Bắt đầu với thiết lập Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em


Trong vai trò quản trị viên hoặc chủ sở hữu, bạn có thể sử dụng cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em để tự xác minh hồ sơ tài khoản Zoom và cho biết liệu tổ chức của bạn có sử dụng các sản phẩm Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi hay không.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để khai báo trong cài đặt Tình trạng Giáo dục dành cho trẻ em

Cách thức đăng ký tài khoản Zoom với cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em

Lưu ý: Không thể sử dụng tài khoản cho đến khi người quản lý hoặc giáo viên được ủy quyền tại Hoa Kỳ của tổ chức đã chọn hộp kiểm Dưới 13 tuổi hoàn tất quá trình ký điện tử.

Gói trả phí dành cho giáo dục của Zoom

Để đăng ký tài khoản giáo dục trả phí thay mặt cho trường học hoặc tổ chức khác đang sử dụng các sản phẩm Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi:

Hoàn tất phần Cấu hình sản phẩm

 1. Truy cập trang Zoom dành cho giáo dục.
 2. Trong phần Zoom dành cho giáo dục, nhấp vào nút Mua ngay.
 3. Trong phần Zoom Meetings:
  1. Chọn số lượng giấy phép bạn cần.
  2. Chọn gói Giáo dục.
  3. Chọn chu kỳ gói đăng ký Hàng năm.
  4. (Tùy chọn) Chọn Tùy chọn bổ sung mà bạn muốn và làm theo hướng dẫn:
   • Dung lượng ghi lại trên đám mây: Tăng thêm dung lượng lưu trữ hàng tháng đến 100 GB, 500 GB hoặc 3 TB để lưu trữ, phát trực tiếp, chia sẻ và tải xuống các cuộc họp/hội thảo trực tuyến từ Zoom Cloud.
   • Hội nghị âm thanh: Cho phép thực hiện chức năng triệu tập và số điện thoại quay số truy cập miễn cước cho người tham gia cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc phòng của bạn (áp dụng ở nhiều quốc gia).
   • Large Meeting: Tăng số lượng người tham gia tương tác (đến 1.000 người) đối với người tham gia chính của các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
    Lưu ý: Sau khi mua giấy phép Large Meeting, bạn phải chỉ định các giấy phép đó cho người dùng trong web portal Quản lý người dùng để tăng dung lượng cho họ.
   • Trình kết nối phòng hội nghị: Cho phép các hệ thống phòng Giao thức khởi tạo phiên hoặc H.323 giao tiếp với máy tính để bàn, máy tính bảng, thiết bị di động, Zoom Room và các điểm cuối Giao thức khởi tạo phiên hoặc H.323.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn quan tâm đến các gói hiện có khác của Zoom, hãy chọn gói bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  Nếu bạn muốn tiếp tục mà không chọn các chương trình hiện có khác của Zoom, hãy nhấp vào Bỏ qua bước này.

Hoàn tất phần Tạo tài khoản

Lưu ý:

 1. Xác nhận ngày sinh của bạn.
 2. Nhấp vào Tiếp tục.
 3. Nhập thông tin liên hệ và email của bạn, rồi tạo mật khẩu cho tài khoản.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.

Hoàn tất phần Thanh toán

 1. Trong phần Liên hệ thanh toán, hãy nhập thông tin liên hệ thanh toán của bạn.
 2. Trong phần Liên hệ người mua:
  • Chọn hộp kiểm Giống với liên hệ người thanh toán nếu thông tin liên hệ Người mua giống với thông tin Liên hệ thanh toán ở trên. Sau đó chuyển sang bước tiếp theo.
  • Nếu thông tin liên hệ Người mua khác với thông tin Liên hệ thanh toán ở trên, hãy bỏ chọn hộp kiểm Giống với liên hệ người thanh toán. Sau đó, nhập thông tin liên hệ Người mua.
  • (Tùy chọn) Nhấp vào Xác minh tình trạng miễn thuế.
   Bạn sẽ được chuyển hướng đến ECMS để xác nhận tình trạng miễn thuế.
 3. Trong phần Phương thức thanh toán:
  1. Nhập thông tin thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc chọn thanh toán qua PayPal.
  2. Bên cạnh phần Địa chỉ đầy đủ, chọn hộp kiểm Giống với liên hệ người thanh toán nếu địa chỉ của bạn giống với thông tin Liên hệ thanh toán ở trên.
   Nếu địa chỉ của bạn khác với thông tin Liên hệ thanh toán ở trên thì bạn sẽ cần điền địa chỉ đầy đủ.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.

Hoàn tất phần Xem lại đơn hàng

 1. Xem lại chi tiết đơn hàng và đảm bảo các khoản phí được tính chính xác.
 2. Nhấp vào Đặt hàng để xác nhận đơn hàng.
  Nếu cần sửa đơn hàng, hãy nhấp vào Quay lại.

Gói Cơ bản miễn phí dành cho giáo dục của Zoom

Để đăng ký tài khoản giáo dục miễn phí thay mặt cho trường học hoặc tổ chức khác sử dụng Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi:

 1. Truy cập zoom.us/signup.
 2. Nhập Thông tin xác minh và địa chỉ email của bạn.
  Zoom (no-reply@zoom.us) sẽ gửi email cho bạn.
 3. Trong email này, vui lòng nhấp vào Kích hoạt tài khoản.
  Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web Chào mừng bạn đến với Zoom.
 4. Nhập thông tin liên hệ và mật khẩu của bạn.
 5. Chọn hộp kiểm Dành cho nhà giáo dục.
 6. Chọn các hộp kiểm tương ứng với nhóm tuổi mà tổ chức của bạn cung cấp dịch vụ.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Trong phần Thêm thông tin tổ chức, hãy hoàn tất các thông tin theo yêu cầu.
  1. Trong phần Vai trò của bạn trong tổ chức, hãy chọn vai trò của bạn.
   Lưu ý:
   • Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và trước đây đã chọn hộp kiểm Dưới 13 tuổi nhưng bây giờ lại chọn Khác thì bạn cần cung cấp email và Tên của Tổng giám đốc/Hiệu trưởng/Người quản lý/Giáo viên sẽ ký điện tử mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom thay cho tổ chức.
   • Nếu trước đây bạn đã chọn (các) hộp kiểm 13 đến 15 tuổi và/hoặc 16 đến 17 tuổi cho các nhóm tuổi áp dụng nhưng bây giờ lại chọn Khác thì bạn không phải nhập thông tin bên được ủy quyền phụ.
 9. Nhấp vào Thêm.
  Lưu ý:
  • Sau khi thêm thông tin tổ chức, người dùng đã chọn (các) hộp kiểm 13 đến 15 tuổi và/hoặc 16 đến 17 tuổi có thể sử dụng tài khoản và không cần ký điện tử mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom.
  • Người dùng đã chọn hộp kiểm Dưới 13 tuổi sẽ được chuyển đến một trang web thông báo rằng email hướng dẫn hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản giáo dục sẽ được gửi cho bạn hoặc người chấp thuận (xem Bước 8.1). Sau khi bạn hoặc người nhận email đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, tổ chức của bạn có thể sử dụng tài khoản này.
 10. (Tùy chọn) Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Dưới 13 tuổi và bạn muốn thay đổi thông tin người nhận email sẽ đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, hãy nhấp vào Thay đổi người nhận.
  1. Trong phần Thay đổi người nhận, hãy cung cấp email và Tên của Tổng giám đốc/Hiệu trưởng/Người quản lý/Giáo viên sẽ ký điện tử vào mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom thay cho tổ chức của họ.
  2. Nhấp vào Thay đổi.
   Người chấp thuận sẽ nhận được email hướng dẫn hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản giáo dục. Sau khi người nhận email đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, tổ chức của bạn có thể sử dụng tài khoản này.

Cách thức gia hạn cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em

Hàng năm, Người dùng đã chấp thuận và đã được xác minh sẽ phải chấp thuận lại. Sau 335 ngày kể từ ngày cho phép hoặc bắt đầu sử dụng tính năng này, chủ tài khoản hoặc quản trị viên sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành thực hiện chứng nhận lại trong vòng 30 ngày. Người chấp thuận sẽ nhận được email hướng dẫn hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản giáo dục; người nhận email phải đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom.

Nếu không thực hiện như vậy sau 30 ngày nhận được thông báo, chúng tôi sẽ khóa tài khoản. Tài khoản có thể bị xóa sau 30 ngày tiếp theo.

Gia hạn xác minh trước khi tài khoản bị khóa

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Giáo dục Zoom, bạn sẽ được chuyển đến trang web thông báo. Bạn sẽ được thông báo rằng email hướng dẫn quá trình kích hoạt tài khoản Giáo dục sẽ được gửi đến người chấp thuận. Bạn có thể nhấp vào các tùy chọn sau:

Gia hạn xác minh sau khi tài khoản bị khóa

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Giáo dục Zoom, bạn sẽ được chuyển đến trang web thông báo. Bạn sẽ nhận được thông báo tài khoản đã bị khóa. Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên sẽ phải gia hạn và ký mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản bị khóa để tiếp tục sử dụng tài khoản. Bạn có thể nhấp vào các tùy chọn sau:

Hỗ trợ giải quyết tài khoản bị khóa

Nếu bạn cố đăng nhập vào tài khoản Zoom, bạn sẽ được thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa.
Bạn cần liên hệ với quản trị viên tài khoản hoặc người quản trị tổ chức. Nếu quản trị viên tài khoản hoặc người quản lý của tổ chức hoàn tất quá trình ký điện tử trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản bị khóa, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản và làm theo hướng dẫn. Hoặc liên hệ bộ phận Quản lý chăm sóc khách hàng hoặc Hỗ trợ nếu có thắc mắc.