Cách sử dụng Zoom Chat


Zoom Chat đơn giản hóa quá trình giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm và người dùng Zoom bên ngoài cho những người dùng miễn phí và trả phí. Với Zoom Chat, bạn có thể:

Bài viết này đề cập đến:

Bắt đầu

Truy cập vào phần trò chuyện

Thực hiện theo các bước sau để xem danh sách cuộc trò chuyện của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  . 

Zoom sẽ hiển thị cuộc trò chuyện thuộc các loại sau. Nhấn vào một cuộc trò chuyện hiện có để tiếp tục cuộc hội thoại của bạn:

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới

Để nhắn tin với người dùng Zoom khác, bạn có thể dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện thuộc một trong các loại cuộc trò chuyện nêu trên:

Trò chuyện 1:1 hoặc trò chuyện nhóm

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn thẻ Chat [Trò chuyện]  . 
 3. Ở phía trên cùng của bảng trò chuyện, nhấn vào nút trò chuyện mới
 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email của liên hệ Zoom mà bạn muốn trò chuyện. Thêm các tên hoặc địa chỉ email bổ sung nếu cần.
 5. Nhập tin nhắn, sau đó nhấn Enter để gửi.

Tham gia vào kênh công khai

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Trong danh sách trò chuyện bên cạnh CHANNELS [KÊNH], nhấn vào nút thêm .
 4. Nhấn vào Join a Channel [Tham gia kênh].
 5. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kênh, sau đó di chuột đến tên của kênh và nhấn vào Join [Tham gia].

Tìm hiểu thêm về tham gia, tạo và sử dụng kênh.

Lịch sử trò chuyện gần đây, nhóm, và các kênh

Khi nhắn tin giữa nhiều liên hệ, nhóm trò chuyện và kênh, việc nhanh chóng tìm và quay lại trò chuyện trước có thể không dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng xem 10 liên hệ trò chuyện, nhóm và kênh trước đó mà bạn đã truy cập, và quay lại những liên hệ, kênh và nhóm đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Bên cạnh thanh Search [Tìm kiếm], nhấn vào nút lịch sử trò chuyện
  10 liên hệ trò chuyện, nhóm và kênh mà bạn đã xem sẽ được liệt kê.
 4. Nhấn vào danh sách liệt kê để quay lại trò chuyện đó.

Thêm hoặc mời liên hệ bên ngoài

Bạn có thể trò chuyện với mọi người trong danh bạ liên hệ của bạn. Nếu bạn tham gia vào một tổ chức sử dụng Zoom thì mọi người trong tổ chức đó thường sẽ có tên trong danh bạ liên hệ của bạn.

Thực hiện theo các bước này để thêm người dùng Zoom bên ngoài vào danh bạ của bạn để bạn có thể trò chuyện với họ. Bạn cũng có thể thực hiện theo các bước này để mời người khác vào Zoom để bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ]  .
 3. Nhấn vào nút thêm .
 4. Nhấn vào Invite a Zoom Contact [Mời liên hệ Zoom].
 5. Nhập lần lượt từng địa chỉ email.
 6. Nhấn vào Invite [Mời].
  • Nếu người được mời có tài khoản Zoom, họ sẽ nhận được yêu cầu liên hệ trong Zoom Chat client của họ. Sau khi họ chấp nhận yêu cầu liên hệ, bạn có thể bắt đầu trò chuyện với họ.
  • Nếu người được mời không có tài khoản Zoom, họ sẽ nhận được lời mời qua email. Sau khi đăng ký Zoom, họ sẽ được thêm vào danh bạ liên hệ của bạn và bạn có thể trò chuyện với họ.

Tìm hiểu thêm về quản lý liên hệ của bạn.

Đặt trạng thái hiện diện

Trạng thái hiện diện của bạn là biểu tượng nhỏ xuất hiện trước tên của bạn trong hai thẻ Chat [Trò chuyện]Contacts [Liên hệ] và ở góc trên bên phải ảnh hồ sơ của bạn. Biểu tượng này hiển thị giúp người dùng khác nhanh chóng biết được bạn có đang sẵn sàng trò chuyện hay không.

Để đặt trạng thái hiện diện của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc biểu tượng ở góc trên bên phải.
 3. Chọn trạng thái hiện diện.

Tìm hiểu thêm về các biểu tượng trạng thái hiện diện khác nhau và ý nghĩa của những biểu tượng đó.

Ghi chú: Thay vì sử dụng trạng thái hiện diện, hãy cân nhắc đổi tên hiển thị để cho mọi người biết bạn không có tại văn phòng. Ví dụ: bạn có thể nhập (Ngoài văn phòng cho đến 5/3) phía sau tên hiển thị của bạn.

Đề cập người dùng

Bạn có thể đề cập đến người dùng trong tin nhắn cuộc trò chuyện để thông báo với họ về tin nhắn của bạn. Đây là tính năng hữu ích để thông báo tới một người cụ thể khi bạn đang nhắn tin trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Nhấn vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhập ký hiệu @ và tên hiển thị của người mà bạn muốn tìm trong số các người dùng. Zoom sẽ hiển thị người dùng trong menu sổ xuống.
 5. Nhấn vào tên của người bạn muốn đề cập.
  Mẹo: Nhấn phím Backspace trên bàn phím để xóa họ của người được đề cập. Người dùng vẫn sẽ nhận được thông báo về đề cập đó.
 6. Nhập tin nhắn, sau đó nhấn Enter để gửi.

Lưu ý:

Tìm hiểu thêm về sử dụng tính năng đề cập và các lệnh khác trong cuộc trò chuyện.

Xem lần nhắc đến của bạn

Bạn có thể xem tất cả các tin nhắn mà bạn được @ nhắc đến. Tính năng này cho phép bạn nhìn được tổng quan các tin nhắn mà bạn được nhắc đến, thậm chí còn thể hiện những tin nhắn nào trong số đó mà bạn chưa đọc.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Ở phía trên cùng của bảng trò chuyện phía bên trái, nhấn vào nút nhắc đến
  Những lần bạn được @ nhắc đến sẽ được liệt kê từ mới nhất đến cũ nhất, với các tin chưa đọc được đánh dấu màu đỏ.
 4. Di chuột đến một tin nhắn và nhấn vào Jump [Nhảy] để chuyển đến vị trí đăng ban đầu của tin nhắn để tương tác và/hoặc trả lời trực tiếp.

Khi xem nhóm trò chuyện hoặc kênh có tin nhắn bạn được nhắc đến trong đó, tin nhắn có nhắc đến bạn sẽ được tạm thời làm nổi bật.

Trích dẫn tin nhắn

Khi trả lời một tin nhắn cụ thể trong một chuỗi trò chuyện phức tạp, trích dẫn lại tin nhắn đó có thể giúp những người khác biết chính xác bạn đang trả lời tin nhắn nào. Để trích dẫn một tin nhắn:

 1. Nhấn chuột phải vào tin nhắn bạn muốn trích dẫn và chọn Quote [Trích dẫn]
 2. Một ô trả lời mới được mở ra để bạn nhập tin nhắn vào.
 3. Nhấn vào biểu tượng gửi để đăng trả lời. Tin nhắn được trích dẫn sẽ xuất hiện dưới dạng ô chữ màu xám bên trên trả lời của bạn, còn nội dung trả lời của bạn ở dưới tin nhắn trích dẫn sẽ có màu văn bản mặc định.

Sắp xếp cuộc trò chuyện và nâng cao năng suất làm việc

Gắn sao cuộc trò chuyện

Bạn có thể gắn sao để chuyển cuộc trò chuyện lên phần GẮN SAO trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn. Tính năng này giúp bạn truy cập đến các liên hệ, nhóm hoặc kênh bạn thường trò chuyện.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Di chuột đến một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trên danh sách trò chuyện, sau đó nhấn vào nút mũi tên xuống .
 4. Nhấn vào Bắt đầu kênh này.
  Cuộc trò chuyện sẽ hiển thị dưới phần STARRED [GẮN SAO] trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn. Các cuộc trò chuyện trong phần GẮN SAO luôn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ghi chú: Bạn cũng có thể nhấn vào một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện, sau đó nhấn vào nút sao  ở bên trái tên cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh đó.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện, bao gồm đánh dấu và theo dõi tin nhắn.

Thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả cuộc trò chuyện

Bạn có thể tùy chỉnh phương thức nhận thông báo tin nhắn chưa đọc và lựa chọn có nhận thông báo đẩy cho tin nhắn mới hay không. Thực hiện theo các bước cài đặt cơ bản sau để bắt đầu:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải, sau đó nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào mục Chat [Trò chuyện]  .

 4. Thay đổi cài đặt:
  • Tin nhắn chưa đọc
   • Luôn hiển thị các tin nhắn chưa đọc lên trên cùng: Luôn hiển thị các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc lên vị trí trên cùng của danh sách cuộc trò chuyện. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn để ý nhiều hơn đến các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc. Cài đặt này chỉ áp dụng với các cuộc trò chuyện trong phần GẦN ĐÂY.
   • Hiển thị huy hiệu tin nhắn chưa đọc cho kênh: Hiển thị biểu tượng kèm theo số tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện. Nếu không chọn tùy chọn này, bạn sẽ chỉ thấy một chấm đỏ thể hiện tin nhắn chưa đọc.
   • Di chuyển tin nhắn có câu trả lời mới xuống phía dưới cùng của cuộc trò chuyện: Những tin nhắn đã có thêm trả lời kể từ lần cuối bạn kiểm tra được chuyển xuống cuối cuộc trò chuyện.
  • Thông báo đẩy: Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhận thông báo đẩy. Thông báo đẩy được hiển thị bằng hệ thống thông báo đẩy trên thiết bị của bạn.
   • Tất cả tin nhắn
   • Chỉ tin nhắn cá nhân và đề cập: Hiển thị thông báo đối với cuộc trò chuyện 1:1 và bất cứ khi nào có người đề cập tên bạn trong một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bằng ký hiệu @.
   • Không gì cả
    Ghi chú
    : Bạn cũng có thể đặt ngoại lệ cho các kênh cụ thể.

Tìm hiểu thêm về các cài đặt thông báo cuộc trò chuyện khác.

Thay đổi cài đặt thông báo cho một kênh và cuộc trò chuyện nhóm

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt thông báo cho cuộc trò chuyện nhóm và kênh. Thực hiện theo các bước cài đặt cơ bản sau để bắt đầu:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Nhấn vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống .
 5. Di chuột đến Thông báo và thay đổi cài đặt ở mục này:
  • SỐ LƯỢNG TIN NHẮN CHƯA ĐỌC
   • Hiện số tin nhắn chưa đọc (): Hiển thị biểu tượng kèm theo số tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện. Nếu không chọn tùy chọn này, bạn sẽ chỉ thấy một chấm đỏ thể hiện tin nhắn chưa đọc.
  • THÔNG BÁO ĐẨY: Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhận thông báo đẩy. Thông báo đẩy được hiển thị bằng hệ thống thông báo đẩy trên thiết bị của bạn.
   • Tất cả tin nhắn
   • Nhắc đến tôi hoặc tất cả thành viên: Hiển thị thông báo đối với cuộc trò chuyện 1:1 và bất cứ khi nào có người đề cập tên bạn trong một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bằng ký hiệu @ .
   • Không hiển thị thông báo đẩy

Tìm hiểu thêm về cài đặt thông báo cuộc trò chuyện.

Tắt tất cả thông báo cho một kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm

Bạn có thể tắt tiếng một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bao gồm huy hiệu tin nhắn chưa đọc, chỉ báo tin nhắn chưa đọc (chấm đỏ) và thông báo đẩy.

Lưu ý: Bạn vẫn sẽ nhận thông báo khi có đề cập @(tên của bạn).

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Nhấn vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống .
 5. Nhấn vào Mute Chat [Tắt tiếng cuộc trò chuyện] hoặc Mute Channel [Tắt tiếng kênh].

Tìm hiểu thêm về cài đặt thông báo cuộc trò chuyện.

Tìm kiếm trong toàn bộ cuộc trò chuyện hoặc tìm kiếm một cuộc trò chuyện cụ thể

Bạn có thể nhập từ khóa để tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện hoặc một cuộc trò chuyện cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thanh Search [Tìm kiếm] ở góc trên bên trái.
 3. Nhập từ khóa để tìm kiếm.
  Theo mặc định, Zoom sẽ tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện, kênh, tin nhắn, và liên hệ. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau để thu hẹp phạm vi tìm kiếm:
  • Kết quả hàng đầu: Cung cấp các kết quả tốt nhất cho tất cả các lựa chọn dựa trên tìm kiếm của bạn.
  • Liên hệ: Cung cấp các liên hệ hoặc các cuộc trò chuyện nhóm nhiều người dùng phù hợp với tìm kiếm của bạn.
  • Kênh: Cung cấp các kênh phù hợp với tìm kiếm của bạn.
  • Tin nhắn: Cung cấp các tin nhắn phù hợp với tìm kiếm của bạn. Cũng có những bộ lọc bổ sung sau đây:
   • Sắp xếp theo: Chọn sắp xếp kết quả tìm kiếm theo Liên quan nhất hoặc Gần đây nhất.
   • Tìm kiếm trong: Chọn tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện hoặc một kênh trò chuyện cụ thể.
   • From [Từ]: Chọn để tìm kiếm các cuộc trò chuyện được gửi từ một người dùng cụ thể hoặcBất kỳ ai
   • @me [@tôi]: Chọn tùy chọn này để lọc các tin nhắn có chứa @ nhắc đến bạn. 
   • Only Search in <> channel [Chỉ tìm kiếm trong kênh <>]: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong kênh mà bạn đang mở.
  • Files [Tệp]: Cung cấp các tệp phù hợp với tìm kiếm của bạn. Cũng có những bộ lọc bổ sung sau đây:
   • Sắp xếp theo: Chọn sắp xếp kết quả tìm kiếm theo Liên quan nhất hoặc Gần đây nhất.
   • Tìm kiếm trong: Chọn tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện hoặc một kênh trò chuyện cụ thể.
   • From [Từ]: Chọn tìm kiếm các tệp được gửi từ một người dùng cụ thể hoặc Bất kỳ ai
   • Type [Loại]: Chọn tùy chọn này để lọc các tệp thuộc một loại tệp cụ thể, ví dụ như hình ảnh, video, v.v
   • Time [Thời gian]: Chọn tìm kiếm các tệp được gửi hôm nay, hôm qua, trong vòng 7 ngày qua, trong vòng 30 ngày qua, hoặc một khoảng thời gian tùy chọn.
   • Only Search in <> channel [Chỉ tìm kiếm trong kênh <>]: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong kênh mà bạn đang mở.

Ghi chú: Các kết quả tìm kiếm cho các liên hệ và kênh bao gồm cả huy hiệu, thể hiện có bạn có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc cho từng mục liệt kê.

Sử dụng không gian trò chuyện cá nhân

Bạn có thể truy cập vào không gian trò chuyện cá nhân để viết tin nhắn, chụp ảnh màn hình và lưu tệp tin chỉ hiển thị cho riêng bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Trong phần STARRED [GẮN SAO], nhấn vào tên của bạn.
 4. Nhập ghi chú của bạn, sau đó nhấn Enter.

Tìm hiểu thêm về Không gian trò chuyện cá nhân của bạn.

Ghim tin nhắn

Mọi thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh có thể ghim tin nhắn để mọi người dễ dàng nhìn thấy. Tin nhắn được ghim xuất hiện ở vị trí trên cùng của cửa sổ trò chuyện với biểu tượng ghim. Người dùng chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Nhấn vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn ghim, sau đó nhấn vào nút ba chấm.
 5. Nhấn vào Pin for Everyone [Ghim cho mọi người].

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện.

Tính năng nâng cao

Sau khi tìm hiểu các nội dung cơ bản của trò chuyện, hãy sử dụng các tính năng sau để tận dụng tối đa dịch vụ này. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn đã gửi, định dạng tin nhắn và gửi các nội dung khác như ảnh, biểu tượng cảm xúc và đoạn mã vào cuộc trò chuyện.

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi

Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn sau khi gửi.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn trả lời và nhấn vào nút ba chấm
 5. Nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 6. Điều chỉnh tin nhắn của bạn, sau đó ấn Enter hoặc nhấn Save [Lưu].

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Định dạng tin nhắn

Bạn có thể áp dụng định dạng cho tin nhắn, ví dụ như in đậm, in nghiêng, và đánh danh sách.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhập tin nhắn.
 5. Tô sáng phần bạn muốn định dạng.
  Zoom sẽ hiển thị các lựa chọn định dạng sau:
  • In đậm
  • In nghiêng
  • Gạch chân
  • Gạch ngang
  • Màu tô sáng
  • Màu văn bản
  • Kích thước phông
  • Đoạn (phong cách phong phú)
  • Xóa tất cả định dạng
  • Giảm/Tăng lề trái
  • Danh sách gạch đầu dòng
  • Danh sách được đánh số
  • Trích dẫn
  • Chèn đường dẫn
  • Chèn bảng
  • Tệp
  • Siêu liên kết
 6. Dùng các tùy chọn có sẵn để định dạng văn bản khi cần.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Gửi tệp tin, ảnh chụp màn hình, biểu tượng cảm xúc, hình GIF động hoặc đoạn mã

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn vào các nút sau phía trên hộp trò chuyện:
  • Ảnh chụp màn hình: Thu nhỏ cửa sổ Zoom và chụp một phần màn hình của bạn bằng cách nhấn vào và kéo ô chụp ảnh.
  • Tệp tin: Hiển thị các lựa chọn để đính kèm tệp tin vào tin nhắn. Nhấn Your Computer [Máy tính của bạn] hoặc bất kỳ dịch vụ tệp tin bên thứ ba bất kỳ để gửi một tệp tin trên Zoom Chat.
   Ghi chú: Nếu gửi tệp video, người nhận sẽ có thể phát video trực tiếp trên cửa sổ trò chuyện. 
  • Tin nhắn thoại: Bắt đầu ghi âm tin nhắn thoại để đính kèm vào tin nhắn của bạn.
  • : Hiển thị ô đoạn mã để bạn có thể dán các dòng mã.
  • Nút biểu tượng cảm xúc: Hiển thị danh sách biểu tượng cảm xúc. Nhấn vào một biểu tượng cảm xúc để thêm vào tin nhắn của bạn.
   • Nhấn vào GIF để thêm hình GIF động vào tin nhắn của bạn.
   • Nhấn vào nút trái tim để xem biểu tượng cảm xúc đã lưu của bạn.

    Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] sau đó nhấn Upload Emojis [Tải lên biểu tượng cảm xúc] để thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm về gửi tệp tin, ảnh chụp màn hình, biểu tượng cảm xúc hoặc đoạn mã, gửi tệp tin bằng thành phần tích hợp chia sẻ tệp tin, và gửi video trong trò chuyện trên Zoom.

Theo dõi tin nhắn

Theo dõi một tin nhắn để nhận thông báo đẩy về tất cả câu trả lời cho tin nhắn đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn theo dõi.
 4. Nhấn vào nút ba chấm .
 5. Nhấn Follow Message [Theo dõi tin nhắn].

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Chia sẻ tin nhắn đã gửi

Chia sẻ một tin nhắn đã gửi để dễ dàng sao chép và dán tin nhắn đó vào một cuộc trò chuyện khác.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện]  .
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấn vào nút ba chấm .
 5. Nhấn vào Share Message [Chia sẻ tin nhắn].
 6. Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn chia sẻ tin nhắn đến.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Đặt thông báo khi người dùng đang hoạt động

Nếu một người dùng không đặt trạng thái hiện diện thành Đang hoạt động, Zoom có thể thông báo cho bạn khi người dùng đó chuyển sang trạng thái đang hoạt động.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Di chuột đến cuộc trò chuyện 1:1.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống.
 5. Nhấn vào Notify Me When Available [Thông báo cho tôi khi người dùng đang hoạt động].
  Zoom sẽ hiển thị thông báo đẩy khi trạng thái hiện diện của người dùng đó được đặt thành Available [Đang hoạt động].

Tìm hiểu thêm về các biểu tượng trạng thái hiện diện khác nhau và ý nghĩa của những biểu tượng đó.

Mời thành viên cuộc trò chuyện tham gia cuộc họp

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu một cuộc họp từ bất kỳ trò chuyện nào, thêm tất cả thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh vào cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn vào nút video  ở góc trên bên trái.
 5. (Tùy chọn) Nhấn vào nút mũi tên xuống cạnh nút video, để quyết định xem bạn có muốn họp qua video hay không. Đây đơn giản là cài đặt mặc định cho cuộc họp và người tham gia có thể bật video của mình sau khi tham gia.
 6. Nhấn vào Yes [Có] để xác nhận mời tất cả thành viên của nhóm trò chuyện hoặc kênh vào cuộc họp.

Chặn liên hệ

Chặn một liên hệ để ngăn nhận tin nhắn từ liên hệ đó. Tính năng này cũng giúp ngăn bạn gửi tin nhắn cho họ hay mời họ vào cuộc họp từ cuộc trò chuyện.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Di chuột đến cuộc trò chuyện 1:1.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống .
 5. Nhấn vào Block Contact [Chặn liên hệ].

Truy cập và cài đặt chatbot

Các dịch vụ bên thứ ba có thể phát triển chatbot được tích hợp trong Zoom Chat. Ví dụ: bạn có thể cài đặt chatbot Twitter để tweet, tweet lại và tìm tweet từ chatbot Twitter trong Zoom Chat.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Cuộn xuống đến phần ỨNG DỤNG.
 4. Nhấn vào chatbot để tương tác.
  Ghi chú: Một số chatbot có thể đã được quản trị viên triển khai.
 5. Nhấn vào nút thêm  để mở Zoom Marketplace, ở đây bạn có thể cài đặt chatbot.

Để tìm hiểu thêm về một chatbot cụ thể, hãy truy cập Zoom Marketplace.