Khắc phục sự cố thanh toán OnZoom


Có nhiều lý do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính từ chối khoản phí của bạn, và đa phần các sự cố này đều dễ xử lý.

Bài viết này đề cập đến:

Phương thức thanh toán bị từ chối

Kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập đúng thông tin thanh toán liên quan đến:

Nếu tất cả thông tin đã được nhập chính xác, bạn có thể thử lại phương thức thanh toán của mình.

Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn

Nếu bạn gặp phải lỗi từ chối chung khi cố gắng thanh toán, chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của mình để có thêm thông tin. Thông báo cho họ về số tiền và thời điểm bạn thực hiện khoản phí để họ duyệt giao dịch.

Giá cao hơn so với dự kiến

Có một số ý do mà bạn có thể thấy khoản phí cao hơn mức mình dự kiến.

Tôi không thể nhập vào phần chi tiết thẻ

Khi cập nhật thẻ của bạn trên hệ thống, nếu các trường bắt buộc vẫn còn trống khi bạn cố gắng nhập thông tin chi tiết, vui lòng thử các đề xuất sau trước khi cố gắng gửi lại thông tin.