Tham gia cuộc họp Zoom mà không cần tài khoản


Bạn không cần tài khoản Zoom để tham gia các cuộc họp với tư cách là người tham gia. Nếu ai đó mời bạn tham gia cuộc họp của họ, bạn có thể tham gia mà không cần tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản. Tuy nhiên, tài khoản Zoom cho phép bạn tạo và chủ trì các cuộc họp của riêng mình, mời người khác tham gia cuộc họp của bạn và cập nhật cài đặt cá nhân để tận dụng tối đa trải nghiệm cuộc họp ảo trên Zoom của bạn.

Tìm hiểu thêm về các câu hỏi và sự cố thường gặp mà người dùng gặp phải khi sử dụng Zoom lần đầu tiên.

Ghi chú: Nếu người chủ trì cuộc họp đã hạn chế người tham gia bằng cách thiết lập hồ sơ xác thực, tất cả người tham gia phải đăng nhập vào tài khoản Zoom để truy cập cuộc họp.

Điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc gọi video Zoom với tư cách là khách

Cách sử dụng Zoom mà không cần tài khoản

Có nhiều cách để tham gia cuộc họp, nhưng cách dễ nhất để tham gia với tư cách là khách là nhấp vào liên kết do người chủ trì cung cấp hoặc nhập trực tiếp ID cuộc họp và mật mã vào Zoom.

Ghi chú: Tùy thuộc vào cài đặt của người chủ trì, bạn có thể tham gia cuộc họp từ trình duyệt của mình mà không cần tải xuống Zoom. Việc tham gia cuộc họp từ trình duyệt web cho phép bạn truy cập các tính năng cuộc họp Zoom cơ bản.

Sử dụng liên kết được cung cấp

 1. Nhấp vào liên kết mời họp mà bạn nhận được từ người chủ trì, ví dụ như trong lời mời qua email hoặc lịch của bạn.
  Trên trình duyệt web của bạn, cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn mở hoặc tải xuống ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Hủy.
 3. Ở cuối trang, nhấp vào liên kết Tham gia từ trình duyệt của bạn.
  Ghi chú: Nếu bạn không thấy liên kết để tham gia từ trình duyệt thì có thể người chủ trì chưa bật liên kết đó và bạn sẽ phải tham gia cuộc họp Zoom bằng cách mở Zoom desktop client hoặc tải xuống Zoom.
 4. Trong cửa sổ bật lên ở góc trên cùng bên trái của màn hình, nhấp vào Cho phép để cấp quyền cho Zoom sử dụng micrô và camera của bạn.
 5. Trong trường Tên của bạn, hãy nhập tên hiển thị.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Remember my name for future meetings [Ghi nhớ tên của tôi cho các cuộc họp trong tương lai].
 7. Nhấp vào Tham gia.
  Bạn sẽ tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

Nhập ID cuộc họp và mật mã trong Zoom

 1. Trong trình duyệt web của bạn, truy cập zoom.us/join.
 2. Nhập ID cuộc họp do người chủ trì/người tổ chức cung cấp.
 3. Nhấp vào Tham gia.
  Cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn mở hoặc tải xuống ứng dụng.
 4. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Khởi chạy cuộc họp trên Zoom desktop client nếu bạn đã tải xuống thiết bị của mình.
  • Nhấp vào Hủy trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấp vào Tải xuống ngay để tải xuống Zoom trước khi tham gia.
  • Nhấp vào Hủy trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấp vào liên kết Tham gia từ trình duyệt của bạn nếu bạn không muốn tải xuống Zoom trước khi tham gia cuộc họp.
   Ghi chú: Bạn không phải tải xuống Zoom trước khi tham gia, nhưng bạn sẽ bị giới hạn truy cập các chức năng nếu tham gia từ trình duyệt của mình.
 5. Nếu được nhắc, hãy cho phép Zoom sử dụng micrô và camera của bạn.
 6. Nhập tên hiển thị, sau đó nhấp vào Tham gia.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Remember my name for future meetings [Ghi nhớ tên của tôi cho các cuộc họp trong tương lai].
 8. Nếu được nhắc, hãy nhập mật mã cuộc họp, sau đó nhấp vào Tham gia một lần nữa.
  Bạn sẽ tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

Tìm hiểu thêm về các cách tham gia cuộc họp ảo trên Zoom.