Bật Mail và Lịch Zoom cho tài khoản


Máy khách Mail và Lịch Zoom cho phép bạn xem và quản lý email, đồng thời lên lịch và quản lý các sự kiện lịch ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính, góp phần tập trung tất cả nhu cầu về cuộc họp, điện thoại, trò chuyện, bảng trắng, email và lịch về cùng một ứng dụng. Kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện tại để xem và gửi email hoặc lên lịch các sự kiện lịch qua máy khách Zoom hoặc tạo địa chỉ email mới qua Dịch vụ Mail Zoom và quản lý email và lịch của tài khoản đó.

Yêu cầu cài đặt để bật Mail và Lịch Zoom

Máy khách Mail và Lịch Zoom (Bản thử nghiệm)

Ghi chú: Các tài khoản Cơ bản và Chuyên nghiệp bật Máy khách Mail và Lịch Zoom theo mặc định. Với các tài khoản Kinh doanh và Doanh nghiệp lớn, Máy khách Mail và Lịch Zoom được tắt theo mặc định.

Dịch vụ Mail và Lịch Zoom (Bản thử nghiệm)

Ghi chú: Các tài khoản Chuyên nghiệp bật Dịch vụ Mail và Lịch Zoom theo mặc định. Với các tài khoản Kinh doanh và Doanh nghiệp lớn, Dịch vụ Mail và Lịch Zoom được tắt theo mặc định.

Cách bật Mail và Lịch Zoom

Tài khoản

Để bật hoặc tắt Mail và Lịch Zoom cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong mục More Settings [Xem thêm cài đặt], nhấp vào nút bật/tắt Use Zoom client to manage emails and calendar events [Sử dụng máy khách Zoom để quản lý email và các sự kiện lịch] để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, hãy nhấp vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Users can use Zoom Mail service and manage their calendar [Người dùng có thể dùng dịch vụ Mail Zoom và quản lý lịch của họ] để cho phép người dùng tạo tài khoản Mail Zoom của chính mình.
 7. (Tùy chọn) Để không cho phép tất cả người dùng trong tài khoản của bạn thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
  Sau khi bật Máy khách Mail Zoom, người dùng có thể kết nối tài khoản Google, Microsoft 365 (Exchange) hoặc Dịch vụ Mail Zoom của họ trong ứng dụng cho máy tính.

Nhóm

Để bật hoặc tắt Mail và Lịch Zoom cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấn vào Nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Trong mục More Settings [Xem thêm cài đặt], nhấp vào nút bật/tắt Use Zoom client to manage emails and calendar events [Sử dụng máy khách Zoom để quản lý email và các sự kiện lịch] để bật hoặc tắt tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn được tô xám, điều đó chứng tỏ tính năng này đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần phải ở cấp đó để có thể thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Users can use Zoom Mail service and manage their calendar [Người dùng có thể dùng dịch vụ Mail Zoom và quản lý lịch của họ] để cho phép người dùng tạo tài khoản Mail Zoom của chính mình.
 8. (Tùy chọn) Để không cho phép tất cả người dùng trong nhóm thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
  Sau khi bật Máy khách Mail Zoom, người dùng có thể kết nối tài khoản Google, Microsoft 365 (Exchange) hoặc Dịch vụ Mail Zoom của họ trong ứng dụng cho máy tính.