Bắt đầu với Zoom Apps


Tổng quan

Zoom Apps kết hợp các ứng dụng yêu thích của bạn với sức mạnh của giao tiếp video bằng cách cho phép bạn truy cập các ứng dụng trực tiếp trong các cuộc họp của Zoom và Zoom Desktop Client. Với Zoom Apps, bạn có thể tối ưu hóa quy trình làm việc, cộng tác với đồng nghiệp, đồng thời cũng thêm các yếu tố vui vẻ và sức khỏe vào tương tác của bạn với đồng nghiệp, bạn bè và thành viên gia đình.

Các ứng dụng này, đã được Zoom xem xét và phê duyệt, sẽ được cung cấp để cài đặt trực tiếp trong Desktop Client hoặc từ Zoom Marketplace. Sau khi cài đặt, thực hiện các dự án với ứng dụng trực tiếp trong Zoom Desktop Client hoặc khởi chạy cuộc họp với ứng dụng đã mở và mời người khác xem và cộng tác với bạn.

Bài viết này cung cấp chi tiết về cách cài đặt và sử dụng Zoom Apps trong Desktop Client và trong cuộc họp. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến tính năng triển khai và phê duyệt trước Zoom Apps của quản trị viên, cũng như các câu hỏi thường gặp khác.


Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Zoom Apps trong Desktop Client, vui lòng liên hệ với quản trị viên tài khoản để bật tính năng này.

Cài đặt Zoom App

Có thể cài đặt Zoom Apps trước khi bắt đầu cuộc họp thông qua App Marketplace, trong Desktop Client trong tab Ứng dụng hoặc trong khi đang diễn ra cuộc họp trực tiếp.

Trong cuộc họp

 1. Bắt đầu cuộc họp
 2. Nhấp vào tùy chọn Ứng dụng  .
 3. Nhấp vào Khám phá.
 4. Xem qua các ứng dụng nổi bật trong mục Khám phá.
 5. Nhấp vào Xem bên cạnh tên ứng dụng để xem thêm chi tiết, sau đó nhấp vào Thêm để cài đặt ứng dụng.
 6. Làm theo các bước cấp quyền hiển thị trên màn hình. Các bước này có thể khác nhau tùy thuộc vào Ứng dụng bạn đang cài đặt.

Trong Desktop Client

 1. Mở Zoom Desktop Client.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào tab Ứng dụng.
 4. Xem các Ứng dụng có sẵn để cài đặt trên tab Khám phá.
 5. Nhấp vào Xem bên cạnh tên ứng dụng để xem thêm chi tiết, sau đó nhấp vào Thêm để cài đặt ứng dụng.
 6. Thay vào đó, nếu bạn thấy tùy chọn Yêu cầu phê duyệt trước thì chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản của bạn phải phê duyệt ứng dụng trước khi có thể cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Yêu cầu phê duyệt trước để gửi yêu cầu đến chủ sở hữu/quản trị viên của bạn.
 7. Một trang web sẽ khởi chạy để bạn cho phép ứng dụng có quyền truy cập vào thông tin tài khoản cần thiết. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trong Marketplace

 1. Điều hướng đến https://marketplace.zoom.us/ và đăng nhập.
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng cách nhập văn bản vào thanh tìm kiếm, chọn một danh mục hoặc lọc các ứng dụng hiện đang hiển thị.
 3. Sau khi thực hiện tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng để chọn ứng dụng đó.
 4. Nhấp vào Cài đặt.
 5. Thay vào đó, nếu bạn thấy tùy chọn Yêu cầu phê duyệt trước thì chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản của bạn phải phê duyệt ứng dụng trước khi có thể cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Yêu cầu phê duyệt trước để gửi yêu cầu đến chủ sở hữu/quản trị viên của bạn.
 6. Sau khi cài đặt, Zoom App có sẵn trong Desktop Client để sử dụng trong cuộc họp.

Sử dụng Zoom App

Zoom Apps có thể được khởi chạy trong khi đang diễn ra cuộc họp trực tiếp để thúc đẩy cộng tác trên một dự án trong Ứng dụng hoặc bạn có thể sử dụng Ứng dụng trong Desktop Client bên ngoài cuộc họp.

Sử dụng Zoom App trong Desktop Client

 1. Nhấp vào tab Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Ứng dụng của tôi để xem các ứng dụng bạn đã cài đặt.
 3. Tìm Ứng dụng bạn muốn sử dụng và nhấp vào Mở ở bên cạnh Ứng dụng. Zoom App sẽ mở ra trong cửa sổ Zoom.
 4. (Tùy chọn) Để chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng đang mở, hãy nhấp vào biểu tượng bên cạnh tên Ứng dụng ở đầu cửa sổ và chọn một Ứng dụng đã mở khác.
 5. (Tùy chọn) Nhấp vào Ứng dụng của tôi ở góc trên cùng bên trái để quay lại danh sách các ứng dụng đã cài đặt để mở một ứng dụng khác.

Khi mở được Ứng dụng, bạn sẽ có các tùy chọn bổ sung sau:

Sử dụng Zoom App trong một cuộc họp

Có thể mở Zoom Apps trong client rồi thêm Zoom Apps vào cuộc họp hoặc khởi chạy Zoom Apps trong cuộc họp đang diễn ra khi cần.

Quyền truy cập vào Zoom Apps trong cuộc họp chủ yếu bị hạn chế bởi sự hiện diện của người chủ trì cuộc họp, hoặc cụ thể là người dùng mà sở hữu cuộc họp, chứ không phải bất kỳ người tham gia nào hiện có vai trò người chủ trì. Zoom Apps có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cuộc họp mà chỉ người chủ trì ban đầu của cuộc họp thông thường mới có thể cung cấp, do đó các ứng dụng Zoom Apps đó chỉ có thể được sử dụng trong cuộc họp khi người chủ trì hiện đang có mặt. Các ứng dụng khác trong Zoom Apps mà yêu cầu quyền truy cập thông tin cuộc họp thấp hơn có thể được sử dụng mà không cần sự hiện diện của người chủ trì, nhưng bị hạn chế thông tin có thể truy cập trong cuộc họp.

Ngoài ra, người chủ trì cuộc họp có thể tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động sử dụng Zoom Apps vào bất kỳ lúc nào, thông qua tính năng kiểm soát bảo mật trong cuộc họp.

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấp vào Ứng dụng  trong tính năng kiểm soát cuộc họp.
 3. Nhấp vào Ứng dụng của tôi để xem các ứng dụng bạn đã cài đặt.
 4. Nhấp vào Ứng dụng bạn muốn sử dụng và Ứng dụng đó sẽ mở ra trong bảng bên cạnh.
  Lưu ý: Bạn có thể không được sử dụng một số ứng dụng Zoom Apps nhất định nếu không có sự hiện diện của chủ sở hữu cuộc họp.
 5. (Tùy chọn) Để chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng đang mở, hãy nhấp vào bên cạnh tên của Ứng dụng ở đầu bảng và chọn một Ứng dụng đã mở khác.

Khi mở được Ứng dụng, bạn sẽ có các tùy chọn bổ sung sau: