Tháng 5/2022: Trải nghiệm khu vực chung mới


Zoom Phone sắp ra mắt quy trình làm việc cập nhật để quản lý điện thoại trong khu vực chung, bộ chuyển đổi điện thoại analog (ATA) và Thiết bị Zoom Phone trong web portal. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2022, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên sẽ được lựa chọn chuyển sang Trải nghiệm khu vực chung mới (hay tiếp tục sử dụng tính năng quản trị hiện tại). Từ ngày 22 tháng 5 năm 2022 trở đi, các tài khoản Zoom Phone mới có thể tự động sử dụng Trải nghiệm khu vực chung mới và không cần thực hiện thêm hành động nào. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Zoom sẽ tự động bật tính năng Trải nghiệm khu vực chung mới cho tất cả khách hàng chưa chọn tham gia.

Quy trình làm việc được cải tiến này giúp quản trị viên thêm và quản lý các thiết bị Zoom Phone trong Khu vực chung một cách dễ dàng và nhất quán hơn. Khu vực chung có thể là bất kỳ khu vực nào trong văn phòng, dành cho nhiều nhân viên sử dụng. Ví dụ: nếu tổ chức của bạn có không gian văn phòng kết hợp, bạn có thể xác định mỗi trạm làm việc tạm thời là Khu vực chung, sau đó chỉ định điện thoại cho khu vực này để nhân viên có thể sử dụng.

 

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ

Quản trị viên có thể xác định Khu vực chung và chỉ định các thiết bị. Bạn có thể cấu hình từng máy lẻ và cài đặt của Khu vực chung từ một địa điểm tập trung.

 

Quản trị viên chỉ có thể cấu hình các thiết bị trong khu vực chung một cách riêng biệt. Bạn có thể cấu hình điện thoại trong khu vực chung tại trang Người dùng & Phòng và ATA tại trang Điện thoại và Thiết bị.

 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để sử dụng tính năng Trải nghiệm khu vực chung mới

Tóm tắt những thay đổi chính

Phần dưới đây sẽ nêu bật những thay đổi chính của Trải nghiệm khu vực chung mới so với trải nghiệm cũ.

Di chuyển điện thoại hiện có trong khu vực chung

Khi Trải nghiệm khu vực chung mới được phát hành, điện thoại hiện có trong khu vực chung sẽ được chuyển đổi thành Khu vực chung trong thẻ Khu vực chung mới. Các cài đặt liên quan (thẻ Chính sáchCài đặt) cũng được di chuyển.

Thẻ Khu vực chung mới trong trang Người dùng & Phòng

ATA, Không gian làm việc chung (Thiết bị Zoom Phone trong khu vực chung) và cài đặt điện thoại trong khu vực chung đã được di chuyển sang thẻ Khu vực chung mới tại trang Người dùng & Phòng.

Thẻ Khu vực chung là một vùng trung tâm mới để quản lý Khu vực chung và các thiết bị được chỉ định của Khu vực chung (điện thoại bàn, ATA và Thiết bị Zoom Phone). Thẻ Khu vực chung có danh sách các máy lẻ và cài đặt, không phải danh sách thiết bị như trong thẻ cũ Điện thoại trong khu vực chung.

Các cột và chức năng của bảng như bộ lọc tìm kiếm và tùy chọn nhập/xuất vẫn giống như trải nghiệm cũ.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Các máy lẻ/cài đặt của thiết bị được quản lý ở một địa điểm duy nhất:

Quản lý hệ thống điện thoại > Người dùng & Phòng > thẻ Khu vực chung

Các máy lẻ/cài đặt của thiết bị được quản lý ở nhiều địa điểm khác nhau:

Quản lý hệ thống điện thoại > Người dùng & Phòng > thẻ Điện thoại trong khu vực chung

Quản lý hệ thống điện thoại > Người dùng & Phòng > thẻ Thẻ không gian làm việc chung

Quản lý hệ thống điện thoại > Điện thoại và Thiết bị > thẻ Bộ chuyển đổi điện thoại analog

Quy trình làm việc để thêm Khu vực chung

Quy trình làm việc để thêm Khu vực chung tương tự như quy trình thêm người dùng Zoom Phone. Bạn có thể thêm Khu vực chung để tạo hồ sơ/máy lẻ, sau đó bạn có thể chỉ định điện thoại bàn, Bộ chuyển đổi điện thoại analog hoặc Thiết bị Zoom Phone cho Khu vực chung.

Trang Điện thoại và Thiết bị

Tất cả điện thoại bàn, ATA và điện thoại trong khu vực chung được chỉ định đều được gộp chung vào một bảng. Quản trị viên có thể dễ dàng xem người dùng điện thoại hoặc Khu vực chung được chỉ định của từng thiết bị. Bạn cũng có thể lọc bảng để chỉ hiển thị các thiết bị được chỉ định cho một Khu vực chung hoặc người dùng điện thoại nhất định.

Chỉ định thiết bị cho một Khu vực chung

Quản trị viên có thể chỉ định thiết bị cho Khu vực chung bằng hai phương thức.

Nhập hàng loạt hoặc cập nhật Khu vực chung

Tương tự như khi nhập hoặc cập nhật người dùng điện thoại bằng tệp CSV, quản trị viên có thể thực hiện nhập CSV hàng loạt để thêm Khu vực chung với thiết bị được chỉ định trực tiếp. Bạn cũng có thể thực hiện nhập hàng loạt thiết bị chưa được chỉ định trong trang Điện thoại và Thiết bị.

Thành viên Khu vực chung đối với các phương thức định tuyến

Quản trị viên có thể chỉ định Khu vực chung làm thành viên của tổng đài tự động, hàng đợi cuộc gọi và nhóm nhận cuộc gọi. Điều này có nghĩa là các điện thoại trong khu vực chung, ATA và Thiết bị Zoom Phone đều có thể là thành viên.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Thành viên của tổng đài tự động, hàng đợi cuộc gọi và nhóm nhận cuộc gọi có thể là:
  • Người dùng điện thoại
  • Khu vực chung, có thể bao gồm:
    • Điện thoại trong khu vực chung
    • ATA
    • Thiết bị dành cho Zoom Phone
Thành viên của tổng đài tự động, hàng đợi cuộc gọi và nhóm nhận cuộc gọi có thể là:
  • Người dùng điện thoại
  • điện thoại trong khu vực chung

 

Giao diện lập trình ứng dụng của Khu vực chung thay đổi

Nếu bạn không sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng của Điện thoại trong khu vực chung, thì bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Chúng tôi đã cho ra mắt Giao diện lập trình ứng dụng của Khu vực chung để hỗ trợ các thay đổi của Khu vực chung mới. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chuyển sang Giao diện lập trình ứng dụng của Khu vực chung mới vào cuối năm nay. Tìm hiểu thêm về các thay đổi trên trang web Zoom Developer Platform.