Lỗi màn hình đen trên MacOS Big Sur khi chia sẻ màn hình


Nếu bạn đang sử dụng Zoom dành cho MacOS, trên thiết bị được cập nhật lên hệ điều hành Big Sur của Apple, cũng như sử dụng kết nối có dây cho Internet, bạn có thể gặp phải lỗi màn hình đen khi cố gắng chia sẻ nội dung với người khác trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Trên macOS Big Sur, các gói vượt quá một kích thước nhất định có thể không được truyền tải đúng cách qua giao thức UDP.

Cách giải quyết sự cố

Mặc dù bản sửa lỗi cho sự cố này sẽ ra mắt trong bản cập nhật MacOS tiếp theo của Apple, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng kết nối không dây trong thời gian chờ đợi. Nếu bạn bắt buộc phải sử dụng kết nối có dây cho thiết bị của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt chia sẻ màn hình của Zoom để sử dụng kết nối TCP.

  1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
  2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn, rồi nhấn vào Settings [Cài đặt].
  3. Nhấn vào thẻ Share Screen [Chia sẻ màn hình].
  4. Nhấn vào Advanced [Nâng cao].
  5. Tích vào Use TCP connection for screen sharing [Sử dụng kết nối TCP để chia sẻ màn hình].