Sử dụng Zoom dành cho Chrome PWA


Zoom hợp nhất hội nghị video trên đám mây và các cuộc họp trực tuyến đơn giản thành một nền tảng dễ sử dụng. Giải pháp của chúng tôi cung cấp trải nghiệm video, âm thanh và chia sẻ màn hình không dây tốt nhất trên nhiều nền tảng. Zoom dành cho Chrome PWA (Progressive Web App) cho phép bạn sử dụng một vài tính năng tương tự khả dụng trên desktop client hoặc ứng dụng di động trong trình duyệt web Chrome.

Để biết thêm thông tin về việc triển khai cấu hình tùy chỉnh của Zoom dành cho Chrome PWA, tham khảo hướng dẫn cấu hình quản trị viên.

Ghi chú: Zoom dành cho Chrome PWA tách biệt với ứng dụng ChromeOS và theo dự định sẽ thay thế ứng dụng này, do tất cả các hệ điều hành đang dần ngừng hỗ trợ cho các ứng dụng ChromeOS cho đến ngày 5 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quản trị viên bắt đầu di chuyển người dùng hiện đang sử dụng ứng dụng ChromeOS sang Zoom dành cho Chrome PWA để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Đăng nhập và tham gia

Sau khi cài đặt và khởi chạy Zoom dành cho Chrome PWA, hãy nhấp vào Join Meeting [Tham gia cuộc họp] để tham gia cuộc họp mà không phải đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để khởi tạo hoặc lên lịch cuộc họp của riêng mình, hãy nhấp vào Sign In [Đăng nhập].

Để đăng nhập, sử dụng thông tin đăng nhập Zoom, Apple, Google, Facebook, hoặc SSO của bạn. Nếu bạn có tài khoản Zoom nhưng không nhớ mật khẩu, hãy cài đặt lại mật khẩu.

Trang chủ

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy thẻ Home [Trang chủ] , tại đây bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn sau:

Liên lạc

Chọn thẻ Contacts [Liên hệ]  để xem và quản lý các liên hệ của bạn. Một danh bạ các liên hệ của bạn sẽ được hiển thị, và nếu tổ chức của bạn sử dụng Zoom Rooms, bạn cũng sẽ nhìn thấy danh sách Zoom Rooms.

Điều khiển trong cuộc họp

Sau khi đã bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển cuộc họp ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp (di chuyển chuột trong cửa sổ Zoom để hiển thị bảng điều khiển cuộc họp).

Tìm hiểu thêm về bảng điều khiển cuộc họp dành cho người chủ trì, đồng chủ trìngười dự thính. Bạn cũng có thể tham gia một cuộc họp thử nghiệm để làm quen với bảng điều khiển cuộc họp trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch.

Cài đặt

Khi bạn đang trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, bạn có thể nhấn More [Thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp, sau đó nhấn Settings [Cài đặt] để truy cập cài đặt của bạn.

Các tài liệu khác