Bắt đầu với vai trò là Người chủ trì Zoom Events


Zoom Events là một nền tảng toàn diện giúp bạn tạo ra nhiều trải nghiệm trực tuyến lôi cuốn và mang lại sự hài lòng cho người tham dự. Bạn có thể quản lý trung tâm sự kiện với thương hiệu của riêng mình, theo dõi bán vé và đăng ký, kiểm soát quyền truy cập của người dùng từ một bảng điều khiển, và cho phép giao lưu trong khi Zoom Events của bạn diễn ra.

Người chủ trì Zoom Events có thể dễ dàng thiết lập và tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoặc sự kiện hội nghị nhiều phiên, cho dù là sự kiện nội bộ hay bên ngoài. Nền tảng này rất hữu ích cho các công ty, tổ chức và doanh nghiệp lớn thuộc mọi quy mô lớn nhỏ để tiếp cận và lôi cuốn Người dự thính.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt dành cho Người chủ trì Zoom Events

Cách thức bắt đầu với lập hóa đơn và thanh toán

Thêm tài khoản thanh toán vào Trung tâm Zoom Events của bạn

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thêm các khoản thanh toán.

Liên kết tài khoản PayPal cho doanh nghiệp với Trung tâm Zoom Events của bạn

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách liên kết tài khoản PayPal cho doanh nghiệp với Trung tâm Zoom Events của bạn.

Liên kết tài khoản Stripe với Trung tâm Zoom Events của bạn

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách liên kết tài khoản Stripe với Trung tâm Zoom Events của bạn.

Địa chỉ bên mua là gì?

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về địa chỉ bên mua.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về GST và VAT cho Zoom Events.

Cách bắt đầu tổ chức Zoom Events

Thiết lập Trung tâm Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thiết lập Trung tâm Zoom Events.

Thiết lập hội nghị thượng đỉnh Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thiết lập hội nghị thượng đỉnh Zoom Events.

Thiết lập hội nghị Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thiết lập hội nghị Zoom Events.

Thiết lập sự kiện cho Trung tâm Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thiết lập sự kiện cho Trung tâm Zoom Events.

Chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến Zoom thành Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách cuộc họp/hội thảo trực tuyến Zoom thành Zoom Events.

Tổ chức Zoom Events riêng tư

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách tổ chức Zoom Events riêng tư.

Quản lý và xem bản ghi Zoom Events dành cho Người chủ trì

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách quản lý và xem bản ghi Zoom Events dành cho Người chủ trì.

Gửi thông điệp toàn sự kiện tới tất cả người đăng ký Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách gửi thông điệp toàn sự kiện cho tất cả người đăng ký Zoom Events.

Hủy Zoom Events

Người chủ trì có thể hủy một sự kiện trực tiếp từ trang Events [Sự kiện], từ đó các phiên sẽ kết thúc ngay lập tức và sự kiện bị hủy sẽ được xóa khỏi web portal.

Ngoài ra, Người dự thính sẽ nhìn thấy một thông điệp cho biết sự kiện đã bị hủy , theo sau đó là thông báo bằng email rằng sự kiện đã bị hủy và họ sẽ được hoàn tiền nếu sự kiện bị hủy là sự kiện trả phí.

Để hủy sự kiện con trong chuỗi sự kiện:

 1. Đăng nhập vào Zoom Events.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý], sau đó chọn Events [Sự kiện].
 3. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 4. Cạnh sự kiện bạn muốn hủy, nhấn chọn dấu ba chấm more-button__1_.png.
 5. Nhấn vào Cancel Event [Hủy sự kiện].
  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.
 6. Trong cửa sổ xác nhận, nhấn vào Cancel Event [Hủy sự kiện] để xác nhận.
  Ghi chú: Khi đã xác nhận hủy, sự kiện này sẽ được xóa khỏi danh mục Zoom Events.

Hủy sự kiện con trong chuỗi sự kiện

Bạn có thể hủy bất kỳ sự kiện con nào được lên lịch trong một chuỗi sự kiện mà không hủy hay ảnh hưởng tới các sự kiện khác trong chuỗi sự kiện đó.

Để hủy sự kiện con trong chuỗi sự kiện:

 1. Đăng nhập vào Zoom Events.
 2. Nhấn vào Manage [Quản lý], sau đó chọn Events [Sự kiện].
 3. Nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png cạnh chuỗi sự kiện chứa sự kiện con bạn muốn hủy.
 4. Nhấn vào Cancel an Occurrence [Hủy sự kiện con].
  Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
 5. Từ menu sổ xuống Select an Occurrence [Chọn sự kiện con] , nhấn chọn sự kiện con bạn muốn hủy.
 6. Nhấn vào Cancel Occurrence [Hủy sự kiện con].
  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.
  Ghi chú: Thao tác này không thể hoàn tác.
 7. Trong cửa sổ xác nhận, nhấn vào Cancel Occurrence [Hủy sự kiện con] để xác nhận.
  Ghi chú: Khi đã xác nhận hủy, sự kiện này sẽ được xóa khỏi danh mục Zoom Events.

Thiết lập chính sách hủy đăng ký Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách thiết lập chính sách hủy đăng ký Zoom Events.