Chấp thuận hoạt động ghi lại


Tổng quan

Khi tham gia một cuộc họp đang trong quá trình ghi lại hoặc khi người chủ trì bắt đầu ghi lại, người tham gia sẽ được yêu cầu chấp thuận hoạt động ghi lại. Tùy vào tài khoản, quản trị viên có thể điều chỉnh thông báo chấp thuận này để chỉ áp dụng cho người tham gia ngoài tổ chức hoặc tất cả người tham gia cuộc họp bao gồm những người trong và ngoài tổ chức. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thông báo này với thông tin bổ sung và liên kết, chẳng hạn như liên kết đến chính sách quyền riêng tư.

Chấp thuận hoạt động ghi lại

 1. Thông báo sau sẽ xuất hiện khi bạn tham gia vào phiên đang được ghi lại hoặc khi quá trình ghi lại được bắt đầu trong phiên.
 2. Nhấp vào Tiếp tục để chấp thuận hoạt động ghi lại. Nhấp vào Rời khỏi cuộc họp để từ chối và thoát khỏi phiên.

 1. Thông báo sau sẽ xuất hiện khi bạn tham gia vào phiên đang được ghi lại hoặc khi quá trình ghi lại được bắt đầu trong phiên.
 2. Chạm vào Tiếp tục để chấp thuận hoạt động ghi lại. Chạm vào Rời khỏi cuộc họp để từ chối và thoát khỏi phiên.

 1. Thông báo sau sẽ xuất hiện trên trình điều khiển của bạn khi bạn tham gia vào phiên đang được ghi lại hoặc khi quá trình ghi lại được bắt đầu trong phiên.
 2. Chạm vào Tiếp tục để chấp thuận hoạt động ghi lại. Chạm vào Rời khỏi cuộc họp để từ chối và thoát khỏi phiên.

 1. Thông báo sau sẽ xuất hiện khi bạn tham gia vào phiên đang được ghi lại.
 2. Thay vào đó, nếu quá trình ghi lại được bắt đầu trong phiên, thông báo này sẽ xuất hiện.
 3. Trong cả hai trường hợp này, chạm vào Tiếp tục để chấp thuận hoạt động ghi lại. Chạm vào Không, rời khỏi cuộc họp để từ chối và thoát khỏi phiên.

 1. Thông báo sau sẽ xuất hiện khi bạn tham gia vào phiên đang được ghi lại (bất kể quá trình ghi lại được bắt đầu sau hay trước khi bạn tham gia).
 2. Trong cả hai trường hợp này, chạm vào để chấp thuận hoạt động ghi lại. Chạm vào * để từ chối và thoát khỏi phiên.