Tôi có thể thiết lập lịch cho một Zoom Room bằng cách nào?


Khi tài nguyên lịch được tích hợp với Zoom Room, những cuộc họp đã lên lịch cho phòng sẽ hiển thị trên màn hình tivi, trình điều khiển và hiển thị lên lịch của phòng. Các thành viên trong tổ chức có thể lên lịch cuộc họp trong Zoom Room bằng cách mời phòng tham gia cuộc họp. Phòng hội nghị được ấn định làm tài nguyên lịch thông qua dịch vụ lịch. Cho phép Zoom truy cập vào tài nguyên lịch giúp người dùng có thể khởi tạo và tham gia cuộc họp trong phòng chỉ với một chạm.

Hướng dẫn thiết lập