem lịch.